aktiv-eiendomsmegling
1.jpg
1.jpg

GRONG Laksvegen 489

Bergsmo - Næringseiendom med god beliggenhet, umiddelbar og er godt eksponert. Leieinntekt: 594 000,- + ledig areal

 • kr 5 490 000
 • BRA 777 m²
 • Prisantydningkr 5 490 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 5 490 000
 • ObjektstypeGarasje
 • EierformSelveier
 • Byggeår1992
 • Soverom -
 • Areal -
 • Tomt1 364 m²
 • Eierform tomtEiet
 • Kjøpesummen for aksjene skal baseres på avtalt eiendomsverdi, med justering for selskapets aktiva og gjeld ut over Eiendommen, slik som nærmere beskrevet i aksjekjøpsavtalen som er vedlagt prospektet. Når det gjelder bokførte og skattemessige verdier, vises til vedlagte årsregnskap og saldoskjema. Ved kjøp av aksjer påløper ikke dokumentavgift. Kjøper bærer alle sine kostnader ved overtakelse av selskapet, herunder kostnader forbundet med registrering av endringer i Brønnøysundregisteret. Selger bærer kostnader for regnskap og revisjon frem til overtakelse. 5 490 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 137 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 490 000)) 138 592 (Omkostninger totalt) 5 628 592 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Taksert eiendom med bestående bygningsmasse er en næringseiendom beliggende på Bergsmo i Grong kommune. Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til fylkesveg og er således godt eksponert mot trafikkert veg. Bygningsmassen består av verkstedbygning med tilhørende kontorfløy. Verksteddelen fremstår i hovedsak med standard fra byggeår, og har generelt preg av alder og slitasje. Noe generelt vedlikehold/oppgradering må påregnes. Kontorfløy er nylig renovert i 1. etasje, og deler av utvendig bygningsmasse er oppgradert. Det er etablert nye tekniske installasjoner med nytt vvs-anlegg og nytt elektrisk opplegg. Det foreligger nye leiekontrakter for hele 1. etasje. Lokaler i 2. etasje står tom, og er pr.d. kun egnet som enkelt lagringsareal. Eier ønsker primært å selge 100 % av aksjene i Laksvegen 489 AS som har eiendommen som sitt hovedaktium. Sekundært kan salg av eiendommen vurderes.
Bilde 3.jpg

Laksvegen 489, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse
  Verkstedbygg
  Bruksareal
  1. etasje: 391 kvm
  Bruttoareal BTA
  1. etasje: 430 kvm

  Kontorfløy
  Bruksareal
  1. etasje: 256 kvm
  2. etasje: 130 kvm
  Bruttoareal BTA
  1. etasje: 282 kvm
  2. etasje: 145 kvm  Tomt
  1364m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på ca. 1364 kvm ifølge matrikkelrapport fra Grong Kommune. Eiendomstomt med åpen og fin beliggenhet godt tilrettelagt for forskjellig næringsvirksomhet. Asfalterte og gruslagte kjøre og parkeringsarealer med god tilkomst til bygninger. Ut fra situasjonskart fra kommunen kan det se ut som at deler av bygningen ligger over tomtegrense. Megler er ikke forelagt noe avtaleverk rundt dette. Kjøpers risiko og ansvar.

  Beliggenhet
  Næringseiendom beliggende på Bergsmo i Grong kommune. Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til fylkesveg og er således godt eksponert mot trafikkert veg. På tomten er det en verkstedbygning og en eldre kontorfløy.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Verksted og kontorbygg

  Byggemåte
  Byggeår ca. 1974 Kilde: Byggeår 1974 for verksted. Kontordel er en eldre bygning som nylig er vesentlig renovert. Se forøvrig vedlagte Næringstakst fra Norconsult AS som følger som vedlegg til salgsoppgaven. Denne bes gjennomgått nøye av interessenter. Interessenter bes innhente fagekspertise for egne vurderinger av bygningsmassen på eiendommen.

  Innhold
  Verksted: 1. etasje: Verkstedlokale med vaskehall og lager Kontorfløy: 1. etasje: Kontorer og lager 2. etasje: Hovedsakelig lagerarealer, samt kontor

  Standard
  Se vedlagte Næringstakst fra Norconsult AS som følger som vedlegg til salgsoppgaven. Denne bes gjennomgått nøye av interessenter. Interessenter bes innhente fagekspertise for egne vurderinger av bygningsmassen på eiendommen

  Moderninseringer og påkostninger
  2022

  Parkering
  Gode parkeringsmuligheter på tomten. Lading av El-bil/Hybrid bil: Megler har ikke undersøkt om det er tilrettelagt for lading av El-biler og Hybrider. Hvorvidt det er mulighet for slike anlegg eller installasjoner må kjøper selv undersøke. Kjøpers risiko og ansvar.

  Forsikringsselskap
  Selskap: If Forsikring. Type: 1.risiko. Årlig premie: Kr. 13 000.

  Diverse
  Utstyr, løsøre og interiør i bygningene følger ikke med, men kan avtales nærmere mellom kjøper og selger om overtakelse av hele eller deler av det. Det som kjøper ikke ønsker å overta, fjernes av selger. Øvrig fastinventar som følger med overtas i den stand de er ved overtakelse, med de slitasjer som naturlig hører med i forhold til drift/bruk. Vi gjør oppmerksom på at bygningsmassene overtas i den stand de befinner seg ved visning. Bygningen kan ha bygningsmessige feil og mangler som følge av slitasje og bruk som er naturlig i forhold til driftsform som har vært. Selger gir ingen garantier i forhold av arkeologisk interesse eller miljø/forurensingsforhold. Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radon måle utleieenheter. Krav om at radon skal være målt trår i kraft fra og med 01.01.2014. Målt årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. Primært er salgsobjektet i denne handelen er 100 % av aksjene i Eiendomsselskapet Laksvegen 489 AS. Selger er Brauten Bil AS. Kopi av regnskap, budsjett m.m til eiendomsselskapet kan fås ved henvendelse til megler. Det legges opp til at potensielle kjøpere kan gjennomføre en due diligence av selskapet og dets aktiva basert på dokumentasjon tilrettelagt av Laksvegen 489 AS og eventuell revisor. Selskapet forutsettes refinansiert ved oppgjør. Den enkelte potensielle kjøper er selv ansvarlig for alle kostnader som eventuelt måtte påløpe i forbindelse egne undersøkelser og evaluering av eiendommen. Ta kontakt med megler hvis det er ønskelig med innsyn i driftsregnskap. Kun seriøse interessenter vil få tilgang. Sekundært kan selger vurdere salg av eiendomsmassen, hvis interessenter ikke ønsker å kjøpe aksjene i eiendomsselskapet. Ta kontakt med megler for mer informasjon. Det oppfordres til grundig gjennomgang av utarbeidet salgsoppgave som kan lastes ned fra nett eller fås hos megler. Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk fagkyndig. Megler har ikke mottatt tegninger fra kommunen. De bygningstegninger som finnes i kommunens arkiv er originale tegninger fra da bygget ble oppført. De er i et format som vi ikke kan oversende digitalt eller kopiere. Ta kontakt med kommunen fysisk for å få tilgang til eventuelle tegninger.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  Kjøpesummen for aksjene skal baseres på avtalt eiendomsverdi, med justering for selskapets aktiva og gjeld ut over Eiendommen, slik som nærmere beskrevet i aksjekjøpsavtalen som er vedlagt prospektet. Når det gjelder bokførte og skattemessige verdier, vises til vedlagte årsregnskap og saldoskjema. Ved kjøp av aksjer påløper ikke dokumentavgift. Kjøper bærer alle sine kostnader ved overtakelse av selskapet, herunder kostnader forbundet med registrering av endringer i Brønnøysundregisteret. Selger bærer kostnader for regnskap og revisjon frem til overtakelse. 5 490 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 137 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 490 000)) 138 592 (Omkostninger totalt) 5 628 592 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Opprinnelig oljefyranlegg i verksted, med utvendig nedgravd oljetank og påfyllingsrør. Tilstand ikke kjent. Elektrisk oppvarming i kontorfløy.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

 • Kommunale avgifter
  20000

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Stipulerte kommunale avgifter utgjør ca. Kr. 20 000 pr. år Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 5068,-, renovasjon, vann og avløp. Eventuelt feie-og tilsynsavgift kommer i tillegg. Kommunen opplyser at eiendommen har felles vannmåler med gnr. 13 bnr. 133.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5045/13/198: 21.11.1950 - Dokumentnr: 2977 - Erklæring/avtale Bestemmelse om kloakkledning
  Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.
  Overført fra: Knr:5045 Gnr:13 Bnr:133
  Gjelder denne registerenheten med flere
  21.11.1950 - Dokumentnr: 2978 - Bestemmelse om veg Vegvesenets betingelser vedtatt
  Overført fra: Knr:5045 Gnr:13 Bnr:133
  Gjelder denne registerenheten med flere
  30.10.1951 - Dokumentnr: 2459 - Erklæring/avtale Bestemmelse om salg og reklame m.v. for bensin og
  oljeprodukter.
  Overført fra: Knr:5045 Gnr:13 Bnr:133
  Gjelder denne registerenheten med flere
  10.06.1959 - Dokumentnr: 1708 - Bestemmelse om vannledn. Vegvesenets betingelser vedtatt
  Overført fra: Knr:5045 Gnr:13 Bnr:133
  Gjelder denne registerenheten med flere
  21.01.1961 - Dokumentnr: 192 - Rettighet Rettighetshaver: Circle K Norge AS
  Org.nr: 914 766 451
  LEIEAVTALE
  TIL 311285
  BESTEMMELSER OM FORLENGELSE
  MED FLERE BESTEMMELSER
  Forlengelse av kontrakt oppr. tgl. 17.11.32
  Overført fra: Knr:5045 Gnr:13 Bnr:133
  Gjelder denne registerenheten med flere
  08.07.1970 - Dokumentnr: 3193 - Erklæring/avtale Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse
  av denne eiendom
  Overført fra: Knr:5045 Gnr:13 Bnr:133
  Gjelder denne registerenheten med flere
  16.07.1971 - Dokumentnr: 3484 - Erklæring/avtale Bestemmelse om kloakkledning
  Vegvesenets betingelser vedtatt
  Overført fra: Knr:5045 Gnr:13 Bnr:133
  Gjelder denne registerenheten med flere
  15.02.1979 - Dokumentnr: 1319 - Bestemmelse om gjerde Overført fra: Knr:5045 Gnr:13 Bnr:133
  Gjelder denne registerenheten med flere
  28.04.2006 - Dokumentnr: 2356 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5045 Gnr:13 Bnr:188
  Overført fra: Knr:5045 Gnr:13 Bnr:133
  Gjelder denne registerenheten med flere
  14.11.2018 - Dokumentnr: 1552648 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5045 Gnr:13 Bnr:133
  Elektronisk innsendt


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver. Kjøpers risiko og ansvar. Kommunen opplyser: De bygningstegninger som finnes i vårt arkiv er originale tegninger fra da bygget ble oppført. De er i et format som vi ikke kan oversende digitalt eller kopiere. Det er også usikkert hvor aktuelle de er i forhold til dagens bygningsmasse.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig tilknyttet vei, vann og kloakk. Private stikkledninger/stikkveger frem til offentlig tilkobling som må driftes av eier. Deler av adkomst går over naboeiendom. Foreligger ikke tinglyst vegrett eller annen avtale. Kjøpers risiko og ansvar.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger regulert under kommuneplanens arealdel og er godkjent utnyttet til næringsformål (Verkstedbygning og lagerhall). Reguleringsplan og planbestemmelser følger som vedlegg til salgsoppgaven. Reguleringsbestemmelser bes gjennomgått av interessenter.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.  Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, tilstandsrapport/takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt.  Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.   Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter og eiendomsmeglingsloven § 6-7 fravikes.  Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3-9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel: - dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller - dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette kjøper.   Når det gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, tilstandsrapport/takst etc.), og som er vedlagt salgsoppgaven og kontrakt eller fremlagt av selger i forbindelse med transaksjonen, så er selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at selger bare svarer for eventuelle feil som selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om. Avhendingslova § 4-19 fravikes. Risikoen for eventuelt skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

  Budgivning
  Budgivere oppfordres til å gjennomgå aksjekjøpsavtalen som er utarbeidet for salget og som er vedlagt prospektet. Når bud inngis, vil det bli lagt til grunn at budgiver har akseptert aksjekjøpsavtalen. Dette bes hensyntatt ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  Kjøpesummen for aksjene skal baseres på avtalt eiendomsverdi, med justering for selskapets aktiva og gjeld ut over Eiendommen, slik som nærmere beskrevet i aksjekjøpsavtalen som er vedlagt prospektet. Når det gjelder bokførte og skattemessige verdier, vises til vedlagte årsregnskap og saldoskjema. Ved kjøp av aksjer påløper ikke dokumentavgift. Kjøper bærer alle sine kostnader ved overtakelse av selskapet, herunder kostnader forbundet med registrering av endringer i Brønnøysundregisteret. Selger bærer kostnader for regnskap og revisjon frem til overtakelse. 5 490 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 137 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 490 000)) 138 592 (Omkostninger totalt) 5 628 592 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtakelse. Forskuddsbeløpet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på forskudd tilfaller selger.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Georg Høin

Megler

Georg Høin

99 00 00 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev