aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Dronefot mot vest. Sauøya som hører til eiendommen sees rett fram i bildet.
Dronefot mot vest. Sauøya som hører til eiendommen sees rett fram i bildet.

FOSSLANDSOSEN Aglenvegen 524

Småbruk med moderne fritidsbolig - solrik beliggende - 500 m. sjølinje - egen øy - jaktrett på elg/hjort/rådyr og fugl

 • kr 5 290 000
 • BRA 97 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 5 290 000
 • Omkostningerkr 133 420
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 5 423 420
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår2011
 • Soverom3
 • ArealP-rom 95 m²
 • Tomt884 000 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 5 290 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 132 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 290 000,00))   149 292,- (Omkostninger totalt)   5 439 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Plantegning fritidsbolig
Eiendommen har historisk vært et småbruk, men ved bygging av nytt bosted ble det godkjent bygd som fritidsbolig. et er opparbeidet flere flott uteområder ved hytten og naustet. Dyrka jord er per i dag drevet av annen gårdbruker på Otterøya, uten skriftlig avtale. Til eiendommen hører "Sauøya" , ca. 146 da. stor øy, 500 m. ut for strandlinja på eiendommen. Til eiendommen hører naust, som ligger ca. 350 m. etter vei fra fritidsboligen.
Hovedinngang

Aglenvegen 524, Trøndelag

 • Tomt
  884000m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 884 daa. Av disse utgjør dyrket mark ca. 20 daa, skog ca. 150 daa, beite ca. 5 daa , tun ca 5daa og annet areal ca. 704 daa. Tunet er opparbeidet med plen , trær og busker   Arealer er hentet fra vedlagte gårdskart. Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Fritidsboligen ligger ca. 85 m. fra sjøen. Fritidsboligen ligger sør-vestvendt med gode solforhold. Fritidsboligen erstattet et eldre bolighus. Eiendommen ligger ca. 11 km. fra Otterøy skole og stadion for ballspill og annet. Dagligvarebutikk er ca. 14 km. fra eiendommen. Til Namsos er det ca. 32 km., - ca. 36 km. til Namsos lufthavn. Eiendommen har ca 500 m. strand- og sjøgrense på landsiden. Ca 470 m. utenfor strandlinja ligger "Sauøya" og et lite skjær med navn "Jovalskjæret" "Sauøya" består av ca 23 dekar produktiv skog, og ca. 123 dekar annet areal.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Eiendommens bygningsmasse består av "Fritidsbolig" 97 m², Anneks 17 m², Låvebygg 118 m², Naust 42 m² og hønsehus 8 m². (m² er BRA)

  Byggemåte
  Saltak oppført med taksperrer anlagt på limtredragere. Vinkeltak og innredet hems med skråtak og til dels lav takhøyde. Taktekking med pappshingel fra byggeår. Takrenner og nedløpsrør av lakkert metall. Opplagt takstige og feieplattform. Heldekkende beslag på pipe. Yttervegger av bindingsverk utvendig kledd med stående behandlet trepanel. Fasader fremstår generelt velholdt. Fabrikkmalte trevinduer med 2-lags glass og utvendig sprosserammer. Fabrikkmalt ytterdør og balkongdører med 2-lags glass. Det er bygget veranda med gangarealer omkring det meste av boligen. Romslig tretrapp foran hovedinngang. Takoverbygd balkong mot nordvest utenfor stue på hems. Veranda og balkong er oppført med betongfundament og tradisjonelle trekonstruksjoner.

  Innhold
  Fritidsbolig: 1 etg: Gang, stue med utgang til terrasse, kjøkken, bad, vaskerom med utgang, 3 soverom og kjølerom. 2 etg: loftstue, soverom.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: 1. Det er ikke montert snøfangere. I hht. forskrift skal byggverk sikres slik at is og snø ikke kan falle ned på steder hvor personer og husdyr kan oppholde seg. 2. Rekkverket på balkong utenfor stue/hems er for lavt i forhold til dagens krav på 100 cm 3. Montering av snøfangere må vurderes hvis dette viser seg å være nødvendig. 4. Det bør gjennomføres radonmålinger 5. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. 6. Det er ikke montert håndløper på vegg i trappeløp. Rekkverket påhemsen er for lavt 7. Våtromsplater er ikke montert på sokkellist i våtsone. Dette kan medføre fuktopptrekk i nedre kant. 8. Enkelte dører tar i karm/terskel 9. Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør 10. Trepanel på vegg i våtsone. (ved skyllekum)   Forhold som har fått TG3: 1 etg. Vaskerom: Vurdering av avvik: Rommet har ingen ventilasjon. Konsekvens/tiltak: Mekanisk avtrekk og tilluft må etableres. Kostnadsestimat: Under 10 000

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Per i dag brukes Telenor 4G til Tv og internett

  Parkering
  Biloppstillingsplass på egen eiendom.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Festekontrakt: Det er en festekontrakt på eiendommen. Per tiden er festeinntekt kr. 360 per tiden. Båtplass Eiendommen har rett til en båtplass på "Haraldsbrygga". Selger har også en blåse for båtfeste i sjøen. JAKTRETTIGHETER: Elg, hjort og rådyr fordeles gjennom soneleder for grunneierområdet denne eiendommen ligger i; Sone 1. I 2023 er det tildelt to hjorter, elg -fri kvote med regulering underveis i jakta. Pålagt innmelding underveis. For rådyr er det fri kvote. Denne opplistingen er fra soneleder i sone 1, meddelt over SMS. Kopi av SMS ligger vedlagt i prospektet. I tillegg kan det drives fuglejakt.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  5 290 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 132 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 290 000,00))   149 292,- (Omkostninger totalt)   5 439 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Varmepumpe, Gulvvarme på bad og i gang. Vedovn i stue.

  Energiklasse
  C

 • Kommunale avgifter
  8820

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Renovasjon kr. 5245, som fast bolig. Branntilsyn, feiing kr 617, Slamtømming kr 6445

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskattetaksten er kr. 2 361 000,-. Sats 3,9 promille

  Formuesverdi primær
  233830

  Formuesverdi primær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5007/64/2: 09.02.1918 - Dokumentnr: 900199 - Erklæring/avtale fredlysing av egg og dunvær
  14.07.1928 - Dokumentnr: 900327 - Erklæring/avtale Bestemmelse om deleforbud
  23.11.1929 - Dokumentnr: 900219 - Erklæring/avtale Bestemmelse om deleforbud
  21.09.1942 - Dokumentnr: 1841 - Bestemmelse om beiterett fellesbeite med flere bnr.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  10.12.1958 - Dokumentnr: 3456 - Elektriske kraftlinjer Gjelder denne registerenheten med flere
  03.07.1959 - Dokumentnr: 990256 - Elektriske kraftlinjer 18.09.1963 - Dokumentnr: 3060 - Bestemmelse om vannrett Bestemmelse om veg
  Bestemmelse om båt/bryggeplass
  Rettighetshaver:bnr.21
  Gjelder denne registerenheten med flere
  10.01.1966 - Dokumentnr: 77 - Bestemmelse om vannrett Bestemmelse om veg
  Bestemmelse om båt/bryggeplass
  Rettighetshaver: bnr.23
  16.01.1973 - Dokumentnr: 322 - Festekontrakt - vilkår ÅRLIG AVGIFT NOK 100
  FRA 010572 TIL 3112 2022
  MED FLERE BESTEMMELSER
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Gjelder matrikkelenhet: Knr:5007 Gnr:64 Bnr:2 Fnr:1 F
  03.02.1997 - Dokumentnr: 718 - Elektriske kraftlinjer Gjelder denne registerenheten med flere
  05.06.1997 - Dokumentnr: 3205 - Elektriske kraftlinjer Gjelder denne registerenheten med flere
  27.04.1998 - Dokumentnr: 2070 - Elektriske kraftlinjer 01.09.1888 - Dokumentnr: 900009 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5007 Gnr:64 Bnr:1
  22.10.1927 - Dokumentnr: 900138 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:5007 Gnr:64 Bnr:12
  18.09.1963 - Dokumentnr: 903061 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:5007 Gnr:64 Bnr:21
  EIENDOMMEN ER UTSKILT FRA FLERE BRUKSNUMMER
  22.12.1965 - Dokumentnr: 904711 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:5007 Gnr:64 Bnr:23
  14.06.1969 - Dokumentnr: 2466 - Registrering av festenr. Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:5007 Gnr:64 Bnr:2 Fnr:1
  03.06.1992 - Dokumentnr: 3293 - Målebrev Målebrev over gnr.524 bnr.1
  Fv. 465 Hp 01 Skomsvoll x Rv. 767 - Aglen.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  01.01.2018 - Dokumentnr: 167879 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1703 Gnr:64 Bnr:2
  Gjelder denne registerenheten med flere
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1681742 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5005 Gnr:64 Bnr:2
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 05.06.2014.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst via privat vei.  Vann fra privat boret brønn. Avløp til privat septik med offentlig tømming

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon. BOPLIKT: Vi har mottatt følgende mail fra Namsos Kommune vedrørende boplikt: "Vedrørende boplikt på eiendommen: Namsos kommune har ikke praksis for å sette krav om personlig boplikt på så små eiendommer som dette. Når det gjelder evt vilkår om upersonlig boplikt, vil dette bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Eventuell søknad om fritak for boplikt , vil bli behandlet sammen med konsesjonssøknad. En mulighet i slike tilfeller er å sette krav om at landbruksarealene på eiendommen fradeles og selges som tilleggsjord til landbrukseiendom i nærheten. Dette vil kanskje være vanskelig å gjennomføre på Otterøya, da det er overskudd av dyrka jord på øya?"

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  5 290 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 132 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 290 000,00))   149 292,- (Omkostninger totalt)   5 439 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  133420

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Ved kjøp av landbrukseiendom, herunder småbruk, er det kun forhold vedrørende våningshuset som omfattes av forsikringen. Ved kjøp av kombinasjonseiendom svarer HELP Forsikring bare for skader ved den delen av boligen som er regulert til boligformål.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  15000 ,- oppgjørshonorar kr 4375 ,- og visninger kr 3000 per visning utover 1 fellesvisning. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 40000 ,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr 2.500,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr 25.000 ,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Henrik Valstad

Megler

Henrik Valstad

95 73 48 60

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev