aktiv-eiendomsmegling

FURNES Borghild Ruds veg 35

Enebolig med flott utsikt og bergvarme. Solcellepaneler. 2 garasjeløp. Pen tomt.

 • kr 5 500 000
 • BRA 154 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 5 500 000
 • Omkostningerkr 154 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 5 654 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår2007
 • Soverom3
 • ArealP-rom 148 m²
 • Tomt695 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 5 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 137 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 500 000,00))   154 542,- (Omkostninger totalt)   5 654 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Nå har du muligheten til å eie en flott og svært energieffektiv enebolig på Jessnes. Bygget i 2007. Merk deg dette: - To etasjer med romslig plass. - Velutstyrt kjøkken og stilfulle bad. - Flislagt gang med downlights. - Praktisk kjellerstue og kontor. - 2 garasjeløp - Fantastisk utsikt og vakker beplantning. Vi håper du liker det du ser og ønsker deg velkommen på visning.

Borghild Ruds veg 35, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Eneboligen
  Bruksareal
  -1. underetasje: 75 kvm
  1. etasje: 79 kvm
  Primærrom
  -1. underetasje: 69 kvm Vindfang, gang, stue, bad, vaskerom, soverom og kontor.
  1. etasje: 79 kvm Gang, stue, kjøkken, bad og 2 soverom  Tomt
  695m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt. Den vakre tomta preges av nøye planlagt landskapsarbeid og imponerende opparbeidelse. Buskvekstene som omkranser eiendommen gir både skjønnhet og privatliv, og de ulike artene av beplantning skaper en fargerik og levende atmosfære. Det vil bli tinglyst vegrett for Borghild ruds veg 31. Ifølge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 760 m² og et oppgitt areal på 695 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes. Ved erverv av eiendommen erverver man også ideell andel 1/43 av følgende realsameier: Gnr. 754 bnr. 65 i ringsaker kommune og ideell andel 1/43 gnr. 754 bnr. 66 i Ringsaker kommune. Realsameiene Samlet tomteområde for realsameiet er på ca. 5.766,5 kvadratmeter. Dugnader og kostnader til vedlikehold må påregnes.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Enebolig fra 2007.

  Barnehage/skole/fritid
  Simenstua barnehage (1-5 år), ca. 4 km unna. Hamar gårdsbarnehage (0.5 år), ca. 4.4 km unna. Hol barnehage (1-5 år), ca. 4.5 km unna.

  Skolekrets
  Stavsberg skole (1-7 klasse), ca. 3.6 km unna. Kirkenær skole (1-7 klasse), ca. 4.3 km unna. Møkrved skole (1-7 klasse), ca. 7 km unna. Furnes ungdomsskole (8-10 klasse), ca. 8.3 km unna. Hamar katedralskole, ca 5.2 km unna.

  Offentlig kommunikasjon
  Nærmeste bussholdeplass er Borghilds Ruds veg og ligger ca. 200 meter unna. Herifra går linjene 637 og 643.

  Byggemåte
  Byggeår 2007 for enebolig og garasje, og garasje fra 2013. Terrasse med konstruksjoner av treverk, spaltegulv av kompositt, samt rekkverk og håndlist av treverk. Malt ytterdør med glassfelt som hindrer noe av innsynet. Malt balkongdør med 2-lags isolerglass fra 2006. Saltak konstruksjon av prefabrikkerte W-takstoler. Mindre/ubetydelige skjolder ved enkelte gjennomføringer i undertaket. Taktekking av betongtakstein. Undertak av sutaksplater. Besiktiget fra bakkenivå. Utvendig trapp med konstruksjoner og trinn av treverk og kompositt. Utvendige trapper av betongelementer. Bindingsverkskonstruksjon fra byggeåret. Utvendige fasader med bordkledning. Malte trevinduer med 2-lags isolerglass fra 2006. Takrenner, nedløp og beslag av metall. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Morten Silkebækken AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Utvendig > Taktekking: Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Noe mosedannelse i deler av taktekkingen. - Utvendig > Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. - Utvendig > Veggkonstruksjon: Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. - Utvendig > Vinduer: Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke - Utvendig > Dører: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. - Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. - Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. - Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/toalettrom i 1. etasjen: Det er montert vinduer eller dører i våtsonen. Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet Det er uegnede materialer i våtsoner - Våtrom > Overflater Gulv > Bad/toalettrom i 1. etasjen: Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. - Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt >Bad/toalettrom i 1. etasjen: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. - Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/toalettrom i sokkeletasjen: Det er montert vinduer eller dører i våtsonen. Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Det er uegnede materialer i våtsoner Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Det er påvist avvik i fuger. - Våtrom > Overflater Gulv > Bad/toalettrom i sokkeletasjen: Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. - Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt >Bad/toalettrom i sokkeletasjen: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. Begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring gjelder sluket under badekaret. - Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/toalettrom i sokkeletasjen: Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. - Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom i sokkeletasjen: Det er påvist sprekker i fliser. - Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. - Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken: Det er påvist andre avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. - Tekniske installasjoner > Vannledninger: Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket. - Tekniske installasjoner > Varmesentral: Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. - Tekniske installasjoner > Andre installasjoner: Det er påvist andre avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. - Tekniske installasjoner > Andre installasjoner - 2 - 3: Det er påvist andre avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. - Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Tre-faset elektrisk anlegg. Sikringsskap med strømmåler, overbelastningsvern, 1 jordfeilbryter, samt jordfeilautomater og 1 automatsikring for 12 kurser. - Tomteforhold > Drenering: Utvendig tetting/fuktsikring av grunnmuren er avsluttet under utvendig terreng. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Utvendig > Utvendige trapper: - Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom i sokkeletasjen: Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er ved vanntest påvist større vannansamlinger, renner ikke mot sluk. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. -Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom i sokkeletasjen: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. - Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold- - Tomteforhold > Forstøtningsmurer: Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. - Tomteforhold > Terrengforhold: Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Pkt. 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Svar: Ja. Montert bidet på bad i hovedetasje. Pkt. 2.1. Redegjør for årstallet og hva som ble gjort: Svar: 2013/14. Montert bidet. Pkt. 2.3. Hvem er arbeidet utført av? Svar: Snekkerfirma Ottar Bekkevold/rørleggerfirma Kjell Bekkevold. Pkt 2.5. Er forholdet byggemeldt? Svar: Ja. Pkt. 8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter eller skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende? Svar: Ja. Mus i yttervegg, øst 2019. Problem løst med musebånd. Pkt. 10.1. Har det vært utført arbeid på taktekking/takrenner/beslag? Svar: Tilbygg av garasje, 2013 og montering av solcellepaneler, 2023. Pkt. 22. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant ofr kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Svar: Ja. Veirett for nabo i hus nr 31.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. Etasje: Gang, stue, kjøkken, bad/toalettrom og 2 soverom. Sokkeletasje: Vindfang, gang, stue, bad/toalettrom, vaskerom, kontor og 1 soverom.

  Standard
  Velkommen til Borghild Ruds veg 35 - Enebolig med flott tomt og garasjer Borghild Ruds veg 35 gir deg en sjelden mulighet til å oppleve det beste av Jessnes. Med byggeår i 2007 og nøye vedlikehold, byr denne boligen på en harmonisk kombinasjon av stil, komfort og funksjonalitet. Eneboligen strekker seg over to etasjer og gir rikelig med plass til hele familien. Sokkeletasjen inkluderer en innbydende gang, et praktisk kontor og soverom, et velutstyrt bad, et teknisk rom, en komfortabel kjellerstue og en praktisk bod. 1. etasje tilbyr en harmonisk flyt med, en romslig stue, et funksjonelt kjøkken, et pent bad og to soverom. Selger har investert i 38 solcellepaneler til en verdi på ca. kr. 200.000,-. Selger informerer om at det vanlige årsforbruket før solcellepanelet var på ca. 10.500 kWh i året, da med bergvarmepumpe i bruk. med en estimert årsproduksjon på ca. 13536 kWh. Huset produserer nå dermed ca 3000 kWh mer enn selgers årsforbruk. Dette overskuddet kan selges når strømmen er som dyrest om vinteren Innendørs rom og fasiliteter inkluderer en kjellerstue som gir deg fleksible muligheter for møblering og et koselig sted å slappe av. Soverommene kan enkelt møbleres for å tilpasse dine behov. Det teknisk rommet er utstyrt med alt nødvendig utstyr for bergvarmesystemet og en praktisk sentralstøvsuger. Begge badene har flislagte gulv og vegger, gulvvarme for ekstra komfort, og stilfulle innredninger. Dusjnisje i sokkeletasje, badekar i sokkeletasje og alle andre nødvendige fasiliteter er på plass for din bekvemmelighet. Kjøkkenet i 1. etasje har en funksjonell innredning fra Norema, som gir deg alt du trenger for matlaging og samlinger. Uteområdet inkluderer en dobbelgarasje og en ekstra enkel garasje, som gir rikelig med plass til bilene dine. Den fine tomten omkranser boligen og gir deg en fin utsikt og en rolig atmosfære. Eieren har investert tid og omtanke i vakker beplantning rundt boligen, som gir den et pent ytre preg. Denne eneboligen på Jessnes gir deg en livsstil der komfort og praktiske løsninger går hånd i hånd. Vakre omgivelser og en flott utsikt er bare noen av de mange fordelene du vil oppleve her.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering i garasjen eller på egen gårdsplass.

  Forsikringsselskap
  Gjensidige

  Radonmåling
  Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på, at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.

  Diverse
  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2010, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2030. Brann og feiervesenet uttaler at det ikke er registrert pipe eller ildsted på avtalen. Se også pkt. ''ferdigattest/brukstillatelse'' og tilstandsrapport for mer informasjon. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. 

  Prisantydning inkl. omkostninger
  5 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 137 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 500 000,00))   154 542,- (Omkostninger totalt)   5 654 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Oppvarming består av bergvarme. Det er montert bergvarmepumpe med utvendig borehull. Varmtvann kommer fra varmepumpen og det er varme i alle gulv utenom boden. Se punktet om ferdigattest og brukstillatelse.

  Energiklasse
  B

 • Kommunale avgifter
  21000

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 21.000,- i 2022. I disse inngikk bla. eiendomsskatt, renovasjon, vann- og avløpsgebyr. Avgiftene vil variere som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter. Abonnementsgebyr vann og avløp: Kr 8.523,-. - Forbruk vann: Kr 30,18,- per kubikk. - Forbruk kloakk: Kr 34,75,- per kubikk. - Renovasjon: Kr 5.318,- (middels beholder - 140 liter). - Eiendomsskatt: Kr 5.580,- Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  937224

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3374006

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Info formuesverdi
  Formuesverdi for inntektsåret 2021: Som primærbolig: 937 224,-. Som sekundærbolig: 3 374 006,-.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Velforening
  Lille Jessnes Vel. Det gjøres oppmerksom på at boligen er en del av en velforening. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme kostnader i forbindelse med veivedlikehold og dugnader må påregnes.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Det følger ideell andel 1/43 av realsameiet på gnr. 754 bnr. 65 og ideell andel 1/43 av realsameiet med gnr. 754 bnr. 66. Se pkt. ''tomten'' for mer informasjon. Det vil bli tinglyst veirett til fordel for Borghild ruds veg 31. Vegretten vil gi Borghild ruds veg 31 rett til å bruke deler av gårdsplassen som adkomstveg til sin eiendom. Det er ellers ingen kjente, tinglyste heftelser (dokument) som skal følge med eiendommen.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt ferdigattest for bolig i 2007. Det ble utstedt ferdigattest for garasje i 2014. Det er mottatt innvendige byggetegninger fra kommunen. Innholdet i disse er i samsvar med dagens bruk. Det er mottatt byggetegninger av fasade fra kommunen. Det er tegnet inn pipe opp fra taket på fasadetegninger, pipen er ikke ført over tak men er avsluttet i kryploft. Det er ikke tegnet inn solcellepanel. Terrassen er bygget ut mer enn hva som fremgår av byggetegninger. Det er ikke tegnet inn gjerde rundt hele terrassen. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei, via naboeiendom. Det er ikke kjent med at det er opprettet eller tinglyst avtale om veirett. Kostnader knyttet til veivedlikehold må påregnes. Naboeiendommen. Borghild ruds veg 31 (naboeiendom) har veirett til sin eiendom. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Jessnes områdeplan, fra 2022. Reguleringsformål for eiendommen er boligbebyggelse. Eiendommen grenser til områder regulert til veg V7. Som handler om felles vedlikehold av vei. Eiendommen omfattes av kommuneplan for Ringsaker kommune fra 2022-2026, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse og ca. 26 kvadratmeter av tomten er avsatt til LNFR Landbruk-, natur - og friluftsformål samt reindrift. . Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan. Det gjøres oppmerksom på at ny kommuneplan for Ringsaker kommune er under arbeid. (2024 - 2040).

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med 1 bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant for dette salgsobjektet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  5 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 137 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 500 000,00))   154 542,- (Omkostninger totalt)   5 654 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  154542

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,2 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  15.900,- oppgjørshonorar kr  6.500,- og visningshonorar kr  2.500,-, samt innhenting av opplysninger og tinglysning av sikringsobligasjon kr. 8.900 Minimumsprovisjonen er avtalt til 49.000,-

Mattis Barmoen Andersen

Megler

Mattis Barmoen Andersen

91 51 33 69

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev