aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Balteskard 67!

Grovfjord Balteskard 67

Enebolig med fjøs, 5 soverom og stor eiet tomt. Flott utsikt!

 • 1 100 000
 • BRA 163 m²
 • 5 soverom
 • PRISANTYDNING1 100 000
 • OMKOSTNINGER43 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 143 642
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 947
 • SOVEROM5
 • AREALP-rom 149 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 504 079 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 1 100 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  27 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 100 000,-))
  --------------------------------------------------------
  43 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 143 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Loft:
Trapperom, gang, 5 soverom og bad. I tillegg er det en bod.

1. etasje:
Vindfang, vaskerom, kjøkken, stue, stue 2, wc og trapperom/ hall.

Kjeller:
Vindfang, kjellerstue og trapperom. I tillegg er det en bod.

Fjøs/ låve:
Fjøs/uthus er fundamentert på forskalt og helstøpt sokkel i betong. Støpte gulv på grunn uten fuktsikring og isolasjon. Yttervegger i bindingsverkskonstruksjon med utvendig stående spalte kledning. Saltaks konstruksjon med plass bygget sperretak i tre, opplektet tak med bølge eternitt på hovedhus og metallplater på takoverbygg. Vinduer med ett lags glass.
- Noe skjevheter på fundamenter og gulv.
- Det er ikke takrenner og nedløp på bygget.
- Det foreligger ikke tegninger.

Balteskard 67, Troms og finnmark

 • Kjøkken 1. etg overflater og innredning:
  Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter og benkeplate av laminat. Heldekkende benkebeslag med 2 kummer og kjøkken armatur. Kjøkkenet har kjøleskap og komfyr.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
  - Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.
  Tiltak:
  - Det er påregnelig med utskiftning/utbedringer av kjøkkeninnredningen.

  Avtrekk:
  Det er ingen ventilering fra kjøkken.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.
  Tiltak:
  - Mekanisk avtrekk bør etableres.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Bad loft:
  Aktuell byggeforskrift og dokumentasjon: byggeforskrifter fra før 1997. Bad er ikke bygget etter forskrift. Bad er i utgangspunktet fra opprinnelses dato.
  Dette fører automatisk til TG 3. Rommet er ikke bygget som et våtrom med tettesjikt. Deksel på badekar var ikke mulig å demontere og avløp/sluk er derfor ikke inspisert.
  Overflater i hovedsak av:
  Gulvbelegg på gulv
  Vegger av våtromstapet.
  Himling av malte porøs plater.
  Avløp/sluk i gulv under badekar.
  Servant med to greps blandebatteri.
  Ovn på vegg.
  - Det er hull i gulvbelegg.
  - Våtromstapet er skadet.
  - Løse fliser på vegg.
  - Rommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak:
  - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Fukt i tilliggende konstruksjoner:
  Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Innvendige vegger er opplyst å være av tømmer.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.
  Tiltak:
  - Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.

  Wc- rom 1 etg overflater og konstruksjon:
  Overflater gulv med gulvbelegg.
  Vegger med tapet, malt strie og våtromsplater.
  Himling av malte plater.
  Toalett. Servant.
  - Noe skader på vegger.
  - Åpninger i gulvbelegg ved rørgjennomføring i gulv.
  - Wc - rommet er fra byggeår og trenger oppgradering.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  Tiltak:
  - Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.

  Vaskerom 1. etg:
  Aktuell byggeforskrift og dokumentasjon: byggeforskrifter fra før 1997. Vaskerom er ikke bygget etter forskrift. Vaskerom er i utgangspunktet fra opprinnelses dato. Dette fører automatisk til TG 3. Rommet er ikke bygget som et våtrom med tettesjikt.
  Overflater i hovedsak av:
  Gulv med belegg.
  Vegger av tapet.
  Himling av malte plater.
  Plastsluk i gulv. Skyllekar i plast. Servant. Stråleovn på vegg.
  - Det er hull i gulvbelegg.
  -Tapet er skadet. Varmvannsbereder på vegg som er defekt og ikke i bruk.
  - Rommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak:
  - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.

  Fukt i tilliggende konstruksjoner:
  Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Innvendige vegger er opplyst å være av tømmer.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.
  Tiltak:
  - Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade.

  Vannledninger:
  Boligen har synlige vannledninger er av kobber.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

  Avløpsrør:
  Boligen har synlige avløpsrør av plast. Det er avløpsrør av støpjern i kjeller gulv.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

  Ventilasjon:
  Boligen har naturlig ventilasjon med ventiler i vegger og vinduer.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
  - Det er ikke mekanisk avtrekk på våtrom og kjøkken.
  Tiltak:
  - Ventilasjonsløsningen må utbedres.

  Overflater:
  1 Etasje :
  Overflater på innvendige gulv av gulvbelegg.
  Overflater på vegger i hovedsak av malte plater, asiatplater og tapet.
  Himlinger av malte porøs plater og malte himlingsplater.
  - Noe skjevheter i gulv generelt.
  - Skader i gulvbelegg.
  - Noe sprekker i overflater på vegger og tak.
  Loft etasje:
  Overflater gulv i hovedsak av gulvbelegg.
  Vegger i hovedsak av malte plater og tapet
  Himlinger av malte porøs plater.
  - Noe skader i overflate himling.
  - Hull i vegger.
  - Noe skjevheter i gulv.
  Kjeller :
  Innvendige overflater gulv er av oppforet gulv med gulvbelegg.
  Overflater vegger er avsynlige murer, malte plater og panel.
  Himlinger av panel/bord.
  - Indikasjon på fukt i gulv og vegger i kjeller.
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
  - Det er stedvis påvist synlige skader på overflater.
  Tiltak:
  - Overflater må utbedres eller skiftes.

  - Det foreligger ikke tegninger.
 • Frittliggende bolig med fjøs/uthus beliggende i Balteskard, ca 5 km fra Grovfjord sentrum. Skole, butikk og mekanisk verksted i nærområdet. Kort vei til flotte rekreasjonsområder.
 • Spredt bebyggelse. Eiendommens bebyggelse består av våningshus og sjå. Det er også registrert et eldre naust i et sameie, naustet ligger på gnr.74 bnr.3. Etter eiers opplysninger eier hun 3/5 av naustet. Vanskelig å verdsette dette da det ikke foreligger noen bruksavtale.
 • Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate.
 • Følgende opplysninger er utdrag fra vedlagt tilstandsrapport datert 12.10.22 av takstmann, Jon Stavenes. Interessenter bes gjennomgå denne i sin helhet.

  Taktekking:
  Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Taktekking er opplyst byttet etter storm i 2019. Skaderapport fremvist.

  Nedløp og beslag:
  Boligen pipe beslag i metall. Snøfangere, feie plattform og takstige i metall.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  - Det er ikke takrenner og nedløp på boligen.
  Tiltak:
  - Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  - Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  Tiltak:
  - Takrenner og nedløp må etableres.

  Veggkonstruksjon:
  Veggene har bindingsverks konstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning er av typen Kaycan PVC-plater montert på opprinnelig bordkledning i ca. 2014.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Utvendige plater har sprekker/skader.
  - Noen løse plater på vegger.
  Tiltak:
  - De påviste skader må utbedres.

  Takkonstruksjon/Loft:
  Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon med takrobord i tre. Kaldloft er kun visuelt befart fra loftsluke, da det ikke er gulv på kaldloft.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
  - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  Tiltak:
  - Det må gjøres nærmere undersøkelser.
  - Lokal utbedring bør utføres.
  - Lufting/ventilering bør forbedres.

  Vinduer:
  Boligen har malte trevinduer med 2-lags glass i 1.etg og i loftetasje. Byttet vinduer i 2014 bortsett fra eldre trevinduer med koblet glass i kjeller.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  - Kjeller vinduer trenger vedlikehold.
  Tiltak:
  - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.

  Dører:
  Boligen har teak hovedytterdør og malt balkongdør i tre. Balkongdør er byttet i 2019. Hovedytterdør har råteskader ved terskel og må byttes. Noe justering på øvrige ytterdører.
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.
  - Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
  - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  Tiltak:
  - Det må foretas lokal utbedring.
  - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
  Utgang fra bod i loftetasje til balkong.
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Tekkingen på balkong/terrasse har utettheter.
  - Papptekking på balkong er oppsprukket og det er opplyst at det forekommer at det kommer vann inn i vegg konstruksjonen.
  Tiltak:
  - Tekkingen må skiftes/utbedres.

  Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Kjeller:
  Etasjeskiller er av betong med oppforet tregulv på deler av kjeller. Synlig betong gulv i boder og i trapp. Synlig fukt i overgang betong/stein trapp gulv.
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Det er påvist fuktskader i etasjeskiller
  Tiltak:
  - Råteskadet treverk må skiftes.

  Etasjeskille/gulv mot grunn - 2:
  Etasjeskiller er av trebjelkelag.
  - Det er observert muse ekskrementer i hull rundt rørgjennomføring på loft.
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Det er påvist/opplyst om aktivitet fra skadedyr i trebjelkelag.
  Tiltak:
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
  - Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.

  Radon:
  Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak:
  - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Pipe og ildsted:
  Boligen har mursteinspipe, vedovn, kamin og sotluke/feieluke.
  - Sprekker i pipe i 1 og i loftetasje.
  - I kjeller er sotluke og pipe bygget inn med panel/trevirke.
  - Pipeløp bør undersøkes ytterligere mht evt fyringstilbud.
  - Sot luke i kjeller er kledd igjen med panel. Pipevanger er kledd igjen med panel.
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke.
  - Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
  - Pipevanger er ikke synlige.
  - Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten.
  - Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe.
  - Mursteinpipe er tildekket/innebygget.
  Tiltak:
  - Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  - Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe.
  - Pipevanger må gjøres tilgjengelig.
  - Større avstand til brennbart materiale må lages.
  - Det må foretas lokal utbedring.
  - Pipe kan ikke brukes før den er utbedret forskriftsmessig.

  Krypkjeller:
  Boligen har krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv. Krypkjeller er ikke befart, da det ikke var mulig å komme til. Tidligere rapport opplyser om noe fukt i rommet og at det ikke er fuktsperre/plast oppå jordgulv.
  Vurdering av avvik TG IU:
  - Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig.
  Tiltak:
  - Om mulig bør det forsøkes etablert adkomst til krypkjeller slik den kan inspiseres, dette er en utsatt konstruksjon.

  Innvendige trapper:
  Boligen har malt tretrapp med vinylbelegg i inntrinn fra 1 til loftetasje og betong/steintrapp fra 1 etasje til kjeller.
  - Det mangler rekkverk på trapp til kjeller. (TG3)
  - Det mangler håndløper på trapp til loft.
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  - Det er ikke montert rekkverk.
  Tiltak:
  - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav.
  - Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger.
  - Rekkverk må monteres for å lukke avviket.

  Innvendige dører:
  Innvendig har boligen malte glatte dører.
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.
  - Enkelte av innvendige dører har betydelige skader
  Tiltak:
  - Lokal utbedring må påregnes.
  - Det er påregnelig med utskiftning av flere innvendige dører.

  Elektrisk anlegg TG 2:
  El/sikringsskap fra byggeår med skrusikringer og måler med fjernavlesning.
  1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Nei.
  2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? Ukjent.
  3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ukjent.
  4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring.
  Nei.
  5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Nei.
  6. Forekommer det at sikringene løses ut? Nei.
  7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Nei.
  8. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ja.
  - På grunnlag av alder og at boligen ikke har vært i bruk på en stund anbefales det og foreta en kontroll av fagkyndig på elanlegg.

  Branntekniske forhold TG 3:
  Boligen har røykvarslere.
  1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Ja Boligen mangler brannslukkingsapparat.
  2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Ukjent
  3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Ja Det mangler røykvarslere i deler av boligen.
  4. Er det skader på røykvarslere? Ukjent

  Drenering:
  Boligen har naturlig drenering fra byggeår. Ingen tegn til synlig grunnmurs plast eller dreneringsrør. Det er registret fukt gjennomgang i kjeller.
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  - Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  - Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt.
  Tiltak:
  - Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.

  Grunnmur og fundamenter:
  Boligen er fundamentert på forskalt og helstøpt ringmur i betong med innslag av stein. Støpt gulv i kjeller.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk.
  - Mindre riss på deler av mur utvendig.
  Tiltak:
  - Lokal utbedring må utføres.

  Terrengforhold:
  Tomten ligger i skrånende terreng (naturtomt) og er opparbeidet med plen, prydbusker og beplantning. Tomten er gjengrodd og må oppgraderes.
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Terreng faller inn mot bygning.
  Tiltak:
  - Det bør foretas terrengjusteringer.
  - Ytterligere undersøkelser anbefales.

  Utvendige vann- og avløpsledninger:
  Utvendige avløpsrør er av støpejern.Utvendige vannledninger er av jernrør.Det er septiktank med overløp til grøft. Boligen har privat brønn.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
  Tiltak:
  - Foreta kontroll av brønnvann.
  - Innhent dokumentasjon, om mulig.
  - Vannkvalitet må dokumenteres
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Septiktank:
  Septiktanken er av betong.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank.
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Oljetank TG IU:
  Det er opplyst at det ikke er nedgravd oljetank på eiendommen.
 • Loft: 59 m² P- rom
  1. etg: 70 m² P- rom
  Kjeller: 20 m² P- rom

  Følgende rom inngår i primærareal: Loft: Trapperom, gang, 5 soverom og bad.
  1. etasje: Vindfang, vaskerom, kjøkken, stue, stue 2, wc og trapperom.
  Kjeller: Vindfang, kjellerstue og trapperom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vedovn i stue og kamin på kjøkkenet. Vedovn i hall i 1. etg. Forøvrig er det elektrisk oppvarming.
 • Tomt i skrånende terreng. Naturtomt.
 • Parkering på tomten.
 • Eiendommen har vannforsyning fra privat brønn på eiendommen eller i området.
  Eiendommen har avløp via septiktank (betongkum), med overløp til grøft e.l.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 412 857 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 486 284 per 31.12.20
 • Kr. 10 000 pr. år
  Stipulert
 • Kommunale avgifter og forsikring.
 • Ferdigattest forefinnes ikke.
 • Ingen utleie.
 • Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr. I det tilfelle konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne. Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.
 • Det er odel på eiendommen iht. odelsloven da den er registrert med over 500 da produktiv skog.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  -Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen.
  -Tegninger fraviker fra slik eiendommen fremstår i dag. Ny eier overtar ansvar og risiko for dette forhold.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  1949/575-1/79 Rettigheter iflg. skjøte
  13.05.1949
  Naustet m/sjøtomt og sommerfjøset skal være felles med bnr. 3.

  1954/302379-1/79 Håndgivelseserklæring
  26.11.1954
  RETTIGHETSHAVER: ORKLA KVARTSDRIFT AS
  RETT TIL Å UTDRIVE ALL KVARTS

  1957/2165-1/79 Erklæring/avtale
  18.10.1957
  rettighetshaver:Knr:5412 Gnr:74 Bnr:21
  Bestemmelse om fiskerett samt rett til avfallsved.
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1971/2615-1/79 Erklæring/avtale
  15.06.1971
  om grunnavståelse m.v. i anl. vegen Furnes-Balteskard.
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1974/6667-2/79 Borett
  17.12.1974
  RETTIGHETSHAVER: BALTESKARD NELLY OG OLE

  1979/1604-1/79 Erklæring/avtale
  22.03.1979
  grensegang og ordning av veigrunn.
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2000/2097-1/79 Jordskifte
  29.05.2000
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2001/183-1/79 Fredningsvedtak
  12.01.2001
  Bestemmelse om naturreservat
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2019/333843-1/200 Jordskifte
  20.03.2019 21:00
  Sak 16-182584RFA-JHAR Balteskaret gnr. 72, 73, 74
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Grunndata

  1948/300953-1/79 Registrering av grunn
  17.08.1948
  Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:5412 Gnr:74 Bnr:3

  1975/4339-1/79 Registrering av grunn
  11.08.1975
  Utskilt fra denne matrikkelenhet:Knr:5412 Gnr:74 Bnr:26

  1975/6400-1/79 Registrering av grunn
  06.11.1975
  Utskilt fra denne matrikkelenhet:Knr:5412 Gnr:74 Bnr:30

  2020/828916-1/200 Omnummerering ved kommuneendring
  01.01.2020 00:00
 • Eiendommen ligger i et LNFR område som i utgangspunktet er et areal hvor det kun skal tillates bebyggelse direkte knyttet til landbruk, natur, friluftsliv og reindrift. Eiendommen er med i et jordsameie som innbefatter Balteskardvatnet Naturreservat, se vedlagte kart.
 • Gnr. 74 Bnr. 15 og Gnr. 74 Bnr. 30 i Tjeldsund kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Totalt kr. 97 522,-.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Åse Steinmo
Martin Tjosås Pettersen

Megler

Martin Tjosås Pettersen

95 83 02 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev