aktiv-eiendomsmegling

Gran Gnr. 263/bnr. 144

Gran sentrum - Meget sentral tomt regulert til kons. småhusbebyggelse. 40% utnyttelse - mulighet for 6-mannsbolig*!

 • 2 500 000
 • PRISANTYDNING2 500 000
 • OMKOSTNINGER78 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 578 642
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 365 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  62 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000,-))
  --------------------------------------------------------
  78 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 578 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Gnr. 263/bnr. 144, Innlandet

 • Aktiv Eiendomsmegling har gleden av å presentere en flott tomt midt i Gran sentrum i et område regulert til konsentrert småhusbebyggelse.

  *Det er blitt utarbeidet en enkel mulighetsskisse for oppføring av 6-mannsbolig innenfor gjeldende regulering. Dette er ikke bygge søkt og kjøper oppfordres for øvrig selv å undersøke med aktuell byggesaksavdeling. Ta kontakt med megler for ytterligere spørsmål.

  Tomten har en meget god beliggenhet midt i Gran sentrum som er å regne som handelssenter på Hadeland. Her finnes alt innen gangavstand som kjøpesentre, forretninger, kulturhus, restauranter, legesenter, treningssenter og fotballbane.

  Skoler og barnehager
  Det er gangavstand til barnehage samt skole i alle trinn. Trintom barneskole, Gran ungdomsskole og Hadeland videregående skole.

  Buss/tog/bil
  Gran er perfekt for de som ønsker å pendle inn til f.eks. Oslo. Togstasjon ligger bare 600m fra tomten og har avganger hver time inn til Oslo (bruker ca. 1time). Ved å benytte bil tar det ca. 1 time inn til Oslo og ca. 45min til Oslo Lufthavn Gardermoen.

  Det er eller også flotte tur- og rekreasjonsområder i nærområdet samt Jarenvannet med fine bademuligheter.
 • Det er primært leilighets-/gårdsbebyggelse i området.
 • Se kartskisse.
 • Flat tomt i et sentrumsområde regulert til boligformål.

  Kjøper er selv ansvarlig for å byggemelde og fremskaffe byggetillatelse for den bebyggelse som er tenkt oppført på eiendommen før eventuelle byggearbeider igangsettes. Kostnader i forbindelse med byggemelding, tilknytningsavgifter, ev grunn undersøkelser/geotekniske undersøkelser m.m. påhviler kjøper.

  Tomten selges uten bygge klausul og leveres som råtomt. Tomtenes beskaffenhet vil være tilsvarende slik de fremstår på salgstidspunktet.
 • 1365kvm
 • Fremtidig adkomst må avklares med kommunen samt naboeiendom.

  Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann og avløp.
 • Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi per kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger, herunder boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmeterprissatser. Disse satsene utgjør henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2021. Formuesverdien fastsettes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA). For fritidseiendom settes formuesverdi til 30% av eiendommens markedsverdi.
 • Kommunale avgifter vil bli fastsatt etter bebyggelse av tomten.
 • Ikke fastsatt
 • Tomten er ubebygd, ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Følgende er tinglyst og følger eiendommen:
  Utskifting
  1889/900090-1/20 tinglyst 20.12.1889
  Overført fra: 3446-263/2
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Bestemmelse om veg
  1938/640-1/20 tinglyst 22.04.1938
  Vegvesenets betingelser vedtatt
  Overført fra: 3446-263/2
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Bestemmelse om veg
  1938/723-1/20 tinglyst 02.05.1938
  rettighetshaver:Knr:3446 Gnr:263 Bnr:36
  Overført fra: 3446-263/2
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Elektriske kraftlinjer
  1951/904651-1/20 tinglyst 25.07.1951
  Hadelands E.verk reg.
  Overført fra: 3446-263/2
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Skjønn
  1954/4232-1/20 tinglyst 23.11.1954
  rettighetshaver:Knr:3446 Gnr:262 Bnr:41
  Bestemmelse om vannledning
  Bestemmelse om vannrett
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: 3446-263/2
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Bestemmelse om veg
  1983/7918-2/20 tinglyst 05.09.1983
  rettighetshaver:Knr:3446 Gnr:263 Bnr:112
  Overført fra: 3446-263/2
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Bestemmelse om veg
  1996/3389-2/20 tinglyst 10.06.1996
  rettighetshaver:Knr:3446 Gnr:263 Bnr:121
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: 3446-263/2
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Elektriske kraftlinjer
  2015/1168504-1/200 tinglyst 14.12.2015
  Rettighetshaver:GLITRE ENERGI NETT AS
  Org.nr: 981915550
  Rettighetshaver:HADELAND ENERGINETT AS
  Org.nr: 880340492
  Avtale om legging, drift og vedlikehold av 22 kV jordkabel
  Overført fra: 3446-263/2
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Transport
  2018/388233-262/200 tinglyst 01.02.2018 21:00
  Fra:HADELAND ENERGINETT AS
  Org.nr: 880340492
  Til:GLITRE ENERGI NETT AS
  Org.nr: 981915550

  Best. om adkomstrett
  2016/1079794-4/200 tinglyst 22.11.2016
  rettighetshaver:Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:1
  rettighetshaver:Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:2
  rettighetshaver:Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:3
  rettighetshaver:Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:4
  rettighetshaver:Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:5
  rettighetshaver:Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:6
  rettighetshaver:Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:7
  rettighetshaver:Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:8
  rettighetshaver:Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:9
  rettighetshaver:Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:10
  rettighetshaver:Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:11
  rettighetshaver:Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:12
  rettighetshaver:Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:13
  rettighetshaver:Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:14
  rettighetshaver:Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:15
  rettighetshaver:Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:16
  rettighetshaver:Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:17
  Overført fra: 3446-263/2
  Gjelder denne registerenheten med flere
 • Tomten ligger i et område som i kommuneplan er avsatt til boligformål og i detaljreguleringsplan er avsatt til konsentrert småhusbebyggelse med 40% arealutnyttelse.

  Se detaljreguleringsplan for Sandødegården datert 28.02.2014.
 • Gnr. 263 Bnr. 144 i Gran kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale
 • Selger har ikke anledning til å tegne boligselgerforsikring
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag, minimum kr. 40.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 16.000,-, oppgjørshonorar kr. 5.900,- og kostnader til markedsføring. Meglerforetaket har i tillegg krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen. Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Gran helsesenter as
Vibeke Voksøy

Megler

Vibeke Voksøy

40 22 38 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev