aktiv-eiendomsmegling
Brettingvegen 15

FOLLAFOSS Brettingvegen 15

Follafoss - Innholdsrik og modernisert enebolig med stor garasje. 5 soverom og 2 stuer. Barnevennlig boligfelt.

 • kr 1 390 000
 • BRA 216 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 1 390 000
 • Omkostningerkr 49 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 439 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 974
 • Soverom5
 • ArealP-rom 164 m²
 • Tomt757.6 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 390 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  34 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 390 000))

  51 792 (Omkostninger totalt)

  1 441 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Brettingvegen 15! Boligen ligger høyt og skjermet til med utsikt og naturen som nærmeste nabo. Modernisert og innholdsrik enebolig med hele 5 soverom og 2 stuer. Ypperlig familiebolig! Romslig garasje med loft. Barnevennlig og fin beliggenhet med gangavstand til barnehage/skole og daglivarebutikk. Kort avstand til turområder, småbåthavn, badestrender og fiske- og jaktterreng. Inneholder: 1.Etasje: Stue, kjøkken, 2 soverom, toalett, vaskerom, trapperom, entre og vindfang. 2.Etasje: Loftstue, bad, 3 soverom og trapperom. Garasje: Garasje med loft.

Brettingvegen 15, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  1. etasje: 105 kvm
  2. etasje: 66 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 98 kvm
  2. etasje: 66 kvm

  Garasje
  Bruksareal
  1. etasje: 45 kvm  Tomt
  757.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på Ca.757kvm iht matrikkelbrev fra kommunen.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i et flott boligområde nesten i enden av Brettingsvegen. Veien er endeveg og området er barnevennlig og rolig. Gangavstand til sentrum med barne- og ungdomsskole, barnehage, dagligvarebutikk m.v.

  Adkomst
  Fra Follafoss sentrum: Kjør mot Malm i ca. 200 meter og ta opp til venstre, inn i Brettingvegen. Følg veien til toppen og du får boligen på høyre side. Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Barnehage/skole/fritid
  Follafoss barneskole. Malm ungdomsskole.

  Skolekrets
  Follafoss/Malm og Steinkjer.

  Byggemåte
  Grunnmuren er oppført i betong. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og er utvendig kledd med stående og liggende panel. Taket har saltaksform med opplett på begge sider og er tekket med trapesplater av stål. Etasjeskille er et trebjelkelag. Stubbeloftskonstruksjon mot krypkjeller. Vindu med 2-lags isolerglass For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 07.03.2023 av Norconsult AS for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  - Ut fra tidligere eier er det usikkert om membran er tett på bad. Derfor brukes dusj kabinettet

  Innhold
  1.Etasje: Stue, kjøkken, 2 soverom, toalett, vaskerom, trapperom, entre og vindfang. 2.Etasje: Loftstue, bad, 3 soverom og trapperom. Garasje: Garasje med loft. Loft er delvis målbart areal, men det er ikke foretatt oppmåling da det brukes som lagerrom og lagret utstyr hindret mulighet for god oppmåling.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: - Drenering Totalvurdering: Drenering er fra byggeåret og med bakgrunn i alder kan det ikke gis noen garanti for dreneringens tilstand. Anbefalte tiltak: For videre omtale se «krypkjeller». - Grunnmur og fundament Totalvurdering: Det registreres mindre riss i grunnmur. Dette er ikke uvanlig og vurderes ikke å ha vesentlig konstruksjonsmessig betydning slik dette fremstår i dag. TG-2 settes på grunn av alder. Anbefalte tiltak: Det anbefales å føre jevnlig kontroll med grunnmur pga alder. - Krypkjeller Totalvurdering: Det mangler fuktsperre i form av plastfolie på bakken i krypkjelleren. Dette medfører at fuktighet fra bakken stiger opp i krypkjelleren med påfølgende økt luftfuktighet og risiko for en skadeutvikling. Krypkjelleren har for liten lufting som gjør at fuktig luft ikke blir ventilert ut av krypkjelleren, med påfølgende risiko for en skadeutvikling i konstruksjoner og materialer. Det måles et fuktinnhold over faregrensen for en skadeutvikling i krypkjelleren. Det observeres spor av skadedyr (muselort). Anbefalte tiltak: Som et forebyggende tiltak mot kondensering og påfølgende vekst av mugg og råtesopp, anbefales det å legge ny plast på bakken i krypkjeller som tiltak mot kondensering vinter og sommerstid. Det anbefales å etablere bedre lufting. - Vinduer og dører Totalvurdering: Vindusglass på stort vindu på stue er punktert (tettingen mellom glasslagene er utette, slik at gassen mellom vindusglassene siver ut og luftlommer inn) Vindusglasset isolerer pga dette dårlig og det vil oppstå dugg inne mellom glassene. Med bakgrunn i alder vil det være risiko for at flere vinduer er, eller vil punktere. Anbefalte tiltak: Punkterte glass bør skiftes, alternativt vurdere å skifte hele vinduet som kan være gunstig ut fra et energiøkonomisk synspunkt. Overflatebehandlinger må påregnes. - Yttervegger Totalvurdering: Det registreres manglende/dårlig lufting bak kledningen. Manglende eller dårlig lufting av kledning kan medføre fuktskader i veggen på grunn av sen uttørking av fukt i veggen som kan oppstå på grunn av inndriv av nedbør og kondensering. Fasadene er delvis værslitte. Fasaden mangler stedvis ny overflatebehandling. Anbefalte tiltak: Stedvis rengjøring og overflatebehandling må påregnes. Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. - Takkonstruksjon Totalvurdering: For videre omtale se "Loft" (konstruksjonsoppbygging). TG-2 settes på grunn av alder og manglende mulighet for inspeksjon i kald del av loft over hanebjelker. Anbefalte tiltak: Det anbefales å etablere luke for inspeksjon på kalde deler av loft. - Taktekking Totalvurdering: Tekkingen har nådd en alder som gjør tettheten i tiden som kommer usikker. Anbefalte tiltak: Påviste skader anbefales utbedret. - Kjøkken Totalvurdering: Det registreres noe fuktpåkjenning på benkeplate over oppvaskmaskin og ved siden av vask. Noe manglende fuging av benkeplater i nærheten av våtsoner. Hjørnet av koketopp knekt av, undertegnede har ikke sjekket om det påvirker koketoppens funksjon. Del av sokkel er delvis løs og trykket inn. Flere skuffer har behov for justering og har fått noe slitasjemerker pga friksjon mot andre skuffer. Riss i vask. Anbefalte tiltak: Nevnte forhold bør utbedres. Koketopp bør vurderes skiftet. - Trapp Totalvurdering: Det mangler håndløper på veggen. Dette var ikke et krav da boligen ble oppført. Det er for stor avstand mellom første og andre trappetrinn (over 10 cm). Anbefalte tiltak: Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert. Tetting av åpne trinn. Det anbefales å redusere avstanden mellom trinn slik at åpningen ikke overstiger 10cm. - Avløpsrør Totalvurdering: Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Avløpsrør fra boligen og ut til offentlig kloakk eller septik ligger under bakken og er ikke vurdert. Anbefalte tiltak: Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. - Vannledninger Totalvurdering: Vannrør fra byggeåret, og har nådd en alder som tilsier at skader / lekkasjer kan oppstå. Vannrør i krypkjeller er uisolerte og utsatt for frost. Anbefalte tiltak: Vannrør må isoleres i kalde rom for å unngå frost og kondens. Det anbefales å føre jevnlig tilsyn med anlegget pga alder. - Varmtvannsbereder Totalvurdering: Berederen har passert 20 år og har usikker restlevetid. Anbefalte tiltak: En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/( over 20 år) er påregnelig. - Ventilasjon Totalvurdering: Boenheten mangler ventilering utover (tilførsel av frisk luft) utover muligheten for åpning av vindu. Anbefalte tiltak: Tilluftspalte ved dører anbefales etablert for optimal ventilering. - Våtrom: Bad Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk: Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder på tettesjikt og derav økt risiko for lekkasjer. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Med bakgrunn i alder og slitasje står våtrommet foran en utbedring/utskiftning. Det anbefales fortsatt bruk av dusjkabinett for å begrense overflater for belastning med fritt vann. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Rommet mangler tilluft og ventilering av rommet blir redusert. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Det anbefales å etablere tilluft for å tilrettelegge for bedre luftutskifting. Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk. - Våtrom: Vaskerom Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Rommet mangler tilluft og ventilering av rommet blir redusert. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Det anbefales å etablere tilluft for å tilrettelegge for bedre luftutskifting. Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk. Forhold som har fått TG3: - Balkong, terrasse, platting Totalvurdering: Det registreres skader i konstruksjonen som krever tiltak. Det er delvis manglende rekkverk. Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikres med rekkverk. Utbedringskostnader: Under 10 000 Anbefalte tiltak: Manglende rekkverk må monteres iht. krav for å få TG-1. Utbedring av løse deler av rekkverk må påregnes. - Vinduer og dører: Balkongdør og soveromsvinduer 1. etg i front av bolig Totalvurdering: Balkongdør har betydelige skader på innside og gis TG-3. Soveromsvinduene lot seg ikke åpne på befaringsdagen og gis derfor TG-3. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Anbefalte tiltak: Utskifting av balkongdør pga skade/slitasje må påregnes. Utskifting/reparasjon av vinduer som ikke lar seg åpne må påregnes. - Renner og nedløp Totalvurdering: Det registreres nedbøy i takrenner som erfaringsmessig skyldes vektbelastning fra snø og is på taket. Utbedringskostnader: Under 10 000 Anbefalte tiltak: Utbedring av skader må påregnes. - Utstyr på tak Totalvurdering: Det er ikke etablert stige for feier på taket. Utbedringskostnader: 50 000 - 150 000 Anbefalte tiltak: Snøfanger må etableres for god personsikkerhet. Forskriftsmessig adkomst for feier må etableres. - Etasjeskille og gulv på grunn Totalvurdering: Det er ikke registrert avvik som tyder på svekkelser i konstruksjonen. Det gjøres likevel oppmerksom på at det ble stedvis registrert knirk. Etasjeskiller 2. etg gis TG-3 pga nevnte konstruksjonsfeil/manglende understøtting av limtredrager. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Anbefalte tiltak: Det må foretas tiltak for å etablere understøtting til limtredrager. - Toalettrom Totalvurdering: Klosettet er løst og må festes til gulvet. Rommet mangler ventilering. Utbedringskostnader: Under 10 000 Anbefalte tiltak: Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk for optimal ventilering. Klosettet må festes til gulv. - Elektrisk Totalvurdering: Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg montert etter 01.01.1999. Utførte arbeider på anlegget mangler dokumentasjon. Arbeidene ble utført i regi av en tidligere eier. Det er derfor ukjent hvem som har utført arbeidene. Det registreres dårlig innfesting på kabler i krypkjeller. Det registreres dårlig innfesting på elektrisk utstyr i krypkjeller. Forhold i krypkjeller kan medføre berøringsfare. Utbedringskostnader: Under 10 000 Anbefalte tiltak: Med bakgrunn i de registrerte avvik bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Den dårlige innfestingen på kabler i krypkjeller må utbedres. Det løse/ødelagte elektriske utstyret i krypkjeller å festes/byttes ut. - Våtrom: Bad Totalvurdering overflater: Det registreres riss / sprekker i overflater. Det er flatt gulv og ikke tilfredsstillende fuktsikring av gulvet. Det registreres bruk av uegnet material i våtsoner. Utbedringskostnader overflater: 150 000 - 300 000 Anbefalte tiltak overflater: Det anbefales å fortsatt benytte et dusjkabinett for å unngå ytterligere fuktbelastning fra fritt vann på gulv og vegger. - Våtrom: Vaskerom Totalvurdering overflater: Det er ikke tilfredsstillende oppbrett av membran/ tettesjikt ved dørteskel. Det registreres skader / hull i belegg ved rørgjennomføringer til utslagsvask. Utbedringskostnader overflater: Under 10 000 Anbefalte tiltak overflater: Nevnte forhold må utbedres for å få TG-1. Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk: Membran / tettesjikt bør være avsluttet minimum 25 mm over gulvoverflate rundt rørføringer. Dette er ikke etablert og gulvet kan være utsatt for lekkasjer. TG-3 gis for manglende tetting av rørgjennomføringer. Utbedringskostnader membran, tettesjikt og sluk: Under 10 000 Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner. Lokal utbedring må vurderes. For lav oppbrett av gulvbelegg ved dør bør utbedres.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Oppstillingsplass på egen tomt, samt garasje.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 390 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  34 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 390 000))

  51 792 (Omkostninger totalt)

  1 441 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med strøm og vedfyring. Varmepumpe. Følgende avvik/anmerkninger er registrert av Brannvesenet midt IKS: Skorsteinen er innkledd med panel på 2 sider på soverom i 2 etasje og med skap og reol på 2 sider på kjøkken i 1 etasje. Skorstein har mangelfull avstand (minimum 10 cm) til brennbart materiale som ved sotbrann kan gi brannspredning til bygning/bygningsdel.

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  16087

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt eiendomsskatt. Feie- og tilsynsavgift kommer i tilegg og faktureres direkte fra Brannvesenet midt IKS. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  427848

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1540254

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og fyll inn eventuelle andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Vannavgift
  1144

  Vannavgift år
  2023

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/778/108: 16.10.1986 - Dokumentnr: 9585 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5006 Gnr:778 Bnr:1
  01.01.2018 - Dokumentnr: 227462 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1724 Gnr:78 Bnr:108
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1767481 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5039 Gnr:78 Bnr:108


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. 

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Det er private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilkobling som driftes av eier.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Gjeldene plan med bestemmelser er Arealdel kommuneplan, Verran.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 390 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  34 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 390 000))

  51 792 (Omkostninger totalt)

  1 441 792 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  49292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  11 900,- oppgjørshonorar kr  4750,- og visninger kr  1875, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  32900,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt ca kr 29 000,-. Utleggene omfatterkom. info, rappor tog foto. Alle beløp er inkl. mva. 

Georg Høin

Megler

Georg Høin

99 00 00 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev