aktiv-eiendomsmegling
Flott og moderne tomannsbolig i Bergevik Panorama

FORSAND Kjeldebergvegen Tomannsbolig B-16

Forsand - Prosjektert tomannsbolig i Bergevik Panorama med flott sjøutsikt, 3 soverom og stilfullt design. 1 SOLGT.

 • kr 3 390 000 - 3 650 000
 • Priser fra og tilkr 3 390 000 - 3 650 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 3 390 000 - 3 650 000
 • Omkostninger fra og tilkr 13 670 - 13 670
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 3 403 670 - 3 663 670
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til89 - 92 m²
 • Areal bruksareal - fra og til98 - 99.4 m²
 • Tomt577 m²
 • EierformEierseksjon
 • MatrikkelGNR. 237 BNR. 296
 • Informasjon om meglerforetaketRyfylke Eiendomsmegling AS Rådhusgaten 12 4100 Jørpeland
 • OppdragsansvarligMarion Espedal
 • Oppdragsnummer1401235002
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være kr 500.000,- pr seksjon. Dette gir en dokumentavgift på kr. 12.500,- pr seksjon. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet. Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,- Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,- Totale omkostninger: Kr 13.670,- pr bolig. Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding

Kjeldebergvegen Tomannsbolig B-16, Rogaland

 • Om prosjektet
  Kjeldebergvegen B-16 er en tomannsbolig som skal prosjekteres i boligfeltet Bergevik Panorama. Det er også noen flere tomannsboliger som er planlagt på nabotomter. Boligen i 2.etasje er solgt, og oppstart bygging er igangsatt. Forventet ferdigstillelse av tomannsboligen er oktober/november 2023.

  Priser fra og til
  kr 3390000 - 3650000

  Omkostninger fra og til
  kr 13670 - 13670

  Generell orientering
  Boligene leveres helt nøkkelferdige med stilfull og moderne innredning hvor man kan flytte rett inn! Her får man en bolig med alt på et plan som passer ypperlig for deg som ønsker å bo lettstelt og enkelt med lite vedlikehold eller hagearbeid. Med store vindusflater i front får man også godt med dagslys og en flott utsikt mot sjøen. Boligene har en praktisk planløsning og inneholder; Bolig 1 (Underetasje): Stue med åpen kjøkkenløsning og utgang ut til solrik og romslig terrasse, bad, 3 soverom og bod. Bolig 2 (Overetasje): Stue med åpen kjøkkenløsning og utgang ut til solrik og romslig balkong, bad, 3 soverom, gjestetoalett og bod/teknisk rom, samt carport og utvendig bod. Boligene får mange gode kvaliteter, blant annet: - Parkett på gulver, bortsett fra våtrom - Gulvfliser på bad - Listefri overgang mellom vegg og tak - Vegger og tak er malte gipsplater - Vannbåren varme i alle gulver bortsett fra bod - Rekkverk på terrasse/balkong er kombinert tre og glass - Kjøkkeninnredning med integrerte hvitevarer inkludert - Baderomsinnredning omtrent som illustrert og vegghengt toalett. - Vinduer i sør har soldempende glass - Garderobeskap medfølger - Belysning medfølger med downlights i stue/kjøkken/gang, øvrige rom har en standard taklampe. En av de mange fordelene ved å kjøpe noe helt nytt er at man kan få være med å påvirke sluttresultatet og bestemme diverse fargevalg og innredning selv, så her er det lurt å komme tidlig inn i prosjektet 3D illustrasjoner og fotomontasjer er kun illustrerende og dermed kan bli noe endret. Se romskjema vedlagt salgsoppgaven for utfyllende beskrivelse av innhold som er inkludert i boligen. Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

  Garasje/parkering
  Bolig overetasje: Parkering i carport, samt biloppstillingsplass på sameiets tomt. Bolig underetasje: Parkering på biloppstillingsplass på sameiets tomt.

  Boder
  Bolig overetasje: 1 utvendig bod Bolig underetasje: Ingen utvendig bod, men stor innvendig sportsbod.

  Tomteareal
  577m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Eiet tomt på ca. 577 kvm som skal eies av sameiet. Tomten opparbeides med asfaltert innkjørsel/parkering og resten av tomten blir planert og isådd plen der hvor det er naturlig. Nødvendige murer og utvendig trapp er og inkludert. Eksakt tomteareal vil foreligge etter fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen. Tomten vil bli disponert av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter som er under utarbeidelse.

 • Info om eiendomsskatt
  Ingen eiendomsskatt.

  Info om formuesverdi
  Ikke stipulert enda.

  Organisasjonsform
  Boligene selges som eierseksjoner, og vil bli organisert som et eierseksjonssameie. Sameiet er planlagt å bestå av totalt XX boligseksjoner. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Det vil bli fastsatt en sameiebrøk for hver eierseksjon, som uttrykker sameieandelens størrelse. Selger vil besørge eiendommen seksjonert i eierseksjoner, senest før overtakelse.

  Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av lov om eierseksjoner og vedtektene. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant eierne. Sameiets styre skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte hvor nytt styre bli valgt, samt en gjennomgang av sameiets budsjett, vedtekter og eventuelle husordensregler.

  Kjøper kan ikke kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i sameiet, jf. eierseksjonsloven § 23.

  Selger forbeholder seg retten til å etablere ett eller flere sameier, avhengig av hva som er hensiktsmessig i forhold til utbyggingstakt, salg, fremtidig drift og bruksrettigheter. Det gjøres oppmerksom på at vedtektene kan bli endret som følge av selgers valg av organisering av prosjektet.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1108/237/296: 12.11.2014 - Dokumentnr: 985549 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:1108 Gnr:237 Bnr:7
  Bestemmelse om småbåthavn
  Bestemmelse om veirett og rett til parkering
  Bestemmelse om anlegg av strøm-, vann- og avløpsledninger
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: Knr:1108 Gnr:237 Bnr:261
  Gjelder denne registerenheten med flere
  12.11.2014 - Dokumentnr: 985687 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:1108 Gnr:237 Bnr:7
  Bestemmelse om anlegg av vann- og avløpsledninger
  Overført fra: Knr:1108 Gnr:237 Bnr:261
  Gjelder denne registerenheten med flere
  16.03.2015 - Dokumentnr: 234628 - Urådighet Rettighetshaver: Ryfylke Eiendomsmegling AS
  Org.nr: 987 031 204
  Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
  Overført fra: Knr:1108 Gnr:237 Bnr:261
  Gjelder denne registerenheten med flere
  ----------
  Prioritetsbestemmelse
  Veket for
  Beløp: NOK 10 000 000
  Panthaver: Stangeland Maskin AS
  Org.nr: 935 861 330
  21.01.2021 - Dokumentnr: 83672 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighetshaver: Knr:1108 Gnr:237 Bnr:283
  Overført fra: Knr:1108 Gnr:237 Bnr:261
  Gjelder denne registerenheten med flere
  28.12.2022 - Dokumentnr: 1467600 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1108 Gnr:237 Bnr:261


  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Tomannsboligen ligger i et område som er regulert til boligformål.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.

  Salgsbetingelser og kjøpetilbud
  Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten. Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold. Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer. Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.

  Betalingsbetingelser
  Betalingsplan: Rate 1: 15% Når tomt er frådelt og seksjon(er) er overført kjøper Rate 2: 10% Når grunnmur er støpt Rate 3: 25% Når huset er reist og sutak lagt Rate 4: 20% Når klart for elektriker og rørlegger (skjult anlegg) Rate 5: 20% Ved ferdig utvendig og innvendig kledning Rate 6: 10% Ved overtakelse Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper. Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47. Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Dokumenter

Marion Espedal

Megler

Marion Espedal

90 01 98 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev