aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Bergekleiva 18!
Velkommen til Bergekleiva 18!

FORSAND Bergekleiva 18

Forsand/Lysefjorden - Stor og velholdt eiendom på hele 1,4 mål tomt med frukthage, fantastisk utsikt og gode solforhold!

 • kr 3 950 000
 • BRA 183 m²
 • 6 soverom
 • Prisantydningkr 3 950 000
 • Omkostningerkr 116 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 066 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1977
 • Soverom6
 • ArealP-rom 174 m²
 • Tomt1 467.2 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 98 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 950 000,00))   115 792,- (Omkostninger totalt)   4 065 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning hovedetasjen.
Vi i Aktiv Eindomsmegling Ryfylke v/Helene Byberg, kan nå presentere for dere en fantastisk eiendom ved Lysefjorden, med nydelig utsikt, gode solfrohold og en flott opparbeidet og velholdt tomt på hele 1,4 mål. I denne hagen kan man si at alt virkelig er på stell! Det bugner av blomster og planter i alle regnbuens farger, stor frukthage, grønnsakshage og et lite beiteområde for en liten geit og to. Gremser til LNF-område. Eiendommen har også flere uthus, bod og garasje. Samt en innholdsrik enebolig med 6 soverom og to bad, nyere kjøkken og flere rom er pusset opp i senere tid. Boligen ligger i enden av gaten, som gjør at en slipper gjennomgangstrafikk og barna kan leke trygt på eiendommen. Skjermet og rolig område med naboer. Kan være mulighet for båtplass i havn like ved. Må ses!
Eiendommen ligger flott til i høyden med en fantastisk utsikt utover verdenskjente Lysefjorden!

Bergekleiva 18, Rogaland

 • Tomt
  1467.2m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiendommen har en stor tomt på hele 1460 kvm. Den er pent opparbeidet med hage og terasse. Hagen er delt opp i flere nivåer og er svært innholdsrik både mtp bygninger/uthus og blomster/planter i alle farger og en stor frukthage.

  Beliggenhet
  Eiendommen har en fin beliggenhet i et veletablert og barnevennlig boligområde på Forsand. Fra boligen og tomta er det fantastisk utsikt utover Lysefjorden og over til Lauvik og Høle hvor du har Høgsfjorden, samt veldig gode solforhold på sommerstid. Eiendommen ligger kun i kort gange fra sjøen. Ved sjøen er området pent opparbeidet, og det er laget til brygge/ badeplass og grillplass som er fritt tilgjengelig for alle. I tillegg er det anlagt en flott tursti som starter like nedenfor boligen og går langs sjøen. Bergekleiva boligfelt ligger omtrent en kilometer fra dagligvareforretningen og sentrum av Forsand. Skole og kulturhus finner man omtrent 3 kilometer unna. Kulturhuset kan tilby både idrettshall, ballbinge, idrettsanlegg, bibliotek, cafe', og badebasseng/ svømmehall, samt ungdomsklubb. Det er også bussholdeplass ikke langt fra boligen hvor skoleruten går forbi. Kan være mulighet for båtplass i havnen like ved. Se komentar i vedlagt egenerklæringsskjema. Jørpeland, som er nærmeste by, finner man ca.15 minutter unna. Her finner du det meste av det du trenger. Her har du opptil flere matbutikker, klær, sport, sko, møbler, interiør, bank, eiendomsmegler, vinmonopol, etc. I tillegg er det café, restaurant, kino, golf og flere friluftsaktiviteter i samme område som en gjerne kan benytte seg av som bla. ny og populær skatepark, flott ny skole med uteområde som kan brukes på fritiden til glede for store og små, ny sykkelløype i Dalen.. Nå når Ryfasttunellen er åpnet, tar det ca. 45min med bil fra inngangsdøren til Stavanger sentrum. I tillegg kan Forsand by på spennende natur og fantastiske turområder i skog- og fjell. Her har man for eksempel området langs hele Lysefjorden og prekestolområdet. Kan også nevne turområder som Uburen, Bergefjellet like bak boligfeltet, Skåpet og videre inn til Røssdalen og vinddalen, som man finner ved å kjøre innover i Forsand og opp til Espedalen,

  Adkomst
  Fra Lysefjordbrua følger man veien i 2 km. Deretter tar man til høyre inn på Bergekleiva. Herfra tar man til venstre igjen og følger veien til endes. Her vil man se boligen rett foran seg. Det vil bli satt opp visningsskilt under fellesvisning.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.

  Barnehage/skole/fritid
  Barnehagen ligger i Bergekrossen som er kun en liten km. fra boligen. Skole 1-trinn ligger i underkant av 3 km unna boligen hvor skolebussen går like forbi.

  Skolekrets
  Forsand.

  Offentlig kommunikasjon
  Busskorrespondanse til Jørpeland/Stavanger flere ganger til dagen.

  Byggemåte
  Bygningen er oppført med ringmur og stedstøpt plate på mark. Yttervegger i bindingsverk, utvendig kledd med liggende / stående trepaneler. Saltak som er tekket med belegningstein. Vinduer med 2-lags glass. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 08.09.2023 av Takst Rogaland for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Svar: Ja, bad 1. etg. sprekk i våtromsplater i skjøten. Det sveller i platene. Observert også soppdannelse. Døren er også skadet av fukt. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad, 1. etg: ukjent om det var faglært eller ufaglært. Arbeidet ble utført før vi ble eiere av huset. 2. etg: Faglært av Forsand rør og Marius Koj (mur og flis). Rørleggerarbeid, fliser og membran. Arbeidet ble utført for ca. 10 år siden. Øvrig arbeid egeninnsats. Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Svar: Ja, gjelder 2. etg. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad, bad i 2. etg. Varmtvannsbereder og koblinger av rør i rør, samt vannsentral/skap i tak vaskekjeller. Kobling under vask i kjøkken, bad 1. etg er blitt utført med egeninnsats. Arbeid utført av Forsand rør og Marius Koj. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Svar: Ja, maling på nedre del av pipen i kjellerstuen flasser. Kan være fukt pga. manglende pipehatt. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, tilbygg garasje mot sør: Noen lekkasjepunkter i stålplater. Veranda vest: Drypper av og til ned på terrassen under. Veranda sør: Lekker mellom yttervegg grunnmur på hus og betongdekke veranda, når det regner en del. Fuktutslag kan ses på vegg i kjellerrom under verandaen. Hustak er fra byggeår, lekkasje kan ikke utelukkes. Det samme gjelder også garasjetak og andre øvrige bygninger. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Svar: Ja, sprekker i terassedekket på veranda - sør. Sprekker i grunnmur garasjen - tilbygg. Mur under nedre veranda/terrasse vest er det sprekker og lignende som muligens bør utbedres. Mur under vedhus er lødd stein og har sprekkdannelse i gulv, bør vurdere utbedring/forsterking av mur. Muren i tilbygget ved garasjen er bygget etter enkle prinsipper og er ikke i henhold til norsk standard, det samme gjelder vedhus, anneks, høyloft og lekehytte. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Svar: Ja, mus på loftet. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad, det aller meste er gjort av Sinus elektro de senere årene. Noe enkelt koblinger og trekking av kabler er gjort ved egeninnsats. Stikkontakt (kjellerstue, under vinduet) mot øst, kan være av en dårlig kvalitet på kabel. Vi har ikke brukt denne kontakten (informert av forrige eiger). Varmekablene i gangen 1. etg. er lagt med egeninnsats, for ca. 15 - 20 år siden. Arbeid utført av Sinus elektro. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? Svar: Ja, tilbygg på garasje, anneks, vedhus, drivhus, høyloft, lekehytte, nedre veranda vest og veranda sør (betongarbeid) er utført av ufaglært og noe er utarbeid av tidligere eiere. Garasjen er bygget av tidligere eier. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad, front vest hus: Byttet vinduer, kledning, vindsperre og bygget ny øvre veranda. Bygget tak over veranda sør. Øvrig arbeid er uført med egeninnsats. Arbeid utført av Forsand byggservice. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen? Svar: Ja, det kan mangle tillatelser på ulike bygg på eiendommen, se matrikkel. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest? Svar: Ja, se beskrivelse lenger oppe i skjemaet. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? Svar: Ja, tillstandsrapport/Bygningsteknisk boligsalgsrapport fra 2014. Tilleggskommentar fra selger: Har muntlig avtale på båtplass i Haborsvika. Kan være mulighet for at denne avtalen kan følge eiendommen.

  Innhold
  I 1 etasje har man hovedinngang med hall, kjellerstue, kontor, 3 soverom, bad og vaskerom. 2 etasje består av stue, kjøkken, 3 soverom, bad og gang. I tillegg er det flere bygninger på eiendommen, som garajse med verksted, og flere uthus.

  Standard
  Spennende eiendom som består av bolighus, garasje, vedskjul, og flere andre små bygninger/uthus. Det har vært både haner, høner, kaniner etc. på eiendommen. Uthusene og påbygg til garasje er ikke bygd i henhold til forskrifter. Boligen fremstår som lys og moderne og er i teknisk bra stand. Det har blitt gjort en rekke oppgraderinger de siste årene, som bla. utskifing av flere vindu, byttet ytterdører, bygget ny balkong ut fra kjøkken hvor en har fantastisk utsikt, modernisert det ene badet i 2006 og byttet innmat i sikringsskapet. Nytt kjøkken , nye overflater i stue/kjøkken, frontpartiet av boligen er nytt med ny kledning og vinduer, samt nylig malt/beiset utvendig. Oppgradering må likevel påregnes. Eiendommen har gode solforhold på sommeren men er borte to til tre måneder i året på vinteren pga fjellet bak. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: - Drenering: Oppsummering: Det er ikke tilgjengelig for å sjekke grunnmursplast rundt hele huset. Dreneringen/fuktsikring har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Normal brukstid for en drenering anslås til å være ca 30 år. Det er hellning i terreng over boligen. Det er risiko for vannansamlinger inn mot bygningen med påfølgende økt belastning på dreneringen. Kjeller bør holdes under observasjon. Lagring av varer bør unngås og god utlufting ivaretas.  - Grunnmur og fundament: Oppsummering: Det registreres mindre riss i grunnmur. Dette er ikke uvanlig og vurderes ikke å ha vesentlig konstruksjonsmessig betydning slik dette fremstår i dag. - Rom under terreng: Oppsummering: Eier opplyser om: Maling på nedre del av pipen i kjellerstuen flasser. Kan være fukt pga. manglende pipehatt. Ytterligere undersøkelser av konstruksjoner for kartlegging av skadeomfang og årsak anbefales. Rommene er ventilert med klaffventiler på yttervegg og var en godkjent løsning på oppføringstidspunktet. - Balkong, terrasse, platting: Oppsummering: Rekkverket blir målt til 80 cm. og er lavere enn forskriftskravet på 100 cm. veranda sør. Åpninger i rekkverk er for stor. Åpninger skal ikke overstige 10 cm. Huseier opplyser om: Veranda vest: Drypper av og til ned på terrassen under. Veranda sør: Lekker mellom yttervegg grunnmur på hus og betongdekke veranda, når det regner en del. Fuktutslag kan ses på vegg i kjellerrom under verandaen. Hustak er fra byggeår, lekkasje kan ikke utelukkes. Det samme gjelder også garasjetak og andre øvrige bygninger. - Vinduer og dører: Oppsummering: Det registreres futskade i vinduskarm på soverom i 2 etg. Vest side. Noen av vinduene er fra byggeår. Det mangler luftespalte i noen av vinduene. Eier opplyser om at: Vinduer på vestside, sørside og gangvindu nord er ca 10 år gamle. Mulig punkterte glass i kjellerstue, bad 1 etg. og vaskerom. Bør undersøkes nærmere. - Yttervegger: Oppsummering: Kledning trenger jevnlig vedlikehold. - Takkonstruksjon: Oppsummering: Mosedannelse på tak. Taket er fra byggeår, trenger vedlikehold og jevnlig kontroll. - Taktekking. Oppsummering: Det registreres stedvis noe mose på taket som anbefales fjernet som et vedlikeholdstiltak. Takstein med underlagspapp og lekter har passert 30 år og tettheten i tiden som kommer er usikker. - Kjøkken: Oppsummering av overflater og innredning: Mangler watherguard. - Avløpsrør: Oppsummering: Innvendige avløpsrør fra byggeår har nådd en høy alder og gir økt risiko for skader i tiden som kommer. - Vannledninger: Oppsummering: Åpent fordelerskap montert i tak. Fordelerskap er plassert på vaskerom. Delere av vannrør er fra byggeåret, og har nådd en alder hvor det vil være økt risiko for lekkasjer. Det er ikke montert water guard. - Elektrisk: Oppsummering: Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg montert etter 01.01.1999. Det mangler bakplate i sikringskap. Utelamper er stedvis flasset av lakk. - Ventilasjon: Oppsummering: Det er manglende tilluftspalte ved dører slik at ventileringen av boenheten ikke fungerer som tiltenkt. - Våtrom: 1 etg.: Oppsummering av overflater: Vindu er plassert i våtsone. Det er gjennomføring av avtrekkskanal gjennom yttervegg. Det registreres løse skjøter i belegg / tapet. Det registreres svellinger i overflater. Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk: Det er ikke adkomst til sluk slik at inspeksjon og kontroll av sluk kan ikke gjennomføres. Sluk er plassert under badekar. Overflater på rommet har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Med bakgrunn i alder og slitasje står våtrommet foran en utbedring/utskiftning Oppsummering av sanitærutstyr: Blandebatteri drypper, om du ikke plasserer det i riktig posisjon. Flush knott på klosett mangler. - Våtrom: 2 etg.: Oppsummering av overflater: Fallforhold til sluk, og høydeforskjell mellom topp sluk og topp membran ved dør, er tilfredsstillende. Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk: Det er ikke adkomst til sluk slik at inspeksjon og kontroll av sluk kan ikke gjennomføres. sluk plasset under dusjkabinett. Tettesjikt har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Det er viktig at sluk rengjøres jevnlig for å sikre god avrenning. Oppsummering av sanitærutstyr: Normal slitasje iht. alder Forhold som har fått TG3: - Loft (konstruksjonsoppbygging): Oppsummering: Eier opplyser om at det har vert mus på loftet. Det har / er lekkasje i takgjeomføring for ventilasjon og lufting for avløp. Fuktskader må utbedres. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 - Utstyr på tak: Oppsummering: Det er ikke montert snøfangere. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 - Ildsted/Skorstein: Oppsummering: Det registreres sprekk i Peis kjellerstue. Feieluke er gjenmalt. Svimerke i gulv foran peis i 2 etg. Eier opplyser om: Brannmur (mot soverom) i kjellerstue bør kontrolleres iht. krav. Den er utført i leca og kan bli varm av stråling fra vedovnen. Bør fyres med forsiktighet. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. Hvitevarer på kjøkken medfølger i handelen.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Fiber fra Telenor.

  Parkering
  Oppstillingsplass på egen tomt, samt garasje.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 98 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 950 000,00))   115 792,- (Omkostninger totalt)   4 065 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Hovedsaklig elektrisk, nyere vedovn i stue, vedovn i kjellerstue (se kommentar i tilstandsrapport)

  Energiklasse
  F

 • Kommunale avgifter
  15600

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

  Formuesverdi primær
  1021510

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3677436

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Ønsker du tilbud på finansiering av bolig? Kontakt en av våre rådgivere i Hjelmeland Sparebank for et tilbud på: oBoliglån oLivs- /gjeldsforsikring oForsikring oSparing Telefon: 51 75 44 00 E-post: post@hjelmeland-sparebank.no

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1108/237/95: 27.02.1978 - Dokumentnr: 1156 - Erklæring/avtale Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger mv
  12.01.1978 - Dokumentnr: 201 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1108 Gnr:237 Bnr:63
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1811079 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1129 Gnr:37 Bnr:95


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt midlertidig brukstillatelse datert 26.10.1978. Det er i den midlertidige brukstillatelser anmerket følgende forhold: - Pussing utvendig grunnmur. - Innpussing av kjellervindauga. - Nedløp for takrenner ikkje montert. - Utvendig hovedtrapp ikkje montert. - Veranda ikkje oppsett. - Pussing innvendige murvegger kjeller. - Ventil bad, kjelleretasje ikkje montert. - Fotlister i kjeller og første etasje ikkje oppsett. - Skapdør kjøkken ikkje montert. - Veggstykke ved gryteskap ikke montert.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål og grenser til LNF-område på 1 side. I tillegg faller eiendommen under et område for ras- og skredsfare.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 98 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 950 000,00))   115 792,- (Omkostninger totalt)   4 065 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  116792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,3% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 10900,- oppgjørshonorar kr 4000 ,- Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 25 779,- Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket utlegg og tilretteleggingsgebyr ihht. avtalen.  Alle beløp er inkl. mva. 

Helene Byberg

Megler

Helene Byberg

90 62 32 72

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev