aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Eiendomsmegler Håvard Geving presenterer denne boligtomten beliggende på Nybø, Frosta
Eiendomsmegler Håvard Geving presenterer denne boligtomten beliggende på Nybø, Frosta

FROSTA Nybø

Pent beliggende boligtomt på Nybø - 1292 kvm - Gode sol- og utsiktsforhold - Veletablert område

 • kr 450 000
 • Prisantydningkr 450 000
 • Omkostningerkr 28 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 478 292
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 292 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 450 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 11 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 450 000,00))   28 292,- (Omkostninger totalt)   478 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Velkommen til Nybø! Her kan du skaffe deg en romslig boligtomt, med en solrik og fin beliggenhet på Frosta. Her er du omkranset av naturskjønne omgivelser, ca. 2 kilometer fra Frosta sentrum. Nærområdet er hovedsaklig bestående av eneboligbebyggelse, pent opparbeidet. Området er kjent som rolig og trygt og egner seg for både familier med og uten barn, unge og voksne. Her kan du bygge drømmeboligen med tilhørende gode sol- og utsiktsforhold samt nærhet til det du trenger i hverdagen. Tomten er romslig på hele 1292 kvadratmeter. Pdd naturtomt. Grunnarbeid må påregnes. Tomten er ubebygd og leveres uten byggeklausul. Det vises til planbestemmelser med føringer for hva som kan bygges her. Se for øvrig fullstendig informasjon i eiendommens salgsoppgave. Velkommen!
Tomten ligger ca. 2 km fra Frosta sentrum - Området er veletablert, hovedsaklig bestående av eneboligbebyggelse

Nybø, Trøndelag

 • Tomt
  1292m²

  Beskrivelse av tomt
  Boligtomt. Naturtomt per dags dato uten opparbeidet veitilknytning. Planering og arbeid på tomten må påregnes.

  Beliggenhet
  Nybø ligger solrikt og fint til på Frosta i naturskjønne omgivelser, ca. 2 kilometer fra Frosta sentrum som kan by på blant annet dagligvarebutikk og Frostasenteret med dagligvare, søndagsåpen butikk, apotek, vinmonopol og café. Nærområdet er hovedsaklig bestående av eneboligbebyggelse og er å betrakte som attraktivt og pent opparbeidet. Frosta er en naturskjønn halvøy i Trondheimfjordenbyr for øvrig på et godt klima og flott terreng året rundt i tillegg til sin nærhet til sjøen som legger til rette for båt- og badeliv. Frosta er ypperlig for aktiviteter som fot- og sykkelturer, fiske, båthold og kan også by på flott utfartsterreng, golfbane m.m. Frosta ligger ca. 75 km fra Trondheim, ca. 40 km fra Trondheim lufthavn Værnes og Stjørdal samt ca. 40 km fra Levanger. Sjekk for øvrig https://www.visitfrosta.no/ for ytterlige info.

  Adkomst
  Ta utgangspunkt fra Esso Åsen. Ta veien inn mot Frosta. Følg vegen videre inn mot Frosta sentrum. Ca. 2 kilometer før du ankommer Frosta sentrum, vil du se skilting mot Nybø på høyre side. Følg veien, og den aktuelle tomten vil befinne seg på høyre side. Tomten ligger mellom eiendommene Nybø 14 og Nybø 10.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.

  Barnehage/skole/fritid
  Frosta skole (1-10. klasse) er beliggende ca. 5 minutters kjøring unna eiendommen. Det finnes flere barnehager i nærheten.

  Skolekrets
  Frosta skole

  Radonmåling
  Det er ikke foretatt radonmåling på eiendommen.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Det foreligger ingen ferdigattester da tomten er ubebygd. Kjøper er selv ansvarlig for å fremskaffe nødvendige tillatelser ved bygging av bolig, samt ferdigattest for bolig når denne er ferdigstilt. Kjøper overtar tomt "slik den fremstår i dag". Alle inngrep i tomt slik som sprengning, grunnarbeid etc. samt tilknytning av vei, vann, avløp, strøm etc gjøres på kjøpers regning og risiko. Konferer med plan- og bygningsetaten i kommunen dersom du har spesielle ønsker til bygging av bolig på en av tomtene. Du kan f.eks be om forhåndskonferanse, for å få tilbakemelding om huset du ønsker å bygge er innenfor bestemmelsene for området. Parkering må opparbeides på egen tomt. Se under punktet regulering for mer info vedrørende dette Tomten er pt ubebygd og leveres uten byggeklausul. Det vises til planbestemmelser for området mht føringer for hva som kan bygges. Se mer om dette under "reguleringsforhold" i salgsoppgaven. Av offentlige gebyrer betales pdd kun eiendomsskatt pålydende kr. 774,00,- pr. år. Kostnader til vann, avløp og feiing vil tilkomme ved bygging. Eiendommen vil bli tilknyttet Frosta vassverk SA og Innherred Renovasjon.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  450 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 11 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 450 000,00))   28 292,- (Omkostninger totalt)   478 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse av bolig. 

  Info om eiendomsskatt
  Det praktiseres eiendomsskatt i Frosta kommune, vil beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse av bolig. 

  Info formuesverdi
  Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.

  Velforening
  Det er velforening i området med pliktig medlemskap.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med Hegra Sparebank i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5036/66/32: 21.10.1970 - Dokumentnr: 7241 - Rettighet Rettighetshaver: Frosta Vassverk Sa Org.nr: 846 451 072 LEIEAVTALE Overført fra: Knr:5036 Gnr:66 Bnr:2 Gjelder denne registerenheten med flere 17.06.2022 - Dokumentnr: 658523 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Aktiv Stjørdal AS Org.nr: 999 079 377 Elektronisk innsendt 02.05.2003 - Dokumentnr: 3573 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5036 Gnr:66 Bnr:2 01.01.2018 - Dokumentnr: 235725 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1717 Gnr:66 Bnr:32

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er pdd ikke tilknyttet vann og avløp. Eiendommen må ifbm bygging tilknyttes til offentlig vann og avløp. Eiendommen er tilknyttet privat vei. Kjøper plikter selv å sørge for tilknytning til vei, vann og avløp. Alle utgifter i forbindelse med tilknytningsavgifter som må betales er ikke inkludert i kjøpesummen, og må betales av kjøper. Priser for påkoblingsavgift finnes på kommunens hjemmeside. Det er pliktig med vannmåler i boligen og avgiftene betales ved årlig avgift og etter forbruk. Selger fraskriver seg ansvar for grunnens beskaffenhet.

  Regulerings- og arealplanner
  Den aktuelle eiendommen er ikke regulert, men i kommuneplanens arealdel er området betegnet som Bebyggelse og anlegg - eksisterende boligbebyggelse. Det er ikke angitt noen spesifikk grad for utnyttelse av eiendommen, dette må konfereres med plan- og bygningsetat ved søknad om oppføring av ny bolig. Krav til parkering fremgår av kommuneplanens arealdel § 10. Krav til boliger, bokvalitet og uteoppholdsareal fremgår av § 17-19. I tillegg gjelder plan- og bygningsloven § 29-4 for høyde (9 meter mønehøyde og 8 meter gesimshøyde). Plan- og bygningsloven § 29-2 gjelder i forhold til arkitektonisk utforming av nytt bygg sett opp mot det eksisterende boligområdet. Kommuneplanens arealdel følger vedlagt i salgsoppgaven.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  450 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 11 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 450 000,00))   28 292,- (Omkostninger totalt)   478 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  28292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastprovisjon vederlag tilsvarende kr. 45 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 15 900,- oppgjørshonorar kr 4 375,- og visninger kr 1 990, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 45 000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva. 

Håvard Geving

Megler

Håvard Geving

93 42 63 63

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev