aktiv-eiendomsmegling

FREDRIKSTAD Skjellveien 11

Pen og innholdsrik enebolig med garasje - Attraktiv og barnevennlig beliggenhet

 • kr 4 550 000
 • BRA 204 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 4 550 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 550 000
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1986
 • Soverom3
 • ArealP-rom 149 m²
 • Tomt447.6 m²
 • Eierform tomtFestet
 • 4 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 120 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 300 000,00))   137 042,- (Omkostninger totalt)   4 937 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning 2. etasje
Velkommen til Skjellveien 11, en flott enebolig som ligger høyt i terrenget med god utsikt over nærområdet. Beliggenheten er barnevennlig, og du kan nyte den enestående utsikten både fra innsiden av boligen og fra de flotte uteplassene som har direkte utgang fra stuen og hovedsoverommet på hovedplanet. I tillegg har denne eiendommen en innglasset hagestue som er fint plassert mellom hovedhuset og garasjen, og som gir deg muligheten til å forlenge sommeren. Boligen ble oppført i 1986 og har en normalt god standard. Den har en romslig og funksjonell planløsning som strekker seg over to plan, noe som gir deg muligheten til å ha en egen sone for voksne og en egen sone for ungdommen i familien. Bilen parkeres trygt i egen garasje. Velkommen til visning!
Innglasset hagestue

Skjellveien 11, Østfold

 • Tomt
  447.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er festet. Deler av bebyggelsen ligger utenfor fastsatt og stipulerte grenser i kart fra kommunen. Ny eier overtar ansvar og risiko for dette. Tomten har gode sol og lysforhold. Noe skrånende terreng på baksiden av huset opparbeidet med noe gress og beplanting. Dersom transport av festekontrakt krever godkjennelse fra bortfester, er det en forutsetning for salget at bortfester gir godkjennelse. 

  Beliggenhet
  Boligen ligger i et etablert boligområde på Lisleby som anses å være hyggelig og barnevennlig med kort vei til barnehage og skoler. Dagligvare på Snippen (Lisleby sentrum) ligger i nærområdet og det er kort vei til Wilbergjordet med post i butikk, Meny, frisørsalong, Nille og apotek m.m. Det er sykkelavstand til både Fredrikstad sentrum og Dikeveien handelssenter. Det er ca. 4-5 km til Fredrikstad sentrum som kan by på de fleste bymessige fasiliteter som kjøpesenter, gågate med butikker, restauranter, kafeer og servicetilbud. Bryggepromenaden kan by på flere restauranter og utesteder. Høgskole og fagskolen er beliggende på Kråkerøy rett på andre siden av elva for bryggepromenaden. Fredrikstad har byferga som er gratis og frakter deg mellom Gamlebyen, Isegran, Sentrum og Gressvik. Det er forholdsvis kort vei til Fredrikstad marka som byr på et variert turterreng sommer som vinter. Området går for å være et populært boligområde.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.

  Barnehage/skole/fritid
  WILBERGJORDET BARNEHAGE: Wilbergjordet barnehage åpnet sommeren 2004. Det er en 5 avdelings barnehage med 75 plasser for barn i alderen 3-6 år og 30 plasser for barn i alderen 0-3 år. Barnehagen ligger sentralt til med både by og skog som nærmeste nabo. Deres grunnbemanning består av 11 pedagoger og 13 assistenter. Engasjerte, omsorgsfulle, kompetente, lekne og glade ansatte, som jobber for å nå deres visjon og de målene de setter seg. Vi har faglighet i fokus og oppfyller selvsagt både pedagog og bemanningsnorm. Barnehagen har et stabilt personale med mye kompetanse og erfaring. Oppholdet i barnehagen vil fylle barn og foreldres virkelighet med mening. Mening som gir opplevelse og skaper minner. Adressen er Gamle Kirkevei 7, 1617 Fredrikstad. LEIE BARNEHAGE: Leie barnehage er en kommunal barnehage med 92 barn i alderen 1 til 5 år. Blant de ansatte er 48 % utdannet barnehagelærere og 29 % barne- og ungdomsarbeidere. Barnehagen har en leke- og oppholdsareal på 368 kvm. Åpningstiden er 06:45 til 16:45. Adresse: Gamle Kirkevei 50, 1617 Fredrikstad. NØKLEBY SKOLE 1. - 7. KLASSE: Nøkleby skole er en barneskole med ca. 530 elever og 62 ansatte. Skolen ligger sentralt på Lisleby og er blant de største barneskolene i kommunen. På skolen er det SFO fra 1. - 4. klasse. Adresse: Leiegata 17, 1617 Fredrikstad. HAUGEÅSEN UNGDOMSSKOLE 8. - 10. KLASSE: Haugeåsen ungdomsskole ligger på Rolvsøy i Fredrikstad. Skolen er bygd i 1969, men etter en brann i 1988 ble store deler av skolebygget gjenoppbygd. Skolen har i dag rundt 430 elever og 60 ansatte. Adresse: Råkollveien 16, 1663 Fredrikstad. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for handelen, må interessenten selv sjekke dette med barnehagekontor og skolekontor for det aktuelle området.

  Byggemåte
  Byggegrunn av fjell. Grunnmur av Leca. Etasjeskillere av tre. Yttervegger i bindingsverk med stående kledning. Saltakkonstruksjon tekket med betong takstein. Undertak av rupanel. Takrenner og nedløp av plastbelagt stål. Vinduer, verandadører og terrassedør i tre med isolerglass. Ytterdør i tre. Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport. For ytterligere informasjon om byggemåte se tilstandsrapport som ligger vedlagt. Det er viktig at interessenter setter seg grundig inn i rapporten. Som kjøper anses man kjent med de opplysninger som tydelig gis i en offentlig godkjent tilstandsrapport. Interessenter oppfordres til å kontakte bygningssakyndig ved eventuelle bygningstekniske spørsmål. TG IU Konstruksjoner som ikke er undersøkt: Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad: Hulltaking med fuktmåling er ikke mulig da vannuttak ligger mot yttervegg. Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad underetasje: Hulltaking med fuktmåling er ikke mulig da vannuttak ligger mot yttervegg. Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom: Det er utenpåliggende røropplegg og hulltaking med fuktsøk er derfor ikke fysisk mulig. TG3 Store eller alvorlige avvik: Våtrom > Generell > Bad underetasje: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Badet fungerer med dagens tilstand og er i bruk. Våtrom > Generell > Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Vaskerommet fungerer med dagens tilstand og er i bruk. For den utfyllende tekniske standard for øvrig, henvises det til vedlagte tilstandsrapport.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Sammendrag fra selgers egenerklæring: 1. Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrommene, f. eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Ja. Det har vært sprekker i flisene ved døren på badet i underetasje. Det har vært lekkasje på kjøleskap på kjøkken 1 etg i 2013. Det førte til vannskade på bad og tak i bod i underetasje. Bad og tak i bod ble pusset opp etter skade. 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Hvis nei, gå til punkt 3. Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats. Firmanavn: Foss-Elektro AS, Torgersen Rørleggerservice. Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Arbeider med bad ble utført i 2013. 2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja. Firmanavn: Det er egeninnsats. Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Det ble smurt smøremembran i 2013. 2.2 Foreligger det dokumentasjon på arbeidene? Ja. Det foreligger dokumentasjon på deler av arbeidene som er utført. 5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Det er oppservert saltutslag på vegg i bod i underetasje. 8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader i boligen? Ja. Det har vært noe råte i bunn på kledning, kledning som er oppservert er byttet. 12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats. Firmanavn: Egeninnsats av faglært tømrer. Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Ytterdør, to vinduer på soverom og to balkongdører er byttet i 2013. Det er byttet noen vindskyer og toppbord på huset i 2022. Forkantbord, bordtaksbeslag på garasje ut mot veien er byttet 2023. Nederste rupanelbord på garasje mellom hus og garasje, kledningsbord som er observert med råte på hus og garasje er byttet i 2023. 13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Hvis nei, gå til punkt 14. Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats. Firmanavn: Foss-Elektro AS, Enøk Elektroinstallasjon AS. Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Foss-Elektro AS komplett bad 1 etg, 2 stk soverom og hall. Enøk Elektroinstallasjon AS. Utbytting av brytere, stikk og termostater i gang og bad i underetasje. Lagt opp belysning i peisestue + utbytting av termostat for varmekabler. 13.1 Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om lavspenningsanlegg)? Ja. Det er samsvarserklering for arbeider utført av: Enøk Elektroinnstallasjon AS og Foss-Elektro AS. 14. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja. Norgesnett har tatt el kontroll 08.02.2023. 18. Kjenner du til forslag til- eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel, eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller eiendommens omgivelser? Det er solgt en boligtomt i skjellveien 7. 23. Kjenner du til om det er foretatt radonmåling? Ja. MRM har utført radon måling i 2014. 25. Kjenner du til andre forhold av betydning som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Ja. Festekontrakt på boligtomt. Se selgers egenerklæring i salgsoppgave for utfyllende informasjon.

  Innhold
  1. etasje: Entré, hall, kjøkken, 2 soverom, bad og stue. S-rom: Innglasset hagestue med utvendig adkomst. Underetasje: Peisestue, trapperom, bad, vaskerom og soverom. S-rom: 2 boder.

  Standard
  Innvendig: På gulv er det overflater av laminat, fliser og støpt dekke. Vegoverflater av malt panel, fliser, malt mur og malt mdf panel. I tak er det malt panel, takess og malt mdf panel. Åpen trapp i tre mellom etasjene. Det er montert radonsug i boligen. Vaskerom fra byggeår. Rommet har utslagsvask og opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Bad i underetasje fra byggeår. Rommet har innredning med nedfelt servant, gulvfestet toalett og dusjnisje. Bad i 1. etasje fra 2013. Rommet har innredning med nedfelt servant, gulvfestet toalett og dusjkabinett. Kjøkkeninnredning fra byggeår. Kjøkkenet har profilerte fronter og laminat benkeplate. Frittstående komfyr og kjøl/fryseskap, underbygget oppvaskmaskin.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Boligen har integrert garasje på cirka 24 kvm. med utvendig adkomst.

  Forsikringsselskap
  KLP

  Polisenummer
  34716420

  Radonmåling
  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

  Diverse
  Tekniske installasjoner - TV-tuner følger ikke med objektet, da det følger abonnementet til eier. - Vannrør av pex (rør-i-rør), flexislange, kobber og plastbelagt kobber. Blanding av nyere og eldre vannrør. - Avløpsrør av plast. Blanding av nyere og eldre avløpsrør. - Varmtvannsbereder på 200 liter fra byggeår. - Sikringsskap med automatsikringer. El-kontroll foretatt i 2023. Kun integrerte hvitevarer medfølger handelen. Se forøvrig vedlagte løsøreliste.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 120 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 300 000,00))   137 042,- (Omkostninger totalt)   4 937 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Det er ildsted i begge etasjer. Varmekabler i alle rom i underetasje med unntak av boder. Varmekabler i entré/gang, hall, på bad og kjøkken i 1. etasje. Forøvrig elektrisk oppvarming.

  Energiklasse
  E

 • Kommunale avgifter
  18669

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatten ved forrige beregning var kr 7189 Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

  Formuesverdi primær
  1070465

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3853672

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3004/203/254: 15.11.1984 - Dokumentnr: 11606 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste
  Festetid: 99 år
  ÅRLIG AVGIFT NOK 250
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  LEIEN KAN REGULERES
  BESTEMMELSER OM INNLØSNINGSRETT
  BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
  15.11.1984 - Dokumentnr: 11606 - Festekontrakt - vilkår Festetid: 99 år
  ÅRLIG AVGIFT NOK 250
  PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
  LEIEN KAN REGULERES
  BESTEMMELSER OM INNLØSNINGSRETT
  BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
  24.10.1984 - Dokumentnr: 10618 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:0106 Gnr:203 Bnr:57
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1813243 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0106 Gnr:203 Bnr:254
  04.11.1996 - Dokumentnr: 11847 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:203 Bnr:22
  18.03.2016 - Dokumentnr: 262205 - Best. om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:203 Bnr:85
  Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:203 Bnr:645
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen, men midlertidig brukstillatelse datert 08.08.1984 vedrørende Nybygg boligbygg. Følgende er anmerket: - Søyler i gavl må gjøres ferdig - Trapp til veranda må gjøres ferdig. - Taknedløp må monteres. - Kjeller må gjøres ferdig. - Kjellervinduer må pusses inn. - Det må monteres mekanisk ventilasjon ifra vaskerom. - Luftespalter ved gesims må gåes over. - Det må monteres rekkverk på utvendig trapp. - Div. Småarbeider. - Det må planeres med fall ifra huset. - Husnummerskilt. - Pålegg ifra Feiervesenet må etterkommes. Arbeidet må være utført innen 6 mnd. fra 08.08.1984. Ansvarshavende skal kreve ferdigattest. Etter at bygningsmassen ble oppført har det blitt innført nye bestemmelser i plan- og bygningsloven. Ferdigattest utstedes ikke for bygg/endringer/tiltak som ble omsøkt før 01.01.1998. Det vil dermed ikke være mulig å be om ferdigattest for slike tiltak. Dette betyr ikke at tiltak blir lovlige, men at saken ikke lenger kan avsluttes med ferdigattest. Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Innvendige rom stemmer antatt med originale tegninger. Innglasset hagestue mellom garasje og huset er ikke ansøkt. Det er alltid bruken av et rom som avgjør rommets betegnelse. Det understrekes at alle forhold knyttet til bruk, lovlighet, tilbygg m.m må undersøkes hos PBE i Fredrikstad kommune.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eiendommen har adkomst via privat vei. Denne eiendommen har tinglyst rett til adkomst over gnr. 203 bnr 85 og 645. Eier av denne eiendommen må dekke sin forholdsmessige andel av vedlikeholdskostnadene på veien.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er ikke regulert dog omfattes eiendommen av Kommuneplan Fredrikstad 2023 - 2035 med gjeldende bestemmelser. Formål: 1001 - Bebyggelse og anlegg. Godkjent/vedtatt 15. juni 2023. Arealplaner under arbeid i området: Leiegata. Planident 1202. Dette planinitiativet fremmer en detaljreguleringsplan for utbygging og tilrettelegging av en viktig strekning for et sammenhengende hovedsykkelveinett i Fredrikstad kommune. Formålet er tilrettelegging for gående og syklende i Leiegata, og å løse utfordringer med trafikksikkerhet. Planforslaget skal være med på å sikre gående- og syklende et sammenhengende nettverk som vil gjøre transportformene mer attraktive, samt at tilgjengeligheten til kollektivholdplasser blir bedret. Kopi av situasjonskart er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med dette. Det er godkjent rivning av bestående bygningsmasse samt oppføring av enebolig med sekundær boenhet med integrert dobbelt garasje i Skjellveien 7.

  Adgang til utleie
  Eiendommen kan i sin helhet leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 120 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 300 000,00))   137 042,- (Omkostninger totalt)   4 937 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring, med tillegg av fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring kun kan tegnes av forbruker. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 500/3 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av Boligkjøperforsikring Pluss.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,1% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 12 950 ,- oppgjørshonorar kr 8 250 ,- og visninger kr 2 800, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  43 750,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 19 450,-. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr 2 800,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr 43 750,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Jens August Larsen

Megler

Jens August Larsen

99 71 78 79

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev