aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Skagahøgdi! Et spennende fritidsområde under utvikling
Velkommen til Skagahøgdi! Et spennende fritidsområde under utvikling

GOL Slalåmsvingen 22

Skagahøgdi. Byggeklar tomt med fin beliggenhet og flott utsikt. Vei/vann/avløp/fiber. Ski in/out til alpinbakken

 • kr 990 000
 • Prisantydningkr 990 000
 • Omkostningerkr 25 335
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 015 335
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 076.7 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 990 000,- (Prisantydning)  ----------------------------- Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,00))   ----------------------------- 41 792,- (Omkostninger totalt)   ----------------------------- 1 031 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Byggeklar tomt med flott beliggenhet på rundt 840 m.o.h, ved Skagahøgdi Skisenter. Nytt og spennende fritidsområde under utvikling. Kun få meter fra tomten går alpin- og langrennsløype, med "ski in, ski out". Tomten har en fin plassering nesten helt innerst i blindvei. Flott panorama utsikt i retning Golsfjellet/Storefjell/Nystølsfjellet. På toppen av Skagahøgdi Skisenter - rundt 900 moh, på fjellet mellom Gol og Hemsedal, ligger Skagahøgdi. Her er det et tureldorado for lange fine skiturer, flere nedfarter i Skagahøgdi Skisenter, sykkelturer på stier/stølsveier eller stier for fotturer.
Fantastisk tureldorado sommer og vinter

Slalåmsvingen 22, Viken

 • Tomt
  1076.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Byggeklar hyttetomt med etablert adkomstvei (helårsvei).

  Beliggenhet
  Byggeklar tomt med flott beliggenhet ved Skagahøgdi Skisenter. Nytt og spennende fritidsområde under utvikling. Kun få meter fra tomten går alpin- og langrennsløype, med "ski in, ski out". Tomten har en fin plassering nesten helt innerst i blindvei. Flott panorama utsikt i retning Golsfjellet/Storefjell/Nystølsfjellet. Skagahøgdi: På toppen av Skagahøgdi Skisenter - rundt 900 moh, på fjellet mellom Gol og Hemsedal, ligger Skagahøgdi. Her er det et tureldorado for lange fine skiturer, flere nedfarter i Skagahøgdi Skisenter, sykkelturer på stier/stølsveier eller stier for fotturer. Skagahøgdi Skisenter har de siste årene gjennomgått store oppgraderinger på bakkene, jibbeparken, barneområdet, Skicafèen, snøkanoner, lys og mye mer. Dette er bakker som passer godt for hele familien. Skagahøgdi Skisenter tilbyr blant annet kveldskjøring, 20 nedfarter, eget barneområde og hopp- og railpark. Med en høydeforskjell på 470 meter fordelt på 4 heiser, finner du flotte nedfarter for alle ferdighetsnivåer. Om du ikke vil kjøre alpint, er det mulig å gå langrenn i et fantastisk løypenett helt til toppen av Hemsedal skisenter, eller i retning Ål/Reineskarvet. Det er flate og fine skiløyper like ved tomtegrensen, som i sommerhalvåret utgjør et nett av turstier og sykkelveier innover fjellet til flere vann med bade- og fiskemuligheter. Gol er det største handelssentrumet i Hallingdal. Her finnes bl.a. kjøpesenter, restauranter, kafèer, butikker, apotek, bank, vinmonopol, postkontor, offentlige servicetilbud, bilforretninger, byggevareutsalg, møbelhus, skisenter, Tropicana badeland, Gol motor og fritidspark, og mye mer. Ønsker du å spille golf, kan dette gjøres inne på Golf Alpin - Eventyrbanen, som ligger på grensen mellom Gol og Hemsedal ca. 20 minutter unna med bil. Her finner du en 18- hulls golfbane, som passer alle ferdighetsnivåer, samt en golfstue med servering. Skagahøgdi er et godt sted å være for dere som ønsker å slappe av, nyte ferien, og ha mulighet for flere aktivitetstilbud i nærheten. Les mer på: https://www.skagahogdi.no/ https://www.golinfo.no/

  Adkomst
  Fra Gol sentrum, kjør i retning Hemsedal. Etter ca. 2,8km på Hemsedalsvegen, ta av til venstre og følg skilting mot Skagahøgdi. Etter 750m, ta til høyre (følg skilting mot Skagahøgdi). Etter ca. 1,2km, ta til venstre på grusveien i retning Skagahøgdi. Følg denne veien opp til toppen. Ved toppen av stigningen, ligger det 4-5 hytter nær hverandre på høyre hånd. Ta første til venstre like før den første hytta, og inn på veien "Skituppen". Ta første til venstre etter få meter, inn på Slalåmsvingen. Ta så neste til høyre. Tomten ligger så nedenfor veien.

  Bebyggelse
  Området består i hovedsak av fritidsbebyggelse.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  990 000,- (Prisantydning)  ----------------------------- Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,00))   ----------------------------- 41 792,- (Omkostninger totalt)   ----------------------------- 1 031 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info kommunale avgifter
  Ved oppført hytte: Eiendomsskatt: 2 promille av markedsverdien (skattegrunnlaget blir multiplisert med 0,7) Renovasjon - hytte pr. år: kr 2710,- Branntilsyn: kr 1987,- Feiing pipe 1: kr 700,-

  Info formuesverdi
  Formuesverdi for inntektsåret 2021: kr 520 000

  Info vannavgift
  Vannavgift 2021 kr. 4187,- (under 120 m3) Kloakkavgift 2021 kr. 2937,-(under 120 m3) Veiavgift pr år ca kr. 4000,- Destinasjonsavgift(inkl. bidrag skiløypenettet) ca. kr. 1700,- Skikort(sesong) 2 stk: kr. 9500,-

  Vannavgift
  7124

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Selges fri for pengeheftelser. På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser (servitutter) og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3041/34/38: 06.01.2017 - Dokumentnr: 18200 - Bestemmelse iflg. skjøte Bestemmelse om veg Bestemmelse om vann og kloakkledning Elektriske kraftlinjer Plikt til å betale andel av drifts- og vedlikeholdskostnader Bestemmelse om bebyggelse Bestemmelse om reguleringsplaner Bestemmelse om brøyte- og vegavgift Plikt til å betale avgift til promotering, løypenett, oppgradering, m.m. Bestemmelse om plikt til å kjøpe to sesongkort, m.v. Med flere bestemmelser Se vedlagt i prospektet for mer informasjon.

  Vei, vann og avløp
  Vei, vann, avløp, strøm og fiber ligger til tomtegrense. Engangsgebyret for tilknytning av infrastruktur (vei, vann, avløp og fiber) er betalt av selger og inngår i prisantydningen!

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til fritidsformål. Ligger under Detaljregulering Skagahøgdi, sist revidert 28.09.2018. Inneholder blant annet følgende bestemmelser: - BYA = 20% inkl. parkering (36kvm) - Kun en bruksenhet pr tomt - Utforming, materialvalg og farger skal gli inn i naturen rundt - Maks gesimshøyde = 4,5m - Maks mønehøyde = 6,5m - Tak skal tekkes med naturmaterialer - Anneks opp til 30kvm - Eier av tomten plikter i årlig kjøp av 2 årskort i Skagahøgdi Alpinsenter Les vedlagte reguleringsbestemmelser for mer informasjon og detaljer!

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Gol har nedsatt konsesjonsgrense. Egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut og signeres, som skal registreres hos kommunen før skjøtet blir tinglyst.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  990 000,- (Prisantydning)  ----------------------------- Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,00))   ----------------------------- 41 792,- (Omkostninger totalt)   ----------------------------- 1 031 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  25335

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 49.000 for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  12.000,- oppgjørshonorar kr  5.500,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket 15.000 for medgått tid og utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Dokumenter

Ludvig Hungerholdt

Megler

Ludvig Hungerholdt

90 88 64 42

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev