aktiv-eiendomsmegling
Sentral tomt med gangavstand til alt som kjøpesenter, tog, barnehage og skoler i alle trinn
Sentral tomt med gangavstand til alt som kjøpesenter, tog, barnehage og skoler i alle trinn

GRAN Gran

Gran sentrum - Meget sentral tomt regulert til kons. småhusbebyggelse. 40% utnyttelse - mulighet for 6-mannsbolig*!

 • kr 2 500 000
 • Prisantydningkr 2 500 000
 • Omkostningerkr 78 642
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 578 642
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 365 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  62 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000))

  78 642 (Omkostninger totalt)

  2 578 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Aktiv Eiendomsmegling har gleden av å presentere en flott tomt midt i Gran sentrum i et område regulert til konsentrert småhusbebyggelse. *Det er blitt utarbeidet en enkel mulighetsskisse for oppføring av 6-mannsbolig innenfor gjeldende regulering. Dette er ikke bygge søkt og kjøper oppfordres for øvrig selv å undersøke med aktuell byggesaksavdeling. Ta kontakt med megler for ytterligere spørsmål. Tomten har en meget god beliggenhet midt i Gran sentrum som er å regne som handelssenter på Hadeland. Her finnes alt innen gangavstand som kjøpesentre, forretninger, kulturhus, restauranter, legesenter, treningssenter og fotballbane. Skoler og barnehager Det er gangavstand til barnehage samt skole i alle trinn. Trintom barneskole, Gran ungdomsskole og Hadeland videregående skole.

Gran, Innlandet

 • Tomt
  1365m²

  Beskrivelse av tomt
  Flat tomt i et sentrumsområde regulert til boligformål. Kjøper er selv ansvarlig for å byggemelde og fremskaffe byggetillatelse for den bebyggelse som er tenkt oppført på eiendommen før eventuelle byggearbeider igangsettes. Kostnader i forbindelse med byggemelding, tilknytningsavgifter, ev grunn undersøkelser/geotekniske undersøkelser m.m. påhviler kjøper. Tomten selges uten bygge klausul og leveres som råtomt. Tomtenes beskaffenhet vil være tilsvarende slik de fremstår på salgstidspunktet.

  Beliggenhet
  Aktiv Eiendomsmegling har gleden av å presentere en flott tomt midt i Gran sentrum i et område regulert til konsentrert småhusbebyggelse. *Det er blitt utarbeidet en enkel mulighetsskisse for oppføring av 6-mannsbolig innenfor gjeldende regulering. Dette er ikke bygge søkt og kjøper oppfordres for øvrig selv å undersøke med aktuell byggesaksavdeling. Ta kontakt med megler for ytterligere spørsmål. Tomten har en meget god beliggenhet midt i Gran sentrum som er å regne som handelssenter på Hadeland. Her finnes alt innen gangavstand som kjøpesentre, forretninger, kulturhus, restauranter, legesenter, treningssenter og fotballbane. Skoler og barnehager Det er gangavstand til barnehage samt skole i alle trinn. Trintom barneskole, Gran ungdomsskole og Hadeland videregående skole. Buss/tog/bil Gran er perfekt for de som ønsker å pendle inn til f.eks. Oslo. Togstasjon ligger bare 600m fra tomten og har avganger hver time inn til Oslo (bruker ca. 1time). Ved å benytte bil tar det ca. 1 time inn til Oslo og ca. 45min til Oslo Lufthavn Gardermoen. Det er eller også flotte tur- og rekreasjonsområder i nærområdet samt Jarenvannet med fine bademuligheter.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Det er primært leilighets-/gårdsbebyggelse i området.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  62 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000))

  78 642 (Omkostninger totalt)

  2 578 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter vil bli fastsatt etter bebyggelse av tomten.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3446/263/143: 20.12.1889 - Dokumentnr: 900090 - Utskifting Overført fra: Knr:3446 Gnr:263 Bnr:2
  Gjelder denne registerenheten med flere
  22.04.1938 - Dokumentnr: 640 - Bestemmelse om veg Vegvesenets betingelser vedtatt
  Overført fra: Knr:3446 Gnr:263 Bnr:2
  Gjelder denne registerenheten med flere
  02.05.1938 - Dokumentnr: 723 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3446 Gnr:263 Bnr:36
  Overført fra: Knr:3446 Gnr:263 Bnr:2
  Gjelder denne registerenheten med flere
  25.07.1951 - Dokumentnr: 904651 - Elektriske kraftlinjer Hadelands E.verk reg.
  Overført fra: Knr:3446 Gnr:263 Bnr:2
  Gjelder denne registerenheten med flere
  23.11.1954 - Dokumentnr: 4232 - Skjønn Rettighetshaver: Knr:3446 Gnr:262 Bnr:41
  Bestemmelse om vannledning
  Bestemmelse om vannrett
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: Knr:3446 Gnr:263 Bnr:2
  Gjelder denne registerenheten med flere
  05.09.1983 - Dokumentnr: 7918 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3446 Gnr:263 Bnr:112
  Overført fra: Knr:3446 Gnr:263 Bnr:2
  Gjelder denne registerenheten med flere
  10.06.1996 - Dokumentnr: 3389 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3446 Gnr:263 Bnr:121
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: Knr:3446 Gnr:263 Bnr:2
  Gjelder denne registerenheten med flere
  14.12.2015 - Dokumentnr: 1168504 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver: Glitre Energi Nett AS
  Org.nr: 981 915 550
  Avtale om legging, drift og vedlikehold av 22 kV jordkabel
  Overført fra: Knr:3446 Gnr:263 Bnr:2
  Gjelder denne registerenheten med flere
  ----------
  Transport
  Fra: Hadeland Energinett AS
  Org.nr: 880 340 492
  Til: Glitre Energi Nett AS
  Org.nr: 981 915 550
  22.11.2016 - Dokumentnr: 1079794 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:1
  Rettighetshaver: Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:2
  Rettighetshaver: Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:3
  Rettighetshaver: Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:4
  Rettighetshaver: Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:5
  Rettighetshaver: Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:6
  Rettighetshaver: Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:7
  Rettighetshaver: Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:8
  Rettighetshaver: Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:9
  Rettighetshaver: Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:10
  Rettighetshaver: Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:11
  Rettighetshaver: Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:12
  Rettighetshaver: Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:13
  Rettighetshaver: Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:14
  Rettighetshaver: Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:15
  Rettighetshaver: Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:16
  Rettighetshaver: Knr:3446 Gnr:263 Bnr:137 Snr:17
  Overført fra: Knr:3446 Gnr:263 Bnr:2
  Gjelder denne registerenheten med flere
  25.09.2018 - Dokumentnr: 1316756 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3446 Gnr:263 Bnr:2
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1374366 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0534 Gnr:263 Bnr:143


  Vei, vann og avløp
  Fremtidig adkomst må avklares med kommunen samt naboeiendom. Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann og avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Tomten ligger i et område som i kommuneplan er avsatt til boligformål og i detaljreguleringsplan er avsatt til konsentrert småhusbebyggelse med 40% arealutnyttelse. Se detaljreguleringsplan for Sandødegården datert 28.02.2014.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 500 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  62 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000))

  78 642 (Omkostninger totalt)

  2 578 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  78642

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke anledning til å tegne boligselgerforsikring

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag, minimum kr. 40.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 16.000,-, oppgjørshonorar kr. 5.900,- og kostnader til markedsføring. Meglerforetaket har i tillegg krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen. Alle beløp er inkl. mva.

Dokumenter

Vibeke Voksøy

Megler

Vibeke Voksøy

40 22 38 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev