aktiv-eiendomsmegling
DJI_0727

Skatval Nils Lykkes veg 10

Flott tomannsbolig i Skatval sentrum - 2 stuer - 4 sov - 2 bad - Takterrasse - Carport - Gode solforhold - Kun 1 igjen

 • 4 850 000
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING4 850 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 850 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 021
 • SOVEROM4
 • FELLESKOST./MND-
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 4 850 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  4 850 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
DJI_0731

Nils Lykkes veg 10, Trøndelag

 • Byggingen er godt i gang for 4 splitter nye halvparter med attraktiv beliggenhet på Skatval. Boligene kommer rett ved Skatval sentrum i et barnerikt boligområde. Fra eiendommen vil man ha gangavstand til barnehager, barneskole, idrettshall, kunstgressbane, jernbanestasjon og dagligvarebutikk. Skatval er en bygd med stor tilflytning og er et attraktivt område for barnefamilier. Den første tomannsboligen er solgt og snart klar for innflytning. Byggingen av bygg 2 starter snart.

  Boligene blir levert med gjennomgående moderne standard. God og romslig planløsning fordelt på 3 plan.

  Når du kommer inn i 1.etasje blir du møtt av en romslig entré med god plass til oppbevaring, stue, kjøkken, soverom og bad. Det vil være åpen løsning mellom stue og kjøkken som gir en god romfølelse.

  I sokkelen har du en gang, stort vaskerom, flislagt bad og 3 soverom hvorav ett av soverommene har walk-in garderobe.

  Opp i 3.etasje har du en loftstue med utgang til en herlig takterrasse på over 30 kvm. hvor solen og utsikten kan nytes.

  Byggingen av bolig 3 og 4 har forventet oppstart februar 2022. 3 av 4 boliger er solgte. Kun en igjen!
 • Bygging er snart ferdig for første bygg. Bolig 1 er overtatt og bolig 2 blir ferdig i april 2022. Oppstart bolig 3 og 4 ca. februar 2022 med planlagt overlevering desember 2022.
 • Eiendommen ligger i et populært og barnerikt boligområde rett ved Skatval sentrum. Det er gangavstand til barnehager, barneskole, idrettshall, kunstgressbane, jernbanestasjon og dagligvarebtuikk. Klempen skianlegg med lysløype, skiskytteranlegg og hoppbakker m.m. ligger en kort kjøretur unna. Skatval er i bygd med stor tilflytning og er et attraktivt område for barnefamilier. Gode pendlermuligheter via E-6 og jernbane. Bygda tilbyr et bredt spekter av fritidsaktiviteter gjennom flere lag og foreninger som bl.a. idrettslaget Fram og Skatval skilag. Bygda ligger på dørstokken til flotte turområder både til fjells og ved sjø.
 • Ta av E-6 mot Skatval. Følg veien gjennom sentrum. Ta av til høyre ca. 600 meter etter passering Prix-butikk inn Mæresmovegen. Du vil da få boligene på høyre hånd. Etter bygging vil adkomsten til boligene bli gjennom boligfeltet i øverkant.
 • Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.
 • BRA: 146,1 kvm.
  P-ROM: 135,4
  Takterrasse 33,8 kvm.
 • Ca. 1546 kvm. fellesareal. Tomten seksjoneres før overtagelse.
 • Til hver enhet medfølger det carport i tillegg til gjesteparkering på fellesareal.
 • Til hver enhet vil det medfølge utvendig sportsbod
 • Utstyr fremgår av eget romskjema som er vedlagt den komplette salgsoppgave. Alle tegninger/illustrasjoner som perspektiver, møbelplaner, 3D-illustrasjoner og bilder i salgsoppgave, på Internett etc er av illustrativ karakter og inneholder innredninger og detaljer som ikke inngår i avtalen. For eksempel er møblene som er på 3D-bilder ikke inklusive i avtalen. Plantegninger og skisser er ikke i målestokk, enkelte detaljer kan avvike noe fra endelige tegninger. Utsikten som vist på 3D-bilder og øvrige illustrasjoner er ikke fotografert fra korrekt målt høyde eller konkret tomt. Kontakt megler dersom du har noen spørsmål vedrørende dette.
 • Fiber fra NTE Altibox
 • Balansert ventilasjon med roterende varmegjenvinner leveres av flexit. Avtrekksvifte på kjøkken er kjørt separat gjennom yttervegg eller over tak. Synlige kanaler innkasses. Himling nedfores hvor det er nødvendig.
 • Ved oppstartsbrev vil det bli gitt en tidsfrist for endringer og innkalles til endringsmøte. Det vil ikke bli godkjent byggetekniske- eller fassademessige endringer. Det tillates normalt ingen endringer av bærevegger/bærekonstruksjon, dørplassereringer/slagretning av dører, plassering av ventilasjonsanlegg eller plassering av sluk/oppstikk.

  Utbygger tar initiativ til et eget møte med kjøper for presentasjon og drøftinger av alternative løsninger/tilpasninger.
  Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin bolig gjennom prosjektets fastsatte endringsrutiner. Ved endringer tilkommer 10% av total endringssum og 10 000,- i administrasjonskostnader.

  Følgende kan endres/tilvalg:
  " Innredning i kjøkken, bad og vaskerom
  " Plassering av stikkontakter etc, ekstramontasje av downlights i tak med eventuelle regulatorer etc.
  " Type trapp
  " Type flis og parkett
  " Alternativ oppvarming
  " Listverk
  " Innvendige dører
  " Type overflate på vegg/tak unntatt lyd og brannskillevegg
  " Ekstra vannutkaster på takterrassen

  Dersom kjøper bestiller varer/komponenter som ikke er utbyggers ansvar, og det oppstår forsinkelser på grunn av dette, kan byggherre ikke påberope seg dagsbøter vis a vis utbygger vedrørende dette. Dersom kjøper velger spesielle produkter som utbygger monterer, må ansvaret for produktene avtales særskilt. Kjøper kan bli belastet rentekostnader dersom forsinkelsen får økonomiske konsekvenser for overleveringstidspunktet. Varer som tiltransporteres av kjøper har ikke garanti av utbygger.

  Alle endringer skal være avtalt i skriftlig form, hvor det framgår tilleggspris og et eventuelt endret leveringstidspunkt. Endringen er først bestilt når det foreligger signer av begge parter, eller bekreftet på e-post. Det aksepteres ikke andre leverandører/entreprenører til boligen i byggetiden, enn de som er for prosjektet. Der det er ulik tolkning mellom tegning/illustrasjon og beskrivelse, gjelder beskrivelsen foran.
  Det er ikke adgang til boligen i byggeperioden uten avtale med ansvarlig entreprenør. Dette punktet er særdeles viktig mtp HMS.

  Tilleggskostnadene for endringer avtales med kunde.
 • Utomhus-arealet er planert med knust varer eller sand/jord hvor det er plen, opparbeidelse av hekk og annen beplantning er ikke med på leveransen. Det gjøres oppmerksom på at deler av utomhus arealet kan ha en senere ferdigstillelse på grunn av tidspunkt for salg og avtaler om overtakelse. Dette i forhold til årstiden.

  Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.
 • 4 850 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  4 850 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
  Kr. 4 850 000,-
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være ca. kr. 2 500 000,- totalt. Dette gir en dokumentavgift på hver av boligene på ca. kr. 15 625,-. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

  Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,-
  Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,-
  Gebyr for pantattest kr. 206,-

  Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.
 • Utbygger vil innkalle til et stiftelsesmøte for sameiet (Fellesareal) etter overtakelse. Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. avtale. Felleskostnadene kan være brøyting, evt. felles renovasjon og lignende.

  Utbygger betaler felleskostnader for usolgte boliger ved ferdigstillelse.
 • Kommunale avgifter faktureres hver seksjon direkte fra kommunen. Boligene har vannmåler og betaler kommunale avgifter etter forbruk. Årsavgift vann kr. 936,- og kr. 13,13 pr. kubikk. Årsavgift kloakk kr. 922,- og kr. 26,88 pr. kubikk forbruk i 2020. I tillegg kommer avgift til Innherred Renovasjon på ca. kr. 4 480,- pr. 2020. Ved montering av vedovn tilkommer feie- og tilsynsavgift på kr. 477,- pr. 2020
 • Pr. i dag ingen eiendomsskatt
 • Hele kjøpesummen med omkostninger innbetales før overtagelse. Betalingsforpliktelsen inntrer uansett ikke før tilfredsstillende garanti er stilt.

  Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

  Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.
 • Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65) og vedtektene. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser ovenfor sameiet (legalpant, dvs. ikke tinglyst pant), i medhold av eierseksjonslovens § 31. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blandt eierne. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøper kan ikke eie mer enn 2 seksjoner i et sameie.
 • Det er ingen krav til at sameiet må ha ekstern forretningsfører. Men sameiet er pliktig til å føre et eget regnskap for fellesarealet.
 • Sameiet må påregne å bli tilknyttet områdets velforening
 • Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for sameiet som ligger vedlagt denne salgsoppgaven.
 • Boligen kan fritt leies ut
 • Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført boligen, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden. Kjøper er forpliktet til å tegne egen boligforsikring samt innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.
 • Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av vedtektsfestet panterett til fordel for sameiet i henhold til Eierseksjonsloven § 31.
 • Gnr. 68 Bnr. 227 i Stjørdal kommune
 • Boligene vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via felles private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
 • Følgende er tinglyst på eiendommen:

  1979/6536-1/67 Erklæring/avtale
  Bestemmelse om kloakkledning
  Vegvesenets betingelser vedtatt
  Overført fra: 5035-68/15
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1982/6053-1/67 Bestemmelse om veg
  Rettighetshaver Reidun Synnøve Wold
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: 5035-68/15
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1984/13043-2/67 Bestemmelse om veg
  rettighetshaver:Knr:5035 Gnr:68 Bnr:58
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: 5035-68/15
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1984/13044-2/67 Bestemmelse om veg
  rettighetshaver:Knr:5035 Gnr:68 Bnr:59
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: 5035-68/15
  Gjelder denne registerenheten med flere


  1987/6059-1/67 Elektriske kraftlinjer
  Rettighetshaver: Nord-Trøndelag E-verk
  Overført fra: 5035-68/15
  Gjelder denne registerenheten med flere


  2001/1043-1/67 Erklæring/avtale
  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  Overført fra: 5035-68/15
  Gjelder denne registerenheten med flere
 • Eiendommen ligger i et regulert område godkjent utnyttet til boligformål
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen.

  Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.
 • Tegningsmateriale, utomhusplan og beskrivelse er utarbeidet på et tidlig stadium i prosjektet, og endrede løsninger og/eller endringer i utvendig materialvalg vil kunne forekomme. Det nevnes spesielt:

  " Endret plassering og/eller størrelse på kanaler for V/A og luftkanaler
  " Justering av vindusformat
  " Som følge av detaljprosjekteringen vil mindre avvik i oppgitt areal-tall forekomme.
  " Nøyaktig plassering/bredde av adkomstveg, innkjøring til den enkelte bolig etc.

  Spesifikasjoner i romskjema vil også kunne få mindre endringer. Disse endringene skal ikke redusere byggets eller boligens kvalitet og gir ikke rett til prisjustering. Det tas forbehold om endringer som kan komme som følge av offentlige krav eller pålegg.

  Utbygger forbeholder seg retten til å levere tilsvarende produkter/løsninger uten at dette skal få priskonsekvenser for kjøper eller utbygger. Det forutsettes at det ikke er vesentlig endring i kvaliteten.

  Det tas forbehold om at det kan bli foretatt endringer i denne leveransebeskrivelsen fordi det pr. dato gjenstår noe prosjektering. Utstyr som er vist for å illustrere møbleringsmuligheter osv, men som ikke er omtalt i denne beskrivelsen er ikke inkludert i leveransen.

  Alt treverk er hygroskopisk. Dvs at det har en naturlig egenskap til å gi fra seg eller oppta fuktighet. I trevirke i nye bygg vil det alltid forekomme bevegelser i forbindelse med uttørking og akklimatisering. Over tid vil det også forekomme bevegelser i treverket som følge av skiftende relativ luftfuktighet som vil opptre ved årstider. Sprekkdannelser i ferdig overflater skyldes disse naturlige egenskapene i treverket vil ikke bli akseptert som reklamasjon. Reklamasjon på sprekker i ferdige overflater vil kun bli tatt til følge dersom det kan påvises konstruksjonsmessig feil, eller feil i byggetiden.
 • Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Omsetning av avtaledokumentet forutsetter at selger får en tilfredsstillende dokumentasjon på at ny kjøper trer inn med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelig kjøper, herunder tilfredsstillende finansieringsbekreftelse, kopi av legitimasjon. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Etter denne dato, betinger megler seg et administrasjonsgebyr stort kr 20.000,- inkl. mva for meglers merarbeid i forbindelse med eierskifte.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for boligen, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for leiligheten.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende kr. 30 000,- pr. bolig. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr og oppgjørsgebyr kr 13 900-, og visninger kr 1 990, -. Markedsføring belastes etter avtale. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen. Alle beløp er inkl. mva.
 • Kjøper er innforstått med at irreversibelt finansieringsbevis for hele kjøpesummen skal forelegges megler når avtale om kjøp inngås, iht. Bustadoppføringslovas §46 2.ledd, og at disse opplysningene kan bli videre formidlet til utbyggers byggelånsbank. Handelen er juridisk bindende for
  begge parter ved aksept. Dersom kjøper ikke overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbevis, er kjøper allikevel bundet og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper.

  Selger forbeholder seg retten til også å kreve oppdatert finansieringsbekreftelse for tilleggbestillinger.

  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med Hegra Sparebank om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et
  uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningen mottar ikke provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Vollan Eiendom AS Vollan
Jan Morten Svendsen

Megler

Jan Morten Svendsen

95 73 78 71

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev