aktiv-eiendomsmegling
Fin beliggenhet på Elvegård i Skjomen
Fin beliggenhet på Elvegård i Skjomen

SKJOMEN Bakkesia 7

Frittliggende enebolige med tre soverom med flott beliggenhet på Elvegård i Skjomen

 • kr 1 650 000
 • BRA 92 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 1 650 000
 • Omkostningerkr 57 392
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 707 392
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1969
 • Soverom3
 • ArealP-rom 92 m²
 • Tomt1 189.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 650 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 41 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 650 000,-)) 57 392,- (Omkostninger totalt) 1 707 392,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
For at du skal få orientert deg før vi beveger oss inn i boligen, ønsker vi å vise deg plantegningen. Hovedplan.
Velkommen til Bakkesia 7, beliggende i Bakkesia på Elvegård i Skjomen. Ca. 35 km fra Narvik sentrum! Dette er en frittliggende enebolig med eiet tomt på ca. 1189 m² som inneholder: Entré, gang, stue, kjøkken, 3 soverom, wc-rom og bad/vaskerom. Fra eiendommen er det kort vei til barneskole og idrettsbane og det er utsikt over Elvegården og Fjellandskap. Nærmeste dagligvarebutikk er på Ankenes. - 3 soverom - Parkering på tomt - Vedfyring og varmepumpe - Kort vei til barneskole - Stor eiet tomt Velkommen på visning!
I tillegg er det vedfyring

Bakkesia 7, Nordland

 • Tomt
  1189.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på ca. 1189 m². Tomten er svakt skrå og er opparbeidet med gruslagt innkjørsel og parkeringsplass. Plen og noe beplanting. Berg fremme i dagen i bakkant av tomten.

  Beliggenhet
  Frittliggende enebolig beliggende i Bakkesia på Elvegård i Skjomen. Ca. 35 km fra Narvik sentrum. Kort vei til barneskole og idrettsbane. Nærmeste dagligvarebutikk er på Ankenes. Utsikt over Elvegården og Fjellandskap. Normale solforhold.

  Adkomst
  Eiendommen har adkomst via offentlig veg/gate.

  Bebyggelse
  På eiendommen står det en frittliggende enebolig i 1 etasje. Krypkjeller under deler av bygningen med adkomst via luke/dør i mur. Deler av krypkjeller er noe innredet som lagerrom.

  Byggemåte
  Følgende opplysninger er utdrag fra vedlagt tilstandsrapport datert 09.06.22 av takstmann, Mads Parten. Interessenter bes gjennomgå denne i sin helhet. Taktekking: Taktekkingen er av pappshingel og taket er besiktiget fra bakkenivå. Nedløp og beslag: Takrenner og nedløpsrør i metall, heldekkende beslag over pipe og luftelyre. Tekstlige i metall og feierplattform. Vurdering av avvik TG 2: - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Tiltak: - Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Veggkonstruksjon: Yttervegger i bindingsverk med isolasjons standard for byggeår. Utvendig kledning av stående tømmermannspanel i malt utførelse, noe liggende kledning i røstvegger. - Kledning har behov for vedlikehold. Vurdering av avvik TG 2: - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. - Kledning har generelt behov for vedlikehold. En del avfallet maling. Tiltak: - Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. - Lokal utbedring må utføres. - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Takkonstruksjon/Loft: Saltak av tratakstoler og undertak av taktrobord. Vinduer: Vinduer i hovedsak med 2 lags isolerglass og koblede vinduer fra byggeår. Vinduer er generelt av eldre dato og gjør påregnes byttet. Vurdering av avvik TG 2: - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. - Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. - Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. - Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne Tiltak: - Vinduer må justeres. - Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene. - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. - Generelt er vinduer av en slik alder og tilstands at de må påregnes byttet innen rimelig tid. Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Utgang fra kjøkken til dels overbygget veranda bygget i impregnert og malt trevirke. Rekkverk med malte liggende bord og håndhilst. Trapp til mark. Veranda har generelt et vedlikeholdsbehov. Vurdering av avvik TG 2: - Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Tiltak: - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. - Åpninger i rekkverk må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. - Generelt har veranda et vedlikeholdsbehov. Utvendige trapper: Enkel trapp til inngangsparti i tre i malt utførelse. Trapp fra veranda i tre. Trappen er i enkel utførelse. Det e rikke rekkverk ved trapp til inngangsparti. Vurdering av avvik TG 3: - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Det er ikke montert rekkverk. - Det er avvik: -Det må påregne vedlikehold av trapper. Tiltak: - Rekkverk må monteres for å lukke avviket. - Rekkverket er såpass lavt at det på grunn av sikkerhetsmessige forhold anbefales økning av høyde. Etasjeskille/gulv mot grunn: Etasjeskiller er av trebjelkelag med isolasjons standard for byggeår. Vurdering av avvik TG 2: - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Generelt noe ujevnheter i gulv. Tiltak: - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik TG 2: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: - Det bør gjennomføres radonmålinger. Pipe og ildsted: Boligen har isolert stålpipe og Morsø vedovn i stue på emaljert jernplate. Krypkjeller: Bygningen har krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv. Adkomst til krypkjeller via luke/dør i mur. Det er innredet et mindre bodrom hvor varmtvannsbereder og rør i rørskap er plassert. Stedvis noe misfarge/mugg på stubbloftsplater, dette kan være et resultat av tidvis noe høyt fuktgivende i krypkjeller. Vurdering av avvik TG 2: - Det er ingen ventilering av krypkjeller. - Det er manglende fuktsperre på bakken. - Krypkjeller framstår som normalt luftet, den innerste delen har noe begrenset sirkulering. Tiltak: - Bedre ventilering må etableres. - Fuktsperre på bakken bør etableres. -Krypkjeller fremstår som tør men noe misfarge i stubbloftsplater indikerer tidvis noe fuktighet. Innvendige dører: Innvendige dører i hovedsak fra byggeår i slett finert utførelse, noen i malt utførelse. Vurdering av avvik TG 2: - Dører er fra byggeår og stedvis noe slitt. Tiltak: - Dører må påregnes byttet eller vedlikeholdt. Andre innvendige forhold TG IU: Luke til kald-loft i gang. Andre VVS-installasjoner TG IU: Utvendig tappekran for vann. Varmesentral: Mitsubishi varmepumpe fra ca. 2011. Montert i nåværende bolig i 2013. Vurdering av avvik TG 2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Varmtvannstank: Varmtvannstanken er på ca 200 liter fra 2009 plassert i krypkjeller. Vurdering av avvik TG 2: - Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Elektrisk anlegg: El/sikringsskap med automatsikringer og jordfeilbryter. Måler av nyere dato med fjernavlesning. - Det er montert lader for el-bil til boligen. - Det foreligger el-tilsynsrapport fra slutten av 2017 med kvittering for utbedring av påpekte feil/mangler. - Sikringsskap er byttet i 2017, el-bil lader montert i 2018. - Det foreligger dokumentasjon for disse arbeidene. 1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Nei. 2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? 2017/18. 3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ja. 4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? Ja. 5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet ? Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Nei. 6. Forekommer det at sikringene løses ut? Nei. 7. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank. Nei. 8. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Nei. 9. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Nei. 10. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Ja. 11. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Nei. Branntekniske forhold: Boligen har røykvarslere og håndbrannslukker. 1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Nei. 2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Nei. 3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Nei. 4. Er det skader på røykvarslere? Nei. Byggegrunn: Det er byggegrunn av løsmasser/morene.. Vurdering av avvik TG 2: - Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur. - Div. Sprekker/riss i mur. Tiltak: - Påviste skader må utbedres. Drenering: Drenering er antatt fra 1986 når boligen ble flyttet til nåværende grunnmur. Drenering er i ukjent utførelse. Vurdering av avvik TG 2: - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. - Noe mindre saltutslag i Krypkjeller. Tiltak: - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. - Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes. Grunnmur og fundamenter: Bygningen har grunnmur i lettklinkerblokker og stripefundamenter av betong under grunnmur. Vurdering av avvik TG 2: - Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader. - Grunnmuren har sprekkdannelser. - Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. - Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. - Generelt har mur noe vedlikeholdsbehov og noe påkostninger må påregnes. Tiltak: - Sprekker i grunnmuren må tettes. - Lokal utbedring må utføres. Utvendige vann- og avløpsledninger: Bygningen har utvendig avløpsrør av plast og vannledning av plast (PEL). Offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Vurdering av avvik TG 2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Oljetank TG IU: Det er ikke opplyst og være nedgravd oljetank på eiendommen.

  Innhold
  1. etasje: Entré, gang, stue, kjøkken, 3 soverom, wc-rom og bad/vaskerom. Utgang fra kjøkken til dels overbygget veranda. I tillegg er det en utvendig sportsbod på ca. 9 kvm med adkomst via veranda. Krypkjeller: Krypkjeller under bygningen med adkomst via luke/dør i mur.

  Standard
  Kjøkken overflater og innredning: kjøkkinnredning med hvite slette fronter, benkeplate i laminat med nedfelt oppvaskkum i stål m/kjøkkenhager, opplegg til oppvaskmaskin, takhøye overskap. ventilator over komfortsone. 2 høyskap. Frittstående kjølehjørne. Kjøkken er opplyst og være delvis nytt i 2009. - Noe bruksmerker. Vurdering av avvik TG 2: - Kjøkken har noe bruksmerker og ansees ikke som helt ferdigstilt. Avtrekk: Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. Bad/ vaskerom: Bad er opplyst og være oppusset i 2009 og skal følge tekniske forskrifter i perioden 1997-2010. Det foreligger ingen dokumentasjon på utførelse. Badet er i noe ufagmessig utførelse. Sanitærutstyr og innredning: Baderomsinnredning med hvite profilerte fronter, heldekkende servant m/blandebatteri, speilskap m/lysglimt over. Badekar m/dusjnisje. Utslagsvask i stål m/blandebatteri, opplegg til vaskemaskin. Sluk i gulv. Overflater vegger og himling: Rommet har våtromsplater på vegger og malt innvendig tak. Vurdering av avvik TG 2: - Våtromsplater er ikke montert fagmessig. - Det er påvist tegn til fuktskader i overflater. - Det er benyttet malte treliter i hjørne ved baderomsplater, dette er ikke en anbefalt løsning og kan resultere i lekkasje eller begrenset levetid for plater. Tiltak: - Det må foretas lokal utbedring. - Overflater må utbedres eller skiftes. Overflater gulv: Gulv i bad av vinylbelegg. Gulv gir stedvis noe etter ved trykk/trinn. En del knirk i gulv. Vurdering av avvik TG 2: - Det er registrert knirk i gulvet. - Det foreligger ikke dokumentasjon på utførelse av badet. Tiltak: - Våtrommet fungerer med dette avviket. Sluk, membran og tettesjikt: Det er plastsluk i gulv og synlig vinylbelegg som tettesjikt. Vurdering av avvik TG 2: - Det foreligger ingen dokumentasjon på utførelse av badet. - Tettesjikt på vegger er ikke kjent i hjørner hvor det er benyttet malte trelister, dette er ikke noe egnet material i dusjsone. Ventilasjon: Det er mekanisk avtrekk i tak. Fukt i tilliggende konstruksjoner: Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Det er mulig og komme til konstruksjon fra undersiden/i krypkjeller. Det er utført fuktsøk i underliggende konstruksjon uten funn. Vurdering av avvik TG 2: - Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Bad er noe ufagmessig utført. Wc- rom overflater og konstruksjon: Wc-rom med toalett og servant m/blandebatteri. Vurdering av avvik TG 2: - Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Tiltak: - Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom. Vannledninger: Vannledninger er av plastrør (rør i rør) til bad, wc-rom og kjøkken. Fordelingskap er plassert i innredet rom i krypkjeller. Avløpsrør: Det er synlige avløpsrør av plast. Ventilasjon: Bygningen har naturlig ventilasjon supplert med avtrekk i bad og ventilator i kjøkken. Overflater: Innvendige overflater i hovedsak av parkett, laminat og belegg på gulv. Malte veggplater på vegger og malte plater i taket. Generelt er overflater noe slitt og det er hull i belegg i kjøkken, ved en del av gulv i stue gir gulv etter ved trykk. Vurdering av avvik TG 2: - Overflater har behov for oppgradering. Tiltak: - Det må påregnes en del oppgraderinger av overflater generelt.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Ombygging 1986-2010.

  Parkering
  Parkering på eiendommen.

  Forsikringsselskap
  Gjensidige

  Polisenummer
  79689212

  Radonmåling
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. -Etter en steinspranghendelse ved Bakkesia, Skjomen i april 2020 er NGI engasjert for å vurdere mulige sikringstiltak for å oppnå sikkerhet på 1/333 og 1/1000. Sikringstiltak er utført av Narvik kommune. Rapport foreligger og oversendes på forespørsel. Blokken som løsnet landet kun få meter fra Bakkesia 3. Dette huset ligger i dag innenfor skredfaresone med nominell arlig sannsynlighet .1/1000, noe som er vurdert som utilstrekkelig sikkerhet for nye bolighus. Også Bakkesia 5, 7 og 9 ligger innenfor denne skredfaresonen. -Det foreligger ikke tegninger av eiendommen i kommunens arkiver.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 650 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 41 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 650 000,-)) 57 392,- (Omkostninger totalt) 1 707 392,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Oppvarming
  Mitsubishi varmepumpe fra ca. 2011. Montert i nåværende bolig i 2013 og Morsø vedovn i stue på emaljert jernplate.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  14300

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Det må forventes noe økning i kommunale avgifter for 2023.

  Formuesverdi primær
  399337

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1437612

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1806/63/60: 14.08.1985 - Dokumentnr: 402819 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1806 Gnr:63 Bnr:44
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1360525 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1805 Gnr:63 Bnr:60


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Ferdigattest foreligger.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning og avløpsnett via private stikkledninger.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 650 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 41 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 650 000,-)) 57 392,- (Omkostninger totalt) 1 707 392,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  57392

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Totalt kr. 80 822,-.

Ingve Hilstad

Megler

Ingve Hilstad

91 33 37 68

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev