aktiv-eiendomsmegling
Gorolie tomtefelt - 12 boligtomter med ferdig opparbeidet infrastruktur

Gol Gorolie tomtefelt

Herad - Gorolie tomtefelt. Byggeklare tomter med gode solforhold og flott utsikt. Infrastruktur er ferdig opparbeidet

 • 600 000
 • PRISANTYDNING600 000
 • OMKOSTNINGER31 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER631 142
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 617 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 600 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  15 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000,-))
  --------------------------------------------------------
  31 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  631 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Feltet har gatebelysning

Gorolie tomtefelt, Viken

 • Boligtomtene ligger i Liagardane (Herad) med svært gode solforhold og praktfull utsikt mot/over Gol sentrum, Skaraåsen, Lisbethnuten m. v. Avstand fra tomtefeltet til Gol stasjon er ca. 3 km. Det er gang/sykkelvei fra Herad til Gol sentrum. Bussholdeplass i kort gangavstand langs riksvei 7. Det er gangavstand til barnehage. Kort vei til Søråsen med bl. a. langrennsløyper til Gol og Nes/Flå og flotte turmuligheter sommerstid.
 • Tomtefelt med infrastruktur (vei, vann, avløp) frem til tomtegrense. Området består forøvrig hovedsakelig av villa, annen småhusbebyggelse og landbrukseiendommer.
 • Nedre del av tomtene har adresse Brøtavegen med innkjøring fra Hallingdalsvegen, mens de øverste tomtene har adresse Gorilie med adkomst via Liagardsvegen.
 • Boligtomter. Tomtene er fradelt og betegnes gnr. 2 bnr. 48, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 66, 67, og 68. Tomtene er selveier.

  Priser
  Tomtepris, inklsiv vei/vann/avløp nær tomtegrense:
  bnr. 48 kr. 650.000,- (1617 kvm)
  bnr. 52 kr. 600.000,- (1298 kvm)
  bnr. 53 kr. 600.000,- (1050 kvm)
  bnr. 54 kr. 600.000,- (1017 kvm)
  bnr. 56 kr. 600.000,- (1349 kvm)
  bnr. 57 kr. 650.000,- (1058 kvm)
  bnr. 59 kr. 650.000,- (1106 kvm)
  bnr. 61 kr. 650.000,- (1728 kvm)
  bnr. 62 kr. 600.000,- (1217 kvm)
  bnr. 66 kr. 790.000,- (1114 kvm)
  bnr. 67 kr. 790.000,- (1186 kvm)
  bnr. 68 kr. 790.000,- (1517 kvm)
 • Fra 1050 til 1728 kvm.
 • Offentlig vei/vann/avløp til tomtegrense.
 • Formuesverdien er en gitt prosentandel av boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes til 25 prosent av boligverdien (90 prosent for sekundærboliger).
 • De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det må beregnes tilknytningsavgifter til kommunen. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Gol kommune har innført eiendomsskatt.
 • Gol har nedsatt konsesjonsgrense. Før skjøtet kan tinglyses må egenerklæring om konsesjonsfrihet registreres i matrikkelen.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Det er legalpant for kommunale avgifter.
  Selges fri for pengeheftelser.
 • Ligger under reguleringsplan "Gorolie" av 01.04.2008.
  I henhold til reguleringsplanen tillates en utnyttelsesgrad fra 15 til 20 %. Det kan oppføres frittstående bolighus. I tillegg tillates oppført frittstående garasje/bod med inntil 50 kvm. Gesimshøyde skal ikke overstige 5,5 meter og mønehøyde 8,5 meter over ferdig planert terreng. Interessenter bes sette seg grundig inn i gjeldende reguleringsplan vedlagt i prospektet.
 • Gnr. 2 Bnr. 48 og Gnr. 2 Bnr. 52 og Gnr. 2 Bnr. 53 og Gnr. 2 Bnr. 54 og Gnr. 2 Bnr. 56 og Gnr. 2 Bnr. 57 og Gnr. 2 Bnr. 59 og Gnr. 2 Bnr. 61 og Gnr. 2 Bnr. 62 og Gnr. 2 Bnr. 66 og Gnr. 2 Bnr. 67 og Gnr. 2 Bnr. 68 i Gol kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale.
 • Det er ikke tegnet boligselgerforsikring.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag pr tomt; 40 000,-. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 15 000-, oppgjørshonorar kr 4 400,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er eksklusiv. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • T Engene AS
Ludvig Hungerholdt

Megler

Ludvig Hungerholdt

90 88 64 42

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev