aktiv-eiendomsmegling

GJERDRUM Brådalsvegen

GJERDRUM / BRÅDALSFJELLET - Bygg ditt drømmehus - Attraktiv boligtomt nær sentrum og marka - 35% BYA - Fjellgrunn

 • kr 2 500 000
 • Prisantydningkr 2 500 000
 • Omkostningerkr 78 642
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 578 642
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt807 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  62 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000))

  78 642 (Omkostninger totalt)

  2 578 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding

Brådalsvegen, Viken

 • Tomt
  807m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten består av en naturtomt med fjell. Vegetasjon: Lyngplanter og nåletrær.

  Beliggenhet
  Boligen ligger fint til på populære Brådalsfjellet i Gjerdrum kommune. Kommunen er populær for nyetablerte og har hatt stor vekst i senere år. Med kun 20 min. til Oslo Lufthavn Gardermoen og 30 min. til Oslo er det gode pendlermuligheter. Spesielt er kommunen kjent for gode fritidstilbud for barn og unge, fantastiske friluftsmuligheter sommer som vinter og et godt samhold. Servicetilbud: Gjerdrum har flere nisjeforettninger som Hanne på Landet. Fineste og Nøstesjel som selger interiør, mote og garn. Skedsmo Bok og Papir selger hobbyartikeler, leker og bøker. Ønsker du en god matopplevelse kan du besøke Nordvæst, Hos naboen eller prøve indisk på populære Royal taste of India. Rema, Coop og Bunnpris gir også variasjon i dagligvaretilbudet. Gjerdrum Frisør finner du i Spenningen rett nedenfor boligområdet. I sentrum finner du også frisør, vinmonopol og apotek. Rekreasjonstilbud: Gjerdrum har flotte friluftsmuligheter og rik variasjon i tilbud for barn og unge. Romeriksåsen og områdene rundt har milevis med merkede løyper som egner seg for både gange, løping og sykling. Om vinteren er det nærhet til 7,5 km. lang lysløype og milevis med oppkjørte løyper langs Romerikssåsen. Kniplia har et knallgodt slalomtilbud som blir hyppig brukt av bygdas barn og unge. Om sommeren er Lysdammen er selvskreven plass for bading og strandliv. Myrgruvfossen, Buvannet, Utsiken, Busterudvangen og Spikertjernhytta er også yndede turmål som er verdt et besøk. Skoler og barnehager: Kommunen har to barneskoler og en ungdomsskole og boligen sokner til Veståsen barneskole. Hit er det svært kort og trygg skolevei på merket sti gjennom skogen. Videregående finner i nabokommunene, Nannestad, Ullensaker og Lillestrøm. Det er flere barnehager i kommuen; Grønlund barnehage, Gjerdrum friluftsbarnehage, Gjerdrum barnehage, Espira Brådalsfjellet, Hoelstoppen familiebarnehage og Bekkeberget barnehage som ligger like ved boligen.

  Adkomst
  Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Diverse
  Det foreligger avtale om å føre vannledninger over annen manns grunn. Avtalen er tinglyst. Selger krever en avtale vedrørende byggegrense. Se vedlagt kart ved skissert rosa område. Gjeldende standard byggegrense 4 meter fra tomtegrense, men kun tillatt å bygge i nedre del av tomta. Avtale tinglyses. Selger krever en avtale vedrørende maks kotehøyde, 190 moh, og maks to etasjer + takterrasse m evt. liten bod. Pulttak eller flatt tak m/takterrasse, ikke saltak. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  62 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000))

  78 642 (Omkostninger totalt)

  2 578 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter og eiendomsskatt vil fastsettes etter at eiendommen er bebygd.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3032/37/304: 11.02.2021 - Dokumentnr: 173882 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3032 Gnr:37 Bnr:46 11.02.2021 - Dokumentnr: 173900 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighet hefter i: Knr:3032 Gnr:37 Bnr:10 11.02.2021 - Dokumentnr: 173911 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighet hefter i: Knr:3032 Gnr:37 Bnr:37

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vann og avløp. Eiendommen ligger til privat vei. Vann kobles på nedsiden av tomten. Det må graves over veien, over naboens tomt og ut på jordet. Avtale er gjort med naboer og er tinglyst. Skisse/bilde/ledningskart vedlagt salgsoppgaven.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser er vedlagt prospektet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  62 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000))

  78 642 (Omkostninger totalt)

  2 578 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  78642

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Dokumenter

Bjørn Granli Jokstad

Megler

Bjørn Granli Jokstad

99 29 30 90

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev