aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Fastlandsveien 2! Romslig enebolig i Kjeldebotn. Nydelig utsikt. Utleiedel.

Frittliggenede enebolig med hybelleilighet. Nydelig utsikt og gode solforhold - VISNING KONTAKT MEGLER

 • 1 550 000
 • BRA 197 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING1 550 000
 • OMKOSTNINGER54 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 604 892
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 979
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 144 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT3 197 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 550 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  38 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 550 000,-))
  --------------------------------------------------------
  54 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 604 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etasje:
Stue, kjøkken, gang, vaskerom, 3 soverom, trapp til underetasjen og bad/ wc.

Underetasje:
Entrè felles med hybel, gang og trapp til 1. etasje, samt en bod.

Underetasje hybel:
Stue/ kjøkken, bad/ wc og 1 soverom, samt en bod.

Garasje:
Romslig dobbelgarasje på 45 BRA m².
..og underetasje/utleiedel i 2D.

Fastlandsveien 2, Nordland

 • Vaskerom 1. etasje:
  Generelt:
  Vaskerom er bygget etter byggeforskrifter fra før 1997 og det foreligger ingen dokumentasjon. Rommet er utført med belegg på gulv, malte plater på vegger og malte plater i himling. Opplegg til vaskemaskin. Det er ikke tilstrekkelig oppkant på belegg og rommet regnes ikke som et våtrom. Rommet trenger oppgradering for og kunne regnes som et våtrom.
  Vurdering av avvik TG3:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak:
  - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Fukt i tilliggende konstruksjoner:
  Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Gulv er ikke i tett utførelse. Rommet er av en slik alder at renovering må påregnes. Det er utført fuktsøk uten funn.
  Vurdering av avvik, TG3:
  - Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.
  Tiltak:
  - Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.

  Bad/ wc 1. etasje:
  Generelt:
  Bad er fra byggeår og følger byggeforskrifter fra før 1997, det foreligger ingen dokumentasjon på bad. Vinylbelegg m/varme i gulv, belegg er stedvis noe løst. Bad ansees som utgått på dato. Vinyltapet på vegger. Malte himlingsplater. Baderomsinnredning fra byggeår med profilerte mørke fronter, benkeplate i laminat med nedfelt servant m/blandebatteri, speil og overskap. Innredning er noe slitt. Dusjkabinett, toalett, servant m/blandebatteri, sluk i gulv. Avtrekk. Det er ikke påvist noe direkte feil med bad foruten alder.
  Vurdering av avvik, TG3:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak:
  - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Fukt i tilliggende konstruksjoner:
  Hulltaking er ikke foretatt da det er kjøkken på vegg mot innredning og garderobeskap mot vegg med dusjkabinett. Bad er av en slik alder at det må påregnes renovering. Bad er utstyrt med belegg på gulv og dusjkabinett.

  Bad/ wc underetasje:
  Generelt:
  Bad er fra byggeår og følger byggeforskrifter fra før 1997, det foreligger ingen dokumentasjon på bad. Belegg med varme i gulv. Vinyltapet på vegger.
  Malte himlingsplater i tak. Baderomsinnredning med hvite profilerte fronter, heldekkende servant m/blandebatteri, speil med lyslist og kontakt over, 3 overskap og 1 høyskap. Toalett, servant m/blandebatteri, dusjkabinett og sluk i gulv. Det er ikke noe avtrekk i rommet. Bad er av en slik alder at totalrenovering må påregnes for og holde dagens krav til våtrom. Det er ikke påvist noe direkte feil med bad foruten alder.
  Vurdering av avvik, TG3:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak:
  - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Fukt i tilliggende konstruksjoner:
  Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Bad har fått TG 3 ut fra alder og tilstand. Ved dørterskel er ikke bad i tett utførelse. Dusjkabinett i rommet, vegg med dusj vender mot kjøkkeninnredning. Badet er heller ikke i bruk slik at hulltaking ikke vil påvise eventuell fukt ved bruk av badet. Det er utført fuktsøk uten funn. Det må påregnes full oppgradering av badet for og tilfredstille dagens krav til våtrom.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.
  Tiltak:
  - Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.

  Kjøkken 1. etasje:
  Overflater og innredning:
  Kjøkken fra byggeår med slette hvite fronter, benkeplate i laminat, heldekkende oppvaskbenk med dobbel kum og kjøkkenbatteri. Opplegg til oppvaskmaskin, ventilator over komfyrsone, 1 høyskap. Innredning er noe slitt.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
  - Kjøkken er fra byggeår og noe slitt. Benkebereder i kjøkkenbenk.
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak.
  - Innredning må påregnes byttet innen rimelig tid.

  Avtrekk:
  Kjøkkenventilator med avtrekk ut. Ventilator er av eldre dato og har noe begrenset effekt.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Avtrekk er av eldre dato og fungerer ikke optimalt.

  Stue/ kjøkken underetasje/ hybel:
  Overflater og innredning:
  Enkelt hybelkjøkken med slette fronter, benkeplate i laminat, heldekkende oppvask-kum i stål m/kjøkkenbatteri, ventilator over komfyr.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Kjøkken er noe slitt.
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Avtrekk:
  Kjøkkenventilator med kullfilter.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Det er manglende mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.
  Tiltak:
  - Mekanisk avtrekk bør etableres.

  Innvendige overflater:
  Innvendige overflater i hovedsak av vinylbelegg og lamiantparkett på gulv. Overflater på vegger av tapet, asiat og malte plater. Himlinger i hovedsak av malte himlingsplater.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Genrelt er overflater noe slitt.
  Tiltak:
  - Overflater trenger vedlikehold.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Frittliggende enebolig med hybel i underetasjen beliggende i flotte og landlige omgivelser i Kjeldebotn ca. 1 km fra dagligvarebutikken og
  småbåthavn. Kort vei til sjøen. Gode solforhold. Utsikt mot Evenes/Tårstad og Ofotfjorden.
 • På eiendommen står det en romlig enebolig bestående av 1 etasje og underetasje. I del av underetasjen er det en hybel. Garasje integrert i
  boligen.
 • Adkomst via Fastlandsveien.
 • Følgende opplysninger er utdrag fra vedlagt tilstandsrapport datert 06.03.22 av takstmann, Mads Parte. Interessenter bes gjennomgå denne i sin helhet.

  Byggegrunn:
  Byggegrunn av leirholdige masser.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.
  Tiltak:
  - Påviste skader må utbedres.

  Drenering:
  Drenering er opplyst og være med rør og grunnmurspapp fra år 2000. Takavrenning til tette rør.
  - Grunnmurspapp er stedvis noe løs og bør festes.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  - Utvendig tetting/fuktsikring av grunnmuren er avsluttet under utvendig terreng.
  - På boligens bakre hjørne er ikke grunnmurspapp tilstrekkelig festet og det er fare for at vann kan trenge inn.
  Tiltak:
  - Lokal utbedring må utføres.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.
  - Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.

  Grunnmur og fundamenter:
  Fundamenter av betong på stedlige masser, antatt leire. Grunnmur av lettbetong/isoblokker, utvendig pusset, i front er det etablert fasadeplater av trykte asfaltplater med mursteinsmønster. Stedvis noe sprekker og riss i mur. Mur har noe vedlikeholdsbehov, ved garasje er en del puss falt av.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Grunnmuren har sprekkdannelser.
  - Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.
  Tiltak:
  - Påviste skader må utbedres.
  - Lokal utbedring må utføres.

  Terrengforhold:
  Tomten er i 2 nivåer og noe skrå. Opparbeidet med plenareal og noe beplantning. Gruslagt innkjørsel og parkeringsplass, trapp i terreng.
  Vurdering av avvik, TG IU:
  - Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
  Tiltak:
  - Det bør foretas nærmere undersøkelser av tomta når den er snøfri.

  Utvendige vann- og avløpsledninger:
  Ukjent type på vann og avløpsrør. Septiktank i ukjent utførelse med overløp til grøft. Vann fra private Kjeldbotn vannverk.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Septiktank:
  Septiktank av ukjent type, antatt glassfibertank fra byggeår.

  Taktekking:
  Taktekking av lakkerte metallplater. Taktekking er opplyst og være byttet i 2000. Div. skader på takrenner.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
  - Taktekking er snødekt , alder eller materiale er ukjent og derfor ikke nærmere vurdert.
  Tiltak:
  - Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.
  - Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  - Det bør foretas nærmere undersøkelser av taktekking når taket er snøfri.

  Nedløp og beslag:
  Heldekkende beslag over pipe og luftelyre. Takrenner og nedløp i plast, snefangere på deler av tak på begge sider. Beslag og renner av eldre dato enn tekking. Div. skader på takrenner.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
  - Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
  Tiltak:
  - Stigetrinn og plattform for feier må monteres.

  Veggkonstruksjon:
  Yttervegger av bindingsverk med isolasjons standard for byggeår. Utvendig kledning av stående tømmermanspanel i malt utførelse. Liggende Vestlandspanel i øvre del av røst vegg. Deler av underetasje med Ell brick fasadeplarer. Boligen har noe utvendig vedlikeholdsbehov. Noe skade/hull på fasadeplater. Stedvis noe råte i endebord over garasje v/balkong.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
  - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
  - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/tre paneler.
  Tiltak:
  - Lokal utbedring/utskiftning bør utføres.
  - Råteskadet trekledning må skiftes ut.
  - Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen.

  Takkonstruksjon/Loft:
  Saltak av tretakstoler med isolasjons standard for byggeår, undertak av armert presenning, lufting til raftekasser.

  Vinduer:
  Vinduer i hovedsak med 2-lags isolerglass i treramme fra byggeår. Noen vinduer med 2 lags energiglass i treramme fra 2011-2014. Vindu i soverom i hybel av nyere dato. På grunnlag av alder bør en del vinduer ettersees.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Trevirket i vinduene har stedvis høyt fuktnivå.
  - Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  - Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
  Tiltak:
  - Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører.
  - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.

  Dører:
  Hovedytterdør i fabrikk lakkert hvit utførelse av nyere dato. Ytterdør i 1 etasje i lakkert hvit utførelse med buet glassfelt av nyere dato, antatt 2000. I 1 soverom i 1 etasje er det en balkongdør med 2 lags isolerglass fra 1978. Heve/skyvedør i stue ut til veranda med 3 lags glass. 1978.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  - Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
  - Heve/skyvedør er noe treg.
  - Generelt noe vær slitte utsider.
  Tiltak:
  - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.
  - Dører må justeres.

  Balkonger, terasser og rom under balkonger:
  Utgang fra 1 soverom i 1 etasje til overbygget luftebalkong. balkong er bygget på utkragede trebjelker i malt utførelse, malt tre dekke og rekkverk med håndlist i malt utførelse. Utgang fra stue til terrasse over garasje. Tekking av Sarnafil pvc-folie med impregnerte trallbord over, rekkverk med stakitter og håndlist i malt utførelse.
  Vurdering av avvik, TG3:
  - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  - Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på tettesjikt/membran.
  - Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.
  - Det er påvist noe råte i tett tekkverk av kledningsbord, tekking er fra byggeår og bør byttes.
  - Rekkverk er lavere enn dagens krav som er 100 cm.
  Tiltak:
  - Det bør foretas nærmere undersøkelser av balkong/terrasser når den er snøfri.
  - Tidspunkt for utskiftning av tettesjikt/membran nærmer seg utifra alder på dagens tekking.
  - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.
  - Råteskadet trekledning må skiftes ut.

  Utvendige trapper:
  Trapp i terreng i metall(snødekket)
  Trapp til inngangsparti på baksiden med trapp i galvanisert metall med repo.
  Vurdering av avvik, TG IU:
  - Utvendige trapper er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
  Tiltak:
  - Det bør foretas nærmere undersøkelser av utvendige trapper når de er snøfri.

  Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Frittbærende dekker av tre-bjelkelag med isolasjons-standard for byggeår. Stedvis noe ujevnheter og knirk.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet.
  Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Tiltak:
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Radon:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak:
  - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Pipe og ildsted:
  Jøtul vedovn på kobberslått plate i stue. Elementpipe. Plate på brannmur. Pipe går utvendig på boligen.

  Rom under terreng:
  Underetasje er utført med støpte gulv med oppforede overflater, utlektede vegger med panel og malte plater. Garasje inngår som en del av underetasjen, her er det betongvegg fremme i dagen. Hulltaking er ikke fortatt. Rommet har en konstruksjon som gjør hulltaking unødvendig. Det er i garasjedel påvist noe mindre salt/kalkutslag som etter vår mening stammer fra smeltevann garasje. Det er utført fuktsøk i hele underetasjen uten funn. Befaringsdagen er det svært tørt i været og frost ute.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
  - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
  Tiltak:
  - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.

  Innvendige trapper:
  Trapp mellom 1. etasje og underetasje i furu.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Tiltak:
  - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.

  Innvendige dører:
  I hovedsak av finerte gabondører, dør med glassfelt mellom entre og gang.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Stedvis noe slitasje og sår på dører.
  Tiltak:
  - Lokal utbedring må påregnes.

  Vannledninger:
  Boligen har vannrør av kobberrør med plastkappe fra byggeår.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Det er mistanke om at arbeid på anlegget ikke er utført av fagperson.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Tiltak:
  - I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
  - Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Avløpsrør:
  Synlige avløpsrør av plast.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  - Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.
  - I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

  Ventilasjon:
  Boligen har naturlig ventilasjon supplert med avtrekk i bad i 1 etasje og ventilator i kjøkken.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
  - Manglende avtrekk i bad i underetasjen og vaskerom.
  Tiltak:
  - Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.

  Varmesentral:
  Luft til luft varmpumpe fra Fujitsu i stue i 1 etasje.

  Varmtvannstank:
  Benkebereder i kjøkkenbenk, beredere er fra byggeår og er plassert slik at inspeksjon er vanskelig.
  Vurdering av avvik, TG2:
  - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  - Eldre benkebereder, kontroll er svært begrenset grunnet plassering.
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at tanken fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

  Andre installasjoner:
  Tidligere oljefyr er plassert i utvendig bod i underetasjen, denne er frakoblet men ikke fjernet.

  Elektrisk anlegg:
  El/sikringsskap med automatsikringer og jordfeilbryter. Ny måler med fjernavlesning. 63 Amp hovedsikring.

  Branntekniske forhold:
  Boligen er utstyrt med håndbrannslukkere og røykvarslere.
  1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Nei.
  2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Nei.
  3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Nei.
  4. Er det skader på røykvarslere? Nei.
 • 1.etasje: 93 Bra m²
  Underetasje: 23 Bra m²
  Underetasje hybel: 36 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal: 1. etasje: Stue, kjøkken, gang, vaskerom, 3 soverom, trapp til underetasjen og bad/ wc.
  Underetasje: Entrè felles med hybel, gang og trapp til 1. etasje.
  Underetasje hybel: Stue/ kjøkken, bad/ wc og 1 soverom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Jøtul vedovn på kobberslått plate i stue og luft til luft varmpumpe fra Fujitsu i stue i 1. etasje.
 • Eiet tomt på ca. 3198 m². Tomten er i 2 nivåer og noe skrå. Opparbeidet med plenareal og noe beplantning. Gruslagt innkjørsel og parkeringsplass og trapp i terreng.
 • Parkering på eiendommen og i dobbelgarasje.
 • Privat vann fra Kjeldebotn vannverk. Privat avløp til septik. Ukjent utførelse.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 528 210 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 901 557 per 31.12.20
 • Kr. 11 576 pr. år
 • Off. avgifter og evt eiendomsskatt, vann Kjeldbotn vannverk og forsikring.
 • Ferdigattest forefinnes ikke i kommunens arkiver.
 • Her er utleie.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  - Det foreligger ikke målebrev på eiendommen. Grensene og størrelsen kan derfor avvike noe.
  - Det er ikke registrert pipe/ildsted på eiendommen. Pipe er derfor ikke feiet. Ny eier overtar ansvar for dette forhold, herunder risiko for at pipe godkjennes og feies.
  - Innfesting til varmepumpens utedel burde utbedres eller endres. Ny eier overtar ansvar og risiko for dette forhold.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • LNF-område.
 • Gnr. 365 Bnr. 110 i Narvik kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter avtale.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Totalt kr. 76 972,-.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Marit Elisabeth Mathisen
Tone Merethe Viklem Olsen

Megler

Tone Merethe Viklem Olsen

40 49 41 19

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev