aktiv-eiendomsmegling

FURNES Markavegen 27

Fin og hyggelig enebolig på flott tomt like i nærheten av Hamar. 4 soverom. Garasjeplass

 • kr 4 500 000
 • BRA-i 187 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 4 500 000
 • Omkostningerkr 129 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 629 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1969
 • Soverom4
 • Tomt1 074.7 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 4 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 112 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000,00))   129 542,- (Omkostninger totalt)   4 629 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Denne eneboligen fra 1969 med fire romslige soverom, gir dette hjemmet plass til både familie og gjester. Kjøkkenet har en fin planløsning med nyoppgraderte benkeplater og gir en flott plass for matlaging og underholdning. Tre varmepumper sørger for behagelig temperatur året rundt. Boligen ligger på en pent opparbeidet tomt. Mer informasjon fra kommunen om området: https://www.ringsaker.no/barnevennlig-og-sentralt-paa-stavsberg.6666272-247677.html Merk deg dette: - Fire romslige soverom. - Fin kjøkkenløsning med nylig oppgraderte benkeplater. - Tre varmepumper for energieffektiv oppvarming. - Romslig hageområde med fantastiske solforhold

Markavegen 27, Innlandet

 • Tomt
  1074.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Velstelt og flott tomt. Gressplenen som dekker området, er velstelt. Solforholdene er gode og gir tomten en hyggelig atmosfære. Det gjøres oppmerksom på at garasjen deles med naboeiendommen ''Markavegen 25''. Det er ikke opprettet noen tinglyst avtale på forholdet. Kjøper overtar ansvar og risiko for forholdet. En større del av nevnte garasje går over på naboeiendom ''Markavegen 25''. Ifølge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 1074 m² og et ''historisk areal'' på 1084 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i et etablert og barnevennlig boligområde på Kårtorp i Furnes. Fra eiendommen er det kort avstand til det meste du trenger i hverdagen. Det er kun ca. 500 meter til Olrud Handelspark, hvor du finner OBS Hypermarked med post i butikk, Rema 1000, apotek, kafé og diverse andre forretninger. Hamar sentrum ligger ca. 5 km fra eiendommen og kan by på et rikt utvalg av kaféer, restauranter og butikker. I gangavstand fra byen ligger CC Hamar med over 80 butikker og serveringssteder. I sentrum finner du også Hamar kulturhus med kino, bibliotek og en rekke konserter og forestillinger året igjennom. Jernbanestasjonen ligger i byen hjerte og har hyppige avganger til blant annet Oslo og Trondheim. For de minste barna er det ca. 1 km til både Stavsberg og Simenstua barnehage. Stavsberg barneskole stod ferdig bygget i 2019 og ligger også ca. 1 km fra boligen. Til Furnes ungdomsskole er det ca. 4 km, og til Hamar Katedralskole er det ca. 3 km. Kort avstand til holdeplass for buss, hvor du har hyppige avganger mot Brumunddal og Hamar. Rask og enkel veg ned til E6 som nylig har åpnet for 4-felts motorveg til Brumunddal og hele vegen til Oslo. For den som er glad i tur- og friluftsliv er det gode muligheter i Frøbergsberget og Furuberget som ligger like i nærheten. Her kan du ta deg gjennom fine turområder, blant annet ned til Mjøsa, mot Hamar, Jessnes og Brumunddal.

  Byggemåte
  Byggeår 1969. Taktekking av taksteinsplater av metall fra ca. 2000. Undertak av trepanel fra byggeårene. Besiktiget fra bakkenivå. Takrenner, nedløp og beslag av metall. Bindingsverkskonstruksjon fra byggeårene. Utvendige fasader med bordkledning. Saltak konstruksjon av plassbygde W-takstoler fra 1969, samt prefabrikkerte W-takstoler fra 1983. Malte trevinduer med 2-lags isolerglass fra 1981, 1983, 1989, 1993, 2007 og 2019, samt malte trevinduer med 2-lags thermopanglass fra byggeåret og 1978. Varevinduer. Enkle vinduer. Malt ytterdør i tett utførelse med sidefelt som hindrer noe av innsynet. Malte skyvebalkongdører med 2-lags isolerglass fra 1991 og 1996. Terrasser med konstruksjoner, spaltegulv, rekkverk og håndlist av treverk. Balkong med konstruksjoner, spaltegulv, rekkverk og håndlist av treverk. Utvendig trapp med konstruksjoner, trinn og håndlist av treverk. Utvendig terrengtrapp med konstruksjoner av betongblokker. Innvendige gulv med parkett, laminat og belegg. Innvendige vegger med malt panel, malt tapet, behandlet panel og tapet. Innvendige himlinger med malte plater. Plate på mark av støpt betong i sokkeletasjen og 1. etasjen. Etasjeskillere av trekonstruksjoner i tilbygget del av 1. etasjen Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Morten Silkebækken AS Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Utvendig > Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Takrenner har punktvise lekkasjer. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr Symptomer på aktivitet fra skadedyr er observasjoner av muselort. Utvendig > Vinduer: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Utvendig > Dører: Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Konstruksjonene har skjevheter. Innvendig > Overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. Innvendig > Krypkjeller: Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Det er manglende fuktsperre på bakken. Det er for dårlig terrengfall vekk fra konstruksjonen. Innvendig > Innvendige trapper: Trappen har en del slitasjegrad utover det som er normalt ut ifra alder. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Innvendig > Innvendige dører: Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Innvendig > Andre innvendige forhold: Det er påvist andre avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt for flere av oppvarmingskildene. Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/toalettrom: Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet Det er montert vinduer eller dører i våtsonen. Det er uegnede materialer i våtsoner. Våtrom > Overflater Gulv > Bad/toalettrom: Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist at gulvoverflaten har sprekker. Våtrom > Sanitærutstyr og innredning >Bad/toalettrom: Det er påvist riss/sprekker i utstyr på våtrommet. Våtrom > Ventilasjon > Bad/toalettrom: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/toalettrom: Det er påvist sprekker i fliser. Det er montert vinduer eller dører i våtsonen. Det er uegnede materialer i våtsoner. Det er påvist avvik i fuger. Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Våtrom > Overflater Gulv > Bad/toalettrom: Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist sprekker i fliser. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist avvik i fuger. Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/toalettrom: Det er påvist skader på innredning. Våtrom > Ventilasjon > Bad/toalettrom: Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende. Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Rommet har kun naturlig ventilasjon. Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom: Det er påvist andre avvik: Det er påvist overflater med noe slitasje. Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom: Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist avvik i fuger. Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Vaskerom: Det er påvist andre avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Rommet har kun naturlig ventilasjon. Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende. Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Tekniske installasjoner > Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Det er irr på rør. Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Tre-faset elektrisk anlegg. Innvendig boks med hovesikring 3x40A og overspenningsvern. Sikringsskap med strømmåler og jordfeilautomater for 12 kurser. Tomteforhold > Drenering: Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for dreneringen er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Utvendig tetting/fuktsikring av grunnmuren er avsluttet under utvendig terreng. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Innsiden av grunnmuren har misfarging. Det er registrert løs puss på muroverflater. Tomteforhold > Oljetank: Ingen dokumentasjon fra kontroll siste 12 måneder foreligger. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: Utvendig > Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. Konstruksjonene har skjevheter. Det er påvist andre avvik: Det er påvist overflater med vær- og fuktslitasje. En del mosedannelse i terrengtrappen. Innvendig > Pipe og ildsted: Pipevanger er ikke synlige. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Innvendig > Rom Under Terreng: Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/toalettrom: Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Rustskader i sluk. Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt >Bad/toalettrom: Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Det er ikke tilfredsstillende membran/tettesjikt på våtrommet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad/toalettrom: Ved fuktmåling i nedre del av vegg mot våtsone fra tilstøtende rom, måles høye fuktverdier. Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom: Det er ikke membran/tettesjikt på våtrommet. Rustskader i sluk. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom >Vaskerom: Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Kjølerom: Konstruksjonen har indikasjoner på feil konstruksjon og bør undersøkes ytterligere eller det må innhentes dokumentasjon på valgt løsning. Det er målt høyt fuktinnhold i gulv. Det måles fuktverdier opp imot faregrensen for en skadeutvikling. Tomteforhold > Forstøtningsmurer: Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren. Tomteforhold > Terrengforhold: Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren. KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT: Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad/toalettrom Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 14.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen. Eiendommen er en del av et dødsbo og selges via arvinger (eventuelt fullmektig). Arvingene (eventuelt fullmektig) har ikke bebodd eiendommen og har således ikke spesifikk kunnskap om denne. Egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt/besvart og interessenter oppfordres derfor til å foreta nøye undersøkelser av eiendommen, helst med bistand av bygningskyndig, før bud gis.

  Innhold
  Eiendommen består av enebolig og halvpart av garasje. (Deles med nabo). Garasjedelen har tilbygget et overbygg/carport som ikke er byggemeldt og godkjent. Selve boligen går over to plan og inneholder: 1. Etasje: Gang/trapperom, stue, kjøkken, bad/toalettrom, soverom 1, soverom 2, soverom 3. Sokkeletasje: Vindfang, gang/trapperom, gang, kjellerstue*, bad/toalettrom*, vaskerom, soverom. *Rommene er ikke godkjent for varig opphold. Se pkt. ''ferdigattest/brukstillatelse''.

  Standard
  Eneboligen strekker seg over to plan. Bygget i 1969. I boligen finner du et soverom i sokkeletasjen, perfekt for gjester eller som et privat kontorrom. I første etasje venter hele tre romslige soverom, ideelle for familien. Her vil alle kunne nyte sitt eget personlige rom og privatliv. Det er innredet en kjellerstue i sokkeletasjen*. Men denne er ikke godkjent for varig opphold. *Se pkt. ferdigattest/brukstillatelse Kjøkkenet har en fin planløsning som gir god flyt mellom matlaging og underholdning. Kjøkkeninnredningen har profilerte fronter, laminerte skrog og flotte laminerte benkeplater. Det er rikelig med skap- og benkeplass for å tilfredsstille enhver kulinarisk entusiast. Her finner du også en enkel kum og et praktisk ett-greps blandebatteri. Kjøkkenet gir rom for frittstående hvitevarer, inkludert komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin. Benkeplatene ble nylig oppgradert i 2022, og gir en frisk og moderne atmosfære. Det første som vil fange øyet ditt når du går inn i stuen i 1. etasje, er de imponerende vindusflatene som strekker seg høyt. Dette gir rommet en unik følelse av romslighet og lar sollyset flomme inn hele dagen. Med så mye plass å jobbe med, er innredningsmulighetene uendelige. Du kan enkelt sette opp både spisestuemøbler og sittegrupper for å møte alle dine behov. Tenk deg å samle venner og familie rundt spisebordet for hyggelige måltider og samtaler, eller koble av i den komfortable sittegruppen mens du nyter utsikten. Det er to baderom* i huset. Badet i første etasje inneholder baderomsinnredning med glatte fronter, heldekkende servant, ett-greps blandebatteri og et praktisk speil, samt badekar. Elektriske varmekabler i gulv. Sokkeletasjens bad* har flislagte vegger, malt tak og et gulv med elektriske varmekabler. Innredningen inkluderer glatte fronter, en laminert benkeplate med nedfelt servant, ett-greps blandebatteri, speil med hylle og belysning. Dusjen har dusjvegger og vegghengt dusjbatteri. Gulvmontert toalett. *Sokkeletasjens bad er ikke godkjent for varig opphold. Se pkt. ''ferdigattest/brukstillatelse''. Energibevisste vil sette pris på de tre varmepumpene i boligen, to av dem installert i 2018 og en i 2016. Disse bidrar til å redusere energiforbruket og opprettholde en behagelig temperatur hele året. Den romslige tomten rundt eiendommen gir fantastiske solforhold og en flott utendørs opplevelse. Kort vei til alle nødvendigheter i hverdagen gjør beliggenheten enda mer attraktiv. *For mer informasjon se pkt. ''ferdigattest/brukstillatelse''.

  Innbo og løsøre
  - Den håndlagede miniatyr-stavkirken medfølger ikke ved salg. Se forøvrig bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I garasje* eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass. *Garasjeanlegget deles med nabo - ''Markavegen 25''. Garasjeanlegget går over tomtegrensene. Selger opplyser at Markavegen 25 og Markavegen 27 disponerer ett garasjeløp hver. Det gjøres oppmerksom på at forholdet ikke er tinglyst.

  Forsikringsselskap
  Sparebank 1. FRENDE

  Radonmåling
  Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på, at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Feiing ble utført siste gang i 2016. Tilsyn ble sist gang utført i 2016, uten pålegg om utbedringer. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Elektrisk myndighet har ikke foretatt noen besiktigelse av anlegget. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Areal i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten. Boligens areal oppgis i BRA (bruksareal), som deles i underkategoriene BRA-i (arealet innenfor boenheten), BRA-e (arealet utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder hvor adkomsten er utenfor boenheten), og BRA-b (arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten). TBA er arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 112 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000,00))   129 542,- (Omkostninger totalt)   4 629 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  3 luft-til-luft varmepumper. Elektriske varmekabler på badene - Parafinovn av type Jøtul i 1. etasjen. - Kombiovn/-innsats av type Jøtul i sokkeletasjen med omramming av teglsteiner. Det er en utvendig oljetank. Kostnader til fjerning/sanering/omgjøring må påregnes. Fra 01.01.2020 ble det innført forbud mot bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming. Overgang til bruk av biofyringsolje krever gjerne rensing av tank og justering/tilpassing av fyringsanlegget. Som eier av eiendom med oljetank, er man ansvarlig for at oljetanken er i forsvarlig stand og ikke lekker. Enkelte kommuner har innført lokal forskrift om nedgravde tanker. Denne forskriften vil da stille krav til tilstandskontroll av nedgravde oljetanker. Kjøper overtar ansvar og risiko for forholdet.

  Energiklasse
  E

 • Kommunale avgifter
  14658

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 14.658,34,- i 2022. I disse inngikk bla. eiendomsskatt, renovasjon, feie- og tilsynsgebyr samt vann- og avløpsgebyr. Avgiftene vil variere som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter. Det gjøres oppmerksom på at boligen sto ubebodd i store deler av 2022. For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): - Abonnementsgebyr vann og avløp: Kr 8.523,-. - Forbruk vann: Kr 30,18,- per kubikk. - Forbruk kloakk: Kr 34,75,- per kubikk. - Renovasjon: Kr 5.318,- (middels beholder - 140 liter). - Feie- og tilsynsgebyr: Kr 555,- (feiing 1 pipeløp hvert 2. år). - Eiendomsskatt: Kr 5.667,-

  Formuesverdi primær
  1034556

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3724401

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «Offentlige/kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Det er ellers ingen kjente, tinglyste heftelser (dokument) som skal følge med eiendommen.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt ferdigattest for våningshus i 1969. Det ble utstedt ferdigattest for påbygg i 1980. Det er ikke mottatt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for garasje og intillbygget carport delt med nabo. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. I byggetegninger er kontor/stue og bad i sokkeletasje definert som bod/disp.rom (boligens tilleggsdel). Det er ikke kjent med at det er søkt om bruksendring for nevnte areal/rom. Rommene er derfor ikke godkjent for varig opphold (boligens hoveddel), men er likevel inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport. Det er ikke tegnet inn karnapp på fasade mot øst, kjellervinduene til kjellerstuen er større enn på tegningene, det er ikke tegnet inn trapp på fasade mot sør, det er ikke tegnet inn vindu ved terrasse på fasade mot nord. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei via naboeiendom. Det er ikke kjent med at det er tinglyst avtale om vegrett. Kostnader til veivedlikehold må påregnes. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Kårtorp, fra 09.10.1978. Reguleringsformål for eiendommen er kjørevei og boliger. Eiendommen omfattes av kommuneplan for Ringsaker kommune (2022 - 2026) hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse. Det gjøres oppmerksom på at det er satt igang planlegging av ny kommuneplan for Ringsaker kommune (2024 - 2040). Det gjøres også oppmerksom på at eiendommen ligger i nærheten av Hamar flyplass.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med èn bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant for dette salgsobjektet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 112 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000,00))   129 542,- (Omkostninger totalt)   4 629 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  129542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 14.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen. Eiendommen er en del av et dødsbo og selges via arvinger. Arvingene har ikke bebodd eiendommen og har således ikke spesifikk kunnskap om denne. Egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt/besvart og interessenter oppfordres derfor til å foreta nøye undersøkelser av eiendommen, helst med bistand av bygningskyndig, før bud gis.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

Mattis Barmoen Andersen

Megler

Mattis Barmoen Andersen

91 51 33 69

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev