aktiv-eiendomsmegling
Fasade

GRENDI Landeskogvegen 20

Hel tomannsbolig med nydelig utsikt. Renovert i senere tid og holder en god standard. Solrikt og barnevennlig.

 • kr 1 850 000
 • BRA 262 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 1 850 000
 • Omkostningerkr 64 892
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 914 892
 • ObjektstypeTomannsbolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 950
 • Soverom4
 • ArealP-rom 184 m²
 • Tomt2 693.7 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 48 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000,-)) 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 64 892,- (Omkostninger totalt) 2 014 892,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Aktiv eiendom har gleden av å presentere en flott tomannsbolig med fin beliggenhet på Grendi. Hele eiendommen er renovert i sin helhet mellom 2013-2015. Innholdsrik tomannsbolig over 3 plan. Den inneholder følgende: Venstre del:1.etasje: Gang, stue, kjøkken og trappegang. Utvendig bod. 2. etasje: Gang, bad, 2 soverom og garderoberom. Kjeller: Vaskerom og 3 boder/lagerrom. Høyre del:1.etajse: Gang, stue, kjøkken og trappegang. Utvendig bod. 2.etasje: Gang, bad , 2 soverom og garderoberom. Kjeller: Vaskerom og 3 boder/lagerrom. Frittstående dobbel garasje. Boligen holder en god standard. Dette er et objekt som ligger veldig fint til med nydelig utsikt og gode solforhold. Boligen har praktiske løsninger. Velkommen til Landeskogen 20 - en bolig du ikke burde gå glipp av!

Landeskogvegen 20, Agder

 • Tomt
  2693.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er pent opparbeidet med bed og beplantning. Flotte og solrike uteområder hvor du kan nyte hverdagen.

  Beliggenhet
  Tomannsboligen ligger sentralt på Grendi. Ca. 15 minutter fra Evje sentrum som har de fleste fasiliteter man måtte ønske.

  Adkomst
  Se kart. Det vil bli godt skiltet til visning.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Byggemåte
  Bindingsverkskonstruksjon fra byggeår og nyere liggende kledning av type dobbelfals. Tak er stål/aliminiumsplater fra 2015 (etterligning av takstein). Tekkingen ble vurdert fra bakkenivå. Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 14.01.2022 av Torleif Fjellestad for teknisk beskrivelse av eiendommen.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Egenerklæringsskjema fylt ut 29.01.2020. Selger har bodd i boligen siden 2011. Da han overtok ble det gjort en del renovering. Rør og elektrisk er utført av fagfolk. Nytt anlegg i hele boligen av Evje Elektriske AS. Det har blitt nye fliser og montert nye baderomsplater på bad. Gulvet ble avrettet og påført smøremembran. Nytt vann/avløp i 2012, av Bademiljø. Ny drenering i 2012. Det har vært lekkasje fra tak på garasje, hvor taket er fra byggeår. Nytt tak, ny kledning, dører og vinduer.

  Innhold
  Innholdsrik tomannsbolig over 3 plan. Tomannsboligen inneholder følgende: Venstre del: 1.etasje: Gang, stue, kjøkken og trappegang. Utvendig bod. 2. etasje: Gang, bad, 2 soverom og garderoberom. Kjeller: Vaskerom og 3 boder/lagerrom. Høyre del: 1.etajse: Gang, stue, kjøkken og trappegang. Utvendig bod. 2.etasje: Gang, bad , 2 soverom og garderoberom. Kjeller: Vaskerom og 3 boder/lagerrom. Frittstående dobbel garasje.

  Standard
  Aktiv eiendom har gleden av å presentere en flott tomannsbolig med fin beliggenhet på Grendi. Hele eiendommen er renovert i sin helhet mellom 2013-2015. Innholdsrik tomannsbolig over 3 plan. Den inneholder følgende: Venstre del:1.etasje: Gang, stue, kjøkken og trappegang. Utvendig bod. 2. etasje: Gang, bad, 2 soverom og garderoberom. Kjeller: Vaskerom og 3 boder/lagerrom. Høyre del:1.etajse: Gang, stue, kjøkken og trappegang. Utvendig bod. 2.etasje: Gang, bad , 2 soverom og garderoberom. Kjeller: Vaskerom og 3 boder/lagerrom. Frittstående dobbel garasje. Boligen holder en god standard. Dette er et objekt som ligger veldig fint til med nydelig utsikt og gode solforhold. Boligen har praktiske løsninger. Velkommen til Landeskogen 20- en bolig du ikke burde gå glipp av! Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3. Forhold som har fått TG3: Våtrom > Generell > Bad Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Tiltak: Det anbefales at våtrommet totalrenoveres. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk mv. dokumenteres Våtrom > Generell > Vaskerom Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Tiltak: Det anbefales at våtrommet totalrenoveres. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk mv. dokumenteres Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad Sluk er ikke tilgjengelig for inspeksjon. Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll". Får ikke flyttet dusjkabinettet nok, uten og foreta demontering. Tiltak: Tilgang til sluk må bedres både for inspeksjon og rengjøring. Innhent dokumentasjon, om mulig. Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom Sluk er ikke tilgjengelig for inspeksjon. Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll". Får ikke flyttet dusjkabinett uten og må demontere. Tiltak: Tilgang til sluk må bedres både for inspeksjon og rengjøring. Innhent dokumentasjon, om mulig. Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering. Avtrekksvifte er defekt. Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l. Tekniske installasjoner > Ventilasjon Det er registrert store avvik på ventilasjonsløsning ift. byggets oppføringstidspunkt. Tiltak: Ventilasjonsløsningen må utbedres. Må sette inn ventiler i yttervegg på rom som ikke har dette. Forhold som har fått TG2: Utvendig > Taktekking Det er påvist bulker i enkelte metallplater på taktekking. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak. Tiltak må vurderes, selve taktekkingen holder tett. Utvendig > Nedløp og beslag Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Tiltak: Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav. Anbefaler at det blir montert med tanke på sikkerhet. Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder ved gjennomføringer i takkonstruksjonen. Ingen tilgang på luft i fra gesimser som heller ikke var vanlig i denne byggeperioden. Tiltak: Lufting/ventilering bør forbedres. Lokal utbedring bør utføres. Utvendig > Balkonger, terasser og rom under balkonger Det er avvik: Dekke ligger noe nær kledning på terrasser med tanke på fare for oppsug av fuktighet. Innvendig > Overflater Det er avvik: Enkelte laminatgulv ligger skjøter noe nær hverandre. En del listverk er ikke helt fagmessig utført. Tiltak: Anbefaler et beslag i denne overgangen. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Dette gjelder i begge etasjer i både venstre og høyre del. Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger Innvendig > Pipe og ildsted Pipevanger er ikke synlige. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke. Enkelte pipe vanger er blitt kledd inne. Skal ha alle sider synlige på en teglsteinspipe. Tiltak: Pipevanger må gjøres tilgjengelig. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Innvendig > Rom under Terreng Det er avvik: Noe mindre fuktvandring ble registrert ved søk i nedre del av grunnmur og direkte på kjellergulv. Det var ikke vanlig med fuktsperre (plast under fundamenter og gulvstøp) i denne byggeperioden som gjør at det alltid vil kunne komme opp noe jordfuktighet i fra grunnen. Tiltak: Kjeller fungerer med dagens bruk som en grovkjeller. Innvendig > Innvendige trapper Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. Håndløper bør monteres på vegg. Åpninger er såpass store at det utifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger. Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad Våtromsplater er ufagmessig utført. Bunnlist for våtromsplater av aliminium må fylles med silikon. Tiltak: Det må foretas lokal utbedring. Våtrom > Overflater Gulv > Bad Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Ingen fuktsikring i overgangen til dørsvill. Tiltak: Våtrommet fungerer med dette avviket. Tiltak med fuktsikring i overgangen til dørsvill. Våtrom > Ventilasjon > Bad Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering. Avtrekksvifte er defekt. Tiltak: Mekanisk avtrekk og tilluft må etableres. Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l. Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom Våtromsplater er ufagmessig utført. Bunnlist av alminium skulle vært fylt med silikon. Tiltak: Det må foretas lokal utbedring. Tekniske installasjoner > Avløpsrør Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Gjelder rør i kjellergulvet. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg. Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Store deler av anlegget ble lagt opp på nytt i samband med fornying av boligen i 2015. 1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport? Nei 2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? I samband med oppgraderinger av boligen i 2015. 3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ja 4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? Ja 2015 5. Når ble det siste gjennomført kontroll/vedlikehold på det elektriske anlegget (av en kvalifisert elektrofaglig fagperson)? 2015 6. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet ? Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser? Nei 7. Forekommer det at sikringene løses ut? Nei 8. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder. Nei 9. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Nei 10. Er det er berøringsfare av spenningsførende deler og/eller fast elektrisk utstyr? Nei 11. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Nei 12. Er det noe utstyrsvern, kapslinger eller ledninger som er synlig utilfredsstillende festet i skapet? Nei 13. Er det tegn på termiske skader, uheldig varmeutvikling eller lukter det svidd eller brent? Nei 14. Er det mulig å komme i berøring med spenningsførende deler? Nei 15. Er kabelinnføringer og hull utettet? Nei 16. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Nei 17. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ja Tiltak: En gjennomgang av elektrisk anlegg av fagfolk ved jevnemellomrom anbefales. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Dette gjelder i kjellergulvet. Tomteforhold > Septiktank Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Moderninseringer og påkostninger
  Total renovering. Ble tatt blant annet rør og elektrisk. Nytt anlegg i hele boligen av Evje Elektriske AS. Nye fliser og montert nye baderomsplater på bad. Gulvet ble avrettet og påført smøremembran. Nytt vann/avløp i 2012, av Bademiljø. Ny drenering i 2012. Nytt tak, ny kledning, dører og vinduer i tillegg til en del overflate behandling.

  Parkering
  Parkering på egen tomt samt i garasje.

  Forsikringsselskap
  Eika

  Polisenummer
  4420362/29

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 48 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000,-)) 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 64 892,- (Omkostninger totalt) 2 014 892,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Oppvarming
  Vedovn i stue, ellers elektrisk.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  15066

  Kommunale avgifter år
  2020

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter er fordelt følgende: Abonnement vann kr. 2.365,- Vannmålerleie x2 kr. 773,25,- Abonnement kloakk kr. 5.007,50,- Renovasjon x2 kr. 7.897,50,- Feiing x2 kr 875,- De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4220/57/47: 17.01.2011 - Dokumentnr: 37362 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4220 Gnr:57 Bnr:3
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1190909 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0938 Gnr:57 Bnr:47


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ikke ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei, vann og avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler. Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.

  Adgang til utleie
  Hele boligen kan leies ut i sin helhet. Per i dag har den ene halvpart blitt utleid.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 48 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000,-)) 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 64 892,- (Omkostninger totalt) 2 014 892,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  64892

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,60% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 16.550,- + alle utlegg.

Tommy Svendsen

Megler

Tommy Svendsen

46 43 22 23

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev