aktiv-eiendomsmegling
AKTIV Laguneparken v/ Fredrik Tøsdal har gleden av å presentere Mjåtveitflaten 17 A!

Frekhaug Mjåtveitflaten 17A

Innholdsrik og flott enebolig over to plan | Stor og pent opparbeidet hage | Dobbelgarasje med elbillader

 • 4 940 000
 • BRA 172 m²
 • 1 soverom
 • PRISANTYDNING4 940 000
 • OMKOSTNINGER139 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER5 079 642
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR1 986
 • SOVEROM1
 • AREALP-rom 172 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 020 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 4 940 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  123 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 940 000,-))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  --------------------------------------------------------
  139 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  5 079 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
AKTIV Laguneparken v/ Fredrik Tøsdal har gleden av å presentere Mjåtveitflaten 17 A! Eiendommen har en stor og pent opparbeidet hage.

Her kan man nyte fine solskinnsdager i hagen og på terrassen. Det er også et hyggelig uthus ved terrassen som kan benyttes til utestue eller bod for oppbevaring. Det er gode parkeringsmuligheter på tomten med blant annet en dobbelgarasje med elbillader. Garasjen er også perfekt til lagring.

Boligen går over to plan og inneholder følgende:
1.et: Stue, kjøkken, vaskerom/vindfang, soverom, entré, to bad, omkledningsrom.
Loft: Lager/kontor.

Dagens planløsning avviker fra godkjente bygningstegninger. Det har originalt vært tre godkjente soverom i 1.etasje. Rommene som i dag benyttes som soverom på loft er opprinnelig kontor/ lager, og ikke godkjent som soverom. Konferer megler.

Velkommen til en hyggelig visning - Husk påmelding hos megler!
Kveldsstemning

Mjåtveitflaten 17A, Vestland

 • Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven.
  Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3 - Store eller alvorlige avvik:
  Tekniske installasjoner > Vannledninger: Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende
  løsning.
  Det er avvik: Det er hull i bunnen og på vegg skrog i rør i rør skapet. Det vil ved evt returvann til skapet ikke hindre vannskade på rundtliggende konstruksjoner og innredninger.
  Tiltak: Det bør foretas tiltak på anlegget som sikrer bedre løsning på eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system. Det må monteres avrenning til gulv som tåler vann fra skapet. Hull i skapet må tettes.

  Forhold som har fått TG2 - Avvik som kan kreve tiltak:
  Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.
  Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. Lokal utbedring må utføres. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
  tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Utvendig > Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Tiltak: Snøfangere må monteres for å tilfredsstille byggeårets krav.

  Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er ikke montert musebånd i kledningen.
  Tiltak: Montering av musebånd for å unngå skadedyr i konstruksjonen.

  Utvendig > Vinduer: Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  Tiltak: Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører. Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er noe slitasje og sprekker på terrassebord.
  Tiltak: Det er ikke nødvendig med umiddelbar tiltak.

  Innvendig > Overflater: Det er noe slitasje på overflater.
  Tiltak: Det er ikke nødvendig med umiddelbar tiltak.

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med
  bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
  tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Innvendig > Radon: Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav"" aktsomhetsgrad. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Innvendig > Innvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Tiltak: Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger. Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.

  Innvendig > Innvendige dører: Det anmerkes at noen dører tar i karm/terskel. Det er slitasje på dørblad til bad.
  Tiltak: Disse kan med fordel justeres for å gå friksjonsfritt.

  Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad 2: Det er åpnet i fliser bak avløp til vaskemaskin.
  Tiltak: Åpningen bør tettes med egnet material.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad 2: Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til
  sluk.
  Tiltak: Våtrommet fungerer med dette avviket. Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet. Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad 2: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.
  Tiltak: Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet for når dette er nødvendig. Innhent dokumentasjon om mulig.

  Våtrom > Ventilasjon > Bad 2: Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
  Tiltak: Spalte eller flat terskel ved dør for tilluft bør lages.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad: Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under).
  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen.
  Det er ikke dokumentasjon på membran om er brukt på gulvet.
  Det er avvik: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Innhent dokumentasjon om mulig.

  Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad: Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.
  Emaljen i servant har noe kakelering/riss på overflater.
  Tiltak: Det må gjøres tiltak for å lukke avviket. Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.

  Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom/vindfang: Vegger er ikke egnet for våtrom.
  Tiltak: Det bør brukes våtromsmaling på vegger.

  Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom/vindfang: Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under).
  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom/vindfang: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen.
  Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.
  Tiltak: Tilgang til sluk må bedres både for inspeksjon og rengjøring. Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet for når dette er nødvendig.

  Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom/vindfang: Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
  Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l. Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.
  Tiltak: Det må gjøres nærmere undersøkelser.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av
  varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
  Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag,
  men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
  Sikringsskap i entré. Automatsikringer,
  overbelastningsvern og jordfeilbyter.
  20 kurser:
  1 X 25 amp.
  1 X 20 amp.
  12 X 16 amp
  6 X 10 amp.
  Fjernmåler montert 12.12.2017.
  Tilstandsgrad satt pga kursbeskrivelse ikke stemmer med kurser.
  Tiltak: Det ble ikke registrert feil/mangler på el anlegget og registrerte ikke varmgang i noen sikringer på befaringsdagen. På et generelt
  grunnlag anbefaler det at alle anlegg blir jevnlig kontrollert av autorisert elektriker. Takstmannen har ikke formell autorisasjon til å vurdere el anlegg.
  Kursbeskrivelsen stemmer ikke med kursene i skapet. Det er noe dårlig merking i kursbeskrivelse.

  Tomteforhold > Terrengforhold: Det er noen løse belegningssteiner på utearealer. Det er stedvis at terreng faller mot grunnmur.
  Tiltak: Stedvis terreng justeringer bør utføres. Belegningsstein tas opp og nytt grunnarbeid utført på nytt for bedre stabilitet på dekke.

  Forhold som har fått TG2 - Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak:
  Utvendig > Dører: Det er noe slitasje på skyvedører til utearealer i stue.
  Tiltak: Ingen umiddelbare tiltak er nødvendig.
 • Boligen ligger på Frekhaug i Alver kommune. Butikk, skole, barnehage og bussforbindelser i området.

  Kort kjøreavstand til Knarvik sentrum. På Frekhaug senter finner man ulike servicetilbud som dagligvarebutikk, apotek, treningssenter, frisør, m.m.

  For de spreke og turglade er det flere flotte turmuligheter i området, som blant annet Storeknappen.
 • Eiendommen ligger i et etablert boligområde med samme type bebyggelse. Eneboliger, næringsbygg, rekkehus og flermannsboliger i området.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.
 • Saltak. Yttertaket er tekket med betongtakstein.
  Takrenner og nedløp av plast til rør i bakken.
  Vindskier og regnbord av tre.
  Yttervegger med stående og liggende malt trekledning.
  Takkonstruksjoner er taksperr med sutakplater.
  Boligens vinduer består av 2-lags glass i trekarmer.
  Veluxvinduer i skråtak.
  Ytterdør av tre med glassfelt til boligen. Teakdør.
  Ytterdør av tre til boligen via vaskerom/entré. Teakdør.
  Altandør av tre med glassfelt fra stue til utearealer.
  Utgang til terrasse fra stue.
 • Boligen går over 2 plan og har følgende areal:
  P-rom: 172 m²
  BRA: 172 m²

  Arealene er fordelt som følgende:
  1.et: P-rom: 137 m², BRA: 137 m²
  Loft: P-rom: 35 m², BRA: 35 m²

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1.etasje: Bad, Bad 2, Kjøkken, Stue, Vaskerom/vindfang, Soverom, Entré, Omkledningsrom
  Loft: Lager/kontor

  Garasje:
  1.et: S-rom: 57 m², BRA: 57 m²
  Loft: S-rom: 27 m², BRA: 27 m²

  Uthus: Arealet er cirka 5,8 m². Uisolert bod.

  Megler har ikke kontrollmålt boligen.

  Arealer er beregnet av takstmann Kjell Erik Bjorheim.

  (Takstmannens oppmåling er i henhold til NS 3940 og takstbransjens retningslinjer for arealmåling).
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Det er montert varmepumpe i stue. Murt peis i stue med naturstein. Gulvvarme i entré, badene, stue og vaskerom/entré.
 • Hovedtomt (Gnr. 322 Bnr. 143 Snr.1): 2 020 m². Felles eiet tomt. Tomten er felles eiet sammen med snr. 2. Konferer megler for grenser.
  Tomten er opparbeidet med plen, bed og bukser. Inntrukket inngangsparti. Platting med natursteinsheller ved inngang. Belegningsstein på gangarealer. Uteplass med treterrasse. Uthus på tomten.

  Tilleggstomt (Gnr. 322 Bnr. 222): 105,10 m².

  Tilleggstomt (Gnr. 322 Bnr. 170): 297,3 m².
 • Parkering i garasje og på asfaltert biloppstillingsplass.
 • Vei: Offentlig vei til eiendommen.
  Vann: Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger.
  Avløp: Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikk- og fellesledninger.
 • Seksjonene har avtale og vedtekter for parkeringsplasser til seksjonene, samt drift og vedlikehold av eiendommen.
 • Storebrand
  3309212
 • Formuesverdi som primærbolig kr 959 546 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 3 454 364 per 31.12.20
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Kr. 15 260,50 pr. år
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
 • Kommunale avgifter, forsikringer, strøm m.m.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen, men det foreligger midlertidig brukstillatelse, datert 11.02.1986.
  Arbeidets art: Nybygg.
  Byggets art: Bolig.

  Midlertidig brukstillatelse kan sees hos megler.

  Dagens planløsning avviker fra godkjente bygningstegninger. Det har originalt vært tre godkjente soverom i 1.etasje. Rommene som i dag benyttes som soverom på loft er opprinnelig kontor/ lager, og ikke godkjent som soverom. Konferer megler.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
  Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner § 31. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  2000/1470-2/51 Erklæring/avtale, 03.03.2000
  Seksjonene har avtale og vedtekter for parkeringsplasser til seksjonene, samt drift og vedlikehold av eiendommen.
  Gjelder denne registerenheten med flere.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til industri ihht. reguleringsplan på grunnen.
  Plannavn: Reguleringsplan for industriområde Mjåtveit/Frekhaugmarka 125619780310
  Reguleringsformål: Bustadområde, industriområde, område for offentlige føremål, trafikkområde, friområde, friluftsområde.

  Konferer megler.
 • Gnr. 322 Bnr. 143 Snr. 1 og Gnr. 322 Bnr. 222 og Gnr. 322 Bnr. 170 i Alver kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt vederlag kr 49 900,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 14 990,-, markedsføringspakke kr 14 990,-, oppgjørshonorar kr 4 375,- og visninger kr 2 900, -.
  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 10 049,-. Utleggene omfatter innhenting av informasjon og tinglysing av pantesperre. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Anne Marit Larsen
Fredrik Tøsdal

Megler

Fredrik Tøsdal

93 02 14 97

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev