aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Kjøkken

Grong Bjørganvegen 179

Bjørgan - Pent oppusset fjellhytte. 4 sov. Nytt kjøkken. Nært skiheis. Mulighet for rask overtagelse!

 • BRA 65 m²
 • 4 soverom
 • OMKOSTNINGER73 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 563 642
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 987
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 62 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 158 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGF
 • 2 490 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  57 500,- (Dokumentavgift)
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  73 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 563 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
1.etasje: Vindfang, bad, kjøkken/stue, 2 soverom og utvendig bod.
Loft: Hems/oppholdsrom og 2 soverom.
Stue

Bjørganvegen 179, Trøndelag

 • Det er nylig satt inn et nytt stilfullt Epoq kjøkken med integrerte hvitevarer.

  Golv: Laminat på stue, teppeflis i 2.etg, originale tregolv på soverom nede.
  Vegg: Beiset panel, malt panel på bad.
  Himling: Beiset panel.

  I tilstandsrapporten har følgende forhold fått TG 2 eller TG 3:

  TG2:
  - Grunn/fundament
  - Vinduer/Dører
  - Yttervegger
  - Taktekking og beslag
  - Etasjeskille
  - Trapp
  - Elektrisk
  - Varmtvannsbereder
  - Våtrom
  - Drenering

  TG3:
  - Våtrom (Badet er ikke bygget med vanntette materialer og rommet tilfredsstiller ikke dagens krav til våtrom.)

  Informasjonen er hentet fra tilstandsrapport utført av Norconsult AS. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte tilstandsrapport.
 • Hytta ligger sentralt til med skjermet beliggenhet nedenfor hovedvegen i hyttefeltet. Det er umiddelbar nærhet til skitrekk og Cafe`.
  Ca. 10 minutters kjøring til Grong sentrum, det samme til populære lakseelver som Namsen og Sandøla.
  Like nedenfor alpinanlegget er det bygget skistadion med lysløype. Når sesongen er i gang kjøres det også opp skiløyper på høyfjellet.
  Flotte jakt og tur/friområder i nærområdet.
 • Spredt hyttebebyggelse
 • Når man kommer opp til skisenteret, passerer man Geitfjellporten og fortsetter rett frem igjennom bom. Da får du hytta på din høyre side. Det vil bli skiltet ved fellesvisninger.
 • Bygningen har åpen fundamentering på pilarer. Veggkonstruksjon oppført i bindingsverk, og er utvendig kledd med stående panel og liggende kledning i gavlspisser. Taket er et saltak tekket med metallplater. Etasjeskille i trebjelkelag. Vinduerer 2-lags koblede hyttevinduer. Takoverbygget inngangsparti med markterrasse og balkong mot sør, vest og nord.
 • 1.etg: 53 m2 Bra, 50 m2 P-rom
  Loft: 12 m2 Bra & P-rom

  Følgende rom inngår i primærareal: Vf, bad, kjøkken/stue, hems/oppholdsrom og 4 soverom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Det er montert ny vedovn i 2020.
  Forøvrig oppvarming med elektriske varmekilder.
 • Eiet tomt på ca. 1 158 m2.
  Tomta fremstår som naturtomt.
 • Det parkeres ved hovedvegen, ca. 20 m fra hytta.
  Det gjøres oppmerksom på at parkering ligger på annenmanns grunn. Det foreligger ingen skriftlig avtale på dette. Dette er kjøpers risiko og ansvar.
 • Offentlig veg frem til bommen, deretter privat veg der drift og vedlikehold dekkes via årlig avgift. Avgiften er på kr 4000,- og innbefatter 3 tilganger i bom.
  Offentlig vann og avløp. Det er private stikkledninger frem til offentlig nett/tilkobling.
 • Kr 508 200,- for 2020.
 • Kr 11 225,-. Dette er avgifter for vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt.
 • Strøm, tv/internett, kommunale avgifter, drift og vedlikehold bygningsmasse.
 • Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen kan ikke bekrefte hvorvidt ferdigattest foreligger.
 • Hytta kan om ønskelig fremleies, men den har ingen egen utleiedel.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen er regulert under bestemmelser til bebyggelsesplan for hytteområder på Bjørgan. Bestemmelsene følger vedlagt til prospektet for eiendommen.
 • Gnr. 23 Bnr. 48 i Grong kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med Grong Sparebank og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt fastpris i meglerhonorar kr 32 100,-. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke markedsføringspakke på kr 13 900,-, visninger kr 2 500,- pr.stk, kommunal info,oppgjørsgebyr, trykking av salgsoppgaver m.m.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Kristian Langeng
  Trude A Finanger Langeng
Anders Borgsø

Megler

Anders Borgsø

92 89 29 38

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev