aktiv-eiendomsmegling
Fasade
Fasade

FOLLAFOSS Follafossvegen 1085

Eldre enebolig med romslig tomt og eldre uthus. Butikk, barnehage og skole i nærområdet.

 • kr 390 000
 • BRA 103 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 390 000
 • Omkostningerkr 26 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 416 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1976
 • Soverom1
 • ArealP-rom 101 m²
 • Tomt1 075.8 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 390 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 9 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 390 000,00))   26 792,- (Omkostninger totalt)   416 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Eldre enebolig med behov for påkostninger. Uthus er eldre og dens tilstand og beskaffenhet tilsier ingen verdi. Må totalrenoveres eller rives. Boligen inneholder: 1. etasje: Vindfang, gang, bad, kjøkken, stue. 2. etasje: Gang, soverom, omkledningsrom, kontor. Romslig og relativ flat eiendomstomt. Sentralt beliggende i Follafoss med butikk, barnehage og skole i nærområdet. Velkommen til visning.
Stue

Follafossvegen 1085, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  1. etasje: 53 kvm
  2. etasje: 50 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 51 kvm Vindfang, gang, bad, kjøkken og stue
  2. etasje: 50 kvm Gang, kontor, omkledningsrom og soverom.
  Sekundærrom
  1. etasje: 2 kvm Bod
  2. etasje: 0 kvm  Tomt
  1075.8m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 1075 kvm.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes. Eiendommen grenser til en såkalt umatrikulert grunneiendom. Denne eiendommen fremgår ikke i grunnboka og hjemmelshaver til grunn er ikke registrert i grunnboka. Hvorvidt dette har betydning for denne eiendom vites ikke. Kjøpers risiko og ansvar.

  Beliggenhet
  God beliggenhet i sentrum av Follafoss med nærhet til butikk, barnehage, skole og bussforbindelser.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Barnehage/skole/fritid
  Malmen Barnehage (2-5 år). Folla skole (1-7 kl.). Malm Skole (1-10 kl.).

  Skolekrets
  Follafoss

  Byggemåte
  Enebolig er oppført i tre etasjer over kjeller. Grunnmur er oppført i støpt betong og bygningen har åpen fundamentering på pilarer. Veggkonstruksjon er oppført i bindingsverk og er kledd med stående tømmermannspanel. Taket er et saltak og er tekket med metallplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med 2-lags isolerglass, koblet glass og enkelt glass.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selgers egenoppgave er ikke utfylt da dette er et dødsbo og selges via bostyrer.

  Innhold
  Primærrom: 1. etasje: Vindfang, gang, bad, kjøkken, stue. 2. etasje: Gang, soverom, omkledningsrom, kontor. Sekundærrom: Kjeller: Bod. 1. etasje: Bod. Loft: 2 boder. Kjellerbod kan ikke regnes som målbart areal. Gammelt uthus på ca 30 m2.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: - Grunnmur og fundament: Grunnmur har stedvis avskalling/ skader - Yttervegger: Det registreres værslitt/oppsprukket trekledning. Det registreres stedvis råte i trekledning. Det registreres manglende/dårlig lufting bak kledningen. Manglende eller dårlig lufting av kledning kan medføre fuktskader i veggen på grunn av sen uttørking av fukt i veggen som kan oppstå på grunn av inndriv av nedbør og kondensering. Det er stedvis ingen tetting mot mus (lusing/musebånd) i nedre kant av konstruksjon. - Loft: Dampsperre (plastfolie) var ikke vanlig å benytte på byggetidspunktet. På bakgrunn av dette kan det ikke utelukkes at det kan oppstå varmetap ut til kald konstruksjon med påfølgende fare for kondensering og ising i takrenner. Det registreres fuktmerker i undertaket, men dette vurderes å skyldes eldre forhold da det ikke ble registrert fukt ved fuktsøk/målinger på befaringsdagen. For full visshet så må tilstanden overvåkes over tid. Jevnlig tilsyn anbefales. Det bemerkes at taktro har en del glipper og nedbøyninger i skjøter, og man kan se undertaket gjennom glippene. - Takkonstruksjon: Svai/nedbøy i takflaten som i dette tilfellet er påregnelig, og ikke uvanlig på slike eldre konstruksjoner. Det er ikke påkrevd å gjøre tiltak. - Taktekking: Det registreres rustdannelser i takplater. Tekkingen har nådd en alder som gjør tettheten i tiden som kommer usikker. - Ildsted/Skorstein: Pipa er en eldre teglsteinspipe. Erfaringsmessig ser vi at teglsteinspiper ofte har et behov for rehabilitering. Pipebeslag har lakkavskallinger. - Trapp til 2. etasje: Rekkverk er for lavt og bør sikres bedre. Det mangler håndløper på veggen. Dette var ikke et krav da boligen ble oppført. - Avløpsrør: Avløpsanlegg har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. - Vannledninger: Vannrør antas å være fra byggeåret, og har nådd en alder som tilsier at skader / lekkasjer kan oppstå. - Varesentral: Forventet levetid på en varmepumpe er ca 12 - 15 år. Med bakgrunn i alder vil det være risiko for feil på anlegget, eller at anlegget ikke fungerer optimalt, og som krever utbedring/utskifting. Det finnes ingen dokumentasjon på service av anlegget. - Ventilasjon: Boenheten mangler ventilering (tilførsel av frisk luft), utover muligheten for åpning av vindu i 1 etasje. Spalteventiler på vinduer i 2. etasje. Det er manglende tilluftspalte ved dører slik at ventileringen av boenheten ikke fungerer som tiltenkt. Forhold som har fått TG3: - Drenering: Dreneringen fungerer ikke som tiltenkt. Det er tydelige tegn på fukt og skader i kjelleren. For videre omtale se "rom under terreng". Utbedringskostnader: 150 000 - 300 000 - Krypkjeller: Det registreres omfattende skader i stubbeloftet. Det måles et fuktinnhold over faregrensen for en skadeutvikling i krypkjelleren. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000. - Rom under terreng: Fuktmålinger viser fuktverdier over faregrense for utvikling av sopp/ råteskader. Hvor mye fukt tåler en kjeller/materialene? Tørt: Fuktinnhold under 12% eller under 60 % RF Akseptabelt fuktinnhold: 12-15 vektprosent i treverk eller 60-75 % RF (Relativ fuktighet) i luften. Fare for rust i armering Fuktig: 16-19 vektprosent - 75-85 % RF, Fare for mugg, stripet borebille Meget fuktig: 20-27vektprosent - 85-100 % RF, Fare for råte, mugg, stripet borebille, råtebille Vått: Over 27 vektprosent -100 % RF, Fare for all sopp og skadedyr, kondensering. Fritt vann synlig gjennom hull i kjellergulv. Utbedringskostnader: 150 000 - 300 000 - Vinduer/dører: Det registreres råteskader i enkelte vinduskarmer. Med bakgrunn i alder vil det være risiko for at flere vinduer er, eller vil punktere. Enkelte vinduer tar i karm og har behov for justering. Follafossvegen 1085, 7796 Follafoss 5 av 30 Utbedringskostnader: 50 000 - 150 000. - Utstyr på tak: Det er ikke etablert stige for feier på taket. Utbedringskostnader: Under 10 000. - Etasjeskille og gulv på grunn: Med bruk av nivelleringslaser ble det registrert et avvik på over 50 mm i både 1. og 2. etasje. Utbedringskostnader: Ingen umiddelbar kostnad. - Kjøkken: Det er ikke etablert noe avtrekk over stekesonen. Kjøkkeninnredningen er gammel og slitt. Det registreres noe fuktskader på vegg ved vask. Utbedringskostnader: Under 10 000. - Trapp kjeller: Det mangler rekkverk i trappen. Det er for stor avstand mellom trappetrinn (over 10 cm). Utbedringskostnader: Under 10 000. - Trapp loft: Det mangler rekkverk i trappen. Det mangler håndløper på veggen. Dette var ikke et krav da boligen ble oppført. Det er for stor avstand mellom trappetrinn (over 10 cm). Utbedringskostnader: Under 10 000. - Elektrisk: Boligen har et eldre elanlegg uten dokumentasjon, og feil kan ikke utelukkes. Det er hull/innføringer i inntak eller sikringsskap som ikke har nippelinnføringer eller er tettet med masse beregnet for formålet. Utbedringskostnader: Under 10 000. - Varmtvannsbereder: Berederen har passert 20 år og har usikker restlevetid. Berederen er ikke plassert i rom med sluk og mangler lekkasjesikring. Det registreres en drypplekkasje fra berederen. Utbedringskostnader: Under 10 000. - Våtrom: Det er til dels store skader på overflater på vegg, og ellers stor grad av slitasje. Det er rørgjennomføringer uten tetting gjennom gulv. Det er et malt betonggulv, og undertegnede kan ikke påvise tettesjikt i dekke, da jeg ikke har adkomst til sluk under dusjkabinett. Utbedringskostnader: 50 000 - 150 000.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Antatt 2006: Byttet ytterdør Antatt 2015: Byttet noen vinduer

  TV/Internett/bredbånd
  Ukjent

  Parkering
  På egen tomt.

  Diverse
  Ut fra situasjonskartet mottatt fra kommunen, kan det se ut til at deler av uthuset ligger på annen manns grunn. Ikke forevist eller funnet noe skriftlig formalisert/tinglyst avtale rundt forholdet. Kjøpers risiko og ansvar. I feie-og tilsynsrapport mottatt fra Brannvesenet Midt IKS fremgår følgende avvik som må utbedres av kjøper selv: Avvik eller anmerkninger som er registrert: Anm. Feil/mangler med skumslokker. Skumapparatet er fra 2014, og mangler 5 års service. Forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015 §7, krever ett godkjent slokkemiddel i hver boenhet. Brannvesenet Midt IKS tar forbehold om skjulte feil og mangler, og endringer ved fyringsanlegget som er skjedd etter siste besøk av oss. Det foreligger ingen tegninger av eiendommen i kommunens arkiv. Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo via offentlig skifte. Bobestyrer har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  390 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 9 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 390 000,00))   26 792,- (Omkostninger totalt)   416 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Ved og elektrisk.

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  11685

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt eiendomsskatt. Feie- og tilsynsavgift pål. kr. 535,- pr år kommer i tillegg. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  445926

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1605333

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Velforening
  Vites ikke.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/778/88: 19.06.1986 - Dokumentnr: 5075 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5006 Gnr:778 Bnr:1
  01.01.2018 - Dokumentnr: 14031 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1724 Gnr:78 Bnr:88
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1800501 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5039 Gnr:78 Bnr:88


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger hverken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra byggeår eller nyere tid i informasjonen mottatt fra kommunen. Fremlagt kun byggetillatelser m.m i forhold til små endringer. Disse følger som vedlegg til salgsoppgaven. I matrikkelen har eiendommen status "Tatt i bruk". Hvorvidt bygget i henhold til opprinnelig godkjenning/ bygget lovlig er kjøpers risiko og ansvar.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er ogffentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Private stikkledninger/stikkveg frem til offentlig tilkobling som må driftes av eier selv.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger under arealdelen i kommuneplan for tidligere Verran fra 2011. Ligger under byggeområde, nåværende. Reguleringskart følger som vedlegg til salgsoppgaven. Bestemmelsene kan fås hos megler.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  390 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 9 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 390 000,00))   26 792,- (Omkostninger totalt)   416 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  26792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo via offentlig skifte. Bobestyrer har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris vederlag kr. 35.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke oppgjørshonorar kr  4.750,- og visninger kr  2.000, -, markedspakke kr. 12.900,-, søk eiendomsregister og elektronisk signering kr. 1.250,- og kommunale opplysninger kr. 6.500,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 20.585,-. Utleggene omfatter sikringsobligasjon, fotograf og estimert kostnad til takstmann. Boligselgerforsikring kommer i tillegg. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket inntil kr. 10.000,-. Dokumenterte utlegg kommer i tillegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Anders Borgsø

Megler

Anders Borgsø

92 89 29 38

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev