aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Fasade

FOLLAFOSS Høgkamvegen 5

Follafoss - Innholdsrik og vedlikeholdt enebolig med flott utsikt. 4 soverom og 3 stuer. Attraktiv beliggenhet.

 • kr 1 450 000
 • BRA 184 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 1 450 000
 • Omkostningerkr 52 392
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 502 392
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 986
 • Soverom4
 • ArealP-rom 173 m²
 • Tomt694.9 m²
 • Eierform tomt -
 • 1 450 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  36 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 450 000))

  52 392 (Omkostninger totalt)

  1 502 392 (Totalpris inkl. omkostninger)
Velkommen til Høgkamvegen 5! Boligen ligger høyt og skjermet til med flott utsikt og naturen som nærmeste nabo. Velholdt og innholdsrik enebolig med hele 4 soverom og 3 stuer. Ypperlig familiebolig! Eneboligen ble oppført i 1987 av dagens eier og har de senere år pusset opp flere av boligens oppholdsrom. Barnevennlig og fin beliggenhet med gangavstand til barnehage/skole og daglivarebutikk. Kort avstand til turområder, småbåthavn, badestrender og fiske- og jaktterreng.

Høgkamvegen 5, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  Kjeller: 76 kvm
  1. etasje: 81 kvm
  2. etasje: 27 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 65 kvm
  1. etasje: 81 kvm
  2. etasje: 27 kvm  Tomt
  694.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Festet tomt på Ca.694kvm iht. matrikkelbrev fra kommunen. Festeavgiften er inkludert i kommunale avgifter. Info om feste fra framfester Steinkjer kommune ligger vedlagt i salgsoppgaven.

  Beliggenhet
  Skjermet og fin beliggenhet med flott utsikt. Umiddelbar nærhet til småbåthavn, badeplass, oppkjørte skiløyper, fjellområder for fiske og bærplukking, Kort gange til butikk og skole/barnehage.

  Adkomst
  Se kart for adkomst.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Barnehage/skole/fritid
  Kort gamge til barneskole og barnehage på Follafoss, buss til ungdomskole på Malm.

  Skolekrets
  Follafoss/Malm.

  Offentlig kommunikasjon
  Buss

  Byggemåte
  Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 21.03.2023 av Norconsult AS for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger opplyser om følgende: har kjøpt og montert 4 brannvarslere + kjøpt nytt pulverapparat samt bestillt varmeskjold for ovnsrør.

  Innhold
  U.Etasje: Vindfang, entre, kjellerstue, 2 soverom, vaskerom og gang. 1.Etasje: Stue, kjøkken, gang, bad og 2 soverom 2.Etasje: Loftstue og soverom

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: - Drenering Totalvurdering: Drenering fra byggeåret og med bakgrunn i alder kan det ikke gis noen garanti fir dreneringens tilstand. Anbefalte tiltak: Utbedring av mangler på grunnmursplast. - Støttemur Totalvurdering: Det registreres sprekker/skader i støttemur. Skader kan ha flere årsaker som for eksempel belastninger og setninger. Det er fare for en ytterligere negativ utvikling. Anbefalte tiltak: For å kartlegge om skaden er under utvikling må observasjon over tid foretas. - Rom under terreng: vaskerom Totalvurdering: Påforede vegger mot terreng har feil byggemåte med bruk av plastfolie som dampsperre. Dette øker risikoen for magasinering av fukt inne i konstruksjonen med påfølgende fare for en utvikling av skader. Søk med kapasitiv fuktmåler på dekke ga noe forhøyet utslag på fuktverdier. Anbefalte tiltak: Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonene for å se utvikling over tid og evt. foreta utbedringer om det blir behov. - Rom under terreng: boder Totalvurdering: Det registreres noe forhøyede fuktverdier på betongdekke. Anbefalte tiltak: Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonene for å se utvikling over tid og evt. foreta utbedringer om det blir behov. - Balkong, terrasse, platting: 1.etg Totalvurdering: Kombinasjon av alder og materiale tilsier at det kan være behov for tiltak. Anbefalte tiltak: Overflatebehandling må påregnes - Balkong, terrasse, platting: 2.etg Totalvurdering: Kombinasjon av alder, materiale og underliggende bæring i front tilsier at det kan være behov for tiltak. Anbefalte tiltak: Overflatebehandling må påregnes. Kontroll av dimensjonerin av underliggende bæring i front anbefales. - Vinduer og dører: Karnapp Totalvurdering: Det registreres feil utførelse på utvendig vindusbeslag. Anbefalte tiltak: Utbedring av nevnte forhold må utføres for å lukke avviket. - Vinduer og dører Totalvurdering: TG2 er satt med bakgrunn i alder (isolerglass over 30år) og det vil være risiko for at vindusglass punkterer. Det registreres feil utførelse på utvendig vindusbeslag. Anbefalte tiltak: Overflatebehandlinger må påregnes. Utbedring av beslagsløsning og tetting av utettheter mellom bordkledning og vinduer anbefales. - Yttervegger Totalvurdering: Det registreres værslitt/oppsprukket trekledning. Anbefalte tiltak: Utbedring av ovennevnte forhold må etterhvert påregnes. - Renner og nedløp Totalvurdering: Avløpsanlegget i bakken for taknedløp er ikke vurdert. Manglende innfesting taknedløp. Bøyd taknedløp. Anbefalte tiltak: Manglende innfesting av nedløp bør utbedres. Bøyd nedløp bør byttes. - Etasjeskille og gulv på grunn: 1. etg Totalvurdering: Med bruk av nivelleringslaser ble det registrert et avvik på 28 mm. Skjevheter i gulv er ikke uvanlig for eldre boliger, og skyldes erfaringsmessig underdimensjonering7ujevn dimensjonering av materialer. Anbefalte tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må skjevheter rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. - Ildsted/skorstein Totalvurdering: Det er for kort avstand mellom røykrør og brennbart materiale. Anbefalte tiltak: Tiltak for å øke avstanden til brennbart materiale må utføres. - Kjøkken Totalvurdering: Kjøkkeninnredning er fra byggeåret og er noe slitt. Det registreres noe svelling i benkeplateskjøt på høyre side av vask. Anbefalte tiltak: Det må påregnes lokal utbedring/utskifting av benkeplater/skapdør ved vask. - Trapp Totalvurdering: Det mangler håndløper på veggen. Dette var ikke et krav da boligen ble oppført. Det er for stor avstand mellom trappetrinn (over 10cm). Det er for stor avstand mellom rekkverksspiler (over 10cm). Anbefalte tiltak: Det anbefales å redusere avstanden mellom trinn slik at åpningen ikke overstiger 10cm. Det anbefales å redusere avstanden mellom rekkverksspirer slik at åpningen ikke overstiger 10cm. Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert. - Avløpsrør Totalvurdering: Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader/lekkasjer kan oppstå. Det registreres sen avrenning fra tappesteder som skyldes en delvis fortetning i rør. Anbefalte tiltak: Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. - Vannledninger Totalvurdering: Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. - Våtrom: Bad Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk: Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder på tettesjikt og derav økt risiko for lekkasjer. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Det anbefales å innstallere et dusjkabinett for å begrense overflater for belastning med fritt vann. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Det registreres skade på dusjvegg. Det registreres riss i vask. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Dusjvegger bør skiftes/utbedres. - Våtrom: vaskerom Totalvurdering fukt: Det er utført søk med fuktindikator på overflater av betongdekke langs påforet yttervegg. Undersøkelsen viser indikasjoner på fukt. Anbefalte tiltak fukt: Jevnlig kontrollere for fukt og evt. utvikling av skader. Forhold som har fått TG3: -Utstyr på tak Totalvurdering: Det er ikke montert snøfangere. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Anbefalte tiltak: Snøfangere må etableres for god personsikkerhet - Våtrom: Bad Totalvurdering overflater: Lekkasjevann utenfor dusjsonen vil ikke ledes til sluk. Det er risiko for at vann renner ut gjennom døråpning. Det registreres missfarging i fugemasse som kan skyldes feil type silikon (uten soppdreper) Det registreres at belegg på våtromsplater stedvis har løsnet. - Våtrom: Vaskerom Totalvurdering: Det registreres utett vaskerom. Ved eventuelle lekkasjer så er ikke vaskerommet utført på en måte som vil hindre vann i å trenge inn i tilstøtende rom og konstruksjoner. Det er i tillegg registrert feil bruk av dampsperre i yttervegger på rom under terreng.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  2001 - Panel på bad, og ordnet dusjnisje 2005 - Innredet loft Trapp opp til loft Satte inn vindu på loftstue og soverom loft 2010 - Ny varmvannstank 2016 - Overflate oppussing av begge soverom i sokkel, og gang/hall. 2019 - Malt opp kjøkken, (vegger og kjøkkeninnredning) 2020 - Malt opp stue i sokkel, Pusset opp soverom i hoved etg og satte inn nytt vindu. 2021 - Satte inn nytt toalett i vaskerom 2022 - 26.mars: Meldte inn skade til forsikring selskap om lekkasje fra luftelyre på tak. Det hadde drevet inn etter regnvær. Fikk reparert ytter taket privat av svigersønn som er utdannet tømrer. Reco bygg og skade teknikk tok reprasjon innvendig, via forsikringen. August: Nytt Karnappvindu på stue (fra Norpol AS vindusforhandler Vellamelen , som også satte det inn) Sept: Nye musebånd/børster rundt hele huset. Ny innmat sikringskap. (Automatsikring) og Ny varmepumpe (Elektro Nord) Okt: Ny oppvaskmaskin.

  TV/Internett/bredbånd
  Innlagt fiber/altibox.

  Parkering
  På egen gårdsplass.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 450 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  36 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 450 000))

  52 392 (Omkostninger totalt)

  1 502 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med strøm og vedfyring. Varmepumpe. Brannvesenet Midt IKS har registrert følgende avvik/anmerkninger: - Avvik Fyringsanlegget fungerer ikke som forutsatt. Det er for liten avstand fra røykrøret og til brennbar vegg. Røykrør må ha en avstand på minst 30 cm til brennbart materiale eller være skilt fra det med en 10 cm tykk brannmur. - Anm. Mangler røykvarsler Det mangler røykvarsler i kjeller og i 2 etasje. Forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015 §7, krever minimum en røykvarsler i hver etasje.

  Energiklasse
  E

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  15242

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter festeavgift, vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt eiendomsskatt. Feie- og tilsynsavgift kommer i tillegg og faktureres direkte fra Brannvesenet Midt IKS. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatten ved forrige beregning var kr 4 597,- Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

  Formuesverdi primær
  437963

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1576666

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Eventuelle renter og avdrag, kommunale avgifter, strøm, tv/internett, festeavgift, løpende vedlikehold m.m.

  Vannavgift
  1144

  Vannavgift år
  2023

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/778/1/164: 30.06.1986 - Dokumentnr: 5608 - Festekontrakt - vilkår Gjelder framfeste
  FRAMFESTEKONTRAKT
  ÅRLIG AVGIFT NOK 350
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  BEST. OM VARIGHET
  BESTEMMELSE OM VILKÅR FOR SLETTELSE AV LEIEKONTRAKT
  04.10.1979 - Dokumentnr: 7738 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste
  Festetid: 80 år
  ÅRLIG AVGIFT NOK 11,830
  KAN OVERDRAS/FRAMLEIES UTEN SAMTYKKE FRA HJEMMELSHAVER/
  UTLEIER
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  TOMTER SOM FRASKILLES SKAL BARE HEFTE FOR DEN AVGIFT SOM
  FALLER PÅ EGET AREAL
  Gjelder denne registerenheten med flere
  30.06.1986 - Dokumentnr: 5608 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste
  FRAMFESTEKONTRAKT
  ÅRLIG AVGIFT NOK 350
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  BEST. OM VARIGHET
  BESTEMMELSE OM VILKÅR FOR SLETTELSE AV LEIEKONTRAKT
  01.01.2018 - Dokumentnr: 593 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1724 Gnr:78 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1433921 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5039 Gnr:78 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Foreligger ikke i kommunens arkiv. Dette er ikke uvanlig pga byggeår.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er offentlig tilknyttet vei, vann og avløp. Det er private stikkledinger/stikkveger frem til offentlig tilkobling som driftes av eier.

  Regulerings- og arealplanner
  Gjeldene pln med bestemmelser er: Reguleringsplan for Storsvebakkenb II

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 450 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  36 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 450 000))

  52 392 (Omkostninger totalt)

  1 502 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  52392

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  ,- oppgjørshonorar kr  ,- og visninger kr  , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  ,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  ,-. Utleggene omfatter... Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket .  Alle beløp er inkl. mva. 

Georg Høin

Megler

Georg Høin

99 00 00 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev