aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Laksvegen 921, enebolig med nytt kjøkken og bad. Panoramautsikt over Namsen og mot Geitfjellet

GRONG Laksvegen 921

Grong, Bergsmo. Enebolig med nytt kjøkken og bad. Flott utsikt mot Namsen og Geitfjellet. Stor eiet tomt.

 • kr 820 000
 • BRA 82 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 820 000
 • Omkostningerkr 37 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 857 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 976
 • Soverom1
 • ArealP-rom 48 m²
 • Tomt16 878.8 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 820 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  20 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 820 000))

  37 542 (Omkostninger totalt)

  857 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til visning i Laksvegen 921 Enebolig med skjermet beliggenhet, flott utsikt og stor eiet tomt. Takstmanns konklusjon/ oppgraderinger: 2008 - Skifte tak og takrenner 2012 - Drenering 2015 - Utforing og skifte kledning mot vest. 2021 - Sikringsskap oppgradert. 2021 - Vindu bad 2022 - Nytt kjøkken 2022 - Nytt bad Boligen har fått følgende TG i vedlagt rapport. TG0: 10 stk. TG1: 9 stk. TG2: 16 stk. TG3: 1 stk. Siste kontroll av El-anlegg: 25.06.2014 - Ingen pålegg. Velkommen til en hyggelig Aktiv visning.

Laksvegen 921, Trøndelag

 • Tomt
  16878.8m²

  Beskrivelse av tomt
  Landlig beliggende enebolig på stor eiet tomt på ca. 16.878 kvm. Boligen ligger på en liten høyde med panoramautsikt ut over Namsen og ut mot Geitfjellet. Skrånet tomt, noe gjennvokst. Bestående i hovedsak av trær og busker. Veg opp til boligen.

  Beliggenhet
  Bolig med noe skjermet beliggenhet litt sør for Holandsøya i Grong kommune. Avstand til Bergsmo ca. 5 km, Skogmo ca. 10 km, Grong ca. 10 km, 14 km til Overhalla og ca. 38 km til Namsos. Eneboligen ligger på en liten høyde med flott utsikt ut over Namsen og ut mot Geitfjellet. Gode lys og solforhold.

  Adkomst
  Adkomst fra Laksvegen og opp til eiendommen. Siste del av bakken har noen bratt adkomst. Vei frem til boligen. Carport nede ved Laksvegen.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Byggemåte
  Bygningen er en enebolig oppført ny 1976 på eldre grunnmur/kjeller av ukjent alder. Boligen har 1.etg over kjeller.Grunnmur består avbetong og sementstein utvendig malt, innvendig delvis utforet. Etasjeskillere avbetong. Hovedkonstruksjon over grunnmur avbindingsverk utvendig kledd med stående og liggende trepanel. Taket har form som saltak tekket med profilerte metallplater. Vinduer har hovedsakelig to-lags isolerglass. Boligen har hatt en del oppgraderinger siden byggeåret og det kan nevnes følgende. Utvendig tak og takrenner: 2008. Drenering: 2012 Utforing og kledning vegg mot vest: 2015. Bad/vaskerom og kjøkken: 2022. Ellers framstår mye som fra byggeår.

  Innhold
  Primærrom: 1. etasje: Vindfang, stue, kjøkken, soverom og bad/ vaskerom. Sekundærrom: Kjeller: 3 stk. boder/ kjellerrom. 1. etasje: 2 stk. bod.

  Standard
  Takstmanns konklusjon/ oppgraderinger: 2008 - Skifte tak og takrenner 2012 - Drenering 2015 - Utforing og skifte kledning mot vest. 2021 - Sikringsskap oppgradert 2021 - Vindu bad 2022 - Nytt kjøkken 2022 - Nytt bad Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Boligen har fått følgende TG i vedlagt rapport. TG0: 10 stk. TG1: 9 stk. TG2: 16 stk. TG3: 1 stk. Forhold som har fått TG2: Nedløp og beslag, vinduer, dører, balkongdør, ytterdør kjeller, balkong, overflater, radon, pipe og ildsted, innvendig dører, vvs tank, grunn og fundament, terrengforhold, utvendig vann og avløpsledninger, septiktank. Forhold som har fått TG3: Rom under terreng. Kostnadsestimat : Under 10 000 ifølge takst. Siste kontroll av El-anlegg 25.06.2014 - Ingen pålegg.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Fiber, Altibox.

  Parkering
  Oppstillingsplass på egen tomt oppe ved huset, samt carport på ca. 31kvm nede ved Laksvegen.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  820 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  20 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 820 000))

  37 542 (Omkostninger totalt)

  857 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Boligen har elementpipe med pussede og malte overflater. Mindre Jøtul vedovn fra byggeåret i stue plassert på keramiske fliser. Sotluke i kjeller. Ellers EL- oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg- /fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse.

  Energiklasse
  F

 • Kommunale avgifter
  9123

  Info kommunale avgifter
  Inkludert er renovasjon, branntilsyn, feiing, slamtømmig samt eiendomsskatt.

  Formuesverdi primær
  178714

  Formuesverdi primær år
  2020

  Formuesverdi sekundær
  643371

  Formuesverdi sekundær år
  2020

  Info formuesverdi
  Formuesverdi som primærbolig kr 178 714 per 31.12.20 Formuesverdi som sekundærbolig kr 643 371 per 31.12.20

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5045/6/2: 13.01.1950 - Dokumentnr: 89 - Erklæring/avtale Grensegangssak
  Gjelder denne registerenheten med flere
  04.08.1975 - Dokumentnr: 5426 - Erklæring/avtale Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse
  av denne eiendom
  06.09.1913 - Dokumentnr: 900054 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5045 Gnr:6 Bnr:1
  19.09.2012 - Dokumentnr: 770582 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:5045 Gnr:6 Bnr:5
  01.01.2018 - Dokumentnr: 140714 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1742 Gnr:6 Bnr:2


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei. Privat vann. Septiktank med offentlig tømming. Det er private stikkledninger og vei til off. nett.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  820 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  20 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 820 000))

  37 542 (Omkostninger totalt)

  857 542 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  37542

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Øyvind Hofstad

Megler

Øyvind Hofstad

41 78 72 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev