aktiv-eiendomsmegling
Solgt

GJESÅSEN Kverngutua 31 og 33

Småbruk i Gjesåsen bestående av to eneboliger fra 1915 og 1994, uthus, låve og stabbur på 10,8 mål tomt.

 • kr 1 700 000
 • BRA 156 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 1 700 000
 • Omkostningerkr 59 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 759 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 994
 • Soverom3
 • ArealP-rom 156 m²
 • Tomt10 852 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 700 000,00))   59 542,- (Omkostninger totalt)   1 759 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Vi har gleden av å presentere dette småbruket i landlige og idylliske omgivelser i Gjesåsen. Kverngutua 31 og 33 er en eiendom som består av tre matrikler med to eneboliger, stabbur, låve og uthus på ca. 10,8 daa tomt hvor 6,6 er dyrka mark. Kverngutua 31 er en bolig oppført i 1915 som har stått ubebodd siden 1994 med standard fra byggeår og fremstår som et renoveringsobjekt. Kverngutua 33 er oppført i 1994 og holder nyere standard med behov for noen oppgraderinger for å tilfredsstille dagens krav til standard. Dette er en ypperlig eiendom for deg som ønsker en landlig beliggende eiendom med stort potensiale og ikke mins alle rom på ei flate. Merk deg dette: - Småbruk med muligheter og potensiale - Tomt på i overkant av 10,8 daa - Fredelig og landlig beliggenhet for deg selv

Kverngutua 31 og 33, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig nr. 33
  Bruksareal
  1. etasje: 120 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 120 kvm Vindfang, gang, kjøkken, stue, vaskerom, bad og tre soverom.

  Enebolig nr. 31
  Bruksareal
  1. etasje: 0 kvm
  2. etasje: 36 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 0 kvm Gang, kjøkken og stue.
  2. etasje: 36 kvm To soverom.  Tomt
  10852m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt. Tomten er opparbeidet med hagearealer og gruset innkjøring. I følge gårdskart er 6,6 daa fulldyrka mark, 2,2 daa produktiv skog og resterende bebygd eller annet markslag. Ifølge matrikkelutskrift er eiendommen med gnr. 48, bnr. 11 registrert med et beregnet areal på 9 618,7 m² og et oppgitt areal på 10 762,1 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Boligen har en fin beliggenhet i Gjesåsen blant åker og utmark. Gjesåssjøen er kjent for et rikholdig fugleliv og er et hyggelig område for tur og rekreasjon. Fra eiendommen er det ca. 6 km til barneskole på Sønsterud. Her er det også barnehage, skogskolen (som er en del av Solør vgs.), samt post i butikk på Kjellmyra. Kjellmyra IL er kjent for å ha et godt aktivitetstilbud for både små og store med bl.a. egen skiavdeling, orienteringsavdeling og fotball mv. og på Sønsterud er det fine lysløyper og oppkjørte skiløyper på vinterstid. Flisa sentrum ligger ca 11 km unna og her finner du ungdomsskole, Solør videregående skole og et variert utvalg av forretninger, kjøpesenter, cafeer og diverse servicetilbud. Her finnes også idrettsanlegg, klatrevegg og svømmehall i tillegg til ulike kulturaktiviteter for liten og stor. På sommerstid er det fine bade- og friluftsområder ved Vermundsjøen eller Baksjøen som ligger en kort kjøretur fra boligen. Området har fine muligheter for bærplukking på høsten og her kan du ta fine skogsturer opp de skogskledde åsene eller en sykkeltur på skogsvegene.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Byggemåte
  ENEBOLIG NR. 33 Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Jan Martin Rønning ved Øystein Opås Takstforretning AS. Boligen er oppført i 1994 på ringmur av lettklinkerblokker. Eiendommen har skrånende og kupert tomt, men den er tilnærmet flat rundt boligen. Boligen har privat vann og avløp via stikkledninger av plast. Det er grunnboret brønn og septiktank med tre kammer og overløp. Boligen har takkonstruksjon av fabrikkertetakstoler og taktekking av betongtakstein. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av metall. Det er vegger av bindingsverkskonstruksjon utvendig kledd med stående bordkledning, malte trevinduer med 2-lags isolerglass, en malt hovedytterdør og to malte balkongdører med 2-lags isolerglass. Boligen har en sørvendt delvis inntrukket balkong med rekkverk og enkel tretrapp til hage, og en nordvendt balkong ved hovedytterdør med tretrapp til hellegang. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Takkonstruksjon/loft: Det er tegn til fuktskadet himlingsplate rundt pipe, og dette kan tyde på at det har vært lekkasje rundt pipe. - Overflater gulv - Vaskerom: Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det måles motfall på deler av gulvet. - Sanitærutstyr og innredning - Bad: Det er påvist skader på innredning. Skapdører er svellskadet. - Avtrekk - Kjøkken: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på ventilatoren. - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. - Ventilasjon: Mer enn halvparten av forventet brukstid har passert for ventilasjonsaggregatet. Det er observert fuktskjolder på papir på isolasjon under aggregatet. Det var kun tilfredsstillende avtrekk fra bad og vaskerom da avtrekksviften på kjøkken sto på nivå to av tre, og dette førte til støy i stue og kjøkken. - Andre VVS-installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt. - Andre installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på varmepumpen. - Septiktank: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. - Veggkonstruksjon: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Kledningsbord er avsluttet nært vannbrett, og dette medfører økt fare for råteskader. Det er påvist oppsprukket bordkledning. - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Terrassegulv er værslitt. - Innvendige overflater: Det er i hovedsak helhetlige overflater i boligen, men det er påvist enkelte avvik som: Fuktskadet gulv på kjøkken. Skader og slitasje på gulv. Tapet har løsnet og krøllet seg i hjørner. Folieslipp på himlingsplate ved pipe. - Radon: Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. - Pipe og ildsted: Ildfast plate mangler på gulvet under/foran ildstedet. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Dør på sotluke sitter fast. Det er påvist rennemerker etter sotvann under sotluke. - Andre innvendige forhold: Det er påvist museavføring på loft. - Overflater vegger og himling - Vaskerom: Våtromstapet bølger seg i hjørner, og den har løsnet i nedre del av hjørner. Vaskerommet tåler ikke vannpåkjenning. - Overflater vegger og himling - Bad: Våtromstapet har bølget seg i hjørner, og løsnet i nedkant av hjørner. - Sluk, membran og tettesjikt - Bad: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Det er påvist skadet gulvbelegg. - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg. - Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. - Elektrisk anlegg: Boligen har i hovedsak åpent elektrisk anlegg med både jordede og ujordede stikkontakter. Sikringsskap med automatsikringer er plassert på teknisk rom. Det er elektriske varmekabler i gang, stue og kjøkken. - Grunnmur og fundamenter: Det er påvist enkelte sprekkdannelser i ringmuren. - Terrengforhold: Det er ikke tilfredsstillende fall fra bolig. - Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Vannkvaliteten er ikke dokumentert de senere år. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Sluk, membran og tettesjikt - Vaskerom: Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. ENEBOLIG NR. 31 Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Jan Martin Rønning ved Øystein Opås Takstforretning AS. Boligen er oppført i 1915 og har gråsteinsmur fra byggeår og en skrånende tomt. Det er privat vann fra brønn og gråvann ledes mest sannsynlig til terreng. Boligen har takkonstruksjon av taksperrer med taktekking av metallplater. Takrenner mot sør og mønebeslag er av metall. Det er vegger av bindingsverkskonstruksjon utvendig kledd med stående bordkledning, i hovedsak malte trevinduer med koblet glass og en lakkert hovedytterdør. Boligen har en strekkmetalltrapp til sørvendt lufteterrasse ved hovedytterdøren. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Innvendige trapper: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er ikke observert lufting av avløpsanlegget. - Drenering: Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Takkonstruksjon/loft: Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist vindskier og isbord med råteskader. - Vinduer: Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. - Utvendige dører: Det er svertesopputvikling på døren, og omramming tetter ikke mot døren. - Radon: Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. - Pipe og ildsted: Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Ildfast plate mangler på gulvet under/foran ildstedet. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. - Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte dører stenger tungt, og det er påvist slitasje på dører. - Avtrekk - Kjøkken: Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet. - Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. - Terrengforhold: Det er ikke tilfredsstillende fall fra bolig. - Utvendige vann- og avløpsledninger: Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Det er ikke avløpsanlegg i boligen, og gråvann ledes mest sannsynlig til terreng. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Taktekking: Taktekkingens levetid har passert. Det er undertak av stikketak, og dette er ikke tett. Fra loftet er det mulig å se rett opp på taktekking. - Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke takrenner mot nord. Det mangler nedløpsrør. Det er ikke overgangsbeslag rundt pipe. - Veggkonstruksjon: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen. Det er synlige råteskader i veggkonstruksjonen på kjøkken, og det bør forventes skjulte råteskader i vegger i hele boligen. Bordkledning er værslitt og har et vedlikeholdsbehov. Deler av inngangsparti er kledd med sponplater, og disse er fuktskadet. - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er betydelige skjevheter i terrassen. - Utvendige trapper: Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler rekkverk på en side av trappen. Trapp står skjevt. - Innvendige overflater: Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. Det er påvist fuktskadet himlingplate ved pipe i andre etasje. Det er påvist sverting på himlingsplater. Gulvbelegg har revnet som følge av at gulvkonstruksjonen har kollapset. - Etasjeskille/gulv mot grunn: Det er påvist fuktskader i etasjeskiller. Hele gulvkonstruksjonen er råteskadet, og det bør forventes skjulte råteskader i vegger. Det er mistanke om ekte hussopp da utvikling har gått relativt raskt. - Rom under terreng: Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig. - Krypkjeller: Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Det er påvist skader på konstruksjoner i krypkjeller som er forårsaket av råte eller sopp. Gulvkonstruksjonen har kollapset som følge av råteskader. Det er mistanke om ekte hussopp. - Overflater og innredning - Kjøkken: Det er påvist at overflater/kjøkkeninnredning har omfattende skader. Kjøkkeninnredning har løsnet fra vegger som følge av at gulv har kollapset. - Vannledninger: Stoppekran er ikke lokalisert eller tilgjengelig. Vannrør er av eldre dato, og boligen er ikke tilknyttet vann. - Elektrisk anlegg: Boligen har åpent elektrisk anlegg med ujordede stikkontakter og sikringsskap med skrusikringer i gang. Strøm og strømmåler er fjernet fra bygget. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Eiendommen er en del av et dødsbo og selges via arvinger (eventuelt fullmektig). Arvingene (eventuelt fullmektig) har ikke bebodd eiendommen og har således ikke spesifikk kunnskap om denne. Egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt/besvart og interessenter oppfordres derfor til å foreta nøye undersøkelser av eiendommen, helst med bistand av bygningskyndig, før bud gis.

  Innhold
  Enebolig nr. 33 inneholder: 1. etasje: Vindfang, gang, kjøkken, stue, vaskerom, bad, tre soverom og teknisk rom. Enebolig nr. 31 inneholder: 1. etasje: Gang, kjøkken og stue. 2. etasje: To soverom. Eiendommen består også av stabbur, låve og uthus. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/brukstillatelse».

  Standard
  Velkommen til Kverngutua 33 Inngangsparti på baksiden av boligen tar deg inn til vindfang og videre inn til gang. Stue Romslig stue med plass til å kunne innrede i flere soner. Installert varmepumpe og peis til bruk for oppvarming. Utgang til trivelig terrasse fra stuen. Kjøkken Kjøkkeninnredning med profilerte fronter og heltre benkeplate. Nedfelt rustfri dobbel servant. Avsatt plass til frittstående hvitevarer. Soverom Det er tre soverom med praktisk plassering i boligen. Soverommene er romslige og med plass til de nødvendige soveromsmøblene. Bad Badet har våtromsplater på veggene og vinylbelegg på gulvet med varmekabler. Det er utstyrt med servantinnredning, gulvstående toalett og dusjkabinett. Eldre vaskerom på innsiden av badet med vaskekum og opplegg til vaskemaskin.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Det gjøres oppmerksom på at Kverngutua 31 har vært ubebodd siden 1994.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 700 000,00))   59 542,- (Omkostninger totalt)   1 759 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Enebolig nr. 33: - Varmepumpe i stuen. - Peis i stuen. - Varmekabler på bad og kjøkken

  Energiklasse
  unknown

 • Info kommunale avgifter
  Enebolig nr. 33: Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 7.912,- i 2022. I disse inngikk eiendomsskatt, renovasjon og slam. Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 650,- og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og feievesen. Avgiftene vil variere som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter. Enebolig nr. 31: Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 4.113,- i 2022. I disse inngikk eiendomsskatt.

  Formuesverdi primær
  404993

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1457976

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og fyll inn eventuelle andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med Kverngutua 31: - Dagboknr. 2416, tinglyst den 05.09.1959. Gjelder bestemmelse om veg. Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Begge eneboligene er byggemeldt, men det foreligger kun ferdigattest fra boligen fra 1995 og ikke for resterende bygningsmasse. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen på eneboligen fra 1994. Innholdet i disse er i samsvar med dagens bruk. Det er ikke mottatt byggetegninger for den eldste eneboligen. Megler har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.        Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. 

  Vei, vann og avløp
  Eiendommene har adkomst fra privat vei. Det er tinglyst bestemmelse om veg på Kverngutua 31. Opplyst at det betales for brøyting. Eiendommen har privat vann og avløp. Vann fra egen brønn, opplyst at denne er fra 1995. Septiktank av betong med 3 kammer og overløp. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende samt at grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Åsnes kommune (2019-2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 700 000,00))   59 542,- (Omkostninger totalt)   1 759 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  59542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev