aktiv-eiendomsmegling
Fasade

Grendi Landeskogvegen 20

Hel tomannsbolig med nydelig utsikt. Renovert i senere tid og holder en god standard. Solrikt og barnevennlig.

 • 1 950 000
 • BRA 262 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING1 950 000
 • OMKOSTNINGER64 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 014 892
 • EIENDOMSTYPETomannsbolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 950
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 184 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 694 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 950 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  48 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000,-))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  64 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 014 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Innholdsrik tomannsbolig over 3 plan. Tomannsboligen inneholder følgende:

Venstre del:
1.etasje: Gang, stue, kjøkken og trappegang. Utvendig bod.
2. etasje: Gang, bad, 2 soverom og garderoberom.
Kjeller: Vaskerom og 3 boder/lagerrom.

Høyre del:
1.etajse: Gang, stue, kjøkken og trappegang. Utvendig bod.
2.etasje: Gang, bad , 2 soverom og garderoberom.
Kjeller: Vaskerom og 3 boder/lagerrom.

Frittstående dobbel garasje.

Landeskogvegen 20, Agder

 • Aktiv eiendom har gleden av å presentere en flott tomannsbolig med fin beliggenhet på Grendi. Hele eiendommen er renovert i sin helhet mellom 2013-2015. Innholdsrik tomannsbolig over 3 plan.

  Den inneholder følgende:
  Venstre del:1.etasje: Gang, stue, kjøkken og trappegang. Utvendig bod.
  2. etasje: Gang, bad, 2 soverom og garderoberom.
  Kjeller: Vaskerom og 3 boder/lagerrom.

  Høyre del:1.etajse: Gang, stue, kjøkken og trappegang. Utvendig bod.
  2.etasje: Gang, bad , 2 soverom og garderoberom.
  Kjeller: Vaskerom og 3 boder/lagerrom.

  Frittstående dobbel garasje.

  Boligen holder en god standard. Dette er et objekt som ligger veldig fint til med nydelig utsikt og gode solforhold. Boligen har praktiske løsninger.

  Velkommen til Landeskogen 20- en bolig du ikke burde gå glipp av!

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG3:

  Våtrom > Generell > Bad
  Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en
  normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å
  gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter
  standardens krav.
  Tiltak: Det anbefales at våtrommet totalrenoveres. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk mv. dokumenteres

  Våtrom > Generell > Vaskerom
  Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en
  normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å
  gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter
  standardens krav.
  Tiltak: Det anbefales at våtrommet totalrenoveres. Ved renovering, påse at alle forhold med tettesjiktet, våtsone, sluk mv. dokumenteres

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
  Sluk er ikke tilgjengelig for inspeksjon. Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll". Får ikke flyttet dusjkabinettet nok, uten og foreta demontering.
  Tiltak: Tilgang til sluk må bedres både for inspeksjon og rengjøring. Innhent dokumentasjon, om mulig.

  Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom
  Sluk er ikke tilgjengelig for inspeksjon. Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll".
  Får ikke flyttet dusjkabinett uten og må demontere.
  Tiltak: Tilgang til sluk må bedres både for inspeksjon og rengjøring. Innhent dokumentasjon, om mulig.

  Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom
  Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering. Avtrekksvifte er defekt.
  Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.

  Tekniske installasjoner > Ventilasjon
  Det er registrert store avvik på ventilasjonsløsning ift. byggets oppføringstidspunkt.
  Tiltak: Ventilasjonsløsningen må utbedres.
  Må sette inn ventiler i yttervegg på rom som ikke har dette.

  Forhold som har fått TG2:

  Utvendig > Taktekking
  Det er påvist bulker i enkelte metallplater på
  taktekking.
  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak.
  Tiltak må vurderes, selve taktekkingen holder tett.

  Utvendig > Nedløp og beslag
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
  men det var ikke krav om dette på
  byggemeldingstidspunktet.
  Tiltak: Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.
  Anbefaler at det blir montert med tanke på sikkerhet.

  Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
  Det er begrenset/dårlig ventilering av
  takkonstruksjonen.
  Det er påvist fuktskjolder ved gjennomføringer i
  takkonstruksjonen.
  Ingen tilgang på luft i fra gesimser som heller ikke
  var vanlig i denne byggeperioden.
  Tiltak: Lufting/ventilering bør forbedres. Lokal utbedring bør utføres.

  Utvendig > Balkonger, terasser og rom under
  balkonger
  Det er avvik: Dekke ligger noe nær kledning på terrasser med
  tanke på fare for oppsug av fuktighet.
  Innvendig > Overflater
  Det er avvik: Enkelte laminatgulv ligger skjøter noe nær
  hverandre.
  En del listverk er ikke helt fagmessig utført.
  Tiltak: Anbefaler et beslag i denne overgangen.

  Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
  Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele
  rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at
  standardens krav til godkjente måleavvik.
  Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en
  lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
  standardens krav til godkjente måleavvik.
  Dette gjelder i begge etasjer i både venstre og høyre
  del.
  Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Innvendig > Radon
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
  ikke utført med radonsperre.
  Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger

  Innvendig > Pipe og ildsted
  Pipevanger er ikke synlige.
  Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300
  mm fra sotluke.
  Enkelte pipe vanger er blitt kledd inne. Skal ha alle
  sider synlige på en teglsteinspipe.
  Tiltak: Pipevanger må gjøres tilgjengelig. Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  Innvendig > Rom under Terreng
  Det er avvik: Noe mindre fuktvandring ble registrert ved søk i
  nedre del av grunnmur og direkte på kjellergulv.
  Det var ikke vanlig med fuktsperre (plast under
  fundamenter og gulvstøp i denne byggeperioden
  som gjør at det alltid vil kunne komme opp noe
  jordfuktighet i fra grunnen.
  Tiltak: Kjeller fungerer med dagens bruk som en grovkjeller.

  Innvendig > Innvendige trapper
  Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til
  rekkverk i trapper.
  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav
  til rekkverk i trapper.
  Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. Håndløper bør monteres på vegg. Åpninger er såpass store at det utifra sikkerhetsmessige forhold
  anbefales å lage mindre åpninger.

  Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
  Våtromsplater er ufagmessig utført
  Bunnlist for våtromsplater av aliminium må fylles
  med silikon.
  Tiltak: Det må foretas lokal utbedring.

  Våtrom > Overflater Gulv > Bad
  Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til
  gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre
  enn 25 mm.
  Ingen fuktsikring i overgangen til dørsvill.
  Tiltak: Våtrommet fungerer med dette avviket. Tiltak med fuktsikring i overgangen til dørsvill.

  Våtrom > Ventilasjon > Bad
  Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
  Avtrekksvifte er defekt.
  Tiltak: Mekanisk avtrekk og tilluft må etableres. Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.

  Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom
  Våtromsplater er ufagmessig utført
  Bunnlist av alminium skulle vært fylt med silikon.
  Tiltak: Det må foretas lokal utbedring.

  Tekniske installasjoner > Avløpsrør
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på innvendige avløpsledninger.
  Gjelder rør i kjellergulvet.
  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.

  Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
  Store deler av anlegget ble lagt opp på nytt i samband med fornying av boligen i 2015.
  1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt
  arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik
  i eltilsynsrapport?
  Nei

  2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert?
  I samband med oppgraderinger av boligen i 2015.

  3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert
  elektroinstallasjonsvirksomhet?
  Ja

  4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt
  tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
  Ja 2015

  5. Når ble det siste gjennomført kontroll/vedlikehold på det
  elektriske anlegget (av en kvalifisert elektrofaglig fagperson)?
  2015

  6. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale
  Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser?
  Nei

  7. Forekommer det at sikringene løses ut?
  Nei

  8. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel
  termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i
  boligens elektriske anlegg? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk
  tilkobling av varmtvannsbereder.
  Nei

  9. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang)
  på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr?
  Nei

  10. Er det er berøringsfare av spenningsførende deler og/eller fast
  elektrisk utstyr?
  Nei

  11. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig
  festet?
  Nei

  12. Er det noe utstyrsvern, kapslinger eller ledninger som er synlig
  utilfredsstillende festet i skapet?
  Nei

  13. Er det tegn på termiske skader, uheldig varmeutvikling eller lukter det svidd eller brent?
  Nei

  14. Er det mulig å komme i berøring med spenningsførende deler?
  Nei

  15. Er kabelinnføringer og hull utettet?
  Nei

  16. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall
  sikringer?
  Nei

  17. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske
  anlegget ha en utvidet el-kontroll?
  Ja

  Tiltak: En gjennomgang av elektrisk anlegg av fagfolk ved jevne
  mellomrom anbefales.

  Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på utvendige avløpsledninger.
  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Dette gjelder i kjellergulvet.

  Tomteforhold > Septiktank
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
  på septiktank.
  Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
 • Tomannsboligen ligger sentralt på Grendi. Ca. 15 minutter fra Evje sentrum som har de fleste fasiliteter man måtte ønske.
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.
 • Se kart. Det vil bli godt skiltet til visning.
 • Bindingsverkskonstruksjon fra byggeår og
  nyere liggende kledning av type dobbelfals.
  Tak er stål/aliminiumsplater fra 2015 (etterligning av takstein). Tekkingen ble vurdert fra bakkenivå.

  Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 14.01.2022 av Torleif Fjellestad for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • 1.et: 100 Bra/ 92 P-rom
  2.et: 78 Bra/ 74 P-rom
  Kjeller: 84 Bra/ 18 P-rom
  Totalt: 262 Bra/ 184 P-rom

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Del 1: Gang, stue, kjøkken, trapperom, gang, bad, 2 soverom og vaskerom.
  Del 2: Gang, stue, kjøkken, trapperom, gang, bad, 2 soverom og vaskerom.

  Arealangivelser er hentet fra vedlagt tilstandsrapport avholdt 14.01.2022 av Torleif Fjellestad
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn i stue, ellers elektrisk.
 • Tomten er pent opparbeidet med bed og beplantning. Flotte og solrike uteområder hvor du kan nyte hverdagen.
 • Parkering på egen tomt samt i garasje.
 • Offentlig vei, vann og avløp.
 • Formuesverdi som primærbolig kr per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr per
 • Kr. 15 066,80 pr. år

  Kommunale avgifter er fordelt følgende:
  Abonnement vann kr. 2.365,-
  Vannmålerleie x2 kr. 773,25,-
  Abonnement kloakk kr. 5.007,50,-
  Renovasjon x2 kr. 7.897,50,-
  Feiing x2 kr 875,-

  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
 • Strøm, forsikring m.m.
 • Det foreligger ikke ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.
 • Hele boligen kan leies ut i sin helhet. Per i dag har den ene halvpart blitt utleid.
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Grunnbok kan sees hos megler.
 • Området er regulert til nåværende boliger. Gjeldende plan for området er Strandsoneplanen, kdp 9.
 • Gnr. 57 Bnr. 47 i Bygland kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Dersom bud aksepteres i 2021, gjelder følgende:

  Eiendommen selges eiendommen "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Videre oppfordres det til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig.

  Eiendommen kan ha mangel i følgende tilfeller:
  1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl. § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
  2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl. § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide.
  3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl. § 3-9.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,60% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 16.550,- + alle utlegg.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Charles Edmonds
Tommy Svendsen

Megler

Tommy Svendsen

46 43 22 23

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev