aktiv-eiendomsmegling
Gjeldvoldvegen 3

Follafoss Gjeldvoldvegen 3

Follafoss - Prisgunstig enebolig med flott sjøutsikt. Fin beliggenhet!

 • 750 000
 • BRA 162 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING750 000
 • OMKOSTNINGER20 092
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER770 092
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 975
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 102 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT829 m²
 • EIERFORM TOMTFestet tomt
 • ENERGIMERKINGF
 • 750 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  18 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 750 000,-))
  --------------------------------------------------------
  20 092,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  770 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Inneholder:
1. etasje: Stue, kjøkken, bad, 2 soverom, toalett.
Sokkel: Vindfang, hall m/trapp, 1 soverom, vaskerom, og matbod, ikke innredet kjellerrom/grovkjeller og garasje.

Gjeldvoldvegen 3, Trøndelag

 • Gulv: Laminat, belegg, teppebelegg.
  Vegger: Panel, panelplater, brystning, tapet.
  Himling: Takessplater/malte glatte tak, panel.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  BYGNINGSDELER MED TG2:
  RENERING Totalvurdering: Det er foretatt kontroll med fuktindikator mot tilgjengelige murflater/ gulv på grunn. Undersøkelsen viser indikasjoner på forhøyede fuktverdier i kjellergulv og nedre del av grunnmur. Over halvparten av forventet funksjonstid er nådd. TG 2 settes på grunn av alder. Anbefalte tiltak: Anbefaler oppgradering av drenering.

  GRUNN / FUNDAMENT Totalvurdering: Det registreres riss og sprekker i grunnmuren. Anbefalte tiltak: Lecamur med registrert innvendig sprekker er kledd på utsiden. Det må utføres ytterligere undersøkelser for å avdekke omfang av forholdet og behov for tiltak.

  RADONSIKRING Totalvurdering: Det er ikke utført radonmålinger i boligen. Anbefalte tiltak: Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen.

  ROM UNDER TERRENG Totalvurdering: Fuktmålinger viser fuktverdier over faregrense for utvikling av sopp/ råteskader. Registrerer opprulling av laminatbord på tilfarergolv soverom i sokkel. Anbefalte tiltak: Ytterligere undersøkelser av konstruksjoner for kartlegging av skadeomfang anbefales.

  BALKONG MOT ØST. Totalvurdering: Balkong er etablert over garasje. Dette er en konstruksjonsmetode med økt fare for skader. Det finnes ingen dokumentasjon på hvordan balkongen/ terrassen er bygget opp. Det er ingen tekking over pusset murflate. Det finnes ikke beslag eller tett overgang mellom terrassen og ytterveggen. Rekkverk er for lavt. Det bemerkes for stor avstand mellom rekkverk og terrassedekke i forhold til referansenivå på 5 cm. Anbefalte tiltak: Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes.

  BALKONG MOT SØR. Totalvurdering: Det er ikke registrert tegn til svekkelse eller skade i konstruksjonen, men det må påregnes vedlikehold/ overflatebehandling. Rekkverk er for lavt. Anbefalte tiltak: Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes.

  VINDUER, YTTERDØR OG VIPPEPORT. Totalvurdering: Vinduer og dører har nådd over halvparten av forventet funksjonstid. Det vil være større risiko for punktering av glass og større behov for vedlikehold i tiden som kommer. Utvendig overflater har høy slitasjegrad, og må påregnes vedlikehold. Enkelte vinduer har treg åpne og lukkemekanisme. Anbefalte tiltak: Vedlikehold og overflatebehandling må påregnes. Enkelte vinduer har behov for justering.

  YTTERVEGGER Totalvurdering: Utvendig fasader er værslitt. Manglende og dårlig lufting av kledning kan medføre fuktskader i veggen på grunn av sen uttørking av fukt i veggen som kan oppstå på grunn av inndriv av nedbør og kondensering. Anbefalte tiltak: Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes.

  LOFT Totalvurdering: Undertak av armert folie. Isolering av undergurt mot underliggende etasje tilfredsstiller ikke dagens krav til isolasjonsmengde/ tetthetskrav. Kaldt loft virket å være tørt og luftig ved besiktigelsen.

  RENNER OG NEDLØP Totalvurdering: Med hensyn til alder og slitasje vurderes over halvparten av forventet funksjonstid å være nådd. Anbefalte tiltak: Det anbefales utbedring av ovennevnte forhold. TAKTEKKING OG BESLAG Totalvurdering: Over halvparten av forventet funksjonstid er nådd. TG 2 settes på grunn av alder. Takplater er spikret fast. Pipebeslag og luftehatter har høy slitasjegrad. Anbefalte tiltak: Det anbefales å etablere nye luftehatter og beslag rundt pipe. For å avdekke årsak må det foretaes ytterligere undersøkelse. Omfang av utbedring vurderes deretter.

  ETASJESKILLE Totalvurdering: Tilfarergulv på soverom i sokkeletasje fremstår med svekket tilstand med bulende laminatgulv. Anbefalte tiltak: Ytterligere undersøkelser anbefales utført samt utbedring av tilfarergulv for og få TG 1. ILDSTED Totalvurdering: Ildsted som er registrert på skorsteinen: Ulefos i kjellergang og Jøtul F3 på stua. Eier har ikke tilrettelagt for feiing 01.04.20. Kun utvendig sokkelbeslag på pipe over tak. Anbefalte tiltak: Anbefaler og utbedring av pipebeslag samt dokumentere at avvik er utbedret for og få TG 1.

  KJØKKEN Totalvurdering: Kjøkkeninnredningen har høy slitasjegrad. Anbefalte tiltak: Det anbefales å kontrollere hvorfor ikke avtrekk fungerte. Oppgradering av kjøkken må påregnes.

  TOALETTROM Totalvurdering: Oppgradert overflater med normal bruksslitasje. Naturlig ventilasjon. Anbefalte tiltak: Bedre ventilering av rommet anbefales.

  AVLØPSRØR Totalvurdering: Vann er avstengt på befaringsdagen. Avløpsanlegg er ikke tilfredstillende kontrollert. Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Anbefalte tiltak: Avløpsanlegg bør pga alder oppgraderes sammen med eventuelle oppgraderinger av våtrom/kjøkken.

  VANNLEDNINGER Totalvurdering: Vann er avstengt på befaringsdagen og er ikke tilfredstillende kontrollert. Vannrør fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Anbefalte tiltak: Anbefaler nærmere kontroll av vannrør når vannet er tilkoblet. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

  VARMESENTRAL Totalvurdering: Varmepumpe fungerer som tiltenkt på befaringsdagen. Ingen tegn på at det er noen nedgravd oljetank på eiendommen. Anbefalte tiltak: Anbefaler og få utført en service på varmepumpe.

  VENTILASJON Totalvurdering: Naturlig ventilasjon med klaffventiler i vegger og åpningsvinduer.

  VASKEROM SOKKELETASJE Totalvurdering overflater: Det er svellinger i plater pga fuktinntrekk. Det registreres misfarging i fugemasse som kan skyldes manglede ventilasjon og at vaskerommet har stått ubrukt over lengre tid. Anbefalte tiltak overflater: Misfarget på gulv og på vegg bør utbedres. Vaskerommet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater anbefales. Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Membran / tettesjikt bør være avsluttet minimum 25 mm over gulvoverflate rundt rørføringer. Dette er ikke etablert og gulvet kan være utsatt for lekkasjer. Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet. Dusjkabinett er ikke tilkoblet noe avløp. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Vaskerommet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det brukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater anbefales. Anbefaler at dusjkabinett blir koblet til avløp. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Tilstandsgrad 2 er satt pga naturlig avtrekk selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Rommet mangler tilluft og ventilering av rommet blir redusert. Eldre blandebatteri til utslagskum. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Bedre ventilering av rommet anbefales. Det anbefales å etablere tilluft for å tilrettelegge for bedre luftutskifting. Oppgradering av blandebatteri til utslagskum må påregnes. Fuktmåling: Det er utført søk med fuktindikator mot gulvbelegg i og omkring våtsoner. Undersøkelsen viser ingen tegn til fukt i konstruksjonen. Det bemerkes at boligen har stått tom over lengre tid med avstengt vann, fuktsøk har liten verdi. TG 2 settes ut fra registrerte forhold. Anbefalte tiltak fukt: Det anbefales fortsatt bruk av dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann.

  BAD 1. ETASJE Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Tilstandsgrad 2 er satt pga naturlig avtrekk selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Blandebatterier har oversteget forventet levetid, fare for lekkasjer. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Bedre ventilering av rommet anbefales. Utskifting av blandebatterier må påregnes.

  BYGNINGSDELER MED TG3:
  TRAPP
  Totalvurdering: Svingtrapp med malte vanger og rekkverk. Vinylbelegg i inntrinn. Åpne opptrinn. Det mangler rekkverk på stue 1. etasje. Det bemerkes stor avstand mellom trinn i henhold til referansenivå 10cm. Lavt rekkverk/ gelender i forhold til referansenivå 90cm. Håndløper er etablert på 1 side. Dagens forskrift stiller krav til håndløper på begge sider. Utbedringskostnader: Under 10 000 Anbefalte tiltak: Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet.

  ELEKTRISK
  Totalvurdering: Elanlegget har flere skader og det registereres løse ledninger. Utbedringskostnader: 50 000 - 150 000 Anbefalte tiltak: Det må gjøres strakstiltak. Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person

  BAD 1. ETASJE
  Totalvurdering overflater: Overflater er antatt fra byggeår og har overskredet forventet levealder. Løst våtromsbelegg på gulv. Utbedringskostnader overflater: 50 000 - 150 000 Anbefalte tiltak overflater: Rommet har oversteget forventet levealder på overflateprodukt, løst våtromsbelegg på gulv, en oppgradering må påregnes.
  Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Gulvbelegg er løst og er ikke tilfredsstillende tettet rundt sluk og dette medfører økt risiko for lekkasjer. Tilstandsgrad 3 er satt med bakgrunn i alder og oversteget restlevetid på tettesjiktet. Utbedringskostnader membran, tettesjikt og sluk: 10 000 - 50 000 Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Rommet har oversteget forventet levetid, oppgradering må påregnes.
 • Boligeiendom beliggende i Follafoss, Verran kommune. Boligen ligger høyt og fritt til. Solrikt med utsikt mot Skarnsundet. Etablert og velfungerende boligområde.
 • Området består i all hovedsak av småhusbebyggelse.
 • Ta av til høyre etter passering dagligvarebutikk inn i Rønningveien. Kjør opp bakken og hold til høyre. Følg veien, og ta til venstre opp bakke etter lang venstresving. Boligen ligger som nr to på høyre side.
 • Festet tomt.
 • Ca. 829 kvm festet tomt ifølge matrikkelrapport fra kommunen.
 • Enebolig i 1 etasje pluss sokkel. Hovedinngang i sokkeletasje mot nord/vest. Støpt balkong mot sør. Garasje med takoverbygget balkong mot øst.Grunnmur oppført i leca. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og kledd med liggende og stående panel. Taket har saltaksform tekket med metallplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags isolerglass
 • 1.et: 84 Bra
  S.et: 78 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etasje: Stue, kjøkken, bad, 2 soverom, toalett.
  Sokkel: Vindfang, hall m/trapp, 1 soverom, vaskerom.

  Arealangivelser er hentet fra vedlagt tilstandsrapport avholdt av Norconsult. Følger som vedlegg til salgsoppgaven.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Strøm og vedfyring.
  Varmepumpe luft til luft.
 • Grunneier: Ulvig Klær As
  Festeavgift kr: Ikke mottatt svar fra bortfester - Festeavgift for 2014 var kr. 2.845,-
  Tomten er opparbeidet med støttemur, brosteinsbelagt gårdsplass og plen. Tomtens grunnareal: 829 kvm.
  Tomten er festet. Dersom transport av festekontrakt krever godkjennelse fra bortfester, er det en forutsetning for salget at bortfester gir godkjennelse

  Festetid: xx år. Festekontrakten utløper den xx.xx.xxxx. Se tomtefestelovens regler for eventuell innløsning, forlengelse og regulering av festeavgift etter utløp.Dette er kjøpers risiko og ansvar.
 • I egen garasje samt oppstillingsplasser på egen tomt.
 • Offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Private stikkledninger/stikkveg frem til offentlig tilkobling som må driftes av eier.
 • Formuesverdi for inntektsåret 2021:
  Som primærbolig: kr 478 862
  Som sekundærbolig: kr 1 723 901
 • Kr. 15 688 pr. år
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt eiendomsskatt. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
 • Eventuelle renter og avdrag på lån, forsikringer, strøm, tv, internett, kommunale avgifter, brøyting, strøing, løpende vedlikehold m.m.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen, men det foreligger midlertidig brukstillatelse. Kopi av midlertidig brukstillatelse følger som vedlegg til salgsoppgave. Kjøpers risiko og ansvar.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Nei
 • Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med mindre det følger av avtalen at kjøperen som del av oppgjøret skal overta disse. Følgende heftelser er tinglyst på eiendommen og vil følge eiendommen ved salget såfremt ikke annet uttrykkelig er nevnt:

  Kontakt medhjelper for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger regulert under kommuneplanens arealdal for Gamle Verran kommune. Godkjent utnyttet til boligformål. Reguleringsbestemmelser og plankart kan fås hos megler.
 • Gnr. 778 Bnr. 1 Fnr. 148 i Steinkjer kommune
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Kjøperen kan etter tvbl. § 11-31 tidligst overta eiendommen på oppgjørsdagen, såfremt: budet er stadfestet (behøver ikke være rettskraftig) og kjøpesummen er innbetalt i sin helhet.
 • Medhjelper deltar ikke ved overtakelsen, og medhjelperen besitter normalt heller ikke nøkler til eiendommen. Kjøperen må derfor i direkte samarbeid med selgeren stå for den faktiske overtakelsesforretningen. Dersom selgeren og hans husstand bor i eiendommen plikter de å fraflytte eiendommen når kjøperen er blitt eier og å overlevere nøkler o.l. til kjøper. Dersom dette ikke skjer, kan kjøperen uten gebyr kreve namsmyndighetenes bistand for utkastelse.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Medhjelpers vederlag og rett til dekning av utlegg er fastsatt i forskrift til tvangsfullbyrdelsesloven kap. 3.
 • Markus C Kuschnick
  Trøndelag Tingrett
Georg Høin

Megler

Georg Høin

99 00 00 04

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev