aktiv-eiendomsmegling

Fritidstomter nær sjøen! Vei, strøm/fiber, vann- og kloakk klart.

 • 1 400 000
 • PRISANTYDNING1 400 000
 • OMKOSTNINGER50 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 450 642
 • EIENDOMSTYPEHyttetomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND5 500
 • TOMT1 000 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 400 000,- (NB: prisen er fast)

  Omkostninger
  11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  35 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 400 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  --------------------------------------------------------
  50 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 450 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Meld deg på visning!

Påmelding

Røsnæskilen hyttefelt - Solåsen, Viken

 • 76 eksklusive hyttetomter ved saltvann! (50 stk solgt!) Naturskjønt beliggende i Røsnæskilen. Vestvendte naturtomter.

  Byggeklart med ferdig infrastruktur. NB! Det vil maks selges ca. 10 tomter pr. år, så her er det først til mølla!
  Arkitekttegnede hyttetyper må velges av K. Kopperud Bygg AS som forbeholder seg rett til oppføring av disse. Se hyttemodeller på oppdragets hjemmeside: www.hyttetomtervedkysten.no
  Romslige naturtomter - alle med fastpris på kr. 1 400.000,-. Vi merker til enhver tid solgte tomter på kartet på oppdragets hjemmeside: www.hyttetomtervedkysten.no

  Samtlige tomter utgjør ca. 1 mål og har nå vei, vann og kloakk, strøm, tv- og fiberkabel til tomtegrensen! Alt dette er inkludert i kjøpesum.
  Hytteveiene får flott belysning, det blir egen lekeplass for barna, samt badeplass på nedsiden av feltet med felles samlingsplass i vannkanten.

  Nå kan hyttedrømmen ved sjøen endelig bli til virkelighet!
  Se hele prosjektet med brosjyre på
  www.hyttetomtervedkysten.no
 • Spredt hyttebebyggelse i området.
 • Fra Oslo følg E6 og ta av inn hovedavkjøring til Halden. Etter første rundkjøring på Svinesundparken ta neste vei inn venstre mot Ingedal RV 118. Følg så denne veien rett frem gjennom neste rundkjøring og ta så av neste vei til venstre mot Røsnæskilen! Denne veien følges så rett innover til selve Røsneskilen. Like før man kjører ned mot sjøen tar man opp en lang bakke til venstre. Dette er starten på selve feltet. Først kommer Solåsen opp på venstre side. Deretter kjører man inn på Blomsterenga. Til slutt kommer man innerst og ned til Sjøsiden. Vei, samt kommunalt vann- kloakk, strøm og fiberkabel etc er ferdig bygd. Området og tomtene er skiltet/merket i terrenget.
 • Solrike naturtomter - høyt og fritt! Området er delt opp i tre felt. Først kommer man til Solåsen. Nydelige fjelltomter.

  Deretter kommer Blomsterenga og så Sjøsiden: Utsolgt!

  Årlig leiekost for båtplass: ca. kr. 2.380,- pr bryggemeter. Eget servicehus med toalett/dusj! Forbehold om endring i leiepriser. Brygge med lys, strøm og vann.
  Bryggekanten - sosial samlingsplass med mulighet for felles grilling etc.
 • ca. 1000 kvm. Eget målebrev for hver tomt
 • Privat anlegg på feltet, men som igjen er tilkoblet det offentlige ved begynnelsen av området. Hele anlegget med vei, vann- og kloakk driftes av K. Kopperud Eiendom AS. Årlig serviceavgift pr. tomt kr. 5.948,- pr. år. (2022). Dette inkluder da drifting og vedlikehold av veier, vann- og kloakk, samt veibelysning, lekeplass med apparater, anlegg for bredbånd og tv, miljøstasjon med kildesortering, samt badeplassen.
  Tilknytningsavgift til Halden kommune ligger på ca. kr 25 000,-, men vi anbefaler å ta kontakt med Halden kommune for endelig priser.
 • Fastsettes etter oppføring.
 • Årlig serviceavgift kr. 5.948,- som inkluderer drift og vedlikehold av veier, vann- og kloakk, veibelysning, anlegg for bredbånd og tv, samt vedlikehold av lekeplass, badeplass og Bryggekanten (felles grillplass), samt miljøstasjon.
 • Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar (2000 kvm.) og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet og at tomten må bebygges innen 5 år.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • K. Kopperud Eiendom AS forbeholder seg rett til oppføring av hytta etter avtale med tomtekjøper. Tomtekjøper forplikter seg til snarest mulig å påbegynne bygging på tomta, dog slik at ferdigstillelse av hytta senest skjer 3 år etter tinglyst skjøte på tomta.
  Jfr reg.bestemmelser for området. Kontrakt som vil bli benyttet ved inngåelse av hyttebygget inngås med selger direkte. Kontrakten følger Bustadsoppføringslova og fås utdelt til gjennomlesning på forespørsel til Kr. Kopperud tlf 90 83 85 00.
 • Følgende er tinglyst på eiendommen:
  - Dagboknr. 220, tinglyst den 20/01/1966, Erklæring/avtale
  - Dagboknr. 414, tinglyst den 12/02/1968, Erklæring/avtale
  - Dagboknr. 56031, tinglyst den 26/01/2009, Best. om vann/kloakkledn.
  - Dagboknr. 66670, tinglyst den 29/01/2009, jordskifte
  - Dagboknr. 96656, tinglyst den 10/02/2009, bestemmelse om veg
  - Dagboksnr 34428, tinglyst den 15/01/2010, Best. om vann/kloakkledn.
  Kontakt megler for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen er regulert med formål fritidsbebyggelse og følger reguleringsplan G-595 Røsnæskilen Øst. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.
 • Gnr. 23 Bnr. 460 i Halden kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger er profesjonell og kan ikke tegne eierskifteforsikring.
 • Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om ev. mistenkelige transaksjoner.
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende fastpris kr 25.000,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 4950-, oppgjørshonorar kr. 4900,-, markedføringspakke BA kr 9.875,-, internett kr 3.500,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 2.016,-. Utleggene omfatter grunnbok, infoland. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr 10.000 for påløpt arbeid, samt utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtagelse.
 • Kristher Kopperud

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev