aktiv-eiendomsmegling
Tomt med plen og beplantning.

Enebolig med 3 soverom - barnevennlig område og fantastisk Mjøsutsikt - garasje.

 • 3 800 000
 • BRA 198 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING3 800 000
 • OMKOSTNINGER111 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 911 142
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 977
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 169 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 352 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 800 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  95 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 800 000,-))
  --------------------------------------------------------
  111 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 911 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
VELKOMMEN TIL ENGEHAUGEN 10!
- en enebolig med flott beliggenhet og panoramautsikt over Mjøsa.

Bolig over ett plan og kjeller, som inneholder:
1. etasje:
Bad, gang, kjøkken, stue, 2 soverom og innglasset veranda.

2. etasje:
Hall m/ trapp, kjellerstue, soverom, wc og vindfang, samt boder, teknisk rom/ vaskerom og hobbyrom.

Terrasse mot vest på ca. 15m². Balkong mot øst på ca. 7m².

Garasje med 1 biloppstillingsplass og bod.
Hyggelig frokostplass.

Engehaugen 10, Innlandet

 • KJØKKEN:
  Kjøkkeninnredning med laminerte skrog, glatte fronter og laminert benkeplate med kjøkkenkum.
  Plass til frittstående komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin,
  Kjøkkenventilator er montert over komfyr.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  BAD/ VASKEROM:
  Gulv: Fliser.
  Vegg: Fliser.
  Himling: Himlingsplater.

  Baderomsinnredning med profilerte fronter og servant, speil over med tilhørende belysning.
  Dusj. Det er varme i gulv og ventil i himling.

  INNVENDIGE OVERFLATER:
  Innvendige overflater er hovedsakelig preget av:
  Gulv: Laminat, parkett, fliser og belegg.
  Vegg: malte flater, panel/tapet.
  Himling: Malt trepanel og malte flater.

  Innvendige trapper mellom etasjer er utført i trekonstruksjoner.
  Dører i malt utførelse

  DIVERSE UTSTYR:
  Ventilasjon består av naturlig ventilasjon.
  El-anlegg med automatsikringer, åpent og skjult anlegg.
  Varmtvannsbereder på ca. 200 liter plassert på vaskerom.
  Røykvarsler.
  Brannslukningsapparat.

  VEDLIKEHOLD/ STANDARD:
  Boligen fremstår med standard som fra byggeår og vil kunne tilfredsstille mange hva gjelder krav til bostandard.
  Har behov for ett løft for å møte dagens normale krav til bostandard.

  Bygningen fremstår vedlikeholdt både utvendig og innvendig, men har bygningsdeler som har utlevd eller tilnærmet utlevd sin levetid.

  Gjør oppmerksom på at dagens krav til isolering, tetthet og andre bygningsdeler er/kan være strengere enn da bygget ble oppført.

  Nevnte tilstandsgrader i prospekt er kun et utdrag fra takstrapporten.
  For detaljert informasjon om eiendommens tekniske tilstand, utbedringer og tiltak, konsekvenser av TG, samt kostnadsestimat for utbedring rundt de forskjellige punktene henvises det til vedlagte tilstandsrapport
  Interessenter oppfordres til å sette seg nøye inn i dette.
  Utbedringer og tiltak vil bli kjøpers ansvar.


  PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 3 - STORE OG ALVORLIGE TILTAK:
  Våtrom > Generell > Bad:
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Enkelt våtrom som ikke tilfredsstiller dagens krav og må brukes deretter.
  Selv om de tekniske løsningene kan være utført korrekt etter tidligere tiders regler og anvisninger, vil det være risiko for at de ikke tåler
  påkjenningene fra dagens bruk, særlig hvis bruken innebærer daglig direkte vannsprut på golv og vegger.
  Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold:
  Branntekniske forhold er vurdert iht. TEK 17 som er dagens krav.
  Denne forskriften er strengere og gir avvik iht. gjeldende forskrift ved oppføring av boligen. Det vil derfor automatisk gis TG 3 på dette
  punktet om boligens branntekniske forhold ikke tilfredsstiller dagens krav. Det er ikke nødvendigvis behov for utbedring av bygningsdelen.

  PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 2 - PUNKTER SOM KAN KREVE TILTAK:
  Utvendig > Taktekking:
  Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.
  Taktekking har brukt opp sin generelle levetid og er moden for utskifting.
  Tilstandsgrad er satt ut fra synlige forhold og generelle opplysninger om alder.
  Alder er et symptom på svikt i seg selv, og i tilstandgraden er det også tatt hensyn til generell levetid på sløyfer og lekter, vindskier osv.
  Taktekking er delvis mosegrodd, anbefales fjernet fordi det forkorter levetiden til tekkingen.
  Lokal utbedring må utføres.

  Utvendig > Nedløp og beslag:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
  Det er ikke behov for utbedringstiltak i nær fremtid.
  Vedlikehold og må påregnes. Utskifting anbefales samtidig med ny taktekking.

  Utvendig > Dører:
  Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  Terrassedør mot vest.
  Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.
  Det må foretas lokal utbedring.

  Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Dekket av snø befaringsdagen, tilstandsgrad er derfor angitt på det som var synlig. Verandaer/terrasser som er værutsatt og uten tak, vil alltid ha ekstra vedlikeholdsbehov. Svertesopp og begynnende råteskader er registrert. Malingsflas og begynnende råteskader er registrert.
  Vedlikehold/reparasjoner må påregnes.

  Utvendig > Utvendige trapper:
  Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
  Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Det mangler håndløper i trapp, men dette er ikke et krav.
  Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.
  Rekkverket er såpass lavt at det utifra sikkerhetsmessige forhold anbefales økning av høyde.
  Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav.
  Åpninger i rekkverk må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.
  Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens forskriftskrav.

  Innvendig > Overflater:
  Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
  Fliser er sprukket i gang og belegg har misfarging i underetasjen.
  Overflater må utbedres eller skiftes.

  Innvendig > Radon:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Innvendig > Pipe og ildsted:
  Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke.
  Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  Innvendig > Rom Under Terreng:
  Det er registrert typisk "kjellerlukt"
  Det er registrert fukt/saltutslag/flassing i kjeller.
  Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
  Kan skyldes alder og svikt i drenering.

  Innvendig > Innvendige trapper:
  Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  Rekkverket er såpass lavt at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold
  anbefales økning av høyde.
  Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav.
  Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.

  Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc:
  Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS
  3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.

  Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
  Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
  Det er innført krav om at varmtvannsberedere med effekt over 1500 watt ikke skal være tilkoblet med vanlig stikkontakt, men være såkalt fast tilkoblet.
  Kravet ble opprinnelig innført i 2010 og gjaldt da varmtvannsberedere med effekt over 2000 watt, men ble endret til 1500 watt i 2014. Kravene til fast
  tilkobling av varmtvannsberedere fremgår av NEK 400.
  Det er ikke behov for utbedringstiltak ut ifra at tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.
  Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
  Kontroll utført av sertifisert EL kontrollør/ takstmann anbefales derfor på generelt grunnlag.

  Tomteforhold > Drenering:
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om.
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.

  PUNKTER MED TILSTANDSGRAD 2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK:
  Utvendig > Veggkonstruksjon:
  Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
  Eldre trevegger kan erfaringsmessig ha skjulte skader, spesielt over grunnmuren og rundt vinduer/dører/gjennomføringer.
  Lufting av kledningen er ikke iht. dagens anbefalte løsning, men heller ikke dårligere enn normal løsning ved husets byggeår.
  Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. Lokal utbedring må utføres.

  Utvendig > Takkonstruksjon, innbygget veranda:
  Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  Konstruksjonen er uisolert, men lufting i raft er tettet igjen med isolasjon.
  Lufting/ventilering bør forbedres.
  Isolasjon anbefales fjernet.

  Utvendig > Vinduer:
  Vinduene ble visuelt undersøkt fra bakkenivå og innvendige rom og det ble foretatt en enkel funksjonstest av tilfeldig valgte vinduer i boligen.
  Vinduer i varierende alder og utførelse. Enkelte vinduer har kondensmerker.
  Ingen umiddelbare tiltak er nødvendig, men oppgraderinger må etter hvert påregnes.

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet.
  Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Skjevheter i etasjeskiller er helt normalt byggeåret tatt i betraktning.
  For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan
  man vurdere slike tiltak.
  For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp.
  Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring.

  Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad:
  Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.
  Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.

  Tekniske installasjoner > Vannledninger:
  Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt.
  Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
  Det er ikke behov for utbedringstiltak ut ifra at anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
  Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt.
  Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
  Det er ikke behov for utbedringstiltak ut ifra at anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson.
 • Enebolig beliggende i rolig og veletablert boligområde på Engehaugen på Kopperud, ca. 30 min. gange til bysentrum og 5 min. til Kopperudsenteret.

  Barnevennlig villaområde med 3 barnehager innen en omkrets av 500 meter og gangveg til Kopperud skole, som er en 10 trinns skole.
  Også gangavstand til butikk, bensinstasjon, frisør, bussforbindelse m.m.
  Et par kilometer til NTNU og Fagskolen på Kallerud, samt en rekke butikker og servicetilbud.

  Det er kort veg til bussforbindelse med hyppige avganger.
  Kort vei opp til Vind idrettspark med ny multisportsarena, fine turstier og skiløyper vinterstid.

  Til Gjøvik sentrum er det ca. 5 km.
  I Gjøvik finner man diverse butikker i gågate, kjøpesenteret CC med utallige tilbud, rolige kaféer og smakfulle restauranter, bank og postkontor.
  I tillegg finner man bakeri, vinmonopol, frisør og treningssenter.

  Ønsker man en rolig kveld på byen kan Gjøvik by på en koselig film på kino eller en kveld på bowling.
  For den mer sosiale finnes bra med uteliv og utesteder i helgene.

  For den aktivitetslystne finnes mange friluftsmuligheter, her kan nevnes Fastland friluftsbad, Hovde ski og alpinanlegg med heis, tennisbane, Gjøvik klatrepark, Gjøvik stadion med ballbaner, Fjellhallen og Røverdalen svømmeanlegg.

  Turmuligheter rett utenfor døra med lysløype på vinteren og skogstier på sommeren.

  Boligen har Mjøsutsikt og gode solforhold.

  Se vedlagte nabolagsprofil i prospektet for ytterligere informasjon om nærområdet.
 • Følgende bygg er registrert på eiendommen i dokumentasjon oversendt fra kommunen:
  Enebolig - Bygningsnr. 155635959 - 1 boenhet - Bra 198 m2
  Garasjeuthus anneks til bolig- Bygningsnr. 155635967 - Bra 33 m2
  Dette avviker noe fra nylige oppmålinger i boligen gjort av takstmann iht vedlagte tilstandsrapport.

  Det er boligbebyggelse i området rundt.
 • Se kart.
  Det vil bli skiltet med Aktiv visningsskilter ved felles visninger.
 • Boligen er fra ca. 1977 og fremstår i all hovedsak som fra byggeår.
  Normal standard og planløsning.

  Byggegrunn er nedgravd og grunnundersøkelser er ikke foretatt,
  byggegrunn er derfor ikke kjent.
  Antatt å være komprimerte løsmasser, viker stabilt.
  Fuktsikringens utførelse og materiale er ikke kjent under terreng.

  Bygning oppsatt på støpt/murt grunnmur.
  Etasjeskillere i trekonstruksjoner og støpt gulv i underetasje. Taket er tekket med asfaltshingel.
  Utvendige beslag, takrenner og nedløp i metall. Vindskier og toppbord i treverk.
  Yttervegger og utvendig kledning er som fra byggeåret.
  Mønet skråtak i trekonstruksjoner. Kaldt loft med lufteventiler i gavl og raft.
  Trevinduer med 2-lags isolerglass.
  Terrassedør med isolerglass.
  Ytterdør i metall med isolerglass.
  Innglasset veranda med utgang fra stue.
  Platting/veranda foran i hage. Fundamentert med blokker/søyler direkte på grunn.
  Konstruksjoner, overflater, rekkverk og håndlist i treverk.

  Garasje oppført ca. 1977.
  Garasje/uthus oppsatt på murt/støpt grunnmur. Støpt plate må mark. Vegger er over bakken utført i trekonstruksjoner, utvendig
  malt trepanel. Mønet skråtak i trekonstruksjoner tekket med shingel. Leddport med elektrisk åpner. Gangdør på siden med bod i bakkant.

  Iht. tilstandsrapport datert 28.04.2022 av Amund Forset.
  For ytterligere informasjon vises til vedlagte takstrapport.

  Oppgitte byggeår er iht. vedlagte tilstandsrapport.
 • Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etasje: Bad, gang, kjøkken, stue, 2 soverom og innglasset veranda.
  2. etasje: Hall m/ trapp, kjellerstue, soverom, wc og vindfang.

  Oppgitte arealer er iht vedlagte tilstandsrapport.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarming består av vedfyring/strøm/varmepumpe luft/luft.

  Murt pipe. Ildsted er montert.

  Dersom beboelsesrom mangler oppvarming på visning følger det heller ikke med ovner i disse rommene ved overtagelse.

  Piper og ildsteder:
  Siste dato for tilsyn: 19.02.2020.
  Siste dato for feiing: 11.05.2021, ble ikke utført.

  Anmerkning enhet:
  Slukkeutstyr: 10 års service eller anskaffe nytt.
  Min to røykvarslere anbefales i hver etg.
 • Eiet tomt som er skrånende og opparbeidet med plen og beplantning. Gruset gårdsplass.

  Tomtestørrelse er oppgitt iht opplysninger gitt av kommunen/ kommunens matrikkelkart.

  Eiendommen ble etablert 12.09.1969. Målebrev.
  Målebrevet viser et areal på 1407,62 m2.
 • Garasje.
 • Eiendommen er tilknyttet offentlig veg.

  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

  På eiendommer tilknyttet offentlig avløp og som er bebygd før ca. 1975 kan det være septiktank.
  Septiktanken er en del av det private stikkledningsanlegget og ansvaret for drift og vedlikehold,
  inkludert tømming, påhviler hjemmelshaver.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 1 055 959 per 31.12.21
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 3 801 452 per 31.12.21
 • Kr. 22 000 pr. år
  De kommunale avgiftene er opplyst som et årlig ca beløp, og dekker vann, avløp, renovasjon, feiegebyr og eiendomsskatt.
  Eiendomsskattetakst 2.011.100,-

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av eventuelle kommunale endringer av gebyr/ avgift.
 • - kommunale avgifter og eiendomsskatt
  - strøm
  - tv/ internett
  - forsikring
  - generelle vedlikeholdskostnader
  - brøyting og vedlikehold av stikkvei inn til eiendommen og gårdsplass

  Disse kostnadene vil kunne variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler, kanalvalg, hastighet på bredbånd, etc.
 • Det foreligger innflyttingstillatelse på Engehaugen 10 datert 25.08.1977.

  Det foreligger byggemelding vedr enebolig i en etasje med u.etasje for Engehaugen 10 datert 21.04.1977.

  Det foreligger byggemelding for garasje på Engehaugen 10 datert 07.06.1979.

  Det foreligger melding på tilbygg til bolig på Engehaugen 10 datert 08.10.1986.
  Tilbygget gjelder en innebygd og overbygg terrasse, samt oppføring av pipe og peis.
  I tillegg oppføres terrasse uten overbygg mot vest på tilbygget.

  Ytterligere søknader/ vedtak/ godkjenninger/ bruksendringer foreligger ikke.

  Kjellerstue er ikke bruksendret til rom for varig opphold, dette vil evt. bli kjøpers ansvar.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/ rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

  Dok.nr 2523 tinglyst 14.04.1977 Rettigheter iflg. skjøte
  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  Rettighetshaver: Telenor
  Best. om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter/telesentral
  Med flere bestemmelser

  Tinglyste dokumenter kan fåes ved henvendelse til megler. Megler oppfordrer interessenter til å lese samtlige tinglyste dokumenter før man eventuelt legger inn bud.

  Det er legalpant for kommunale avgifter.
 • Gjeldende arealplan med bestemmelser:
  Kommunedelplan arealdel (KP) 3407 KP2020- 2032 - Kommuneplanens arealdel 2020- 2032 med vedtaksdato 29.10.2020.

  Formål: Bebyggelse og anlegg, Nåværende boligbebyggelse Bestemmelses område.

  Reguleringsplan (RP) 3407 05020050 - Engehaugen og Kopperud sentrum vedtatt 24.7.1969.

  Bestemmelser kan sees hos megler.

  Er det oppgitt både KP/KDP og RP/BP vil KP/KDP gjelde foran eldre RP/BP ved evt. konflikt mellom disse.
  Se plan- og bygningslovens § 1-5.

  Deler av tomta er merket med "rødt" (offentlig).
  Kontakt megler ved ytterligere spørsmål.
 • Gnr. 64 Bnr. 210 i Gjøvik kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Boligselgerforsikring dødsbo: Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen

  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,6 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 13.900 -, oppgjørshonorar kr 6.900 ,- og visninger kr 3.000 , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 55.000 ,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg/ vederlag i henhold til oppdragsavtale. Disse omfatte grunnbok, tinglyste avtaler, kommunal info, markedsføring og sikring. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for utført arbeid med kr. 2.500,- pr time, begrenset oppad til kr. 55.000,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Frode Leonardsen
  Kjell Leonardsen

Megler

Henriette Stray Fischer

98 01 99 51

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev