aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Trivelig småbruk med landlig beliggenhet på Gardvik!

BUD INNE. Trivelig småbruk med oppgradert enebolig! - Vognhus, garasje og låve m/ innredet kontor - Dyrket mark og skog!

 • BRA 107 m²
 • 2 soverom
 • OMKOSTNINGER71 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 321 142
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 900
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 107 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT32 911 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 250 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  55 000,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  71 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 321 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Eneboligen inneholder:
1. etasje: Entré, stue, kjøkken, bad, WC, soverom, trapperom (kott under trapp)
2. etasje: 1 soverom, gjesterom/kontor, trapperom og gang

I tillegg en garasje på 19 kvm, vognskjul på 53 kvm og driftsbygning/låve på 246 kvm (BRA).
Velkommen inn!

Lutnevegen 25, Innlandet

 • Enebolig fra 1900 som er mye oppusset i senere år.

  Overflater:
  Innvendig er det flis på kjøkken og ellers laminat på gulv. MDF-panel og trepanel samt noe malt tynnpanel på vegger 2.etg.
  Himlingsplank/takessplater i himling. Downlights i entre, bad og soverom 1.etg. Plassbygget malt repotrapp m/laminat i trinn. Tette opptrinn og kott under trappen. Malte heltre speildører samt finerdører 2. etg. (de ene er malt).

  Kjøkken:
  Takhøy kjøkkeninnredning m/profilerte malte fronter og folierte skrog. Eik benkeplate m/nedfelt rustfri kum. Enkelte overskap m/vitrinedører. Plass for frittstående hvitevarer: komfyr, kjøl- og fryseskap. Ventilator i overskap.

  Bad:
  Flislagt bad fra ca. 2010. Steinmosaikk på gulv i dusjhjørne. Himlingsplank m/downlights i innvendig tak. Badet inneholder baderomsinnredning m/heldekkende servant, underskap/skuffer og speil over, dusjhjørne/glassdører og dusjgarnityr. VV-bereder er også plassert i rommet.

  WC-rom:
  Rommet har laminat på gulv, MDF panel på vegg og himling. Gulvstående toalett, baderomsinnredning m/heldekkende servant, skuffer, under-, over-, høyskap, speil og lys.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  TG3 - Store eller alvorlige avvik:
  Etasjeskille - 2.etg. - Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
  standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Kontrollmålt trapperom med høydeavvik 34mm fra ytterhjørne og diagonalt i rommet (over 20mm på 2m). Kontrollmålt største soverom med høydeavvik 50mm fra hjørne mot skap til ca. midt i rommet (godt
  merkbare høydeavvik). Litt gnirk/svikt i gulvene.

  Krypkjeller- Det er manglende fuktsperre på bakken. Det er påvist skader på konstruksjoner i krypkjeller som er forårsaket av råte eller sopp. Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Stubbegulvet er av asfaltplate under kjøkken og plast under badet, dette er en feilkonstruksjon m/fuktsperren på kald side og det er lommer m/synlig vann over plasten. Det er ingen ventilering (et rør i mur som er tettet m/isolering) eller fuktsperre over grunn. Ved fuktmåling i nedkant bjelker har disse verdier som defineres fuktig treverk (over 20%). Det råte i understøttelse av plank ned mot grunnen ved siden av luke og noen trebiter som ligger på bakken (vitner om fuktig grunn). Åpen isolering i stubbeloft ved fremkant av luke mot gulvet. Variable/høye verdier ved fuktsøk i muren mot terreng (noe saltutslag).

  TG2 - Avvik som kan kreve tiltak:
  Taktekking - tilbygg soverom - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen og undertak. Litt ujevnhet i skjøt samt bulk. Naturlig falming av overflate.

  Nedløp og beslag - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

  Veggkonstruksjon - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Montert uten luftelekt. Lusinger er mangelfulle. Det er i ettertid montert musebånd, men ikke ibt. monteringsanvisning (ligger under, og ikke bak panel). Ikke mulig å kontrollere bunnstokk etc. da det er innkledd m/panel (kjent risikokonstruksjon på tømmerbygg). Naturlig noe endesprekk.

  Vinduer - Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne Sprukkent i stue. Kjøkkenvinduet tar litt i karmen v/lukking.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger - Det er påvist at dekke på terrassen har en del sprekker. Fliser har en del sprekker og løsninger.

  Etasjeskille/gulv mot grunn - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Kontrollmålt stue med høydeavvik 18mm fra midt på gavlvegg til hjørne mot bad. Kontrollmålt soverom med høydeavvik 19 mm fra midt på langvegg til innerdør. Litt gnirk/svikt i gulvene.

  Radon - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Pipe og ildsted - Pipevanger er ikke synlige. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Flis under vedovn går kun 27cm ut foran vedinnlegg (krav er 30cm). Brennbar veggplate nærmere enn 30cm fra feieluke. Pipe tildekket med plate mot kjøkkeninnredning.

  Innvendige trapper - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

  Innvendige dører - Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. 2.etg.: Dør til soverom går ikke i lås, dør til soverom 2 tar mye i karm/terskel. 1.etg.: Dør til entre og mellom kjøkken/trapperom tar mindre i karm/terskel.

  Overflater vegger og himling på bad - Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Nedenfor dusjbatteri. Sementbaserte hjørnefuger gir mistanke om at badet ikke er utført av fagutdannet (det benyttes elastisk fugemasse/silikon i hjørner).

  Overflater gulv på bad - Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Noe riss mot fliskant utenfor dusjhjørnet. Rommet er forhøyet i del av gulv m/dusj og sluk. Ikke sluk på lavere del. Gulvene er tilnærmet flate, men noe nedsenk/lokalt fall i avgrenset dusjhjørne m/bunnlist rundt dusjdører. Evt. vannsøl utenfor dusj ledes ikke til sluk (forhøyningen ved dusj er høyere enn terskel). Varmekabler ikke funksjonsprøvd (avslått). Litt skall på kant av flis ved forhøyningen i gulvet.

  Sluk, membran og tettesjikt på bad - Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Påvist en form for mansjett over klemring i sluk, men ikke synlig m/innstikk under og inn i sluket. Ellers ikke synlig mansjetter/membran ved rørgjennomføringer (veggbokser) og synlig ikke spesiell tetning rundt rør for servant. Ikke synlig membranoppkant på terskel. Tettesjiktet er udokumentert.

  WC - Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering. Kun ventil og åpningsvindu. Mindre svelling i laminat under innredning.

  Vannledninger - Det er irr på rør. Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket. Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør-i-rør- system. Drenering fra skap er ikke funnet i bad, mulig ført i krypkjeller, men mangler da evt. synliggjøring av lekkasjevann. Uklamrede rør i kjeller (lite synlighet/igjenisolert). Ikke tettemuffer mellom rør og varerør i wc eller kjøkken. Irr ved stoppekraner (ukjent hvor stoppekran 2 går- står stengt). Udokumentert- kan være utført ufaglært mtp. noen påviste forhold.

  Avløpsrør - Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Ikke funnet avløpslufting (ikke synlig luftehatt på tak el.l.)

  Varmtvannstank - Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Ikke sluk (dusj avgrenser sluket m/forhøyning av bunnskinne). Tilkoplet via stikk-kontakt (dagens krav er fast tilkopling). (Påpeker stikk er nært badegulv- gulv er våtsone).

  Elektrisk anlegg - Sikringsskap fra 2015 m/automatsikringer. Ellers el-opplegg av variable aldre.

  Drenering - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

  Tomteforhold - Lite fall fra huset enkelte steder.

  TGIU - Ikke undersøkt:
  Takkonstruksjon/Loft - Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner
  fra underliggende etg. Spaltekledning/lufting i gesimser påvist, men ikke på soveromstilbygget m/skrå inv. himling og kan se
  ut som dette er uventilert (himlingen inv. i soverom har en del krakelering).

  Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad - Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone.

  Varmesentral - Varmekilder må funksjonsprøves over tid med heving/senking for å avdekke tilstand.

  Boligens øvrige bestanddeler har fått TG1 (Mindre eller moderate avvik).
  For utfyllende tekniske standard for øvrig henvises det til vedlagt tilstandsrapport.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen har en fin, landlig beliggenhet i fredelig område på Gardvik. Det er ca. 2 km til Mo som er nærmeste tettsted hvor det er matbutikk, kirke, barnehage, barne- og ungdomsskole, idrettshall og båtbrygger ved Storsjøen.

  Det er kort avstand til den nordre enden av Storsjøen. Sjøen er kjent for sitt gode gjeddefiske og populære isfiske, og på sommeren er det yrende båtliv på sjøen. Fine badeplasser i nærområde.

  Nord-Odal kommune har fire barnehager. Barnehagene er lokalisert på Sand, i Mo og Knapper. Kommunen har to barneskoler og en ungdomsskole. Eiendommen sokner til Sand sentralskole (1.-7.trinn) og Nord-Odal ungdomsskole (8.-10.trinn).

  Det er ca. 12 km fra kommunesentret Sand, ca 27 km til Skarnes, ca 68 km til Gardermoen, ca 72 km til Hamar og ca. 106 km til Oslo.
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger
 • Enebolig:
  Salet takkonstruksjon antagelig av sperrer. Taktekkingen er av lakkerte stål/aluminiumsplater m/taksteinsprofil fra nyere tid samt noe eldre A-plater på soveromstilbygg. Lakkerte metall beslag, renner og nedløp. Heldekkende pipebeslag. Veggene har tømmerkonstruksjon og stående bordkledning samt antatt noe bindingsverk på tilbygg. Malt i perioden 2020-2021. Trevinduer med 2-lags glass. De fleste fra 2009 - 2011. Et fra 1993 i kjøkken samt et eldre i stue (sprukkent). Moderne malt hovedytterdør m/isolerglass. Flislagt betongplatting foran gavl og entre mot gårdsplassen. Neppe noen drenering mtp. byggeår. Grunnmur i gråstein og betong. Istøpte sementblokker på entretilbygg og mulig pilarer på soveromstilbygg.

  Garasje:
  Garasje fra 1975. Alminnelig uisolert bindingsverksgarasje m/saltak fundamentert over betongplate på mark. Utvendig kledning av tømmermannspanel og taktekking av lakkerte metallplater (uten undertak). Panelet vippeport for adkomst. Inv. Påbegynt isolert (vegger) og de fleste vegger kledd m/OSB finér. Det er sprekker i betongplaten/mur og litt skjevhet. Tak for søppeldunker på side.
  I løpet av perioden 2019-2022 er garasje er malt, isolert, det er byttet noe kledning, det er pasatt Osb-plater innvendig.

  Vognskjul:
  Bygget i 1955. Alminnelig uisolert bindingsverksbygning m/saltak fundamentert ulike tegl/lecastein over støpt plate (har en del sprekker og er høyere på indre del). Utvendig kledning av tømmermannspanel og taktekking av stålplater (uten undertak). Tofløyet bordet sidehengslet port for adkomst. Vindskier/isbord front skiftet (slitte m/partiell råte bak). I løpet av perioden 2019-2022 er vognskjulet malt, har fått byttet noen bord, vindskier og isbord pa den ene siden.

  Driftsbygning/låve:
  Bygget i 1955. Variabel standard, nyere isolert og innredet en del 1.etg (2012) og original standard i 2.etg. Tradisjonell bindingsverkslåve m/saltak fundamentert over betongfundament og noe dekker. Utvendig kledning av stående bordkledning/tømmermannspanel og taktekking av eldre betongtakstein uten undertak på ene halvside. Noe råteskadet nedkant/forkant tak på langside og renner er mangelfull begge sider. Vindskier/isbordbeslag er skiftet. Gruset terreng låvebru med betong/mur vanger. Delvis tre- og betonggulv som etasjeskiller samt noe jordgulv i S-rom. Stort 3-lags vindu fra 2012 i 2.etg. og nyere isolerglassvinduer samt ytterdør i innredet del 1.etg. Ellers bord/labankdører for adkomster. Større deler av 1.etg. er innredet og tidl. benyttet til kontorer i 1.etg. som har flis og laminatgulv, malte gipsflater og takess, nyere dører/vinduer og opplyst isolert. Anfører det er påvist fuktskjolder under vindu samt ved stikkontakt i innerste kontorrom og i nedkant gipsplate gang. Det er opplyst fuktinnsig inn i gammel fjøsgang og i denne gangen og et stykke innover er nedre del av gipsplater fjernet. Merkbart noe ujevnhet i enkelte laminatgulv. I løpet av perioden 2019-2022 er det er malt to vegger pa låven, vindskier og isbord er byttet pa begge sider.
 • 1.etg: 80 kvm Bra
  2.etg: 27 kvm Bra

  Følgende rom inngår i primærareal: Alle rom
 • - Innvendige vannledninger er av plast (rør i rør). Avløpsrør av plast. Nyere 120l VV-bereder.
  - Boligen har naturlig ventilasjon.
  - Sikringsskap fra 2015 m/automatsikringer. Ellers el-opplegg av variable aldre.
  - Batteridreven røykvarsler i hver etasje og 6 kg pulverslukker fra 2013.

  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Boligen varmes opp med elektriske panelovner og varmekabler i bad. I tillegg vedfyring i peisovn i stue.

  Strømforbruk varierer fra husstand til husstand etter ulike forbruksmønster.
  Det gjøres oppmerksom på at enkelte beboelsesrom kan mangle oppvarmingskilde, og kjøper overtar boligen slik den fremstår på visning.
 • Oppgitt areal er omtrentlig. Oppmålte grenser er usikre. Se vedlagt grunnkart.

  Stor tomt bestående av dyrket mark, skog og opparbeidet tun med gruset gårdsplass, noe fjell i dagen, gress, prydbusker og hekker. Heller lagt utenfor vognskjul mot vei (uferdig mot kanter og litt deformasjon). Mur i nivåskille mot heller/påbegynt fylling er ikke sikret.

  23,3 daa er dyrket mark, 4,8 daa produktiv skog og 4,9 daa annet. Se vedlagte gårdskart.
 • Garasje og på gårdstun.
 • Eiendommen er tilknyttet offentlig vann.
  Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig avløp. Klargester minirenseanlegg fra ca. 2010. Service opplyst 2 ganger i året. Det kan komme et krav om tilkobling til kommunal kloakk.
  Direkte adkomst fra private grusede Lutnevegen. Opplyst kostnad på ca. 1000kr/år for denne boligen til brøyting og veivedlikehold.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 363 437 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 308 371 per 31.12.20
 • Kr. 14 467,38 pr. år (prognose for 2022)

  Fordelt på:
  Eiendomsskatt kr 4 068,-
  Feiing/tilsyn kr 597,50
  Slam, kontroll gebyr kr 93,75
  Renovasjon kr 3 468,75
  Ab. gebyr vann kr 2 000,-
  Forbruk vann, areal 95 m2 kr 4 239,38
 • Kommunale avgifter, strøm, forsikring.
 • Eneboligen er oppført før 1965, før plan- og bygningsloven kom. Det var derav ikke søknadsplikt for byggetiltak på oppføringstidspunktet og derav ingen krav til ferdigattest.

  Det foreligger ferdigattest på tilbygg låve, datert 29.01.1986 og nybygg garasje datert 14.01.1981.

  Det foreligger følgende godkjente tegninger hos kommunen:
  Tilbygg låve, 1984
  Garasje, 1979
  Uthus, 1985
 • Det er tillatt å leie ut hele eller deler av egen eiendom til det formål den er godkjent for.
 • Nord-Odal kommune har 0-grense og "Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense" må fylles ut.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Rommene er beskrevet ut i fra dagens bruk, med mindre noe annet er særskilt angitt. Dagens bruk kan avvike fra originale plantegninger og trenger ikke nødvendigvis være godkjent ihht plan- og bygningsloven.

  Robotgressklipper medfølger i salget.
  Kjøl- og frys medfølger

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • 1965/4315-1/13 Erklæring/avtale
  16.10.1965
  Rettighetshaver: Mo Vannverk AL.

  1970/4606-1/13 Erklæring/avtale
  01.10.1970
  Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i
  forbindelse med senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1971/4500-1/13 Best. om vann/kloakkledn.
  06.09.1971
  rettighetshaver:Knr:3414 Gnr:52 Bnr:144

  2018/1272329-1/200 Bestemmelse om vannledning
  14.09.2018 21:00
  Rettighetshaver:GIVAS IKS
  Org.nr: 989016245
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
  Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg
  Bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærheten av anlegg

  2018/1272329-2/200 Bestemmelse om spillvann/drensvann/stikkrenner
  14.09.2018 21:00
  Rettighetshaver:GIVAS IKS
  Org.nr: 989016245
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
  Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av kabler/ledninger
  Bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærhet av kabler/ledninger

  Rettigheter på andre eiendommer
  Rettigheter på 3414-52/11
  Rettigheter i eiendomsrett
  1960/3310-1/13 Bestemmelse om vannrett
  04.11.1960
  rettighetshaver:Knr:3414 Gnr:52 Bnr:23
 • Eiendommen ligger i et område som i kommuneplan/kommunedelplan er avsatt til LNF-område.

  Det foreligger ikke planforslag som berører/inkluderer eiendommen pr.01.07.22
 • Gnr. 52 Bnr. 23 i Nord-Odal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 9 900,- og visninger kr. 2 000, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 45 000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Stefan Fjeld
Kjetil Bekkevold

Megler

Kjetil Bekkevold

40 47 80 39

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev