aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til en landlig og usjenert enebolig i Garnesvegen 126.

Garnes Garnesvegen 126

Enebolig m/ stor barnevennlig tomt. Kort gangavstand til skolene på Garnes. Nydelig utsikt og solrikt.

 • BRA 162 m²
 • 3 soverom
 • OMKOSTNINGER126 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 776 142
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 983
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 143 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 671 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 4 650 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  110 000,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  126 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 776 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Boligen går over 2 plan og inneholder. U.etasje: Vindfang, gang/hall, vaskerom, bodareal, 2 soverom. Hovedetasje: Stue, spisestue, kjøkken, soverom, hovedbad. Fra stue er det utgang til hage og stor uteplass med vinterhage. Integrert garasje. Røykhus og vedbod.
Flere herlige uteplasser.

Garnesvegen 126, Vestland

 • Innvendige overflater: Gulv: Parkett, laminat, fliser og støpt gulv. Vegger: Tapet, panel og malte flater. Himling: Platekledning og panel. Tilstandsrapport OBS: Det er foretatt 2 stk tilstandsrapporter. Begge er vedlagt denne salgsoppgave. Det er rapporten fra Nesttun taksering som er gjenngitt i dette punkt. Kjøper må sette seg inn i begge takstrapportene. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven og er en del av kjøpekontrakten. Nedenfor følger informasjon om forhold som er vurdert til TG 2 og TG 3. Takstmann har gitt tilstandsgrad 2 på følgende punkter i sin rapport: Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak: Utvendig > Dører: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Eldre dører som fungere, men nærmer seg tid for utskifting. Tiltak: Dører må justeres. Utvendig > Andre utvendige forhold: Det er lavt rekkverk på platting over garasje og på sørsiden av boligen. Det er også for store åpninger i rekkverk i forhold til dagens krav. Det er behov for vedlikeholdsbehov av rekkverk. Tiltak: Dagens krav til rekkverk er 1 meter. Utbedring er å heve rekkverket til riktig høyde og minske åpninger i rekkverk. Vedlikeholde rekkverk som maling/ utskifting bord. Innvendig > Overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Tiltak: Overflater må utbedres eller skiftes. Normalt vedlikeholdsbehov Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Normale skjevheter i forhold til alder. Tiltak: Rette av undergulv før det legges nye gulv. Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger Våtrom > Overflater Gulv > Bad: Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under) Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist avvik i krav til høydeforskjell/fall-løsning på våtrommet. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak. Våtrommet fungerer med dette avviket. Badet fungerer med dagens tilstand. Badet er 18 år gammelt. Utbedring kan vente til det lages nytt bad innen noe få år. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad: Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Tiltak: Installering av tett dusjkabinett anbefales. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig. Tekniske installasjoner > Vannledninger: Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Det er laget til sprinkler å vaskerom ved vaskemaskin. Tiltak: Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. Anlegget bør sjekkes av fagperson. Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er oppbrukt. Ved utskifting av kjøkken og bad, vil det være anbefalt å skifte ut røroppleggene samtidig. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at VVS-installasjonen(e) fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre VVS-installasjoner. Avvik som kan kreve tiltak: Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Yttertaket er på slutten av sin levetid og må forventes å skifte ut på grunn av elde. Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Skifte ut takstein, lekter, sløyfer vindskier takrenner og undertak. Montere nytt yttertak etter dagens krav til løsninger. Utvendig > Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det mangler snøfangere og takrenner er på slutten av sin levetid. Tiltak: Snøfangere må monteres for å tilfredstille byggeårets krav. Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Utvendig > Vinduer: Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Vinduene er fra byggeår og over sin levetid. Kjøper må forvente å måtte skifte vinduene i nær fremtid grunnet elde og slitasje. Det er energi sparende å skifte ut vinduene da det er her det er størst varmetap. Tiltak: Vinduer må justeres. Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Innvendig > Rom Under Terreng: Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking. Tiltak: Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader. Innvendig > Innvendige trapper: 0,745 bredde, store og mange hakk i trapp. Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad: Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak. Normal bruuksslitasje Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak. Påviste skader må utbedres. Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning. Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken: Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken. Kjøkkenventilator er defekt og må skiftes ut. Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres. Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak. Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg. Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at tanken fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. Tomteforhold > Drenering: Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Det bør gjøres lokale tiltak. Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes. Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist. Det må gjøres tiltak for bortleding av vann langs oppsiden av boligen. her ligger det brostein med sandfuger. grunnet forekomst av maur, kan dette værer noe av årsaken. Det anbefales utbedring. Tomteforhold > Terrengforhold: Det er påvist områder på eiendommen med stående vann. Tiltak: Det må foretas terrengdrenering på eiendommen. Ytterligere undersøkelser anbefales. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Tiltak: Avløpsanlegget må sjekkes. Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Takstmann har gitt tilstandsgrad 3 på følgende punkter i sin rapport: Store eller alvorlige avvik: Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. Kledning har stedvis større råteskade. Tiltak: Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. Råteskadet trekledning må skiftes ut. Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr. Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er ingen lufting i konstruksjonen. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er valmtakkonstruksjon utført som kaldtloft. Sutaket er av 3 mm sutaksplater. Det er muggvekst i sutaksplater ved ventilasjonsanlegget. I dette området er det litt lite lufting ved raft. Isolasjon stenger stedvis for lufting. Det er observertmusefeller på loft. eier opplyser at det har vært litt mus på kaldloft. Tiltak: Lokal utbedring bør utføres. Lufting/ventilering bør forbedres. Lufting/ventilering må etableres. Plast/diffusjonssperre i etasjeskillet må etableres og luftingen på loftet forbedres. Flytte på isolasjon slik at luftingen fungerer. Våtrom > Generell > Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Tomteforhold > Forstøtningsmurer: Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren. Tiltak: Forstøtningsmuren må rives og ny mur bygges. Påviste skader må utbedres. Boligen har opprinnelig standard på fasade. Kledning, vinduer og dører og yttertak er fra 1983. Bad/vaskerom kjeller. Bad med fliser på gulv og vegger. Badet inneholder servant, dusjhjørne og toalett. Skapplass i innredning og høyskap. Bad hovedetasje: Badet er bygget i 2004, fliser på gulv og vegger. Dusjhjørne, wc, boblekar. Malt himling med downlights. Kjøkken med profilerte fronter fra 1998. God skap- og benkeplass. Det opplyses at komfyr og ventilator er defekt og må byttes. Teknisk: Flexit ventilasjonsanlegg. Ny varmepumpe i 2020. Varmtvannstank 200 liter, montert på vaskerom. El-anlegg fra byggeår. Sikringsskap montert i vindfang. Skrusikringer og automatsikringer Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Boligen ligger rolig og barnevennlig i enden av en blindgate. I gangavstand fra boligen finner man skolene på Garnes (barne-, ungdoms- og videregående skole), Bjørnarhallen, kunstgressbane, barnehage, Garnes friluftsområde med bl.a. badestrand samt nydelig turterreng. I disse dager planlegges det utvidelse av Bjørnarhallen som er flittig brukt til både håndball, fotball og annen innendørsidrett. Det er også svømmehall på ungdomskolen hvor det også foreligger planer om modernisering og utvidelse. For den turglade er det kort vei til flott turterreng mot Åsheim, Arnanipa og Tunesfjellet mm. Det er også gang- /sykkelavstand til Øyrane Torg - som tilbyr det meste man måtte trenger av servicetilbud. Busstopp like ved boligen. Fra togstasjonen ved Øyrane torg kan du ta toget inn til Bergen sentrum på bare 8 minutter.
 • Boligbebyggelse.
 • Det vil bli satt opp AKTIV visningsskilt under visning.
 • Tak: Takstolkonstruksjon utført som kaldtloft. Tekket med sutaksplater. Betongtakstein fra byggeår. Veggkonstruksjon: Boligen er oppført med grunnmur i leca med pusset overflate. Etasjeskillere: Etasjeskille av tre. Drenering: Drenering er antatt fra byggeår. Grunn og fundamenter: Grunnmur oppført i lettklinker betong med utvendig pusset overflate.
 • Totalt primærrom: 143m² Totalt bruksareal: 162m² P-rom inkluderer:
  Hovedetasje: Vindfang, hall med trapp, 2 soverom, bad og gang.
  Underetasje: Kjøkken, stue, gang, soverom og bad. Areal er hentet fra tilstandsrapport. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Megler har ikke kontrollmålt arealet.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Peis i stue. Varmepumpe.
 • Tomten er opparbeidet med plen, beplantning, uteplass og asfaltert oppkjørsel.
 • Garasje samt meget gode parkeringsforhold på egen tomt.
 • Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpnett via private stikk- og fellesledninger. Tilkomst via offentlig til privat vei.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 897 107 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 3 229 586 per 31.12.20
 • Kr. 15 869,31 pr. år
  Kommunale avgifter inkluderer renovasjon, vann, avløp og eiendomsskatt.
 • De faste løpende kostnadene fordeles seg mellom kommunale avgifter og eiendomsskatt. Merk at utgifter knyttet til strøm og forsikring ikke er hensyntatt.
 • Det foreligger ferdigattest for nybygg bolighus datert 03.10.1983. Dokumenter mottatt fra Bergen kommune: - Byggemelding for nybygg bolig datert 26.10.1981. - Byggetillatelse for nybygg bolighus datert 25.01.1982. - Godkjent oversiktskart stemplet 25.01.1982. - Godkjente tegninger, godkjent 25.01.1982. - Tegninger garasje. - Oversiktskart garasje datert 01.10.1984. - Søknad om byggetillatelse påbygg garasje datert 04.10.1984. - Byggetillatelse for tilbygg garasje datert 03.12.1984.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Utdrag fra selgers egenerklæringsskjema: - Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Arbeid i samarbeid med faglærte. - Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Arbeid i samarbeid med faglærte. - Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Elektriker har utført arbeid. - Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Det er utført kontroll i nyere tid. - Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Har satt inn vinduer. Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
 • Heftelser: 1982/10250-1/106 Best. om vann/kloakkledn. 06.05.1982 Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen Gjelder denne registerenheten med flere - Gjensidig rett mellom gnr 284 bnr 234, 320, 321 og 319 til å føre vann og kloakkledninger over sine eiendommer, samt å foreta ettersyn og reparasjon på ledningene. Felles vedlikeholdsplikt. 2021/1100927-2/200 Borett 07.09.2021 21:00 Rettighetshaver:Steinestø Gro Fnr: 070867 Grunndata: 1981/20724-1/106 Registrering av grunn 10.09.1981 Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:4601 Gnr:284 Bnr:238 2020/846022-1/200 Omnummerering ved kommuneendring Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen ligger i et uregulert område, men er avsatt til bebyggelse og anlegg etter kommuneplanen. Reguleringsplaner under arbeid: Planid: 63560000 Plannavn: ARNA. GNR 286 BNR 692 MFL., FV 276 GARNESVEGEN, GARNES - INDRE ARNA Saksnr: 202220452 Dekningsgrad: < 0,1 % (0,0 m²) - Planforslaget legger til grunn "Sykkelveg med fortau"(2,5m + 2,5m) og gul midtstripe (smal veg i dag). Andre sentrale elementer i planen er ny adkomst til Storaneset industriområde, trafikksikring av kryssområder, utbedring av to plankryssinger av jernbane (Gamle Vossebanen), utbedring av mange avkjørsler med dårlig sikt, oppgradering av holdeplasser og snumulighet for buss i krysset mellom Garnesvegen og Tunesvegen (rundkjøring). Ytre del av planområdet dekker Tunesvegen frem til Rasmusvegen. Her er det foreslått fortau for å bedre forholdene forbi "dumpen", som lokalt er kjent som en svært utrygg del av strekningen. - Planen berører ikke selve eiendommen, men planforslaget grenser til eiendommen. Kommuneplan: Planid: 65270000 Plannavn: KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 Ikrafttrådt: 19.06.2019 Dekningsgrad: 100,0 % - Arealet er avsatt til bebyggelse og anlegg etter kommuneplanen.
 • Gnr. 284 Bnr. 321 i Bergen kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,2 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 14 990,-, markedsføringspakke kr 15 900,-, oppgjørshonorar kr 6 500,-, grunnpakke innhenting opplysninger kr 8 900,-, salgsoppgave kr 1 500,-, visninger kr 2 500, - og tinglysingsgebyr kr. 585 ,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 49 900,-. Utleggene omfatter innhenting av informasjon og tinglysing av pantesperre. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg og rimelig vederlag kr 9 900,- Alle beløp er inkl. mva
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Jonny Garnes
  Linda Garnes
  Runar Garnes
  Stian Garnes
Kim Stavang Olsen

Megler

Kim Stavang Olsen

97 67 63 03

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev