aktiv-eiendomsmegling
Bilde 1.jpg

GRONG Bjørgålia 2-15

selveiertomter med attraktiv beliggenhet i Skisenteret i Bjørgan. Langrennsløyper og alpintanlegg i umiddelbar nærhet.

 • kr 590 000 - 590 000
 • Priser fra og tilkr 590 000 - 590 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 590 000 - 590 000
 • Omkostninger fra og tilkr 30 862 - 30 892
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 620 862 - 620 892
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til0 - 0 m²
 • Tomt541 m²
 • EierformEiet
 • MatrikkelGNR. 23 BNR. 404
 • Informasjon om meglerforetaketBoli Eiendomsmegling AS, avdeling Steinkjer Torggata 2 7713 Steinkjer
 • OppdragsansvarligTomas Høin
 • Oppdragsnummer1708235001
 • 590 000 (Prisantydning) Omkostninger 12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 14 750 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 0)) 30 892 (Omkostninger totalt) 620 862 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding

Bjørgålia 2-15, Trøndelag

 • Om prosjektet
  Vi har gleden av å presentere 2 fritidstomter eiet i Bjørgan. Tomtene ligger ca. 700 m til nærmeste heistrase - Paradisheisen - derfra er det fritt videre innover Geitfjellet eller nedfart langs de øvrige løypene. Grong skisenter har et enestående vintertilbud for deg som liker å stå slalåm, snowboard eller randonee nedover fjellsidene. Om du foretrekker å legge i vei innover viddene med ryggsekk og turski, eller gå langrenn på skistadion, har du ca. 50 km med oppkjørte løyper til disposisjon. 4 heiser tar deg opp i bakkene, og du har hele 15 nedkjøringsalternativer fra lett til krevende nedkjøringer. Egen Terrengpark med mange elementer, rails, kuler og hopp. Barnebakken er den letteste bakken, og er på 170 m. Den lengste bakken er Sirituvløypa på ca. 1900 m. Store deler av de familievennlige bakkene er lyssatt med flombelysning. Med skianlegg, gode turområder sommer som vinter er dette plassen for enhver aktiv familie som drømmer om et fristed på fjellet.

  Priser fra og til
  kr 590000 - 590000

  Omkostninger fra og til
  kr 30862 - 30892

  Garasje/parkering
  På egen tomt

  Tomteareal
  541m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Bjørgålia 2: Ca. 540 kvm eiendomstomt iflg matrikkelen Bjørgålia 4: Ca. 437 kvm eiendomstomt iflg matrikkelen Tomtene leveres som råtomter. Kjøper må selv bekoste rydding, plannering m.m. Infrastruktur fremført fram til tomtegrense. Selger har ingen kunnskap om eventuelle arkologiske funn, forurensning eller radonforekomst. Kjøpers risiko og ansvar.

 • Info om eiendomsskatt
  tillegg kommer eiendomsskatt som ikke blir beregnet før eiendommene er bebygd. Grong kommune gjelder følgende pr 2023: Boligeiendommer og fritidseiendommer differensieres med en skattesats på 4 promille. Skattesats er et årlig vedtak i kommunestyret. Det er eiendommens verdi som danner grunnlaget for skatteberegningen. Verdien fastsettes i en egen eiendomsskattetakst.

  Info om formuesverdi
  Likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. For mer informasjon se www.skatteetaten.no.

  Info om vannavgift
  Offentlig via private stikkanlegg. Tomtene leveres med veg, vann, avløp, strøm og trekkrør for fiber frem til tomtegrense. Kjøper må selv dekke tilkoblingsgebyr og infrastruktur på egen tomt. Det betales årlig avgift til drift av felles veg pål kr. 4.000,-. Dette må betales av kjøper. Se mer under punkt Velforening. Se vedlegg i salgsoppgave for gebyrsatser for Grong Kommune 2023

  Velforening
  Det er velforening i området - Bjørgan Hytteforening. Det må derfor påregnes pliktig medlemskap og medlemskontingent. Dagens kontingent er opplyst å være kr. 300,- pr år. I tillegg betales det kr. 1.000,- i engangsavgift for bomløsning. Første års faktura vil derfor påløpe seg på kr. 1.300,- pr tomt.

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5045/23/404: 05.11.2018 - Dokumentnr: 1500968 - Bestemmelse om nettstasjon Rettighetshaver: Tensio Tn AS Org.nr: 988 807 648 Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger Overført fra: Knr:5045 Gnr:23 Bnr:316 Gjelder denne registerenheten med flere 26.04.2021 - Dokumentnr: 480944 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5045 Gnr:23 Bnr:316 Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påhetes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, infrastruktur, drift og vedlikehold av energi/nettverk m.m.

  Adgang til utleie
  Eiendommen kan leies ut i sin helhet. Hvis du leier ut en fritidsbolig i Norge som du selv bruker, kan du leie ut for inntil 10 000 kroner skattefritt. Utover dette må du skatte av 85% av leieinntektene. Skatteprosenten for utleieinntekten av fritidsbolig er 22 % i 2022 og 2023.

  Radonmåling
  Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Vann, vei og avløp
  Offentlig via private stikkanlegg. Tomtene leveres med veg, vann, avløp, strøm og trekkrør for fiber frem til tomtegrense. Kjøper må selv dekke tilkoblingsgebyr og infrastruktur på egen tomt. Det betales årlig avgift til drift av felles veg pål kr. 4.000,-. Dette må betales av kjøper. Se mer under punkt Velforening. Se vedlegg i salgsoppgave for gebyrsatser for Grong Kommune 2023

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Tomtene ligger i et område som er regulert til fritidsbebyggelse. Gjeldende reguleringsplan er: Bjørgålia fritidsboliger, datert 13.07.2011. Kopi av situasjonskart, matrikkelbrev, reguleringsplan med bestemmelser følger som vedlegg. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Kjøperen er selv ansvarlig for å byggeanmelde samt å fremskaffe bygningsmyndighetenes godkjennelse for den bebyggelse som er tenkt oppført på eiendommen før eventuelle byggearbeider igangsettes. Kostnader i forbindelse med byggeanmeldelse, tilknytningsgebyr, grunnundersøkelser, geoteknisk rapport m.m. påhviler kjøperen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Betalingsbetingelser
  Kjøpesummen + omk innbetales til meglers klientkonto innen overtagelse

  Viktig informasjon
  Erverv av tomten er konsesjonsfritt på visse vilkår, ref. egenerklæring om konsesjonsfrihet: - tomten må bebygges innen 5 år - tomten må bebygges slik plansituasjonen forutsetter Er tomten for eksempel regulert til bolig, er det ikke nok å sette opp en garasje. Oversittelse av fristen eller oppføring av bebyggelse i strid med plan vil utløse konsesjonsplikt. Ingen odel.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Kjøpekontrakt
  Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.

Dokumenter

Tomas Høin

Megler

Tomas Høin

48 14 58 22

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev