aktiv-eiendomsmegling

FURNES Kongsvegen 630

Gjennomført og innholdsrik enebolig med god standard på Jessnes - 3 soverom - Flotte turmuligheter i nærheten.

 • kr 3 190 000
 • BRA 133 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 190 000
 • Omkostningerkr 96 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 286 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1962
 • Soverom3
 • ArealP-rom 105 m²
 • Tomt812.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 190 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 79 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 190 000,00))   96 792,- (Omkostninger totalt)   3 286 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning for 2. Etasje.
Velkommen til Jessnes og Kongsvegen 630! En gjennomført og fin enebolig med god standard og hyggelig atmosfære. Boligen har et praktisk innhold over to plan med store og flotte oppholdsrommet i 2. Etasje. Her har du et innbydende kjøkken med åpen løsning til spisestue og stue. Fra spisestuen har du utgang til en stor og solrik terrasse med utsikt til Mjøsa. I 1. Etasje har du et delikat bad, 3 soverom og vaskerom. Eiendommen ligger fint til, i et landskap med spredt boligbebyggelse og jorder på Jessnes midt mellom Brumunddal og Hamar sentrum. Området byr på flotte turmuligheter både langs Mjøsa og i Furuberget.
Plantegning for 1. Etasje

Kongsvegen 630, Innlandet

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 79 kvm
  2. etasje: 54 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 51 kvm Bad, hall m/trapp, 3 soverom og vaskerom.
  2. etasje: 54 kvm Kjøkken, spisestue og stue.
  Sekundærrom
  1. etasje: 28 kvm Garasje og bod.  Tomt
  812.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er opparbeidet med plen og beplantning. Gårdsplassen er gruset.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger fint til på Jessnes i Ringsaker kommune. Området består av spredt boligbebyggelse, samt jordbruksarealer. Eiendommen ligger mellom Hamar og Brumunddal med ca. 9 km til Hamar sentrum og ca. 7 km til Brumunddal sentrum. Alle servicefasiliteter finner du i sentrumskjernene. Ca. 6,6 km til Olrud City med flere butikker. Furnes barnehage ligger ca. 4,9 km unna, og Kirkenær skole er det ca. 2,8 km til. Kort avstand til holdeplass for kollektiv transport. Togforbindelser i sentrumskjernene. Området byr på flotte turmuligheter langs Mjøsa og i Furuberget, noe som er ypperlig for deg som er glad i å være aktiv.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Enebolig fra 1962.

  Offentlig kommunikasjon
  Ca. 300 meter til Vika bussholdeplass. Herifra går linjene 637,641 og 643.

  Byggemåte
  Enkel bygningsbeskrivelse: Taktekking av betongtakstein. Møner skråtak i tre. Kaldt loft. Luftventiler i gavl. Yttervegg i trekonstruksjon. Stående utvendig trekledning. Støpt gulv på grunn. Murt grunnmur. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Trond Vangen. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Utvendig > Taktekking: Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Taktekking er delvis mosegrodd, anbefales fjernet fordi det forkorter levetiden til tekkingen. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. Konsekvens/tiltak: ? Generelt behov for vedlikehold. Utvendig > Veggkonstruksjon: Eldre trevegger kan erfaringsmessig ha skjulte skader, spesielt over grunnmuren og under vinduer. Eksakt tilstand kan ikke sjekkes uten bygningsmessige inngrep. Deler av bygningsdelen er skjult, har en alder som øker sannsynligheten for skjulte feil og har brukt opp mye av sin forventede brukstid. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. Konsekvens/tiltak: ? Jeg anbefaler ytterligere undersøkelser. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Kaldloft var ikke tilgjengelig for inspeksjon på befaringsdagen. Deler av bygningsdelen er skjult, har en alder som øker sannsynligheten for skjulte feil og har brukt opp mye av sin forventede brukstid. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. Konsekvens/tiltak: ? Jeg anbefaler ytterligere undersøkelser. Innvendig > Overflater: Det er påvist skader på overflater. Tilstandsgrad gis pga. nevnte forhold. Konsekvens/tiltak: ? For å lukke avviket må det gjøres tiltak. Behov for vedlikehold og utbedringer. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Skjevheter i etasjeskiller, dette er normalt byggeåret tatt i betraktning. Erfaringsmessig kan eldre etasjeskiller ha skjulte skader, spesielt over grunnmur og det gjøres oppmerksom på risikoen. Deler av bygningsdelen er skjult, har en alder som øker sannsynligheten for skjulte feil og har brukt opp mye av sin forventede brukstid. Tilstandsgrad gis pga. nevnte forhold. Konsekvens/tiltak: ? For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Årsaken eller årsakene til avviket er ikke avdekket da det går utover undersøkelsesnivået i denne rapporten og konsekvensen av dette er at det må gjøres ytterligere undersøkelser. Konsekvensen av påviste avvik kan for eksempel være redusert brukstid og fuktskader. Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. Konsekvens/tiltak: ? Det bør gjennomføres radonmålinger. Innvendig > Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. Konsekvens/tiltak: ? Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Det anbefales på generell basis alltid en kontroll av piper og ildsteder ved omsetning av boliger. Det gjøres oppmerksom på at det er det lokale brann- og feiervesen som fører tilsyn med piper og ildsteder i hver enkelt kommune. Ovner og oppvarmingskilder er ikke funksjonstestet av takstmann. Siste feiing utført: 29.10.2020. Siste tilsyn utført: 06.11.2017 Innvendig > Rom Under Terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Hulltaking er utført for å tilfredsstille forskrift. Fuktmåling ble foretatt, jeg målte tørre verdier i konstruksjon. Utforede vegger under terreng er å betrakte som en risikokonstruksjon, det vil si en konstruksjon som erfaring viser at har høy skadefrekvens. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. Konsekvens/tiltak: ? Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. Jeg anbefaler ytterligere undersøkelser av konstruksjon og kostnadsestimat er vurdert ut fra synlige forhold. Innvendig > Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. Konsekvens/tiltak: ? Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Innvendig > Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. Konsekvens/tiltak: ? Enkelte dører må justeres. Bygningsdelen fungerer med dette avviket. Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad: Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. Konsekvens/tiltak: ? Konsekvensen av påviste avvik kan for eksempel være redusert brukstid og fuktskader. Våtrom > Overflater Gulv > Bad: Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. Konsekvens/tiltak: ? Påviste skader må utbedres. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad: Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll". Det er ikke fremlagt godkjent dokumentasjon på utførelsen. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. Konsekvens/tiltak ? Kjøper må ta stilling til om de vil bruke våtrommet annerledes enn det dagens regelverk legger opp til, for eksempel om de vil bruke dusjkabinett, rengjøre sluket ofte og følge nøye med på om det er tegn på fuktskader osv. Jeg anbefaler full oppgradering av våtrommet siden det ikke tilfredsstiller dagens krav noe som er grunnlaget for å tåle dagens bruk. Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Deler av bygningsdelen er skjult, har en alder som øker sannsynligheten for skjulte feil og har brukt opp mye av sin forventede brukstid. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. Konsekvens/tiltak: ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. ? Jeg anbefaler kontroll av røropplegg utført av fagperson. Tekniske installasjoner > Andre installasjoner: Det er ikke avholdt service på anlegget. Begrenset oppvarmingsmulighet om strøm blir borte. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. Konsekvens/tiltak: ? For å lukke avviket må det gjøres tiltak. Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: El-anlegg med automatsikringer. I hovedsak åpent ledningsnett. Punkt nummer 1-7 er besvart av eier og er ikke takstingeniørens vurdering. Jeg er ikke EL fagperson. Tiltak: Det elektriske anlegget bør ha en utvidet el-kontroll. Tomteforhold > Drenering: Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Dette punktet må ses i sammenheng med "rom under terreng og terrengforhold". Deler av bygningsdelen er skjult, har en alder som øker sannsynligheten for skjulte feil og har brukt opp mye av sin forventede brukstid. Det gjøres oppmerksom på at etablering eller utbedring av fuktsikring ikke automatisk gjør at fukt forsvinner da det må påregnes kapillær sug fra grunnen. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. Konsekvens/tiltak: ? Det må foretas nærmere undersøkelser, det kan ikke utelukkes behov for tiltak. Årsaken eller årsakene til avviket er ikke avdekket da det går utover undersøkelsesnivået i denne rapporten og konsekvensen av dette er at det må gjøres ytterligere undersøkelser. Konsekvensen av påviste avvik kan for eksempel være redusert brukstid og fuktskader. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. Grunnmuren har sprekkdannelser. Malingsflass, avskalling og saltutslag på vegg, dette indikerer fuktvandring i vegger. Deler av bygningsdelen er skjult, har en alder som øker sannsynligheten for skjulte feil og har brukt opp mye av sin forventede brukstid. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. Konsekvens/tiltak: ? Årsaken eller årsakene til avviket er ikke avdekket da det går utover undersøkelsesnivået i denne rapporten og konsekvensen av dette er at det må gjøres ytterligere undersøkelser. Konsekvensen av påviste avvik kan for eksempel være redusert brukstid og fuktskader. Anbefaler å følge med videre utvikling. Generelt behov for vedlikehold, oppgraderinger og utbedringer. Jeg anbefaler ytterligere undersøkelser. Tomteforhold > Terrengforhold: Det er påvist dårlig eller flatt fall inn mot grunnmur og muligheter for større vannansamlinger. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. Konsekvens/tiltak: ? Det bør foretas terrengjusteringer. Terrengforholdet fører til at overflatevann kan ledes til boligen, dette kan føre til fuktskade i boligen. Det bør etableres fall eller ledegrøft vekk fra boligen. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Bygningsdelen er gammel og har kort forventet gjenværende brukstid. Jeg har ikke fått opplysninger om arbeider utført etter byggeår på utvendige vann og avløpsledninger. Derfor settes tilstandsgraden ut fra byggeåret. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. Konsekvens/tiltak: ? Foreta kontroll av brønnvann. ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. For å lukke avviket må det gjøres tiltak. Tomteforhold > Septiktank: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank.Bygningsdelen er gammel og har kort forventet gjenværende brukstid. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. Konsekvens/tiltak: ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:  Utvendig > Vinduer: Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Fugeskum på karmer. Råteskade i kjellervindu. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. Konsekvens/tiltak: ? Vinduer med råteskader må erstattes med nye. For å lukke avviket må det gjøres tiltak. Utvendig > Dører: Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. Konsekvens/tiltak: ? Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut. For å lukke avviket må det gjøres tiltak. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på tettesjikt/membran. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. Konsekvens/tiltak: ? Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. ? Rekkverk-høyden er så lav at den anbefales hevet. Jeg anbefaler ytterligere undersøkelser. Våtrom > Generell > Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Arbeidet på våtrommet bærer preg av manglende håndverksmessig utførelse. Våtrommet er gitt en samlet vurdering på grunn av en tilstand som gjør at våtrommet ikke tåler dagens normale bruk. Forhold rundt overflater, gulv, sluk, membran/tettesjikt, sanitærutstyr og ventilasjon er allikevel vurdert slik det skal i forskriften, men under samme punkt. Det gjøres oppmerksom på at det kun er nye overflater på badet, eldre membran og rør er gjenbrukt. Konsekvens/tiltak: ? Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Kjøper må ta stilling til om de vil bruke våtrommet annerledes enn det dagens regelverk legger opp til, for eksempel om de vil bruke dusjkabinett, rengjøre sluket ofte og følge nøye med på om det er tegn på fuktskader osv. Jeg anbefaler full oppgradering av våtrommet siden det ikke tilfredsstiller dagens krav noe som er grunnlaget for å tåle dagens bruk. Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom: Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold. Konsekvens/tiltak: ? Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Kostnadsestimat må ses i sammenheng med våtrommet generelt. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Pkt. 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Arbeid utført av: Solberg Elektro. Pkt 2.1. Ble tettsjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? ja. Smøremembran på gulv og baderomsplater på vegg. Pkt. 6. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Ja. Noe fuktighet i betongdekke over garasje. Pkt. 7. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe feks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Ildsted ikke montert, men det er pipe i huset. Må ev. sjekkes tilstand av kyndig personell før installasjon. Ved installasjon må dette meldes til kommunen, da det ikke foreligger noen avtale om feiing. Pkt. 8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja. Grunnmur er gammel og sprekker finnes. Pkt. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, kun av faglært. Sikringskap og nytt el-anlegg lagt op av forrige eier, Skarpsno elektro som utførte dette. Varmekabler på bad er lagt av Solberg elektro. Arbeid utført av: Solberg elektro og Skarpsno elektro. Pkt. 11,1. Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Ja. Pkt. 14. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? Ja. Overbygg over terrasse gjort av ufaglært. Pkt. 16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Tak ble byttet i 2015 av Rebygg innlandet. Vinduer og utvendig kledning gjort av forrige eier. Terrasse ble bytter bord og rekkverk på i 2018, tak ble byttet i 2021 som egeninnsats. Pkt 19. KJenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medøre endringer i bruker an eiendommen eller av dens omgivelser? Ja. Boligen ligger i hensynssone for fremtidig jernbanetrasë. Tilleggskommentar: Innkjørsel går over naboens tomt.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. Etasje: Kjøkken, spisestue og stue. 2. Etasje: Bad, gang m/trapp, 3 soverom, vaskerom, garasje og bod.

  Standard
  Velkommen! Du ønskes velkommen hjem ved et hyggelig inngangsparti med terrasse. Videre kommer du inn i en lys og innbydende entrè med plass til å henge fra deg jakken og sette fra deg skoene. Entreen er flislagt med varme i gulvet. Kjøkken I boligens andre etasje finner du et lekkert kjøkken. Godt med skap- og benkeplass i kjøkkeninnredning med lyse profilerte fronter og laminert benkeplate. Praktiske flisimitasjonsplater i benkeryggen gjør det enkelt å holde kjøkkenet rent. Kjøkkenet er utstyrt med integrerte hvitevarer som stekeovn, induksjonstopp, mikrobølgeovn, oppvaskmaskin og kjøleskap. I tilknytning til kjøkkenet finner du en hyggelig spisestue. Her kan du enkelt invitere venner og bekjente på koselige middagsselskap. Fra spisestuen har du en skyvedør som tar deg videre ut til terrassen. Terrassen er av god størrelse og er delvis overbygget. Her har du plass til sittegruppe og grill og alt ligger til rette for lange late sommerdager. Stue Stuen er det naturlige oppholdsrommet i boligen og er et rom for avkobling og hygge. Her kan du nyte tilværelsen alene, eller i selskap med familie og venner. I stuen er det god plass til stor sofagruppe med salongbord, samt naturlig plass til TV og lydanlegg. De store vindusflatene slipper inn rikelig med naturlig lys og gjør dette til et godt rom å være i. Fra stuen har du også utgang til en balkong med plass til cafébord og stoler. Soverom: Boligen inneholder totalt 3 soverom i første etasje. Alle rommene fremstår som innbydende. To av rommene har rikelig med oppbevaringsplass i skyvedørsgarderober, det siste i hargarderobeskap. Varme i gulv på alle soverommene. Bad: Baderommet er delikat og innbydende med fliser på gulv og våtromsplater på veggene. Baderomsinnredning med slette fronter og heldekkende servant. Baderommet er også utstyrt med dusjnisje med glassdør og gulvmontert toalett. Varmekabler i gulv. Materialvalg: Gulv er i hovedsak preget av: Laminat og fliser. Vegger er i hovedsak preget av: Malte plater og panel. Himlinger er i hovedsak preget av: Panel.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I garasje eller på egen gårdsplass.

  Diverse
  Feiing ble utført siste gang i 2020. Tilsyn ble sist gang utført i 2017, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2007 uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2027. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 190 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 79 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 190 000,00))   96 792,- (Omkostninger totalt)   3 286 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Oppvarming består av strøm. I hovedsak ved hjelp av varmepumpe, panelovner og gulvvarme. Det er varme i alle gulv i første etasje med unntak av vaskerommet.

  Energiklasse
  E

 • Info kommunale avgifter
  For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.):   Slamtømming m/wc: Kr 1462,-. Tilsyn avløpsanlegg, 1 avtaletilknytning: Kr 400,-. Renovasjon: Kr 5.318,- (middels beholder - 140 liter). Feie- og tilsynsgebyr: Kr 932,63,- (feiing 1 pipeløp hvert 4. år). Eiendomsskatt: Kr 3.430,-   Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  434068

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1562645

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3411/752/14: 10.05.1960 - Dokumentnr: 1464 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3411 Gnr:752 Bnr:11 01.01.2020 - Dokumentnr: 1783451 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0412 Gnr:752 Bnr:14

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er ikke mottatt byggetegninger. Megler har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra privat vei over naboeiendommen gnr. 752, bnr. 11. Det er ikke kjent med at det er opprettet eller tinglyst avtale om veirett. Eiendommen er tilknyttet privat vann fra nytt borehull. Privat avløp til septikttank med spredegrøfter. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg ulovlige og grunnvannstand og øvrige forhold kan medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke gitt opplysninger om at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommuner kan foreta kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære fremtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg. Kjøper overtar risiko og ansvar for nevnte forhold, herunder også for videre bruk.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel for Ringsaker, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv, nåværende. Området rundt eiendommen består av andre boliger og LNFR-areal (Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift). Forbi eiendommen går det en turvegtrasè. Deler av eiendommen ligger i gul støysone (lavt støynivå) til Kongsvegen. Eiendommen omfattes også av kommuneplanens arealdel for Ringsaker 2024-2040. Planforslaget er under planlegging. Selger har skrevet i egenerklæringene at boligen ligger i hensynssone for fremtidig jernbanetrasè, men båndleggingen her ble opphevet i 2022 og boligen lå utenfor den sonen.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med èn bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 190 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 79 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 190 000,00))   96 792,- (Omkostninger totalt)   3 286 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  96792

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en fast provisjon på 45.000, - ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Kjetil Gustavsen

Megler

Kjetil Gustavsen

90 99 63 13

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev