aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Holteberget 7!

BUD MOTTATT! Enebolig med garasje, 4 soverom, ekstra wc- rom og gode utsikts- og solforhold

 • 2 450 000
 • BRA 157 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING2 450 000
 • OMKOSTNINGER77 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 527 392
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 974
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 148 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 364 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 450 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  61 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 450 000,-))
  --------------------------------------------------------
  77 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 527 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1. etasje:
Bad, stue, kjøkken, gang og 1 soverom.

Underetasje:
3 soverom, wc- rom, hall med trapp og entrè. I tillegg er det 3 boder.
Før vi beveger oss inn ønsker vi å vise deg plantegningene. 1. etasje.

Holteberget 7, Troms og finnmark

 • Kjøkken overflater og innredning:
  Kjøkkeninnredning fra 2013 (Marbodal) med lyse slette fronter. Benkeplate i laminat med nedfelt dobbel oppvask-kum i stål m/kjøkkenbatteri. Opplegg til oppvaskmaskin, integrert komfyr, innfelt koketopp, integrert kjøleskap, integrert komfyr og ventilator.

  Avtrekk:
  Ventilator med avtrekk over tak.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Wc- rom overflater og konstruksjon:
  Overflater gulv med vinylbelegg.
  Vegger med malte plater.
  Himling av malte plater.
  Toalett. Mekanisk avtrekk til yttervegg. Ventil i yttervegg. Veggmontert servant med ett greps batteri og speil.
  - Det mangler trykk knapp på toalett.

  Bad generell:
  Tekniske forskrifter i perioden 1997-2010. Det foreligger ingen dokumentasjon på utførelse av bad eller membran. Bad er opplyst og være oppusset i 2003. Ikke synlig mansjett i sluk. Ikke tilstrekkelig oppkant ved dørterskel eller fall på gulv.

  Overflater vegger og himling:
  Badet har flis på vegger og himlingsplater på innvendig tak.

  Overflater gulv:
  Gulvet er flislagt og har elektriske varmekabler. Flatt gulv.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  Tiltak:
  - Våtrommet fungerer med dette avviket.

  Sluk, membran og tettesjikt:
  Det er plastsluk og ukjent tettesjikt/membran. Det er ikke synlig mansjett i sluk. Dokumentasjon på utførelse er ikke fremlagt.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er påvist ufagmessig utførelse rundt sluk.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
  - Det er ikke synlig mansjett i sluk.
  Tiltak:
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Sanitærutstyr og innredning:
  Baderomsinnredning i beiset tre i profilert utførelse med nedfelt servant med ett greps blandebatteri, speil med lys, toalett og badekar.

  Ventilasjon:
  Badet har mekanisk avtrekk til yttervegg.
  - Mekanisk avtrekk er ikke tilkoblet strøm og har derfor ingen funksjon.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Rommet har kun naturlig avtrekk.
  Tiltak:
  - Mekanisk avtrekk bør etableres.

  Fukt i tilliggende konstruksjoner:
  Hulltaking er foretatt i tilstøtende vegg i soverom mot bad, uten å påvise unormale forhold.

  Bad/ vaskerom generell:
  Aktuell byggeforskrift og dokumentasjon: byggeforskrifter fra før 1997. Vaskerom er ikke bygget etter forskrift. Vaskerom er i utgangspunktet fra opprinnelses dato. Dette fører automatisk til TG 3. Rommet er ikke bygget som et våtrom med tette sjikt.
  Overflater i hovedsak av: Malt betonggulv.
  Vegger av malt panel.
  Himling av malte plater.
  Ventil i yttervegg og i tak. Plast sluk i gulv. Opplegg for vaskemaskin. Skyllekar på vegg. Dusjkabinett. Varmtvannsbereder. Fuktmåling viser indikasjoner på fukt i betonggulv. Rommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak:
  - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Fukt i tilliggende konstruksjoner:
  Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.
  Tiltak:
  - Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.

  Vannledninger:
  Vannledninger er av kobberrør med plastkapp og noe rør i rør fra bad og kjøkken i 1 etasje. Vannledninger i boligen er i hovedsak fra byggeår.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Tiltak
  - Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Avløpsrør:
  Det er avløpsrør av plast. Avløpsrør fra bad og kjøkken er fra 2003 og 2013. Avløpsrør i boligen er i hovedsak fra byggeår.

  Ventilasjon:
  Boligen har kun naturlig ventilasjon supplert med ventilator på kjøkken og mekanisk avtrekk fra bad og vaskerom.

  Overflater:
  1. etasje:
  Innvendige overflater i hovedsak av laminatparkett på gulv.
  Overflater vegger i hovedsak av malte plater, malt panel og noe tapet.
  Himlinger i hovedsak av malte panelbord/smartpanel.
  Eier opplyser at himling i 1 etasje er nedforet med 5 cm og er luftisolert.
  - Overflater er opplyst å være oppusset i 2013.
  Underetasje:
  Overflater på gulv i hovedsak av laminat parkett og gulvbelegg.
  Vegger i hovedsak av malt brystingspanel, tapet og malte plater.
  Himlinger av malte himlingsplater.
  - Noe skjevheter og knirk i gulv i gang/entre.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Noe skjevheter og knirk i gulv i gang/entrè.

  - Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.
 • Frittliggende enebolig beliggende i Foldvik i Gratangen. Eiendommen har en fin beliggenhet med flott utsikt over fjord og fjell. Gode solforhold.
  Boligen har integrert garasje og det er ett lekehus på tomten. Kort vei til butikk og Foldvik brygge. Parkering på eiendommen.
 • På eiendommen står det en frittliggende enebolig i 2 etasjer med integrert garasje. Det er ett lekehus og en platting med levegger på eiendommen.
 • Eiendommen har adkomst via offentlig veg/gate, privat innkjørsel.
 • Følgende opplysninger er utdrag fra vedlagt tilstandsrapport datert 30.06.22 av takstmann, Jon Stavenes. Interessenter bes gjennomgå denne i sin helhet.

  Taktekking:
  Taktekkingen er av takpapp type shingel. Taket er kun besiktiget fra bakkenivå. Det er lagt ny tekking i 2004.

  Nedløp og beslag:
  Takrenner og nedløp av plast, takstige og feieplatform av metal og heldekkende beslag over pipe og luftelyrer. Eier opplyser at kinahatt(beslag) på lufte lyre på tak er fjernet pga fare for kondens.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Tiltak:
  - Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.

  Veggkonstruksjon:
  Yttervegger av bindingsverks konstruksjon med isolasjons standard fra byggeår. Utvendig kledning av tømmermannskledning og liggende Vestlandspanel på røstvegger i malt utførelse. Yttervegger underetasje er av pusset og malt mur fra byggeår.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
  Tiltak:
  - Musebånd/lusing må etableres.

  Takkonstruksjon/Loft:
  Saltakskonstruksjon med w-takstoler og undertak av taktrobord.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
  Utgang til luftebalkong fra soverom i 1. etasje som er bygget i tre med malte stakitt bord og malt hånd list.
  - skade på forkantbord luftebalkong. ( skade på forkant bord er opplyst utbedret etter befaring)
  Utgang til veranda fra stue 1. etasje til veranda over garasje som er bygget i tre med malte stakitt bord og malt hånd list. Dekke på veranda er av betong som er tekket med takpapp og det er lagt impregnert terrassebord oppå. Eier opplyser at det er lagt takpapp på betongdekke veranda etter eier kjøpe boligen. Det er lagt nytt impregnert dekke i 2013.
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Overgangen mellom balkong/terrasse og yttervegg er utett.
  - Tekkingen på balkong/terrasse har utettheter.
  - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  - Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.
  Tiltak:
  - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.
  - Lokal utbedring må utføres.
  - Tekkingen må skiftes/utbedres.
  - Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut.

  Andre utvendige forhold:
  Boligen har integrert garasje i underetasje på ca.17 kvm under veranda 1. etasje. Garasje med ringmur på mark og yttervegger av støpt betong.
  Betong gulv i garasje. Betongtak som er tekket med asfaltpapp utvendig. Garasjeporter av typen vippeport i tre i malt utførelse.
  - Noe saltutslag på vegger og tak.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Noe saltutslag på vegger og tak
  Tiltak:
  - Mulig fukt inntrenging i tak.

  Pipe og ildsted:
  Boligen har elementpipe og vedovn i stue 1 etasje.
  - Noe malings avflassing rundt røykrør bak ovn.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
  - Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke.
  Tiltak:
  - Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  - Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe.

  Elektrisk anlegg:
  El/sikringsskap fra 2013 med automatsikringer, jordfeilbryter og måler med fjernavlesning.
  Det er framlagt dokumentasjon på el -arbeider.
  1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Nei.
  2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? 2021. Lavangen elektro as. Installasjon av el bil lader og ny kurs til varmepumpe..
  3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ja. Opplyst av eier. Lavangen elektro as
  4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring.
  Ja. Lavangen Elektro as. Nytt sikringsskap og kurser til kjøkken i 2013 og installasjon av elbil lader og kurs til varmepumpe i 2021. Samsvarserklæring fremlagt for el -arbeider utført av Lavangen Elektro as.
  5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Nei.
  6. Forekommer det at sikringene løses ut? Nei.
  7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Nei.
  8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank. Nei.
  9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Nei.
  10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Nei.
  11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Ja.
  12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Nei.

  Drenering:
  Drenering er opplyst å være fra byggeår av rør og grunnmurspapp. Deler av drenering på fremside av bolig er utbedret i 1998. TG pga alder.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Tiltak:
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.

  Grunnmur og fundamenter:
  Boligen har grunnmur i betong/betongstein og stripefundamenter av betong under grunnmur.

  Utvendige vann- og avløpsledninger:
  Boligen har utvendig septiktank med overløp til grøft og vann privat felles vannverk (Foldvik vannverk).

  Septiktank:
  Det er privat septiktank av betong på eiendommen.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank.
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Oljetank TG IU:
  Det er opplyst å ikke være nedgravd oljetank på eiendommen.
 • 1.etg: 84 m² P- rom
  2.et: 64 m² P-rom


  Følgende rom inngår i primærareal: 1. etasje: Bad, stue, kjøkken, gang og 1 soverom.
  Underetasje: 3 soverom, wc- rom, hall med trapp og entrè.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • elektriske varmekabler i gulv bad. Varmepumpe av typen luft til luft fra Panasonic og vedovn i stue 1. etasje.
 • Eiet tomt på ca 1364,80 m². Eiendommen ligger i skrånende terreng med utsikt mot sjøen. Tomten er opparbeidet med plen og prydbusker. Gruslagt parkeringsplass.
 • Parkering i integrert garasje og på eiendommen.
 • Eiendommen har felles privat vannforsyning med naboer.
  Eiendommen har avløp via septiktank, med overløp til grøft e.l.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 325 614 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 172 211 per 31.12.20
 • Kr. 8 605 pr. år
  Vannavgift årlig stipulert av takstmann kr. 4000,-.
 • Kommunale avgifter, vannavgift og forsikring.
 • Ferdigattest foreligger.
 • Ingen utleie.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  -Byggetegninger avviker fra faktisk planløsning for deler av boligen ved at rom i sokkeletasjen er innredet og brukt som soverom. Eiendommen selges slik den fremstår og selger påtar seg ikke ansvar for å byggemelde eller få godkjent omgjøringen nå i ettertid. Fra kommunen kan det komme reaksjoner overfor eier, ved f. eks krav om tilbakeføring eller krav om omsøking, ileggelse av overtredelsesgebyr mv. Kommunen kan kreve at dagens forskrifter og lovverk legges til grunn ved omsøking, disse setter bl. annet krav til takhøyde, lysflate, ventilasjon, rømningsvei, brannsikring, mv. Uavhengig av reaksjonsform fra kommunen, blir dette kjøpers ansvar og risiko siden boligen selges slik den fremstår.
  -Boligen ligger I LNF-område.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Rettigheter på andre eiendommer

  Rettigheter på 5414-61/140
  Rettigheter i eiendomsrett
  1994/1932-2/75 Best. om adkomstrett
  03.03.1994
  rettighetshaver:Knr:5414 Gnr:61 Bnr:87
  Bestemmelse om adkomstrett
  RETT TIL VEDRLAGSFRI TILKNYTNING TIL KOMM. AVLØPS LEDNING
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse.
 • Gnr. 61 Bnr. 87 i Gratangen kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Totalt kr. 82 322,-.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Arild Myrvang
  Reidun I Jensen Myrvang
Sigve Wiik

Megler

Sigve Wiik

90 77 53 83

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev