aktiv-eiendomsmegling
Fasade
Fasade

FOLLAFOSS Bakkanvegen 7

Follafoss - Prisgunstig enebolig med sjøutsikt. Kjøkken fra 2015. Gangavstand til skole og butikk

 • kr 590 000
 • BRA-i 117 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 590 000
 • Omkostningerkr 15 990
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 605 990
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1935
 • Soverom1
 • Tomt1 983.7 m²
 • Eierform tomtFestet
 • 590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 14 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000,00))   15 990,- (Omkostninger totalt)   605 990,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning
Velkommen til Bakkanvegen 7! Prisgunstig enebolig med sjøutsikt. Kjøkken fra 2015. Gangavstand til skole og butikk. Behov for vedlikehold og noe oppussing. Eiendom beliggende i et etablert boligfelt i Follafoss. Nærhet til sentrum med de fleste funksjoner. Utsikt mot omkringliggende bebyggelse og bygder. Innhold: Kjeller: to boder Etasje: Kjøkken, bad, stue, gang, gang 2 og soverom Loft: To loftsrom Vi sees på visning, husk påmelding!
Spisestue

Bakkanvegen 7, Trøndelag

 • Tomt
  1983.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Grunneier/bortfester: Ulvig Kiær AS Årlig festeavgift: 1.264,- Regulering av festeavgift: KPI Neste regulering av festeavgift: 2030 Festekontrakten utløper 2060 Forkjøpsrett: Nei Kreves samtykke til overdragelse fra grunneier: Ja Festekontrakten utløper i 2060. Se tomtefestelovens regler for eventuell innløsning, forlengelse og regulering av festeavgift etter utløp. Dette er kjøpers risiko og ansvar. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendom beliggende i et etablert boligfelt i Follafoss. Nærhet til sentrum med de fleste funksjoner. Utsikt mot omkringliggende bebyggelse og bygder.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Skolekrets
  Follafoss, Malm og Steinkjer.

  Offentlig kommunikasjon
  Bussholdeplass ved nærbutikken.

  Byggemåte
  Enebolig på en etasje pluss loft og kjeller. Boligen har grunnmur av betong og overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med liggende kledning. Takkonstruksjon med saltaksform, tekket med profilerte plater. Eldre uthus beliggende på eiendommen. Yttervegger av trekonstruksjoner, kledd med stående trekledning. Pulttakskonstruksjon, taktekking av profilerte plater. Adkomst via vippeport og ytterdør. Uthuset fremstår som et renoverings- eller saneringsobjekt. Vesentlig aldersslitasje på samtlige bygningsdeler og overflater. Informasjon er hentet fra Tilstandsrapport utført av Takst Midt AS v/Jan Inge Kristiansen, datert 18.04.2024. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapport.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Pkt. 1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Ja Beskrivelse Sprekker på bad. Det er fukt på badet. Soppskade tak. Malings skade bad. Pkt. 2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad Beskrivelse skiftet toalett og rør fra do til kloakk. Pkt. 6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Ja Beskrivelse Hull i tak ved fastmontert stige til pipe. Lekkasje tettet og stige trinn fikset. Pkt. 7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Ja Beskrivelse Har fått beskjed om at fyringsovn står for nært pipe/vegg. Pkt. 9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Ja Beskrivelse stokkmaurinfeksjon flere år før jeg kjøpte huset. Etter dette ble kledning og skadet treverk byttet og maur tatt hånd om. Har ikke sett spor etter dette under min boperiode. Pkt. 11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad Beskrivelse Flyttet elanlegg lengre opp på vegg etter bytte av listverk. Plukket bot en lampe i yttergang. Pkt. 16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad Beskrivelse Ny terrasse montert. Byttet lister og foringer på noen vindu. Malt og beiset. Byttet ytterdør 2022.

  Innhold
  Kjeller: to boder Etasje: Kjøkken, bad, stue, gang, gang 2 og soverom Loft: To loftsrom

  Standard
  Av oppgraderinger utført de senere årene, opplyses følgende av selger: Enkelte rom og overflater oppgradert i løpet av senere tid. Luft-til-luft varmepumpe etablert i 2020. Nytt kjøkken i 2015. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Taktekking Taket er tekket med profilerte plater, ukjent alder. Bemerkes om at tekking er besiktiget fra bakkenivå med de begrensninger dette medfører. Vurdering av avvik: Det er registrert økende vær- og aldersslitasje. Stedvise avskalinger og korrosjon i kanter. Konsekvens/tiltak: Lokale utbedringer og løpende vedlikehold.   Nedløp og beslag. Takrenner og nedløp er av metall. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Vurdering av avvik: Det er registrert stedvise skjevheter og deformasjoner på takrenner og nedløp. Ett nedløpsrør er avsluttet med bend mot yttervegg. Fare for fuktskader. Konsekvens/tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur Veggkonstruksjon Yttervegger av trekonstruksjoner fra byggeåret. Boligen er kledd med liggende trekledning. Vurdering av avvik: Det er registrert vær- og aldersslitasje på overflater, stedvise oppsprekkinger, råte og påkjente bord. Omrammingsbord er stedvis satt helt ned på beslag, dette er en skadeutsatt løsning med fare for fuktopptrekk og påfølgende råteskader. Ufagmessig utførelse av omrammingsbord, synlige kuttflater på bordkledning mot vinduer. Stedvis mangelfull lufting bak kledning, samt manglende smådyrssperre. Råteskader i stolpe ved inngangsparti. Det bemerkes at boligen er kledd med eternittplater rundt deler av grunnmur og fundamenter. Eternitt inneholder asbest, som må påregnes sanert som farlig avfall. Konsekvens/tiltak: Lokale utbedringer i henhold til registrerte forhold. Løpende vedlikehold. Skadet trevirke må påregnes byttet og utbedret. Takkonstruksjon/Loft Takkonstruksjonen er i hovedsak en lukket konstruksjon, uten muligheter for nærmere kontroll. Bærende konstruksjoner, samt oppbygging av isolering og lufting er ikke kjent. Eventuell feil oppbygging av konstruksjonen kan medføre kondens og fuktproblemer. Ett rom på loft er under etterisolering, og fremstår uferdig. Synlig isolasjon og til dels synlige bærekonstruksjoner. Synlige konstruksjoner av plassbygde sperrer, undertak av bord. Isolert mot underliggende etasje, med Glava, vintermatter og kutterspon. Vurdering av avvik: Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Oppbygging av isolering og lufting er ikke kjent. Eventuell feil oppbygging av konstruksjonen kan medføre kondens og fuktproblemer. Det er registrert stedvise fuktmerker i undertak. Ingen unormale fuktutslag registrert ved befaring. Lokale skjevheter og ujevnheter. Konsekvens/tiltak: Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser Vinduer Vinduer er i all hovedsak en kombinasjon av åpningsvinduer og fastkarmer, med 2- lags isolerglass stemplet 2004 og 2006. Eldre vindu i stue, byttet glass i 2004. Vurdering av avvik: Det er registrert vær- og aldersslitasje, med enkelte påkjente karmer og omramminger, stive pakninger, enkelte ødelagte pakninger, malingsavskalinger og slitasjer i låsemekanismer. Enkelte vinduer tar i karm og har behov for justeringer. Enkelte vinduer mangler foringer og listverk/avslutninger. Konsekvens/tiltak: Lokale utbedringer og løpende vedlikehold. Dører Ytterdør er en tredør i tett utførelse. Vurdering av avvik: Det er registrert alders- og bruksslitasje, med stedvise hakk og sår. Ufagmessig utførelse på foringer og listverk, samt beslagsløsning under terskel. Konsekvens/tiltak: Lokale utbedringer. Overflater Gulv: Laminat, belegg Vegger: Malte plater, panel, våtromstapet Himlinger: Malte plater, panel Enkelte overflater er oppgraderte i løpet av senere tid, disse fremstår i god stand. Vurdering av avvik: Det er registrert skjevheter og ujevnheter, sprik og glipper i skjøter o.l. Økende overflateslitasjer på utsatte områder, stedvis påkjent gulv. Svellinger i laminat. Hakk, sår og riper i gulvoverflater. Stedvis manglende listverk/avslutninger. Konsekvens/tiltak: Lokale utbedringer og vedlikeholdstiltak. Etasjeskille/gulv mot grunn Etasjeskiller av trebjelkelag. Vurdering av avvik: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert lokale skjevheter og ujevnheter, samt stedvis knirk. Konsekvens/tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring. Radon Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Konsekvens/tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger. Rom Under Terreng Rom under terreng har hovedsaklig fritt eksponerte overflater med støpte gulv og vegger. Vurdering av avvik: Det er registrert forhøyede utslag ved fuktsøk med kapasitiv måling på samtlige fritt eksponerte overflater, samt saltutslag og avskalinger. Piggmålinger i etasjeskiller viser 18,8%. Dette betraktes som fuktig trevirke, med skadepotensiale. Piggmålinger viser vanninnhold i trevirke og måles i vektprosent. 0 17% betegnes som tørt trevirke. 17-21% Fare for utvikling av sopp og råte. 21-30% Stor fare for sopp og råte (Trevirket er fibermettet ved 28 %). Jordgulv i deler av kjeller. Varierende himlingshøyder i kjeller, ned mot 1,9 m, og i grenseland vedr. målbart bruksareal. Konsekvens/tiltak: Nærmere undersøkelser anbefales, samt evt. utbedringstiltak og tiltak mot videre fuktinntrengning. Krypkjeller Det er etablert 2 krypkjellere i boligen. Tilkomst via utvendige luker. Krypkjellere har 1 kammer hver, stubbeloft av trebord. Vurdering av avvik: Ved tilfeldig kontroll, er vektprosent fukt i stubbloft målt til 19 %. Piggmålinger viser vanninnhold i trevirke og måles i vektprosent. 0 17% betegnes som tørt trevirke. 17-21% Fare for utvikling av sopp og råte. 21-30% Stor fare for sopp og råte (Trevirket er fibermettet ved 28 %). Mangelfull utlufting av krypkjeller, generelt fuktig miljø. Det er ikke utlagt dampsperre på grunnen. Krypkjellere er generelt å betrakte som en risikokonstruksjon. Ofte beheftet med fukt, sopp og råteproblemer. Dette skyldes i hovedsak for dårlig ventilering og jordfukttransport fra grunnen. Krypkjellere har behov for jevnlig inspeksjon for å kunne stoppe skadeutvikling på et tidlig tidspunkt. Konsekvens/tiltak: Nærmere undersøkelser anbefales, samt lokale utbedringer. Innvendige trapper Innvendig trapp mellom 1. etasje og kjeller er en rettløpstrapp i treverk. Vurdering av avvik: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom. Konsekvens/tiltak: Håndløper og rekkverk bør utbedres for å ivareta gjeldende sikkerhetskrav. Innvendige dører Innvendige dører er hovedsaklig glatte og profilerte formpressede dører. Vurdering av avvik: Det er registrert bruks- og aldersslitasje på dører, med stedvise hakk og sår, samt slitasjer i låskasser og vridere. Enkelte dører tar i karm/terskel, og har behov for justeringer. Konsekvens/tiltak: Lokale utbedringer og løpende vedlikehold. Kjøkken: Overflater og innredning Kjøkkenet er opplyst fra 2015. Kjøkkeninnredning med folierte skrog og profilerte fronter. Benkeplater med vask. Avsatt plass og opplegg for et kjøleskap, for øvrig integrerte hvitevarer. Vurdering av avvik: Det er ikke påvist tegn på at det er montert lekkasjedeteksjon ved oppvaskmaskin/oppvaskkum, dette er et krav på kjøkkenet ut ifra alder. Det er registrert stedvise svellinger i skrog, samt folieslipp på fronter. For øvrig normal bruksslitasje med hensyn til alder. Det er ikke montert lekkasjedeteksjon eller komfyrvakt. Konsekvens/tiltak: Det bør monteres lekkasjedeteksjon ved oppvaskmaskin/oppvaskkum. Vannledninger Synlig del av vanninntak i kjeller, synlige innvendige vannledninger i kobber, samt galvaniserte rør. Innvendig stoppekran og vannmåler er plassert på inntaket. Vurdering av avvik: Det er irr på rør. Det er avvik: Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Det er registrert drypping fra kobling på vannrør i kjeller. Vannrør er til dels uisolerte i kald kjeller, fare for frostdannelser. Konsekvens/tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson. Vannledninger i kald kjeller bør isoleres. Avløpsrør Innvendige avløpsrør som er synlige er av plast og støpejern. Vurdering av avvik: Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Konsekvens/tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson Varmesentral Det er installert luft til luft varmepumpe på stue, stemplet 2020. Vurdering av avvik: Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. Ingen dokumentasjon på avholdt service er fremlagt. Konsekvens/tiltak: Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget Varmtvannstank Varmtvannsbereder er plassert i kjeller, denne rommer 150 liter og er fra 2008. Vurdering av avvik: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Konsekvens/tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. Drenering Av naturlige årsaker er kontroll av drenering og drenerende masser begrenset. Om det er lagt drenering, eventuelt type materiale i drenering er ikke kjent, dette gjelder også drenerende masser. Vurdering av avvik: Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Forhøyede fuktutslag i rom under terreng. Konsekvens/tiltak: Det må foretas nærmere undersøkelser, det kan ikke utelukkes behov for tiltak. Grunnmur og fundamenter Grunnmur av støpt betong. Vurdering av avvik: Det er registrert stedvise riss- og sprekkdannelser, samt misfarginger og avskalinger. Skjevheter og ujevnheter. Konsekvens/tiltak: Nærmere undersøkelser anbefales, samt lokale utbedringer. Terrengforhold Terrengforholdene rundt boligen er i hovedsak flate. Vurdering av avvik: Det anbefales å sikre fall på utvendig terreng ut i fra grunnmur med et fallforhold på min. 1:50 i 3 meters bredde, dette for å unngå unødvendig fuktbelastning på grunnmuren. Dette er ikke opprettholdt alle steder. Konsekvens/tiltak: Jevnlig kontroll og tiltak ved evt. oppsamling av overvann inn mot grunnmur. Utvendige vann- og avløpsledninger Det er ikke foretatt kamerakontroll eller lignende, av bunnledninger (ledningsanlegg under bolig), eller utvendig ledningsanlegg, materialbruk og tilstand er derfor ikke kjent. Det gjøres oppmerksom på at huseier, ved offentlig vann- og avløpstilkobling, selv har ansvar for drift og vedlikehold av ledningsanlegg fra husvegg og frem t.o.m. anboring på offentlig ledning. Vurdering av avvik: Alder over 25 år er oppnådd. Over halvparten av forventet levetid er oppbrukt. Konsekvens/tiltak: Jevnlig kontroll av vanntrykk inn i bolig og avrenning fra avløp. Forhold som har fått TG3: Vinduer - 2 Eldre kjellervinduer med enkeltglass. Vurdering av avvik: Vinduene har råteskader. Det er registrert råteskader i karm, samt løse glassruter. Vinduer har passert forventet levetid. Konsekvens/tiltak: Vinduer med råteskader må erstattes med nye. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 00 Balkonger, terrasser og rom under balkonger Det er etablert en veranda med tilkomst via utvendig trapp. Denne er oppbygd med trebjelkelag og spaltegulv av terrassebord. Ukjent fundamentering på trestolper. Innfestet mot grunnmur på bolig. Strekkmetalltrapp ved inngangsparti. Vurdering av avvik: Det er ikke montert rekkverk. Det mangler rekkverk på veranda og utvendige trapper. Det er registrert lokale skjevheter og ujevnheter. Konsekvens/tiltak: Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Pipe og ildsted Boligen har en pipe. Opprinnelig teglsteinspipe som er omstøpt fra loft og opp med elementer. Sotluke er plassert i kjeller. Det er installert en vedovn på stue i 1. etasje. Vurdering av avvik: Pipevanger er ikke synlige. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Det er avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Det er registrert skade i pakning på ovnsdør. Rennemerker på pipe, og påkjent sotluke. Konsekvens/tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Pipevanger må gjøres tilgjengelig. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 00 Innvendige trapper - 2 Innvendig trapp mellom 1. etasje og loft er en repostrapp i treverk. Vurdering av avvik: Det er ikke montert rekkverk. Det er liten frihøyde i trappeløp Konsekvens/tiltak: Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Kostnadsestimat: Under 10 000 Generell Bad i 1. etasje av eldre dato. Rommet har ikke gulvvarme. Oppvarming via stråleovn på vegg. Gulv er belagt med belegg, vegger har våtromstapet og himling har malt sletthimling. Innredet med en vegghengt baderomsinnredning med heldekkende servanttopp, et badekar med dusjopplegg og et gulvmontert wc. Naturlig avtrekk, ingen tilluft. Sluk i gulv. Vurdering av avvik: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er registrert alders- og bruksslitasje på overflater og utstyr. Sluk og membran/tettesjikt har passert forventet levetid. Mye svertesopp og muggdannelser på overflater. Stedvis fuktpåkjente overflater, utette skjøter med sprik på tapet. Tapet ligger stedvis løs i kanter og hjørner, fare for fuktinntrengning i bakenforliggende konstruksjoner. Slitasjer og svellinger på innredning. Sluk ikke tilgjengelig for kontroll pga badekar. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Konsekvens/tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Elektrisk anlegg Utvidet el-kontroll anbefales med bakgrunn i anleggets alder, samt registreringer av følgende avvik: Manglende kursfortegnelse, manglende dokumentasjon, manglende tetting av kabelgjennomføringer mot sikringsskap, flere ledninger og koblingsbokser med utilstrekkelig innfesting, eksponerte ledninger og kabelender, spotter i stue koblet til ledning med stikkontakt uten bryter, ufagmessig utførelse. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Informasjon er hentet fra Tilstandsrapport utført av Takst Midt AS v/Jan Inge Kristiansen, datert 18.04.2024. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapport.

  Innbo og løsøre
  Det som er på eiendommen ved visning av materialer og innbo medfølger i handelen. Det vil ikke bli gjennomført noe mere utrydding eller vasking. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Forsikringsselskap
  Storebrand.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten. Boligens areal oppgis i BRA (bruksareal), som deles i underkategoriene BRA-i (arealet innenfor boenheten), BRA-e (arealet utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder hvor adkomsten er utenfor boenheten), og BRA-b (arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten). TBA er arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Det som er på eiendommen ved visning av materialer og innbo medfølger i handelen. Det vil ikke bli gjennomført noe mere utrydding eller vasking.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 14 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000,00))   15 990,- (Omkostninger totalt)   605 990,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  

 • Oppvarming
  Boligen har oppvarming via strøm, luft-til-luft varmepumpe og vedfyring. Følgende er opplyst fra Brannvesenet Midt IKS: Skorstein 1 og ildsted Siste feiing: 19.06.18 Feiehyppighet: Kategori 2, lav sotdannelse Eier har ikke tilrettelagt for feiing 19.04.23 Siste tilsyn: 15.04.24 Neste tilsyn: 2029 Ildsted som er registrert på skorsteinen: Jøtul F-100 på stua. Avvik som er registrert: 1. Skorstein er ikke oppført i tråd med forskrift/ oppstillingsvikår. jf. Forskrift om brannforebygging § 6. Beskrivelse av avvik: Teglskorsteinen er kledd inn på 3 sider. En halvsteins teglskorstein skal være synlig for kontroll og stå minst 10 cm fra brennbart materiale. Dette gjelder 1 side kjøkken,1side bad og 1 side stue. Brannvesenet Midt IKS tar forbehold om skjulte feil og mangler, og endringer ved fyringsanlegget som er skjedd etter siste besøk av oss Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg- /fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse.

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  11670

  Kommunale avgifter år
  2024

  Info kommunale avgifter
  Inkludert er vann, avløp, renovasjon og eiendomsskatt. Eiendommen har vannmåler Vannmålerstand pr 01.01.2024: 776 m 3 Gebyr for vann vil variere etter forbruk. Årsgebyr for feiing og tilsyn kr. 428.- kommer i tillegg.

  Formuesverdi primær
  166679

  Formuesverdi primær år
  2022

  Formuesverdi sekundær
  633380

  Formuesverdi sekundær år
  2022

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og fyll inn eventuelle andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Offentligrettslige pålegg
  Avvik som er registrert: 1. Skorstein er ikke oppført i tråd med forskrift/ oppstillingsvikår. jf. Forskrift om brannforebygging § 6. Beskrivelse av avvik: Teglskorsteinen er kledd inn på 3 sider. En halvsteins teglskorstein skal være synlig for kontroll og stå minst 10 cm fra brennbart materiale. Dette gjelder 1 side kjøkken,1side bad og 1 side stue.

  Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/777/1/20: 28.11.1980 - Dokumentnr: 9374 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste Festetid: 80 år ÅRLIG AVGIFT NOK 270 MED FLERE BESTEMMELSER PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Nye vilkår - feste Årlig festeavgift: 850 fra 2000 neste regulering i år 2010 ---------- Nye vilkår - feste Årlig festeavgift: NOK 1 033 Festeavgiften indeksreguleres hvert 10 år 01.01.2018 - Dokumentnr: 10740 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1724 Gnr:77 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 01.01.2020 - Dokumentnr: 551949 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5039 Gnr:77 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere Kjøper forplikter seg til å orientere sin bankforbindelse om at ovennevnte heftelser ikke vil bli slettet, men følge eiendommen, og at banken derfor må samtykke til å få prioritet etter ovennevnte heftelser.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Steinkjer kommune opplyser følgende: Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest finnes ikke i vårt arkivet for 777/1/20

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Det er private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilkobling som driftes av eier av eiendommen. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen følger kommuneplan for Arealdel kommuneplan, Verran med formål bolig.  Kopi av planen kan sees hos megler.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 14 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000,00))   15 990,- (Omkostninger totalt)   605 990,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  

  Omk. kjøper beløp
  15990

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 4 200/4 600/5 000 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr 33.900,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 7.900,- oppgjørshonorar kr 5.900,- og visninger kr 1.8775, -.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 4.740,-. Utleggene omfatter fotograf og grunnboksutskrift. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr 1.800,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr 25.000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Georg Høin

Megler

Georg Høin

99 00 00 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev