aktiv-eiendomsmegling

FURNES Arnkvernvegen 124

Pen og innholdsrik familiebolig med nyere standard i landlige omgivelser. Stor tomt- Bergvarme - Hybel i sokkeletasje.

 • kr 3 950 000
 • BRA 246 m²
 • Prisantydningkr 3 950 000
 • Omkostningerkr 114 892
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 064 892
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 955
 • Soverom -
 • ArealP-rom 190 m²
 • Tomt1 485.1 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 98 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 950 000,-)) 114 892,- (Omkostninger totalt) 4 064 892,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Arnkvernvegen 124 i Ringsaker, ca. 7 km fra Hamar sentrum. Eneboligen har god standard og fremstår som en perfekt familiebolig. Eneboligen har landlig beliggenhet like ved Arnkvern gård, med stor tomt og godt utsyn mot åkerlandskapet. Boligen inneholder kjøkken, stue, gang, bad, vaskerom og 3 soverom i hovedetasje. Boligen har innredet hybel i kjeller som inneholder stue/soverom, kjøkken, vindfang og bad*. Det er inntillbygget garasje i underetasjen i boligen med plass til en bil. Vannbåren varme fra borehull i flere rom. Merk deg dette: - Hybel - Vannbåren gulvvarme fra bergvarme - God standard - Pene overflater - Landlig og fin beliggenhet - Stor tomt med fin hage Velkommen til visning! *Se punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse" i salgsoppgaven.

Arnkvernvegen 124, Innlandet

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  Kjeller: 70 kvm
  1. etasje: 139 kvm
  2. etasje: 5 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 46 kvm Kjeller: Stue/soverom, kjøkken, gang, vindfang og bad.* *Se punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse".
  1. etasje: 139 kvm 1.etasje: Kjøkken, stue, gang, vaskerom, bad og 3 soverom.
  2. etasje: 5 kvm  Tomt
  1485.1m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 1485,1 m². Tomten er opparbeidet med beplanting og plen. Gruset gårdsplass. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger ved Arnkvern Gård mellom Olrud og Enhjørningen i Ringsaker kommune. Fra eiendommen er det kort avstand til det meste du trenger i hverdagen. Det er kun ca. 2 km til Olrud Handelspark, hvor du finner OBS Hypermarked med post i butikk, Rema 1000, apotek, kafé og diverse andre forretninger. Ikea ligger kun 2,5 km unna boligen. Hamar sentrum ligger ca. 6,5 km fra eiendommen og kan by på et rikt utvalg av kaféer, restauranter og butikker. I gangavstand fra byen ligger CC Hamar med over 80 butikker og serveringssteder. I sentrum finner du også Hamar kulturhus med kino, bibliotek og en rekke konserter og forestillinger året igjennom. Jernbanestasjonen ligger i byens hjerte og har hyppige avganger til blant annet Oslo, Lillehammer og Trondheim. Til Simenstua barnehage er det ca. 2,8 km. Til Stavsberg barnehage er det ca.2,9 km fra boligen. Til marihøna gårds-og frilufts barnehage er det ca. 2,7km. Stavsberg barneskole ligger 3,1 km unna boligen. Til Kirkenær skole er det 4,3 km og til Furnes ungdomsskole er det 4 km. Til Hamar katedralskole er det 5 km. Gaalaas fotballbane ligger 1,5 km unna boligen. Det er rask og enkel veg ned til E6 som har 4-felts motorveg til Brumunddal og hele vegen til Oslo. For den som er glad i tur- og friluftsliv er det gode muligheter i Frøbergsberget og Furuberget. Her kan du ta deg gjennom fine turområder, blant annet ned til Mjøsa, mot Hamar, Jessnes og Brumunddal.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Atle Tømta. Taktekking av betongtakstein. Taktekking av asfaltpapp. Taktekking er besiktiget fra takstige. Utvendige beslag og takrenner/nedløp i metall. Mønet skråtak i tre. Skråtak i trekonstruksjon. Kombinert kaldt loft og skråhimling. Stående utvendig takkledning. Yttervegg i trekonstruksjon. Trevinduer i 1-lags glass. Trevinduer med 2-lags isolerglass. Ytterdør i tre med 2-lags isolerglass. Ytterdør i tre. Vippeport til garasje. Fundamenter på betong. Heller. Trapp i betong. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Nedløp og beslag: Takrenner har punktvise lekkasjer. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Vurdering basert på alder. TG 2 gir med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid på renner/nedløp/beslag er oppbrukt. Mer enn halvparten på forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp og beslag. Maling/folieflass registrert. Det ble registrert lekkasje fra renner og nedløp. Takrenner har motfall til nedløp. Utvendige beslag og takrenner/nedløp bærer preg av slitasje og er modent for utskifting. Tg er satt ut fra synlige forhold og generelle opplysninger om alder. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Tg er gitt pga. nevnte forhold. Utvendige veggkonstruksjon: De ter ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledning. Eksakt tilstand kan ikke sjekkes uten bygningsmessige inngrep. Eldre trevegger kan erfaringsmessig ha skjulte skade, spesielt over grunnmuren og under vinduer. Tilstand på utvendige kledning øker risikoen for ev. råteskader i yttervegg. Utettheter i fasade gir risiko for skjulte skader i yttervegger. Lufting av kledningen er ikke iht. dagens anbefalte løsning, men heller ikke dårligere enn normal løsning ved husets byggeår. Det er observert åpninger i utvendig komplettering som øker risikoen for at mus kan komme inn. Kledning bærer preg av slitasje. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold Utvendige takkonstruksjoner loft: Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Tilgjengelige deler av takkonstruksjon er delvis inspisert fra luke og gangbart gulv og lyst med lommelykt. Takkonstruksjonen er hovedsak lukket og inspeksjonsmuligheten er derfor begrenset. Skrå isolerte takplater defineres som risikokonstruksjon på grunn av erfaringsmessig høy skadefrekvens. Ved enkel fuktmåling registrerte jeg tørre verdier. Fukt merker på undertak. Det er usikkert om fuktmerker skyldes eldre eller nyere vanngjennomtrenging. Merker var tørre på befaring. Det er opplyst om lekkasje fra tak mot nord, denne delen av konstruksjon var ikke mulig å inspisere. Spor av mus er registrert, ukjent omfang. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på endring av takkonstruksjon med tanke på bæreevne. Det anbefales å isolere loftsluke og tette rundt denne slik at man unngår luftlekkasjer. Tg er gitt pga. nevnte forhold. Utvendige vinduer. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist tegn på innvendige kondensering av enkelte glass. Kondensmerker på enkelte vinduer. Det ble ikke observert eller opplyst om punkterte isolerglass. Pga. temperaturer og lysforhold kan dette være vanskelig å oppdage. Alder på vinduer tilsier at punktering kan forekomme selv om det er ikke avdekket ved befaring. Tg gitt pga. nevnte forhold. Utvendige dører: Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Dør til bod er skadet. Tg er gitt pga.nevnte forhold. Utvendige balkonger, terrasser og rom under balkonger og terrasser: Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Innvendige overflater: Knirk i gulv enkelte steder. Bom på flis i gang i 1.etasje. Behov for vedlikehold. Tg er gitt pga. nevnte forhold. Innvendige etasjskille, gulv mot grunn: Erfaringsmessig kan eldre etasjeskiller ha skjulte skader, spesielt over grunnmur og det gjøres oppmerksom på risikoen. Ved enkel fuktmåling registrerte jeg fukt. Knirk er observert. Tilstand på utvendig på utvendig kledning øker risiko for evt. råteskader i etasjskille. Tg gis pga. nevnte forhold. Innvendig radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Innvendig pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Innvendige rom under terreng: Det er ikke mulig å foreta hulltaking i underetasje i utsatte konstruksjoner. Det er påvist indikasjoner på noe fukt gjennomtrenging inn i kjellermur. Ved enkle fuktsøk med fuktindikator registrerte jeg forhøyede verdier i gulv og vegger. Fuktsperre ble ikke brukt under kjellergulv ved byggeåret, fuktopptrekk kan derfor forekomme. Oppforet gulv under terreng er å betrakte som risikokonstruksjon, det vil si en konstruksjon som erfaring viser at har høys skadefrekvens. Hulltaking er unnlatt fordi rommene under terreng har en konstruksjon som gjør hulltakingen unødvendig. Rommene er i stedet fuktkontrollert med egnet verktøy. TG er gitt pga.nevnte forhold. Det er påvist noe provisoriske understøttelser av etasjeskiller. Det er manglende fuktsperre på bakken. Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Krypkjeller er en risikokonstruksjon, det vil si en konstruksjon som erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Kryprom ble besiktiget via åpning mot nordvest, hele krypkjeller ble ikke besiktiget. Fuktmåling ble foretatt, jeg målte tørre verdier i trevirket. Klima i krypkjeller kan variere med årstider og det anbefales å kontrollere krypkjelleren jevnlig for å følge med tilstanden på konstruksjonene. Kryprom har begrenset lufting og bør utbedres. Organisk materiell er lagret i kryprom. T ger gitt pga. nevnte forhold. Innvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløp. Tg er gitt pga.nevnte forhold. Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Tg er gitt pga.nevnte forhold. Overflater, vegger og himling på vaskerom: Det er påvist tegn til fuktskader i overflater. Fuktskader på plater er registrert under vask. Tg er gitt pga. nevnte forhold. Overflater gulv vaskerom: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunkt. Det er påvist at høydeforskjell fra topp til slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25mm. Sanitær og innredning på vaskerom: Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Tg er gitt pga.nevnte forhold. Ventilasjon på vaskerom: Våtrommet mangler tilluftsventilering f.eks. spalte/ventil ved dør. Tg er gitt pga.nevnte forhold. Tilliggende konstruksjoner på våtrom: Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Overflater og innredning på kjøkken: Lav høyde på avtrekksvifte, av brannhensyn må underkanten av viften ikke være lavere enn 0,5 -0,6 m over koketoppen i de fleste monteringsanvisningr. Tg er gitt pga.nevnte forhold. Overflater og innredning på kjøkken: Ved bruk av fuktindikator registrerte jeg ingen unormale verdier. Tettesjikt mangler mellom benkeplate/skap og vegg. Tg er gitt og. nevnte forhold. Tekniske installasjoner: Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg og det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tg er gitt pga. av nevnte forhold. Tekniske installasjoner: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Tg er gitt pga.nevnte forhold. Tekniske installasjoner: El-anlegg med automatsikringer. I hovedsak åpent ledningsnett. Inntak med automatsikringer. Punkt nummer 1-7 er besvart av eier og er ikke takstingeniørens vurdering. Jeg er ikke El-fagperson. Tomteforhold: Drenering. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Det er uti fra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Fuktsikring under terreng er nedgravd og ikke tilgjengelig for inspeksjon, Tg er gitt pga.nevnte forhold. Tomteforhold: Grunnmur og fundamenter. Det er registrert sprekker/deformasjon som gir grunn til å overvåke konstruksjonene. Grunnmuren har sprekkdannelse. Småskader på grunn av fuktbelastning over tid. Indikasjoner på armeringskorrosjon i porebetongelement, skyldes fuktighet i elementer. Overgang mellom utbygg/tilbygg og hoveddel er en risikokonstruksjon, overgangen mellom yttervegg og gulv er vanskelig å få tett fra avdamping fra grunnen noe som kan gi skjulte soppskader i konstruksjonen. Tg gitt pga.nevnte forhold. Terrengforhold: Stedvis dårlig fall/flatt terreng mot bygning, dette er avvik fra dagens krev. Anbefalt fall på terreng er 1:50, 3 m fra grunnmur. Tg er gitt pga. nevnte forhold. Tomteforhold: Utvendige vann og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Utvendige avløpsrør som begynner å bli gamle vil ha en helt naturlig slitasjegrad. For eksempel nevnes at trerøtter kan vokse seg inn i rørene, partikkelstoffer bygger seg opp i rør og reduserer/stenger gjennomstrømmingen, terrengdeformasjoner som forårsaker utettheter og fortettinger. Alt dette er naturlige slitasjeskader som etter en del år gjør det påregnelig med skader. Uansett vil plutselige og uforutsette forhold som for eksempel fortetting og brudd være risikomomenter i ethvert an Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Utvendige taktekking: Utvendige beslag har utettheter. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Taktekking har mose og slitasje på grunn av elde. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Taktekkingen er besiktiget fra takstige. Aktiv lekkasje på gradene mot nord, strakstiltak er nødvendig. Taktekking er delvis mosegrodd, anbefales fjernet fordi det forkorter levetiden til tekkingen. Enkelte knuste takstein. Taktekkingen er gammel og har kort forventet gjenværende brukstid og er moden for utskifting. Tg er gitt pga.nevnte forhold. Utvendige trapper: Det er ikke montert trapper. Sluk, membran og tettesjikt på vaskerom: Det er ikke membran/tettesjikt på våtrommet. Det kan generelt ikke gis garanti for flislagte flater, da membran ikke kan kontrolleres. Veggene har ikke membran og tilfredsstiller ikke krav til våtrom. Ikke synlig membran i sluk. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. Sluk, membran og tettesjikt på bad: Det er ikke membran, tettesjikt på våtrommet. Forstøtningsmur: Det er påvist større sprekker og /eller skjevheter i muren. Septiktank: Kombinasjonen av anleggets alder og materiale tilsier at en må påregnes umiddelbare tiltak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: Pkt. 5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Ja. Udrenert kjeller rom og garasje. Pkt. 6. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Ja. Lekkasje i skjøt på taket. Pkt.9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Hatt mus og en del maur på platting og litt i kjeller. Pkt.11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja. Satt inn Elbil lader. Utført av Lundsbakken Elektro. Pkt.13. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag? Ja. Ladeboks i garasje. Pkt.16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/fasade? Ja, Vannlekkasje i garasje. Sprukket rør som er byttet. Utført av SGS og Gk rør. Pkt. 17. Selges eiendommen med uteleidel. leilighet, hybel eller tilsvarende? Ja. Hybel i kjelleren. Pkt.18. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Ja. Bygget ut et kryploft til oppholdsrom for barna. Mangler takhøyde for at det kan bli godkjent som bruksrom.

  Standard
  Velkommen Du ønskes velkommen til Arnkvernvegen 124. Innkjøringen er gruset og bilen parkerer du i garasjen eller på biloppstillingsplass. Entré er lys og romslig med rikelige omkledningsmuligheter og plass til å henge opp yttertøy. En praktisk skyvedørsgarderobe med speil på den ene døren. Flislagt gulv med varme. Downlights i tak. Herfra er det enkel adkomst til bad og vaskerom samt 3 soverom. Vaskerom Vaskerommet ligger praktisk til ved badet og soverommene. Flislagt gulv og panelplater på vegg. Vaskerommet er utstyrt med utslagsvask og vegghengt WC. Opplegg og plass til vaskemaskin og tørketrommel. Arbeidsbenk og overskap. Bad- og toalettrom Bad med fliser på vegger og flislagt gulv med varmekabler. Baderomsinnredning med servant med speil over. Badet er utstyrt med dusjvegger, badekar og vegghengt toalett. Soverommene Det er tre soverom på samme plan i 1. etasje. Rommene er romslige med plass til soveromsmøbler etter eget ønske. Garderobeskap til oppbevaring. Loftetasjen er i dag innredet med soverom*, kontor* og en stue*. I denne etasjen er takhøyden for lav til at det er godkjent til varig opphold. *Se punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse". Kjøkkenet Romslig kjøkken med plass til stort spisebord. Lys kjøkkeninnredning med laminert benkeplate, skrog og fronter. Det er plass til integrerte stekeovn og frittstående kjøleskap. Kjøkkenventilator med avtrekk ut. Det er gode og romslige arbeidsflater ved benkene og rikelig med dagslys fra vinduet. Downlights i tak. Stuen Stuen er det naturlige midtpunkt i boligen. Pene overflater på vegger og gulv. Plass til sofamøbler og sittegrupper. Adkomst med dør ut til overbygget terrasse med fin utsikt og trapp ned til hageområdet. Kjeller I kjelleretasje er det innredet til hybel og inneholder stue, kjøkken*, bad*, gang*, bod og kontor*. *Rommene er ikke byggesøkt til dagens formål og derfor ikke godkjent til varig opphold. Se punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse". For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Tilbygg og modernisering: - 1974 Tilbygg. Ukjent hvem som har utført arbeid. - 2008 Nytt bad. Utført av tidligere eier. Foreligger ikke dokumentasjon. - 2008 Nye vann og avløpsledninger i hele boligen. Utført av tidligere eier. Foreligger ikke dokumentasjon. - 2021 Ny komfyr og platetopp. Utført av firma. - 2022 El bil lader i garasje. Utført av firma. - 2022 Skiftet ut innerdører på soverom i 1.etasje. Utført som egeninnsats. (opplyst av selger)

  Parkering
  Biloppstillingsplasser på egen gårdsplass og i enkel garasje.

  Diverse
  Det er ikke utført el-tilsyn på det elektriske anlegget på eiendommen. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Feiing ble utført siste gang i 04.02.2022 uten pålegg om utbedringer. Tilsyn ble ikke utført 07.03.2017 da ingen var hjemme. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 98 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 950 000,-)) 114 892,- (Omkostninger totalt) 4 064 892,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Oppvarming
  Elektrisitet: - Bergvarme fra borehull - Vannbåren varme i flere gulv - Panelovner Vedfyring: - Peis

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  25357

  Kommunale avgifter år
  2021

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 25.357,- for 2021. I disse inngikk eiendomsskatt, renovasjon, feie- og tilsynsgebyr samt vanngebyr. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter. For 2022 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): Abonnementsgebyr, vann: kr 1953,78,-. Forskudd vannavgift: kr 502,80,- Slamavgift: kr 1.7517,- prat 80 Lt. restavfallsdunk: kr 3 596,25,- Feie- og tilsynsgebyr: Kr 576,-. Eiendomsskatt: kr 7.193,- Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  818265

  Formuesverdi primær år
  2020

  Formuesverdi sekundær
  2945753

  Formuesverdi sekundær år
  2020

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter" og "Vei/vann/avløp" påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende er tinglyst på eiendommen: - Dagboknr.990090-1, tinglyst 14.05.1965. Gjelder elektriske kraftlinjer. - Dagboken. 119879-1 og 119879-2, tinglyst den 10.02.2016. Gjelder bestemmelse om veg. 1. Eier av 787/18 gir eier av 787/15 rett til å anlegge kollektør rør til borehull med tilhørende kum over eiendommen og ha disse installasjonene liggende der i fremtiden. 2. Ved senere vedlikehold skal eier av 787/15 eller dennes representant ha adgang til å transportere nødvendige materiale og utøve den ferdsel over eiendommen som disse arbeider gjør nødvendig. Eier av 787/15 skal herunder ha rett til å fjerne trær, busker og gjerder etc. som den finner nødvendig for utførelsene av arbeidene etter at dette er påvist overfor eier av 787/18. 3. Skader påført eiendommen ved vedlikehold skal eier av 787/15 erstatte uten utgift for eier av 787/18 så snart arbeidene er avsluttet. 4. Eiendommen 787/18 skal i fremtiden ikke bebygges over kollektør røre eller borehull. Dette kravet kan fravikes men dette må skje i samråd med eier av 787/15. 5. Eiendommen 787/15 gis veirett for adkomst til eiendommen over 787/18. Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er ikke mottatt byggetegninger på lofteetasje. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Rommet har lav takhøyde og det er derfor ikke godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen for hovedetasje. I enkelte rom er vegger flyttet og bruken av rommet endret, men det er fra primærrom til primærrom. Innholdet i tegningene synes derfor å stemme godt overens med dagens bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen for kjelleretasje. I byggetegninger er soverom endret til garasje. Bod, kontor, bad og gang er i byggetegninger definert som fyrrom, bod og sisterne (boligens tilleggsdel. Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal/rom. . Rommene er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Boligen har noen fasadeendringer da noen av vinduene har uteblitt og none har blitt satt inn på enkelte vegger.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann. Septikktank med spredegrøfter. Eier har selv ansvaret for de private stikkledningene. Eiendommen har adkomst via privat veg. Utgifter for privat veg pr. år utgjør ca. kr 3 000,- for snømåking, strøing og vedlikehold av veg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel 2014-2025 med ikrafttredelse 17.06.2016, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til areal for spredt bolig-fritids-eller næringsbebyggelse, mv, Nåværende (LNFR) Eiendommen omfattes også av kommuneplan under arbeid og har status som planforslag.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant for dette salgsobjektet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 98 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 950 000,-)) 114 892,- (Omkostninger totalt) 4 064 892,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  114892

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 14.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 1,25 % av salgssummen ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 18.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 9.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Fredrik Lien

Megler

Fredrik Lien

47 25 48 89

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev