aktiv-eiendomsmegling
Hytta er bygget ca 1976

Fyresdal Gausvatn - hytte

Hyttetun med flott utsikt og gode solforhold | innlagt strøm | 3 soverom

 • 1 290 000
 • BRA 57 m²
 • PRISANTYDNING1 290 000
 • OMKOSTNINGER48 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 338 392
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 976
 • AREALP-rom 56 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 175 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 1 290 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  32 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 290 000,-))
  --------------------------------------------------------
  48 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 338 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Hyttas areal er fordelt på følgende rom: Gangareal, stue og kjøkken i åpen løsning, bad, toalettrom og 3 soverom. I tillegg kommer to boder (den ene er innredet som anneks men er ikke godkjent for opphold) og utedo.
Hytta danner tun med bodene og utedoen

Gausvatn - hytte, Vestfold og telemark

 • Eldre men vedlikeholdt hytte fra 1976, innlagt strøm, 3 soverom og kort avstand til parkering. Hytta har de siste årene fått de fleste pilarer byttet, varme - og viftesystem til snurredoen, malte/beisede overflater innvendig, mm.

  Fra det overbygde inngangspartiet kommer du først inn i en gang (flislagt med varmekabler), med plass til å henge fra seg yttertøy, og med dør til toalettrommet på venstre side. Videre inn kommer du til en ny gang, med badet til høyre, og dør til stue/kjøkken rett frem. Fra allrommet er det tilgang til alle tre soverommene, samt en liten innebod og utgang til veranda på sørsiden av hytta.

  Kjøkkenet har hvitmalte heltrefronter, laminert benkeplate med nedfelt vaskekum, og godt med oppbevaring i både under- og overskap.

  "Badet" er innredet med dusjkabinett (med direkte rørgjennomføring i gulv til avløpsrør), og enkel plastvask i benkeplate med varmtvannstank og trykktank under.

  Overflatene i hytta består hovedsaklig av heltre gulvplank, trepanel på vegger (noe beiset, noe trehvitt) og panel i himling.
 • Hytta ligger flott til på østsiden av Gausvatn, i ett eldre hyttefelt med spredt bebyggelse, gode solforhold og fin utsikt. Området byr på flotte rekreasjonsmuligheter sommer som vinter.
 • Området består av spredt hyttebebyggelse.
 • Fra avkjøring fra Kleivgrendsvegen ved Bjørnerud: følg Gausvassvegen ca 4,9 km. Ta til venstre og følg veien på østsiden av vannet ca 1,4 km. Ta til venstre inn på stikkveien og kjør 200 m til du er på parkeringsplassen. Hytta ligger da på oppsiden som nærmeste hytte.
 • Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven og er en del av kjøpekontrakten. Nedenfor følger informasjon om forhold som er vurdert til TG 2 og TG 3.

  TG3:

  Taktekking:
  Tekket med plastbelagte stålplater fra byggeår uten undertakstetting. Vurdering av avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på
  taktekkingen. Det er påvist bulker i enkelte metallplater på taktekking. Taktekkingen er noe værslitt med bulker/hull det er ikke brukt
  undertak og det er eldre fuktskjolder på loft. Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  Taktekking og undertak trenger fornyelse i nær fremtid.

  Nedløp og beslag:
  Takrenner og nedløp i plastbelagt stål med eldre plastrenner mot øst og malte vindskier. Vurdering av avvik: Det er store deformasjoner i renner og nedløp. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Takrenner og nedløp har skjevheter med lekasjer i skjøter og mangler nedløp mot øst. Tiltak: Plattform for feier må monteres. Nye renner og nedløp må monteres. Stigetrinn for feier må monteres. Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Trenger fornyelse på grunn av alder.

  Bad - Generell:
  Baderommet er fra byggeår og er ikke bygget som et våtrom, det er lakkert furugulv og vegger/himling med paneler, det er montert
  plastservant på laminert veggplate, pumpedusj med beholder, trykkvannspumpe og 120 liter varmtvannsbereder fra 2021. Det er
  ikke sluk i gulv og avløp går til terreng. Vurdering av avvik: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tilfredsstiller ikke dagens krav til våtrom. Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
  Fungerer bra med forsiktig bruk.

  TG2:

  Veggkonstruksjon:
  Yttervegger i bindingsverk kledd med stående malte kledninger fra byggeår som er antatt isolert etter byggeårets krav. Vurdering av avvik:
  Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Det er ingen krysslufting bak kledningene og det er stedvis noe værslitasje. Tiltak: Musebånd/lusing må etableres. Trenger oppgraderinger og vedlikehold.

  Takkonstruksjon/Loft:
  Vurdering av avvik: Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er noen eldre fuktskjolder/kondensskader i takkonstruksjonen og det er muselort på loft. Tiltak: Påviste skader må utbedres. Lufting/ventilering bør forbedres.
  Undertak bør etableres sammen med taktekkingen.

  Vinduer:
  Vurdering av avvik: Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist andre avvik: Vinduene har noe værslitasje og har behov for vedlikehold og stedvis fornyelse på grunn av alder. Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Det må foretas lokal utbedring.

  Dører:
  Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Dørene har noe værslitasje. Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut. Det må foretas lokal utbedring. Trenger vedlikehold.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
  Vurdering av avvik: Konstruksjonene har skjevheter. Terrassen har noen skjevheter og værslitasje, terrasse mot øst er delvis fjernet, men pilarer er synlige. Tiltak: Lokal utbedring må utføres. Trenger vedlikehold og stedvis fornyelse.

  Innvendige overflater:
  Vurdering av avvik: Det er påvist skader på overflater. Furugulver har stedvis noe bruksslitasje med sprekker i stue. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak. Noen overflater har behov for vedlikehold.

  Etasjeskille/gulv mot grunn:

  Vurdering av avvik: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til
  godkjente måleavvik. Skjevhetene ble målt i stue/kjøkkendel. Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Fungerer bra med dette avviket.

  Radon:
  Det var ikke krav om radonsperre ved byggeåret. Vurdering av avvik: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Pipe og ildsted:
  Vurdering av avvik: Det er påvist andre avvik: Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Det er noe saltutslag på brannmur ved pipe og det er løse skifer på peis og foran ildsted. Tiltak: Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe. Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  Krypkjeller:
  Vurdering av avvik: Det er manglende fuktsperre på bakken. Det er noe fuktinnsig langs yttervegger og fra grunnen, men det er god ventilasjon.
  Tiltak: Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader. Fungerer bra med dette avviket.

  Kjøkken - Overflater og innredning:
  Vurdering av avvik: Det er påvist andre avvik: Benkeplaten er noe løs og slitt. Tiltak Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Avtrekk:
  Vurdering av avvik: Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken. Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres.

  Varmtvannstank:
  Vurdering av avvik: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er ikke sluk i gulv.
  Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank.

  Grunnmur og fundamenter:
  Grunnmurer med pilarer av lettklinkerblokker fra byggeår og 2019- 2022, pilarene ble skiftet ut på grunn av skjevheter og forvitringer.
  Vurdering av avvik: Det er påvist andre avvik: Det er noen eldre pilarer under hytte med avskallinger/skjevheter som trenger fornyelse.
  Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
 • P-ROM: 56
  BRA: 57
  Følgende rom inngår ikke i primærareal: boder
  Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra boligsalgsrapport. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedfyring i stua, ellers elektrisk.
 • Tomtearealet er på ca 1175 kvm ifølge tinglyst målebrev fra 1996. Målebrevet ligger vedlagt. Koordinatene er ikke digitalisert i dagens karter, og grensene fremkommer derfor ikke av kart. Alle interessenter oppfordres til å gå opp grensene ihht målebrevet.
 • Parkering på fellesparkering i enden av veien, 50 meter fra hytta.
 • Bilvei frem til fellesparkering ca 50 meter fra hytta. Det er i tillegg en enklere "vei" fra parkeringsplassen opp til hytta. Denne er ikke egnet for personbiler. Veien ble opparbeidet av tidligere eier, og det antas at denne ikke er omsøkt hos kommunen. Vinterstid må det benyttes snøskuter fra avkjøringen ved Bjørnerud. Selger opplyser at det betales en årlig avgift på kr 870 til for brøyting av fellesparkeringen ved skutergarasjene, og 350 kr til forsikring/tomteleie skutergarasje.

  Innlagt vann fra borehull. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er søkt om eller gitt utslippstillatelse, og at vannet skulle stoppet på yttervegg for å være godkjent. Ny eier overtar ansvaret for dette.

  Gråvannsavløp til terreng. Toalettløsning er snurredass og utedo.
 • Formuesverdi kr 314 019 for ligningsåret 2020.
 • Kr. 3 080 pr år. Avgiften omfatter renovasjon og feiing.
 • Kjøper må påregne seg faste løpende kostnader for blant annet kommunale avgifter, velforening (kr 300 p.a), strøm og forsikring, etc.
 • Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen. Dette er ikke uvanlig på eiendommer fra denne tidsperioden.
  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.

  Det gjøres oppmerksom på at utedoen er oppført uten omsøking hos kommunen. Ny eier overtar ansvar for dette.

  Av vedlagte byggetegninger fremkommer det noen avvik fra dagens romløsning: inngangspartiet inkl. toalettrommet og deler av ganger er tilbygget uten omsøking hos kommunen.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Ikke aktuelt.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Det gjøres oppmerksom på følgende tinglyste servitutter og heftelser som medfølger eiendommen:
  - Dagboknr 858 , tinglyst 07.04.2003 , vedr Forkjøpsrett. Rettighetshaver er John Husstøyl.
  Meglers kommentar: forkjøpsretten gir vedkommede rett til å tre inn det budet som måtte bli akseptert. Retten er ervervet i 1999, og vil ihht. lov om løysingsrettar være mulig å slette når det er gått 25 år. Avklaring av forkjøpsretten vil skje skriftlig umiddelbart etter salget. Rettighetshaver har frist på 2 måneder til å gjøre retten gjeldende fra melding om salg er gitt.
 • Kommunen opplyser at eiendommen ligger i uregulert område, men er angitt som "fritidsformål - nåværende" i kommunedelplanens arealdel. Kommunen opplyser også om at det generelt ligger krav til reguleringsplan dersom det i fremtiden er ønskelig med oppgradering av veier, standard, mm.
 • Gnr. 43 Bnr. 31 i Fyresdal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger. Vær vennlig og sett inn ønsket overtakelsesdato ved budgivning. Dersom hytta overtas før forkjøpsretten er avklart anbefales kjøper å ikke gjøre endringer ved eiendommen før avklaring foreligger.

  Hytta selges medfølgende løsøre og tilbehør slik den står på visning. Selger forbeholder seg likevel rett til å fjerne private gjenstander og mindre ting av affeksjonsverdi.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag for gjennomføring av salgsoppdraget på 2%. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 8000 ,- og oppgjørshonorar kr. 5 900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Camilla Selås
Simen Dippner Bakke

Megler

Simen Dippner Bakke

90 92 22 27

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev