aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Gullsteinvegen 6 - Geilo

BUD INNKOMMET - Sjarmerende laftet enebolig med fin utsikt og gode solforhold. Nærhet til turmuligheter og Geilo sentrum

 • 3 900 000
 • BRA 156 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING3 900 000
 • OMKOSTNINGER98 842
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 998 842
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR2 005
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 137 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 820 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 900 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  97 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 900 000,-))
  --------------------------------------------------------
  98 842,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 998 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Boligen inneholder:
1.etg: Vindfang, vask/wc, Bod/teknisk, spisestue, kjøkken, stue, gang, soverom 1, soverom 2, bad. Veranda langs hele vestsiden av bygget, og delvis overbygd/innglasset.
2.etg: bad, soverom 3, soverom 4, loftsstue. Dør til balkong fra loftsstua.

På tomten er det en frittstående bod.
Eneboligen har overbygd inngangsparti

Gullsteinvegen 6, Viken

 • Laftet enebolig av 8 tommer laftetømmer fra 2005. Flott utsikt og gode solforhold. Skifergulv og spotter i tak for flere av rommene i 1.etg. Vaskerom/teknisk med egen inngangsdør. 2 bad, samt ekstra wc. Peis i stue av naturstein.
  Vegger har behandlet tømmer og himlinger har behandlet trepanel med synlige tømmeråser og takbjelker. Romslig enebolig med god plass og fine detaljer.

  Kommentar fra takstmann:
  "Enebolig oppført i laft over 2 etasjer. Byggeår er i 2005. Boligen er oppført mer som en fritidsbolig enn en bolig , med hensyn til dette er den oppført i kjente konstruksjoner som var vanlig ved oppføringstidspunktet. På befaringen ble det oppdaget en mindre vannlekkasje i tilknytning til hovedvannledning. Det ble ikke registrert store følgeskader men undertegnede er ikke kjent med om dette er utbedret. Det må her tas forbehold om ytterligere følgeskader. Det ble registrert avvik med utførelse av vannog avløpsledninger. Fagkyndig rørlegger og elektriker bør kontrollere anleggene i sin helhet. Det ble registrert relativt store avvik i våtrommene. Rommene bærer preg av ufagmessig utførelse mht. sikkerhet mot fuktskader. Våtrommene mangler også ventilasjon, noe som for øvrig gjelder boligen ellers. Det foreligger ikke brukstillatelse og eiendommen. Det må påregnes kostnader med å rette opp forholdene slik at brukstillatelse kan gis. Utover dette er det kun registrert mindre avvik som må forventes av en bolig som er nærmere nærmere 20 år."
  ------------------------
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3:

  Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele
  rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
  standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjell på over 20mm innenfor en lengde
  på 2 m. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
  standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor
  en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
  standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjell på over 30mm gjennom hele
  rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
  standardens krav til godkjente måleavvik.
  Registrert største avvik i et soveromene i loftsetasje,
  for øvrig er gulvene uten nevneverdige avvik.

  Sluk, membran og tettesjikt - Bad:
  Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet.
  Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.
  Pga av stort dusjkabinett og mye smuss var det vanskelig å inspisere gulvsluk. Det er ikke benyttet mansjetter på oppstikkende rør.

  Ventilasjon - Bad:
  Rommet har ingen ventilasjon
  Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.

  Sluk, membran og tettesjikt - Vaskerom/teknisk rom:
  Sluket har begrenset inspeksjonsmulighet og er dermed vanskelig å rengjøre.
  Sluk er ikke tilgjengelig for inspeksjon.
  Bereder står plassert over gulvsluk.

  Ventilasjon - Vaskerom/teknisk rom:
  Rommet har ingen ventilasjon

  Sluk, membran og tettesjikt - Bad:
  Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring.
  Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet.
  Det er påvist ufagmessig utførelse rundt sluk.
  Det er ikke registrert slukmansjett i gulvsluk.
  Løftehåndtak vannlås er defekt. Smøremembran er ikke utført fullstendig. Under innredning er det synlig fiberremse.

  Ventilasjon - Bad:
  Rommet har ingen ventilasjon
  Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.

  Overflater og konstruksjon > Wc:
  Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering.

  Tekniske installasjoner - Vannledninger:
  Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning.
  Det er mistanke om at arbeid på anlegget ikke er
  utført av fagperson.
  Registrert lekkasje pakkboks inntrekt varmekabel.
  Fordelerskap og røropplegg er montert på innsiden av sokkel. Overløp/drenering fra skap går også bak denne. Dette vil si at ved lekkasjer vil det oppstod unødige følgeskader, noe som her allerede hadde oppstått. Et varerør utenpå vannledning er ført inn i fordelerskap. Innholdsfortegnelse fordelerskap er ikke utfylt.

  Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg
  En rad spotter virket ikke på kjøkken, mulig defekt trafo. Det
  mangler blendelokk, brytere, klamring av antennekabel,
  nettverkskabel, etc.
  Foreligger ikke eltilsynsrapport fra siste 5 år.
  Les ytterligere kommentarer fra takstmann i tilstandsrapporten.

  Tekniske installasjoner - Branntekniske forhold:
  Pulverapperat fra 2005.

  ------------------------------
  Forhold som har fått TG2:

  Utvendig - Taktekking:
  Registrert at det kommer vann ned langs yttervegg mot kjøkken utenfor bad 1. etasje.

  Utvendig - Nedløp og beslag:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Registrert lekkasje på takrenner og nedløp flere steder. Takrenner har noe innslag av mose.

  Utvendig - Takkonstruksjon/Loft:
  Registrert en del hull i fluenetting under gesimser.

  Utvendig - Dører:
  Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke Terrassedør til kjøkken subber terskel og lar seg vanskelig låse. Ytterdør har skade som er delvis utbedret etter at den har blitt brutt opp.

  Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
  Registrert at det er utført enkel fundamentering (lettklinkerblokker), synlig skjevheter og tegn til at det er foretatt utbedringer tidligere. Pga. av snø var besiktigelsen begrenset, spesielt mht. fundamentering.

  Innvendig - Overflater:
  Laminatgulv i innglasset veranda har sprekker mellom bordene og andre ujevnheter. Undergulv av spon går utenfor skyvedører. Fotlist har sprekt i stue pga
  gjennomføring av kabel. Furugulv i soverommene i 1. etasje har en del kuving
  av ukjent årsak.

  Innvendig - Radon:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
  ikke utført med radonsperre.

  Innvendig - Innvendige trapper:
  Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper
  Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Trappene tilfredsstiller ikke kravene i trappeformelen.

  Innvendig - Innvendige dører:
  Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l.
  Registrert at flere av dørene subber karm/terskel.

  Overflater vegger og himling - Bad:
  Det er benyttet uegnede materialer i våtsone.
  Overgang vegger/gulv er ikke sikret mot fukt.

  Overflater Gulv - Bad:
  Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under)
  Det er manglende fuging sokkelflis. Sokkel er manglende fuget stedvis og er ikke sikret mot fukt i overkant. Gulvet er tilnærmet flatt.

  Sanitærutstyr og innredning - Bad:
  Det er ikke påvist tilfredstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget isterne. Det er ikke fuget mellom benkeplate og vegg. Steamdusj er ikke funskjonstestet.

  Overflater vegger og himling - Vaskerom/teknisk rom
  Det er påvist tegn til fuktskader i overflater.
  Registrert vannlekkasje på hovedvannledning, fukt har
  trekt inn i tømmervegg mot soverom.

  Overflater Gulv - Vaskerom/teknisk rom:
  Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  Rommet har lokalt fall ved bereder, for øvrig er gulvet tilnærmet flatt. Det er påvist fukt bak sokkelflis mot opplegg vannrør (ref. pkt. vannledninger). Sokkel er manglende fuget stedvis og er ikke sikret mot fukt i overkant, her er det synlig gips.

  Sanitærutstyr og innredning - Vaskerom/teknisk rom:
  Se pkt. Avløpsrør.

  Overflater vegger og himling - Bad:
  Det er påvist tegn til fuktskader i overflater.
  Vegger er utforet i dusj og overgang mot himling er ikke fuktsikret, her er det åpen inn til gipsplate bak skifer. Registrert indikasjon på fukt bak skifer i dusj ned mot gulv, samt løse og manglende fuger.

  Overflater Gulv - Bad:
  Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
  Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  Det er uegnede materialer i våtsoner
  Gulv er tilnærmet flatt, også i dusj. Under innredning er ikke sokkel sammenhengende. Sokkel er manglende fuget stedvis og er ikke sikret mot fukt i overkant, her er det synlig gips.

  Sanitærutstyr og innredning - Bad:
  Det er ikke fuget mellom benkeplate og vegg.

  Tekniske installasjoner - Avløpsrør:
  Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget.
  Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.
  Det er mistanke om at arbeid på anlegget ikke er utført av fagperson.
  Det er ikke kjent hvordan anlegget er luftet. I vaskerom/teknisk rom er avløp går til sluk ufagmessig montert (tapet sammen).

  Tekniske installasjoner - Ventilasjon:
  Det er påvist avvik i ventilasjonsløsning i forhold til gjeldende krav på oppføringstidspunktet.

  Overflater og innredning - Kjøkken:
  Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
  Skade på kant av benkeplate. Det mangler foring mot kjøleskap. Komfyr virket ikke. Innredningen har noe mer slitasje enn hva som normalt kan forventes mht. alder.

  Les vedlagt tilstandsrapport for fullstendig informasjon fra takstmann.
 • Flott beliggenhet nær Geilo sentrum. Området har sørvendt helling, noe som gir gode solforhold gjennom dagen. Fin utsikt til Ustedalsfjorden og Vestlia. Kun ca. 700m gange til nærmeste skitrekk/Alpinsenter.
  Fine turmuligheter til nærmeste fjelltopper. Kort avstand til sentrum. Gangvei langs Ustedalen(vei).
 • Området består hovedsakelig av småhusbebyggelse.
 • Fra rundkjøringen i Geilo sentrum, kjør i retning Ustaoset. Etter ca. 1,4km ta av til høyre, og opp Gullsteinvegen. Boligen ligger på venstre hånd langs Gullsteinvegen etter ca. 180m.
 • Eiet tomt.
 • Tomten går på beggesider av Gullsteinvegen.
  Totalt areal: 1820 kvm
  Hovedteig: 822,3kvm
  Teig nord for Gullsteinvegen: 998,4 kvm
 • Grunnforhold er ukjent.
  Taktekking er torv med underliggende membran.
  Takrenner av tre, nedløp i sortlakkert stål.
  Yttervegger av 8" laftetømmer.
  Saltakskonstruksjon av sperrer. Det er antatt denne er luftet da det ble registrert spalter i gesimser.
  Vinduer med 2-lags isolerglass med gjennomgående sprosser.
  Veranda utført i tre mot sør.
  Fundament/ringmur av isolerte grunnmurselementer med kjerne av støpt betong.
  Hovedvannledning av plast (PEL) og avløpsledning av plast. Hovedvannledning har inntrekt varmekabel.

  Uthus:
  Oppført på fundament av støpt plate av betong på grunnen. Yttervegger mo terreng av støpt betong, ellers uisolert bindingsverk utvendig kledd med stående villmarkskledning. Flatt tak av støpt betong med ukjent tekking. Ytterdører av tre med vindu av 2-lags isolerglass. Registrert mindre gjenstående arbeider utvendig.

  Gjør oppmerksom på at boligen ikke har ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Det må foreligge ferdigattest/midlertidig brukstillatelse før boligen kan tas i bruk.
  Les tilstandsrapporten for ytterligere infromasjon.
  Interessenter oppfordres til å ha med fagkyndig på visning.
 • 1.et:
  P-rom: 97 kvm
  BRA: 116 kvm

  2.et:
  P-rom: 40 kvm
  BRA: 40 kvm

  Enebolig:
  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.
  Se byggemeldte tegninger vedlagt prospektet for mer informasjon.
  Uthus:
  Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger

  Areal er i henhold til tilstandsrapporten.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Peis i stue i 1.etg.
  Varmekabler for flere av rommene i 1.etg og bad i 2.etg. Panelovner generelt.
 • På tomten er det plen og annen beplantning. Planert/opparbeidet med støttemur mot sør. Fra inngangsdøren til uthuset er belagt med heller.
  Teigen nord for Gullsteinvegen er ikke opparbeidet.
 • Parkering på egen grunn.
 • Eiendommen er tilknyttet offentlig vei/vann/avløp.
 • Vann: kr 5.236,-
  Avløp: kr 6.982,-
  Renovasjon: kr 3.966,-
  Branntilsyn, feiing: kr 362,-
  Eiendomsskatt: kr 3.414,-
 • Foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.
  Før boligen kan tas i bruk må det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra kommunen.
  Det er kjøpers ansvar at dette foreligger før boligen tas i bruk.

  Rammetillatelse - 27.06.2004
  Igangsettingstillatelse - 15.07.2004
  Endring av rammetillatelse - 21.10.2004
  Se vedlagt i prospektet for mer informasjon.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
  Dog må det foreligge ferdigattest/midlertidig brukstillatelse.
 • Hol kommune har nedsatt konsesjonsgrense. Det betyr at boligen kan kun benyttes som helårsbolig.
  Før tinglysing av skjøtet må egenerklæring om konsesjonsfrihet registreres i matrikkelen.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Gjør oppmerksom på at boligen selges under tvangsfullbyrdelsesloven. Les nøye gjennom salgsvilkårene senere i salgsoppgaven.
 • Det er legalpant for kommunale avgifter. Følgende servitutter er tinglyst på eiendommen: Bestemmelse om gjerde: Tinglyst 23.04.1957 Doknr. 613 "Gjerdeplikten kviler på kjøparane" Bestemmelse om veg: Tinglyst 18.08.1993 Doknr. 3548 Bnr. 122 har veirett over eiendommen mot 1/3 hver av kostnad til opparbeidelse og vedlikehold. Bestemmelse om veg: Tinglyst 05.08.1994 Doknr. 3877 Bnr. 94 og 122 har veirett over eiendommen mot 1/3 hver av kostnad til opparbeidelse og vedlikehold.
 • Boligen er regulert til boligformål.
  Ligger under reguleringsplan for Geilo del 4.
  Se reguleringsbestemmelsene vedlagt i prospektet.
 • Gnr. 66 Bnr. 206 i Hol kommune
 • Oppvarmingskarakter oransje. Energikarakter D.
 • Kjøperen kan etter tvbl. § 11-31 tidligst overta eiendommen på oppgjørsdagen, såfremt: budet er stadfestet (behøver ikke være rettskraftig) og kjøpesummen er innbetalt i sin helhet.
 • Medhjelper deltar ikke ved overtakelsen, og medhjelperen besitter normalt heller ikke nøkler til eiendommen. Kjøperen må derfor i direkte samarbeid med selgeren stå for den faktiske overtakelsesforretningen. Dersom selgeren og hans husstand bor i eiendommen plikter de å fraflytte eiendommen når kjøperen er blitt eier og å overlevere nøkler o.l. til kjøper. Dersom dette ikke skjer, kan kjøperen uten gebyr kreve namsmyndighetenes bistand for utkastelse.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Vederlag og honorar følger av tvangsfullbyrdelsesloven.
 • Hallingdal Tingrett
  Yngve Myhres Dødsbo
Ludvig Hungerholdt

Megler

Ludvig Hungerholdt

90 88 64 42

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev