aktiv-eiendomsmegling
4974710_1-fxtyxb1.jpg

GAN Hølandsveien 91

Eldre enebolig med tomt over 5700 kvm og flott utsikt. Nærhet til buss og barnehage. NY PRIS!

 • kr 3 665 000
 • BRA 108 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 3 665 000
 • Omkostningerkr 129 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 794 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 950
 • Soverom2
 • ArealP-rom 76 m²
 • Tomt5 741.1 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 665 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 91 625,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 665 000,00))   108 667,- (Omkostninger totalt)   3 773 667,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Stor tomt på over 5 mål med mindre enebolig i et ekspanderende område langs Hølandsveien. Eiendommen ligger i et landlig boligområde rett utenfor Fjellsrud i Gan i Lillestrøm kommune, ca. 7 km utenfor Fetsund sentrum. Boligen ligger i er naturskjønt område med nærhet til skole, barnehage, offentlig kommunikasjon og gode servicetilbud.

Hølandsveien 91, Viken

 • Tomt
  5741.1m²

  Beskrivelse av tomt
  Skrånende tomt, stedvis opparbeidet med plen, uteareal og gruset gårdsplass.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i et landlig boligområde rett utenfor Fjellsrud i Gan i Lillestrøm kommune, ca. 7 km utenfor Fetsund sentrum. Boligen ligger i er naturskjønt område med nærhet til skole, barnehage, offentlig kommunikasjon og gode servicetilbud.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger. Eiendommen har adkomst via offentlig og privat veg.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.

  Offentlig kommunikasjon
  Bussholdplass rett ved eiendommen.

  Byggemåte
  Enebolig i en etasje over kjeller og kryperom. Boligen ble oppført i 1950 med materialvalg typisk for byggetiden. Boligen har varierende vedlikehold på overflater.Det bør påregnes vedlikehold og utbedringer på boligen da den er preget av elde og slitasje Bygningen er oppført i tre. Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 03.02.2023 av Joachim Tollefsen for teknisk beskrivelse av eiendommen. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. Forhold som har fått TG2: Utvendig > Veggkonstruksjon Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Utvendig > Dører Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Utvendige beslagsløsninger er ikke fagmessig utført. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Konstruksjonene har skjevheter. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Innvendig > Innvendige dører Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Våtrom > Overflater Gulv > Bad Innvendig > Innvendige dører Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Våtrom > Overflater Gulv > Bad Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall). Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulvet. Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken Kjøkkenet har ventilator med omluft (kullfilter). Tekniske installasjoner > Vannledninger Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Det er irr på rør. Tekniske installasjoner > Avløpsrør Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tomteforhold > Drenering Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Forhold som har fått TG3: Utvendig > Nedløp og beslag Det er store deformasjoner i renner og nedløp. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000 Utvendig > Vinduer Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Innvendig > Overflater Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Innvendig > Rom Under Terreng Det er påvist fuktighet i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig.Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Automatsikringer og noen skrusikringer. Det er to sikringsskap i boligen, det ene er plassert i gangen, det andre er plassert på loftet. TG 3 er gitt da deler av det elektriske ser ut til å være utført av ufaglærte. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Det er registrert setningsskader/store riss/sprekker. Grunnmuren har sprekkdannelser. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke nærmere kjennskap til den. Den er for stunden leid ut.

  Innhold
  P-rom: Hall/entre, bad, kjøkken, stue (med oppgang til spisestue) og 2 soverom. S-rom: Uinnredet kjeller.

  Standard
  Boligen trenger oppussing og vedlikehold for å komme opp i dagens standard. Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 03.02.2023 av Joachim Tollefsen for teknisk beskrivelse av eiendommen.

  Innbo og løsøre
  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering på gruset gårdsplass.

  Radonmåling
  Det er ikke gjennomført noen radonmåling på boligen.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 665 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 91 625,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 665 000,00))   108 667,- (Omkostninger totalt)   3 773 667,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Det er montert varmepumpe av typen luft til luft i stuen. I øvrig er det panelovner samt vedpeis.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  12894

  Kommunale avgifter år
  2022

  Formuesverdi primær
  693558

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2496808

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3030/456/217: 16.06.2011 - Dokumentnr: 460403 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:0227 Gnr:56 Bnr:17
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1424117 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0227 Gnr:56 Bnr:217
  16.06.2011 - Dokumentnr: 460414 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3030 Gnr:456 Bnr:79


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen kan ikke bekrefte hvorvidt ferdigattest foreligger.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning og avløpsnett via private stikkledninger. Eiendommen har adkomst via privat veg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 665 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 91 625,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 665 000,00))   108 667,- (Omkostninger totalt)   3 773 667,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  129542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,5 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 16 000:,- oppgjørshonorar kr 6.500 ,- og en visning kr 2 500 , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 40 000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  ,-. Utleggene omfatter Kommunal info samt sikring. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket 40 000,- .  Alle beløp er inkl. mva. 

Carl Fredrik Bergener

Megler

Carl Fredrik Bergener

94 85 17 80

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev