aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Hemsedalsvegen 404

Gol - Romslig enebolig. 4 soverom. Stor sørvendt terrasse. Integrert enkel garasje. Garasje/hall for større kjøretøy

 • 2 800 000
 • BRA 284 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING2 800 000
 • OMKOSTNINGER86 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 886 142
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 973
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 143 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 300 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 800 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  70 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 800 000,-))
  --------------------------------------------------------
  86 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 886 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Enebolig over to etasjer med 4 soverom, kjøkken, bad og vaskerom. 3 boder. Inngang/gang i begge etasjer. Garasje med innvendig tilgang og elektrisk portåpner.

Balkong tilknyttet et av soverommene. Stor, sørvendt terrasse, delvis overbygd.

Senere tilbygget en stor garasje/hall, med plass til to lastebiler/større kjøretøyer. Betongkonstruksjon med eget sikringsskap, to store porter og dør. Perfekt for næring eller hobbysatsing!
Garasje i betongkonstruksjon med to garasjeporter og dør

Hemsedalsvegen 404, Viken

 • Enebolig oppført i 1973, med tilbygget garasje/hall for større kjøretøyer m/overbygd takterrasse fra 1988.

  Boligen er hovedsakelig fra byggeår. Bygget er jevnlig vedlikeholdt, og er av normal standard ut ifra alder/konstruksjon.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig, og det er utarbeidet tilstandsrapport. Nedenfor følger informasjon om avvikende ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG2) og tilstandsgrad 3 (TG3). Se vedlagt tilstandsrapport for utdypende informasjon om avvik og tiltak.

  - - - -
  Følgende avvik har fått Tilstandsgrad 3 - Store eller alvorlige avvik:

  TG3 : Utvendig - Utvendige trapper
  Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Registrert påbegynt råte i konstruksjonen.
  I tillegg har rekkverk skjevheter og ustabilitet.

  TG3 : Innvendig - Pipe og ildsted
  Eier opplyser at peis ikke har vært benyttet pga av dårlig trekk og at spjeld er defekt. Oljebrenner har heller ikke vært i bruk og vedovn ble plombert av Hallingdal Brann og Redning, noe som tidligere eier oppmodet om da ildstedene ikke ble brukt.
  Forrige tilsyn ble utført i 2016.
  Pipe i kjeller har skjevheter da denne har fulgt forskyvning av vegger.

  TG3 : Våtrom - Vaskerom
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Hulltaking er ikke utført fordi avvik med sannsynlighet for fuktskade allerede er påvist på annen måte, og fordi undersøkelsen ikke er nødvendig.
  Rommet har kun veggventil, burde hatt minimum avtrekk over tak.
  Gulvet er tilnærmet flatt uten fall.

  TG3 : Våtrom - Bad
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Hulltaking er ikke utført fordi avvik med sannsynlighet for fuktskade allerede er påvist på annen måte, og fordi undersøkelsen ikke er nødvendig.
  Registrert riss i servanten. Noe oppsprekte silikonfuger i overgang gulv/vegger. En veggflis og en gulvflis har sprekt i området mot dør. Hulltaking foretatt fra kjøkken for kontroll av skillevegg, ingen tegn til lekkasje fra dusj.
  Bad dokumentert med bilder som viser det er benyttet smøremembran.

  TG3 - Kjøkken
  Avtrekksvifte er defekt.

  TG3 - Tomteforhold - Septiktank:
  Slamavskiller med selvfall til pumpekum, hvor pumpe pumper
  gråvann videre til infiltrasjonsanlegg. Alder: 2011.
  Prosjektert av Atle Strandos. Foreligger ikke ferdigattest hos kommunen.

  - - - -
  Følgende avvik har fått Tilstandsgrad 2 - Avvik som kan kreve tiltak:

  TG2: Utvendig - Balkong/terrasser
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til
  rekkverkshøyder.
  Rekkverk balkong er under 90 cm. Rekkverk på
  takterrasse er stedvis så vidt under 90 cm. Rekkverk,
  spesielt håndløper er preget av elde.

  TG2: Innvendige trapper:
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

  TG2 : Innvendig - Innvendige dører
  Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l.
  Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.
  Dør til vaskerom har skadet overflate, hull.
  Dører i tverrgående vegger i underetasje går ikke pga skjevhetene.
  Dør til liten garasje er ikke brannkvalifisert.

  TG2 : Tekniske installasjoner - Ventilasjon
  Lufting avløp og avtrekk fra kjøkken er ikke isolert på kaldtloft.

  TG2 : Tekniske installasjoner - Andre VVS-installasjoner
  Det er ikke kjent om sluk i garasje er tilknyttet oljeutskiller.

  TG2 : Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg
  Elektrisk anlegg er fra byggeår. Det bør foretas en utvidet el-kontroll av anlegget, se tilstandsrapport.

  TG2 : Tomteforhold - Byggegrunn
  Skader på grunnmur som følge av jordpress, trolig er det ikke benyttet tilstrekkelig med
  drenerende/telefrie masser ved tilbakefylling av grunnmurer.

  TG2 : Tomteforhold - Drenering
  Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Det er ukjent type/alder/løsning på drenering og tettesjikt på grunnmur.
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

  TG2 : Tomteforhold - Grunnmur og fundamenter
  Grunnmuren har sprekkdannelser.
  Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk.
  Det er registrert sprekker/deformasjon som gir grunn til å overvåke konstruksjonen
  Det er registrert betydelige skjevheter på grunnmur. Langvegg mot vest har trolig blitt presset inn pga. jordtrykk, gavlvegger og tverrgående skillevegger har fulgt etter. Loddavvik på opp mot 60 mm er registrert på etasjehøyde. En del sprekker både vertikale og skrå. Skadene har trolig oppstått i en tidlige fase etter boligen ble oppført. Mindre riss registrert
  utvendig

  - - - -
  Følgende avvik har fått Tilstandsgrad 2 - Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak:

  TG2 : Utvendig - Taktekking
  Registrert noe svertesopp overflater av vindskier og underside taktro.

  TG2 : Utvendig - Nedløp og beslag
  Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Takrennenedløp mot vest er kun avsluttet med utkast til terreng.
  Lite/ingen fall fra yttervegg mot vest.
  Registrert stedvis noe frostsprengning på nedløp

  TG2 : Utvendig - Veggkonstruksjon
  Det er registrert noe svertesopp på skyggefulle overflater av ytterkledning.

  TG2 : Utvendig - Takkonstruksjon/Loft
  Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
  Registrert fuktskjolder under taktro i område luftehatt, ikke målt fukt her på befaringen.
  Noe lurvete isolasjon over himling på kaldtloft.

  TG2 : Utvendig - Dører
  Det er påvist dører som er vanskelige å åpne eller lukke. Ytterdør til 1. etasje kan være vanskelig å låse til tider.

  TG2 : Innvendig - Overflater
  Murpuss har en del sprekker/riss

  TG2 : Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn
  I kjellerbod ble det registrert mindre riss/sprekker og saltutslag på overflater av gulv på grunn som er en indikasjon på fukt. Noe sprekker/riss i garasjer.

  TG2 : Innvendig - Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  TG2 : Innvendig - Rom Under Terreng
  Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
  Registrert saltutslag på innside av grunnmuren stedvis.

  TG2 : Tekniske installasjoner - Vannledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

  TG2 : Tekniske installasjoner - Avløpsrør
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

  TG2: Overflater og innredning - Kjøkken
  Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
  Innredningen er fra byggeåret og har generelt stor slitasje på overflater og beslag.

  TG2 : Utvendige vann- og avløpsledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
 • Boligen ligger langs Hemsedalsvegen, få kilometer nordvest for Gol sentrum, med gode solforhold og utsikt nedover Hallingdal.

  Gol sentrum ligger kun få minutter unna med bil. Dessuten er det kort gangavstand til bussholdeplass med kommunikasjon til både Gol og Hemsedal.

  Et bredt utvalg av forretninger, dagligvare, spisesteder, skole/barnehage, offentlige kontorer, kulturtilbud, jernbane mv. Videre har Gol mange muligheter for den friluftsinteresserte, med sykkel- og turstier sommerstid, og flere muligheter for langrenn og alpin vinterstid. Kun 2,5 km unna boligen finner du Skagahøgdi Skisenter, med både alpinanlegg og tilknytning til et omfattende skiløypenettverk.
 • Eiendommen ligger i et område hovedsakelig bestående av spredt boligbebyggelse og landbruk.
 • Fra Rv7:
  Ta av ut på Lauvrudvegen i rundkjøringen i Gol vest (følg skilting mot Hemsedal/Rv52). Følg veien i 1,1 km, og hold så til venstre inn på Hemsedalsvegen/Rv52. Ta til venstre i en krapp avkjørsel etter 4,1 km, og deretter første til høyre. Boligen ligger på venstre side.

  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Grunnmur av støpt betong innvendig isolert med porebetong. Utvendig grunnmur er stenkepusset. Grunnmur stor garasje er av støpt betong, delvis isolert over terreng på innsiden med isopor.

  Drenering av ukjent utførelse.

  Yttervegger av bindingsverk antatt isolert med 10 cm mineralull, og utvendig kledd med tømmermannskledning. Vinduer med 2-lags isolerglass.

  Saltak av plassbygde takstoler med luftet kaldtloft. Isolert over himling med mineralull. Overbygget terrasse har saltak av sperrer med bæring av limtre. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen, og det bør foretas nærmere undersøkelser.

  Taktekking er taksteinsprofilerte stålplater som er sandbelagt. Takrenner og nedløp i sortlakkert stål. Montert takstige for feiing/tilsyn. Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.

  Se vedlagt tilstandsrapport for mer informasjon.
 • 1. etasje: 100/100 kvm P-rom/BRA
  Underetasje: 43/184 kvm P-rom/BRA
  Sekundærareal: 141 kvm (inkludert tilbygget garasje for lastebiler)

  Følgende rom inngår i primærareal:

  1. Etasje: Vindfang, Stue, Kjøkken, Trapperom, Bad, Vaskerom, Gang, Soverom, Soverom 2

  1. etasje:
  Vindfang, Stue, Kjøkken, Trapperom, Bad, Vaskerom, Gang, Soverom, Soverom 2

  Underetasje:
  Vindfang, Gang, Soverom, Soverom 2
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Stue har murt peis i teglstein med stålinnsats og oljebrenner tilknyttet dagtank.
  I tillegg vedovn (60 cm). Pipe murt av tegl.

  - Ildsted er plombert og det må her påregnes utbedringer før disse tas i bruk igjen. Fyringsanlegget må ikke tas i bruk igjen før tilsyn er utført, dette ifølge tilsynsmyndighet.
 • Eiet tomt på ca. 1300 kvm, iht. skylddelingsforretning. Eiendommen ligger i hellende terreng mot øst. Grunnforholdene er ikke kjent. Tomta er i hovedsak opparbeidet med plen og noe beplantning. Adkomst og parkering er gruslagt.
 • Enkel garasje for bil, med tørrskodd tilgang til boligen.
  Dobbel garasje/hall for lastebiler/større kjøretøy.
 • Privat avkjøring fra offentlig vei (Hemsedalsvegen/Rv52). Privat vann og avløp. Felles brønn med nabo i dag (gnr. 38, bnr. 138). Brønnen ligger på bnr. 138. Naboen opplyser om at kjøper må påregne å etablere egen vannkilde på egen grunn. Avløp: infiltrasjonsanlegg med spredegrøft. Ligger like nedenfor boligen. .
 • Formuesverdi pr. 2020:
  Primærbolig: kr 530 592,-
  Sekundærbolig: kr 1 910 131,-
 • Samlede kommunale avgifter for 2021 var 8 144 kroner. Av dette utgjorde eiendomsskatten
  3 087 kroner. Det resterende beløpet omfatter renovasjon, slamtømming, og tilsyn med
  avløpsanlegg (fastledd).
 • Blant annet:
  - strøm
  - forsikring
  - brøyting/vedlikehold vei
 • Ferdigattest for bolig, fra 06.09.1973.
  Det gjøres oppmerksom på enkelte, mindre betydelige, avvik ift. tegninger (bad og toalett i 1. etasje er slått sammen, bod i underetasje delt i to).

  Tilbygg (garasje for lastebil) godkjent byggesøknad 09.02.1988.
  Det gjøres oppmerksom på avvik ift. godkjente tegninger (forlengelse av bolig ble erstattet med delvis overbygd takterrasse)

  Foreligger ikke ferdigattest for avløpsanlegget.
  Avløpsanlegget ble prosjektert og utført i 2011.
 • Gol kommune har innført 0-konsesjon, jf. konsesjonslova § 7, og eiendommen er underlagt konsesjons- og boplikt.
  Egenerklæring om konsesjonsfrihet må registreres hos kommunen før skjøtet kan tinglyses.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Det følger ingen tinglyste heftelser med eiendommen.
 • Eiendommen ligger i LNRF-område. Se vedlagt kommuneplan for mer informasjon.
 • Gnr. 38 Bnr. 117 i Gol kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Energikarakter:
  Oppvarmingsgrad:
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 15 000-, oppgjørshonorar kr 5 500 ,- og visninger kr 2 500, - pr. stk (første visning er inkludert i tilrettelegging). Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 49 000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 11 157,-. Utleggene omfatter Statens Kartverk, grunnboksutskrift, kommunale opplysninger og fotograf. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr 20 000,-, ev. kr 2 000,- pr. time opptil kr 20 000,-.
  Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Ingebjørg Tragethon
Ludvig Hungerholdt

Megler

Ludvig Hungerholdt

90 88 64 42

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev