aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Frolandsveien 919 - Leiligheten ligger i 2.etg, det er heis i bygget.
Velkommen til Frolandsveien 919 - Leiligheten ligger i 2.etg, det er heis i bygget.

FROLAND Frolandsveien 919 2-5

Frolandsveien 919 - Ny leilighet med god standard og 2 soverom. Parkering og heis i bygget.

 • kr 2 300 000
 • BRA 78 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 2 300 000
 • Omkostningerkr 6 342
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 306 342
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår2 019
 • Soverom2
 • ArealP-rom 75 m²
 • Felleskostnaderkr 4 730
 • Tomt1 998.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
Flott leilighet med god standard og 2 soverom. Leiligheten har aldri vært bebodd.
Innvendig er det nytt og pent. Leiligheten har aldri vært bebodd.

Frolandsveien 919 2-5, Agder

 • Tomt
  1998.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på ca. 1998 kvm som skal eies av sameiet. Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter. Det er vedtektsfestet at arealer som naturlig ligger inntil boligseksjoner disponeres disse. Dette gjelder seksjon 1, 2, 5 og 6 langs bygget. Videre disponerer seksjon 2 og 6 naturlig uterareal fra bygg og retning mot Nidelva. Seksjon 1 disponerer uteareal fra bygg og mot trafo. Hver av leilighetene har i tillegg sine dedikerte uteplasser på takterrassen hvor man nyter gode solforhold og fin utsikt over nærområdene.

  Beliggenhet
  Meget sentralt beliggenhet med alle fasiliteter i umiddelbar nærhet. Froland er en meget trivelig kommune med aktivitetstilbud for store og små. Det er kun et par minutters kjørevei til Osedalen, med spisesteder, butikker, frisør, apotek, bank, bibliotek samt barne og ungdomsskole. Rema 1000, Spar og Kiwi er alle kort vei unna. Froland Idrettsanlegg og ¨Kringla¨, et naturlig samlingsted for store og små hvor man også har Frolandia svømmehall og treningssenter. Froland har uendelige turområder for dem som liker å bevege seg ute og det finnes et variert sportstilbud i området. Her kan man spille fotball på Kringla, gå på ski i lysløypene vinterstid eller bade på Trevann. Busstopp kun meter unna.

  Adkomst
  Fra Arendal kjører man mot Stoa og følger Frolandsveien. Ta 2 avkjøring i rundkjøringen og fortsett i retning mot Libru. Neste rundkjøring kommer ved Blakstadheia og her tar man 2 avkjøring ned Blakstadkleiva og følger veien mot Osedalen ca. 150 meter. Boligene ligger på venstre hånd. Velkommen!

  Bebyggelse
  Seksjonert boligbygg med 14 enheter.

  Innhold
  H0204 - Innhold: Gang, 2 soverom, bad, kombinert kjøkken/stue. Teknisk rom. Denne ligger i byggets andre etasje men med trappefri adkomst ut til egen veranda samt flott uteområde på baksiden.

  Standard
  Gjennomgående god standard med parkettgulv, flott kjøkken og flislagt bad.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkeringsplass til hver leilighet i garasjeanlegg med gjennomgang til leilighetene samt heisanlegg.

 • Oppvarming
  Elektrisk og vannbåren varme.

  Energiklasse
  C

  Info energiklasse
  Eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 kvm. Det er selgers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for eiendommen, med energiklassifisering på en skala fra A til G. Dersom selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse fremlegges senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for eiendommen.

 • Kommunale avgifter
  8040

  Kommunale avgifter år
  2021

  Sameiebrøk
  79/1287

  Felleskostnader pr. mnd
  4730

  Felleskostnader inkluderer
  Felleskostnader er pålydende kr. 2500 pr. mnd. Disse inkluderer: forretningsførsel, styrehonorar, forsikring, vedlikehold (Serviceavtaler på heis, varmtvannskjeler etc), strøm i fellesareal, renhold, snørydding og alarm, evt vaktmester tjenester. I tillegg faktureres følgende fra sameiet på månedlig faktura: Renovasjon: Kr. 308 pr. mnd. Tv / internett: 552 pr. mnd. Kommunale avgifter: 670 pr. mnd. A-konto varmtvann og vannbåren gulvvarme til hver egen leilighet går på egen måler, kostnad for dette kommer på månedlig faktura fra sameiet. Samlet utgjør disse kostnadene nevnt ovenfor kr. 4730,- pr. mnd.

  Sameiets forsikringsselskap
  Eika

  Dyrehold
  Det er tillatt å ta med dersom disse er eid ved innflytting. Nye erverv ikke tillatt.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4214/18/410/5: 19.03.2018 - Dokumentnr: 556194 - Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg Rettighetshaver: Glitre Nett AS
  Org.nr: 982 974 011
  Overført fra: Knr:4214 Gnr:18 Bnr:410
  Gjelder denne registerenheten med flere
  19.03.2018 - Dokumentnr: 556200 - Bestemmelse om nettstasjon Rettighetshaver: Glitre Nett AS
  Org.nr: 982 974 011
  Overført fra: Knr:4214 Gnr:18 Bnr:410
  Gjelder denne registerenheten med flere
  17.09.2019 - Dokumentnr: 1086208 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4214 Gnr:18 Bnr:77
  Rettighetshaver: Knr:4214 Gnr:18 Bnr:176
  Eier av 18/77 har rett til å erverve grunnen veien er oppført på.
  Overført fra: Knr:4214 Gnr:18 Bnr:410
  Gjelder denne registerenheten med flere
  25.06.2020 - Dokumentnr: 2651013 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Advokatene Skomakerstuen AS
  Org.nr: 997 832 655
  Gjelder denne registerenheten med flere
  24.09.2019 - Dokumentnr: 1115743 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 5
  Formål: Bolig
  Tilleggsdel: Bygning
  Sameiebrøk: 79/1287


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Ferdigattest foreligger.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Plankartets dato: 01.05.2012 Siste revisjon: 10.04.2013 BEBYGGELSE OG ANLEGG: Konsentrert boligbebyggelse Bolig / forretning Privatlekeplass/ uteplass Renovasjon Bestemmelser til detaljplan for 18/410 Blakstad er vedlagt salgsoppgaven.

  Adgang til utleie
  Utleie skal godkjennes av styret.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen selges etter avhendingsloven som nyoppført og ikke tatt i bruk; jf. avhendingsloven § 1-2 (2). Boligen ble ifølge selger ferdigstilt ...(SETT INN DATO). Garanti etter buofl. §12 skal stilles dersom selger gjør avtalen som ledd i næringsvirksomhet og avtalen inngås innen seks måneder etter ferdigstillelse, jf. avhl. § 2-11. Garantien skal tilsvare minst 3 % av kjøpesum frem til overtakelse og minst 5 % i fem år etter overtakelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på kjøpers rett til å gjøre mangel gjeldene mot selgers tidligere avtaleparter iht. avhendingsloven § 4 - 16 jf. bustadoppføringsloven § 37. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, 1. ledd, 2. punktum. Avhl. § 3-3, 2. ledd fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. kjøper beløp
  6342

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen.

Magne Haugås

Megler

Magne Haugås

90 02 01 07

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev