aktiv-eiendomsmegling
Stilig kjøkken fra K Design i sort design med god skap- og benkeplass (illustrasjon)

Nye fritidsleiligheter m/elbillader, fiber og sportsbod i Nordmarkas indrefilet; Mylla Nord! 3 SOLGT!

 • 2 890 000
 • BRA 66 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING2 890 000
 • OMKOSTNINGER7 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 897 892
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 021
 • SOVEROM2
 • FELLESKOST./MND-
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 2 890 000,- (NB: prisen er fast)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  6 550,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 262 500,-))
  --------------------------------------------------------
  7 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 897 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Meld deg på visning!

Påmelding
Oversiktsbilde

Sveavegen 274, Viken

 • Ønsker du deg en fritidsbolig som er praktisk, med en arealeffektiv planløsning og med kort vei til Oslo? Da har du muligheten nå i Nordstrandkollen skidestinasjon som ligger ved Sveavannet!

  Dette er et av stedene på østlandet som er mest snørikt med tidlig snøfall og oppkjørte skiløyper tidlig i sesongen.
  Fra disse leilighetene er det kun ca 250 meter til milevis med oppkjørte løyper.

  Dette er et leilighetsbygg med totalt 8 fritidsleiligheter fordelt på 4 leiligheter i hver etasje. Hver leilighet har egen adkomst, samt egen sportsbod med elbillader i tilknytning til parkeringsplassen.

  Hver leilighet inneholder entré/hall, 2 soverom, bad, bod/vaskerom og kjøkken/stue i åpen løsning med utgang til balkong/terrasse. De holder alle en høy standard med fliser med varmekabler i entré/hall, bad og bod/vaskerom, 1-stavs eikeparkett i stue/kjøkken og soverom, samt beiset slettpanel på vegger og himling.
 • Ferdigstillelse 1.kvartal 2022.
 • Nordstrandskollen skidestinasjon - "Mylla Nord" er et attraktivt område sommer som vinter. Et velpreparert løypenett tar deg inn i Nordmarka hvor det er muligheter for å gå til bl.a. Tverrsjøstallen, Ringkollen og Kikut. Det er kort avstand til lysløype ved Svea sportshytte. Området er kjent for å ha tidlig, og mye, snø gjennom vinteren!

  På sommerstid ligger alt til rette for mange hyggelige utflukter, enten på bena eller med sykkel. Det er fine bade- og fiskemuligheter i Sveavannet, hvor det nylig er opparbeidet egen strand med stupetårn og grillplass. I omkringliggende områder er det også fint bær- og soppterreng.

  Matforretning, post og jernbanestasjon på Grua.

  Ytterligere informasjon om alle mulighetene i området kan finnes på www.skiforeningen.no

  Avstander:
  Grua ca. 5 minutter
  Oslo ca. 50 minutter
  Gardermoen ca. 30 minutter
  Myllavannet ca 3 km
  Bislingen ca 5 km
 • Fra Oslo kommer man enklest til Nordstrandkollen ved å kjøre Rv4 til Grua, ved Grua sentrum følger man skiltene mot Kalvsjø og Sveavegen. Kjør ca 2,6 km på Sveavegen og ta deretter til venstre. Ta så første innkjørsel til venstre. Eiendommen ligger som den først på høyre side.
 • Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

  Dette er en flott 8-mannsbolig med 4 fritidsleiligheter i hver etasje. Hver leilighet har egen adkomst, samt egen utebod med elbillader i tilknytning til parkeringsplassen.
  Grunn: Støpt plate på grunn.
  Yttervegger: Bindingsverksvegger med liggende panel som er beiset med 1 strøk.
  Yttertak: Saltak tekket med takstein.

  Fritidsleilighetene fremstår som tradisjonelle, men med et tidsriktig uttrykk med bl.a. sort kjøkken fra K Design, sort baderomsinnredning med sort bollevask, og "skiferlook" på flisene i badet.
  Gulv: 1-stavs parkett hvit eik, fliser med varmekabler i hall, bad og bod/vaskerom.
  Vegger: Slettpanel beiset i fargen "Myk Elegance" i alle rom, med unntak av bad som har fliser i "skiferlook".
  Himling: Beiset slettpanel i fargen "Myk Elegance".

  Ytterdører og vinduer leveres i sort utførelse, innvendig og utvendig.

  Hvitevarer inngår ikke i leveransen.
 • Bruksareal: 66 m²

  Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • Eiet fellestomt på 1198 kvm.
  Tomten vil bli levert grovplanert med stedvise masser. Parkering og gangstier vil bli oppgruset.
 • Parkering i sameiets gårdsplass. Det blir levert 1 elbillader til hver seksjon montert på sportsbod som ligger ifbm. parkeringsplassen.
 • Sportsboder bygges i 2 rekker ved parkeringsplassen. Det medfølger en sportsbod til hver seksjon.
 • Opplegg for bredbånd/tv (Fiber 1) ligger til husvegg. Kjøper står selv for bestilling og tilkobling.
 • Varmekabler i hall, bad og bod/vaskerom. Panelovner i øvrige oppholdsrom. Mulighet for tilkobling av ildsted. Det blir montert stålpipe med avslutning i innvendig himling.
 • Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

  Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.
 • Leil. 1 kr. 2 990 000,- + omk.
  Leil. 2 kr. 2 890 000,- + omk.
  Leil. 3 kr. 2 890 000,- + omk.
  Leil. 4 kr. 2 990 000,- + omk.
  Leil. 5 kr. 2 990 000,- + omk.
  Leil. 6 SOLGT
  Leil. 7 SOLGT
  Leil. 8 SOLGT
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være ca. kr. 262 500,-. pr. leilighet. Dette gir en dokumentavgift på ca. kr. 6 550,-. pr. leilighet Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

  Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,-
  Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,-
  Gebyr for pantattest kr. 172,-

  Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.
 • Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Felleskostnadene er stipulert til ca.kr. 500,- pr. mnd. pr. leilighet og skal dekke bl.a. avsetning til utvendig vedlikehold, brøyting, strøing og felles bygningsforsikring. Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.

  Utbygger betaler felleskostnader for usolgte leiligheter ved ferdigstillelse.
 • Kommunale avgifter fastsettes av kommunen etter at boligen er tatt over. Kjøper plikter å betale avgifter fra overtakelsen. Estimert vil dette gjerne beløpe seg til kr. ca kr. 6.000 - 8.000,- pr. år, pr. leilighet. Renovasjonsgebyr faktureres fra HRA, ca. kr. 1.500,- pr. år, fordelt på 2 terminer. Abonnement bestilles av kjøper. Eiendomsskatt er foreløpig ikke fastsatt. Det tas forbehold om endringer i avgiftene.
 • Eiendomsskatten vil utgjøre en promillesats av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.
 • Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

  Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.
 • Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65) og vedtektene. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser ovenfor sameiet (legalpant, dvs. ikke tinglyst pant), i medhold av eierseksjonslovens § 31. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blandt eierne. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne.
  Kjøper kan ikke eie mer enn 2 seksjoner i et sameie.
 • Det blir utarbeidet vedtekter ifbm. seksjonering av bygget. Disse fås ved henvendelse til megler så snart de foreligger.
 • Hver enhet kan i sin helhet leies ut til sitt formål.
 • Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
  Etter overtakelse skal sameiet tegne egen forsikring for bygningene som inngår i sameiet. Selger skal se til at sameiet har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.
 • Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til fordel for sameiet i henhold til Eierseksjonsloven § 31. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet.
 • Gnr. 99 bnr. 104 Snr. 1-8 i Lunner kommune.
 • Privat vei. Offentlig vann og avløp.
 • 06.03.1874 Dok.nr. 900079 Utskifting (ikke å finne)
  17.11.1904 Dok.nr. 9000226 Bestemmelse om veg (ikke å finne)
  09.09.1905 Dok.nr. 9000143 Bestemmelse om veg (ikke å finne)
  13.02.1908 Dok.nr. 9000224 Bestemmelse om vannrett (ikke å finne)
  08.01.1926 Dok.nr. 9000303 Erklæring/Avtale - Bestemmelse om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
  11.07.1939 Dok.nr. 1446 Bestemmelse om veg og vannrett
  14.08.1950 Dok.nr. 2041 Bestemmelse om fiskerett, båt/bryggeplass og veg m.fl.
  25.07.1951 Dok.nr. 904264 Elektriske kraftlinjer
  15.07.1952 Dok.nr. 2100 Bestemmelse om vannrett
  15.07.1952 Dok.nr. 2101 Bestemmelse om vannrett
  26.01.1955 Dok.nr. 242 Erklæring/Avtale - Grensegangssak
  13.09.1956 Dok.nr. 2509 Bestemmelse om veg
  29.11.1962 Dok.nr. 4579 Elektriske kraftlinjer
  11.02.1972 Dok.nr. 908 Bestemmelse om bebyggelse
  26.02.1976 Dok.nr. 1409 Erklæring/Avtale - Bestemmelse om kloakkledning
  06.03.1978 Dok.nr. 1518 Erklæring/Avtale - Grensegangssak
  08.03.1978 Dok.nr. 1517 Erklæring/Avtale - Grensegangssak
  26.02.1981 Dok.nr. 1446 Erklæring/Avtale - Bestemmelse om at deler av eiendommen/påstående bygninger/tilbehør/rettigheter, er unntatt overført fra : 0533-99/100
  05.11.1998 Dok.nr. 6714 Elektriske kraftlinjer - rettighetshaver Hadeland E-verk. Påtegning 01.02.2018 Dok.nr. 387184: Transportert til Glitre Energi Nett AS org.nr. 981915550
  25.06.2001 Dok.nr. 4046 Bestemmelse om kloakkledning
  27.07.2001 Dok.nr. 5026 Bestemmelse om veg
  10.01.2002 Dok.nr. 199 Bestemmelse om veg og bestemmelse ifølge skjøte: rett til parkering m.v.
  10.01.2002 Dok.nr. 201 Bestemmelse om veg og bestemmelse ifølge skjøte: rett til parkering m.v.
  10.01.2002 Dok.nr. 202 Bestemmelse om veg og bestemmelse ifølge skjøte: rett til parkering m.v.
  10.01.2002 Dok.nr. 203 Bestemmelse om veg og bestemmelse ifølge skjøte: rett til parkering m.v.
  10.01.2002 Dok.nr. 204 Bestemmelse om veg og bestemmelse ifølge skjøte: rett til parkering m.v.
  10.01.2002 Dok.nr. 205 Bestemmelse om veg og bestemmelse ifølge skjøte: rett til parkering m.v.
  27.05.2002 Dok.nr. 3627 Bestemmels om veg m.fl.
  18.09.2002 Dok.nr. 6634 Bestemmelse om veg m.fl.
  04.12.2003 Dok.nr. 8881 Bestemmelse om veg
  13.07.2004 Dok.nr. 4968 Bestemmelse om veg og garasje/parkering
  19.01.2005 Dok.nr. 346 Bestemmelse om veg og garasje/parkering
  19.09.2005 Dok.nr. 130394 Bestemmelse om veg og parkering
  27.10.2005 Dok.nr. 155417 Bestemmelse om veg og parkering
  20.10.2010 Dok.nr. 808681 Erklæring/Avtale - Bestemmels om gjerde, bom, vann og kloakkledning og elektriske ledninger/kabler m.fl.
  29.01.2013 Dok.nr. 81836 Elektriske kraftlinjer - avtale om legging, drift og vedlikehold av 22kv jordkabel. Påtegning 01.02.2018 Dok.nr. 387184: Transportert til Glitre Energi Nett AS org.nr. 981915550
  30.08.2018 Dok.nr. 1206811 Bestemmels om parkering
  03.04.2019 Dok.nr. 391789 Bestemmelse om veg
  03.04.2019 Dok.nr. 391800 Bestemmelse om vann/kloakk - Bestemmelse om drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler, Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg
  04.09.2019 Dok.nr. 1027628 Bestemmelse om veg
  14.12.2020 Dok.nr. 3480967 Jordskifte - Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett 19-135738RFA-UJLHM NORDSTRAND C
  Kjøper forplikter seg til å orientere sin bankforbindelse om at ovennevnte heftelse ikke vil bli slettet, men følge eiendommen.
 • Området er i kommuneplanens arealdel 2013-2024, vedtatt 24.10.2013, avsatt til LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag-nåværende, Veg-nåværende, Naturområde-nåværende, Fritidsbebyggelse-framtidig, Fritidsbebyggelse-nåværende, Fritids- og turistformål-framtidig, H910_26-Reguleringsplan skal fortsatt gjelde, Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone-nåværende og ligger under reguleringsplan G/s-veg Melbykrysset-Solvang, vedtatt 23.11.2006, med formål annen veigrunn, Nordstand Skidestinasjon, vedtatt 08.09.2016, med landbruksformål, frisikt, veg, parkeringsplasser, parkering, fritidsbebyggelse-konsentrert, friområde, annen veggrunn-grøntareal, gang-/sykkelveg, fritidsbebyggelse-blokk og vegetasjonsskjerm, samt Nye Nordstrandkollenhyttefelt, vedtatt 04.02.2016, med reguleringsformål fritidsbebyggelse-frittliggende, veger, parkering og frisiktsoner.
  Reguleringsplan Nordstrandkollen Skidestinasjon, vedtatt 08.09.2016, er under revidering, og vil antagelig i tillegg få inn formål fritidsbebyggelse-frittliggende for deler av området.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Det er ikke konsesjon/odel på eiendommen.
 • Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

  Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.
 • Det tas orbehold om innvilget byggelån fra selgers bank.

  Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid og eventuelle justeringer i fremdriften for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring med videre som følge av dette.

  Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid byggebveskrivelse som er retningsgivende.

  Dersom det er avvik mellom prospekt/internettside og leveransebeskrivelse, er det den endelige kontrakten som gjelder. Omfang av leveransen er begrenset til denne.

  Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Kjøper aksepterer uten ekstra prisjusteringer at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

  Utomhusplanen i prospektet er av en slik karakter at det ikke kan anses som et kart, men en illustrasjonsskisse fra landskapsarkitekt. Utomhuplanen er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse.
 • Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 20.000,- inkl. mva.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for leiligheten.
 • Fastpris er avtalt til kr 56.250,- pr. enhet. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg som har påløpt oppdraget. Alle beløp er inkl. mva.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring.
 • Ole Petter Hungerholdt
Kari-Beate Myhre

Megler

Kari-Beate Myhre

91 62 43 65

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev