aktiv-eiendomsmegling
Flotte utsiktstomter med meget gode solforhold på Ombo!

OMBO Eidssund

Flotte fritidstomter i Ryfylke med gode solforhold, fantastisk utsikt, båtplass og naustbod!

 • kr 790 000 - 1 090 000
 • Priser fra og tilkr 790 000 - 1 090 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 790 000 - 1 090 000
 • Omkostninger fra og tilkr 35 892 - 43 392
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 825 892 - 1 133 392
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til0 - 0 m²
 • Tomt855 m²
 • EierformEiet
 • MatrikkelGNR. 151 BNR. 61
 • Informasjon om meglerforetaketRyfylke Eiendomsmegling AS Rådhusgaten 12 4100 Jørpeland
 • OppdragsansvarligMarion Espedal
 • Oppdragsnummer1401235010
 • Omkostninger ( eks for tomt 11): 585,- (Tingl.gebyr obligasjon) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 19 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 790000,-) 20 920,- (Omkostninger totalt) 810 920,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding

Eidssund, Rogaland

 • Om prosjektet
  Ønsker du å investere for fremtiden? Vi har fantastiske utsikts-tomter til salgs på Eidssund som ligger sentralt på nydelige Ombo i Ryfylke. Her kan du benytte deg av kort vei til både fjell og nydelige turområder eller du kan velge å nyte båtliv og fine strandområder. Tomtene ligger luftig og fint på en høyde hvor en har en fantastisk utsikt til blant annet Finnøy, Sjernarøy og andre øyer i Ryfylke. De fleste tomtene har også meget gode solforhold til langt på kveld. Her er du på solsiden av Ombo! Alle tomtene har leierett til båtplass i felles bryggeanlegg samt naustbod i felles bodanlegg. Tomtene er byggeklare med vei, vann, avløp og fiber til tomtegrense. Hytteeierne stortrives her inne på Eidssund, og det er nå kun 6 tomter igjen! Se salgsoppgave for mer informasjon.

  Priser fra og til
  kr 790000 - 1090000

  Omkostninger fra og til
  kr 35892 - 43392

  Generell orientering
  På tomtefeltet er det allerede mange hytter som er på plass, og hytteeierne stortrives her inne på Eidssund. Hele hyttefeltet er på 16 hyttetomter og det er pr. dags dato kun 5 tomter igjen. Se video: www.youtube.com/watch?v=Nqx91zXY_U8 Tomt 1: kr 990 000,- + omk Tomt 4: kr 990 000,- + omk Tomt 8: kr 1 090 000,- + omk Tomt 10: kr 1 090 000,- + omk Tomt 11: kr 790 000,- + omk

  Tomteareal
  855m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Tomt 1: gnr. 151 bnr. 53, Areal 795 m2 Tomt 4: gnr. 151 bnr. 61, Areal 855 m2 Tomt 8: gnr. 151 bnr. 58, Areal 568 m2 Tomt 10: gnr. 151 bnr. 60, Areal 498 m2 Tomt 11: gnr. 151 bnr. 37, Areal 591 m2

 • Velforening
  Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  Tomtene leveres fri for pengeheftelser.

  Vann, vei og avløp
  Tomten er tilknyttet privat vei, vann og avløp.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Området er regulert til fritidsboliger. I følge reguleringsbestemmelsene skal " byggene harmonere best mogleg med terreng og omgjevnader. Utgraving og planering for byggene skal begrensa seg til det absolutt naudsynte for bygningsmessige tilfredstillande løysningar. Fritidsbustader kan oppførast innanfor de på planen viste sirklar. Byggene skal tilpassast terrenget. Høgde målt frå gjennomsnittlig terreng skal ikkje overstige for gesims 3,5m og for møne 6,0m. Tillet bruksareal pr. eining skal ikkje overstige 120m2 inkl. bu/uthus. Det er ikkje tillat å oppføre frittståande anneks eller boder. Uteopphaldsareal skal utførast som planert utegolv i terrenget eller i nær kontakt med terreng. Maks storleg 20m2". Se forøvrig reguleringsbestemmelsene som er vedlegg til prospekt.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Betalingsbetingelser
  Hele kjøpesummen forventes innbetalt til meglers klientkonto innen overtakelse.

  Viktig informasjon
  Faste løpende kostnader Årlige utgifter/felleskostnader: kr. 10.100,- Fellesutgifter til drift og vedlikehold av båtplasser, boder og pumpehus. Kjøper får stilt til sin disposisjon en båtplass i fellesanlegg, samt bod. Båtplass vil ha standard bredde 3 meter fra senter til senter. Påkoblingsavgifter til Rymi og nettleverandør (eks. Lyse) betales av kjøper samt drift og vedlikeholdsavgifter for normalt forbruk av vann og avløpsanlegg (deles likt mellom brukere). Ved ekstraordinære utgifter til det tekniske anlegget blir hver enhet fakturert med lik andel. Beløpet indeksreguleres hvert 3 år iht. konsumprisindeksen. For kjøp av ubebygd eiendom er det påkrevd med kjøpers "egenerklæring om konsesjonsfrihet" som skal godkjennes hos kommunen.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Dokumenter

Marion Espedal

Megler

Marion Espedal

90 01 98 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev