aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Aktiv eiendomsmegling har gleden av å presentere denne flotte eiendommen befinner seg i Gutvik, Leka kommune
Aktiv eiendomsmegling har gleden av å presentere denne flotte eiendommen befinner seg i Gutvik, Leka kommune

GUTVIK Vedvikveien 26

Stor flott eiendom med sjørettigheter og leieinntekt fra utleie av deler av Bryggholmen

 • kr 2 000 000
 • BRA 164 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 2 000 000
 • Omkostningerkr 67 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 067 042
 • ObjektstypeLandbruk
 • EierformSelveier
 • Byggeår1926
 • Soverom5
 • ArealP-rom 114 m²
 • Tomt575 304 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 50 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000,00))   67 042,- (Omkostninger totalt)   2 067 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Planskisse 1.etg
Aktiv Eiendomsmegling har gleden av å presentere denne flotte eiendommen på hele 583 mål, som ligger på Gutvik, i nærheten av ferjeleiet på Skei. Eiendommen består av bolig/fritidsbolig, driftsbygning og naust. Deler av Brygghomen leies ut og her er det pr i dag leieinntekter på kr 60 000 pr år. Det foreligger også en leieavtale som innbringer kr 1200 pr år. Er du på jakt etter en stor eiendom med utviklingsmuligheter ja da må du se hit. Velkommne på visning.

Vedvikveien 26, Trøndelag

 • Tomt
  575304m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 575 304 daa. Av disse utgjør dyrket mark ca. 22,2 daa, skog ca. 18,7 daa, og tun ca 4 dd og annet markslag ca 537,5 daa. Tunet er opparbeidet med gressplen og vei. Det presiseres også at Storholmen og holmen mellom Storholmen og Bryggholmen ikke er registrert i matrikkelen, men vi viser til vedlagte arealkart over 2/13 og 2/15. Selger jobber med å få de inn i samme matrikkel.   Arealer er hentet fra vedlagte gårdskart. Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Strandli som eiendommen heter, ligger flott til på Gutvik, som er en del av Austra, Leka kommune. Området er kjent for sine mange flotte turer i skog og på fjell, blandt annet til Stongfjellet som ligger på eiendommen og Hornfjellet som ligger noe lengre nord for eiendommen. Det er nærhet til Leka, som er et meget populært turistområde samt at det er gode fiskemuligheter på Lekafjorden og i områdene rundt.

  Adkomst
  Følg Gutvikvegen til du kommer til Gutvik, der følger du skiltet til Nord Gutvik, og følger veien i et par hundre meter før du tar andre avkjørsel til venstre, inn på Vedvikveien, følg så veien noen møter før du tar til høyre i krysset, da er det den andre eiendommen på din venstre side. Kart-tjenester viser også veien.

  Bebyggelse
  Bolig/fritidsbolig, driftsbygning/fjøs, naust

  Barnehage/skole/fritid
  Leka barne og ungdomsskole, Kjella skole, Gravvik oppvekstsenter

  Offentlig kommunikasjon
  Det går ferje mellom Skei(Leka) og Gutvik, hurtigbåtforbindelse mellom Gutvik og Rørvik-Namsos.

  Byggemåte
  Eneboligen er oppført i to etasjer over kjeller. Grunnmur er oppført i støpt betong. Veggkonstruksjon er oppført i tre, og er kledd med stående panel, metallplater og eternittplater. Taket er et saltak, og er tekket med skiferstein og pappshingel. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med enkelt glass og 2-lags isolerglass. Info hentet fra vedlagte tilstandsrapport, utført av Ståle Hjelmseth, Takstforum Trøndelag

  Innhold
  Bolig/fritidsbolig Primærrom: 1. etasje: 2 entreer, gang, stue, spisestue, kjøkken, soverom, bad. 2. etasje: 2 ganger, 4 soverom. Sekundærrom: Kjeller: 2 boder Fjøs har et oppmålt areal for 1.etg på ca 65 m². 2.etg har et areal på ca 68m².her ble det lagt nye veggplater i stål på vegg sør og øst, og halve vegg mot vest i 2014, ellers er bygget av eldre dato. Bygningen er oppført med hovedkonstruksjon av tre utvendig kledd med eldre trekledning og nyere metallplater. Tak med saltaksform tekket med bølgeblikkplater. Fremstår i bruksmessig god stand til lagring, men noe vedlikehold må påregnes. Naust: Naust, oppført i 1908, nye veggplater av stål lagt på 3 vegger rundt 2010. Renovert åpning front mot sjøen med nye påbord og vindu samtidig Naustet har et areal på ca 37m². Innvendig med grusdekke, Hovedkonstruksjon av tre utvendig kledd med metallplater. Tak med saltaksform tekket med bølgeblikkplater. Naustet fremstår i bruksmessig god stand. Noe vedlikehold må allikevel påregnes.

  Standard
  Kjeller 2 boder: Støpt gulv og betong på vegger. Trekledning. 1. etasje Entre 1: Laminat på gulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Gang: Belegg på gulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Trapp. Stue: Teppe på gulv og malte plater på vegger. Malt panel i himling. Vedovn. Spisestue: Belegg på gulv og tapet på vegger. Malt panel i himling. Vedovn. Kjøkken: Belegg og flis på gulv, og flis, malt panel og malt overflate på vegger. Malt panel i himling. Soverom: Belegg på gulv og tapet på vegger. Malt panel i himling. Entre 2: Belegg på gulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Garderobeskap. Bad: Belegg på gulv, og belegg og malt overflate på vegger. Malte plater i himling. Panelovn og reflektorovn. Utstyrt med dusjkabinett, wc, servantskap og servant. 2. etasje Gang 1: Tregulv og malt overflate på vegger. Malt panel i himling. Sikringsskap. Gang 2: Tre og malt overflate på gulv, og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Soverom 1: Belegg på gulv og tapet på vegger. Malt overflate i himling. Soverom 2: Teppe på gulv og tapet på vegger. Malt overflate i himling. Soverom 3: Tre og malt overflate på gulv, og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Soverom 4: Tre og malt overflate på gulv, og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling.

  Innbo og løsøre
  Bygningene vil bli overlevert slik de er på vinsing, uten ytterligere nedvasking. Søppeldunk og postkasse medfølger ikke da dette ikke er en bebodd eiendom. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Når hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Komfyr medfølges.

  TV/Internett/bredbånd
  Det ligger fiberkabel nede ved veien. Kjøper må ta ansvar og kostnad for graving av fiberkabel til bolig og tilkobling om det er ønskelig.

  Parkering
  På egen tomt.

  Forsikringsselskap
  Gjensidige

  Diverse
  Selger har en leieavtale med eier av gnr 2 bnr 36 , der 2/36 leier deler av Bryggholmen, og betaler en årlig leie på kr 60 000. Selger har sendt varsel til leietaker om at leien KPI reguleres, til kr 74 075 pr år. Leietaker har bestridt økningen, utfallet er pr dd uklart om hvorvidt økningen blir iverksatt. Leieavtalen varer i 20 år fra 2016, altså til 2036 og er uoppsigelig for begge parter. 2/36 har rett til adkomst og utleggelse av en landgang på inntil 62 meter, bryggen skal brukes til næringsøyemed til fisketurisme. Kontakt megler for å få tilgang til avtalen. Eier av 2/46 og 2/48(en eier på de to bnr) har en leieavtale med rett til å vinterlagre flytekai på Bjørknesodden på udyrket område til høyre for hovedbrukets naust på Lindegårdsstranden. Guttormnaustet med båtplass på Storholmen er utleid til Odd Arne Høilo, for en årlig leie på kr 1200, avtalen er oppsigelig for begge parter med ett års varsel. Ta kontakt med megler ved interesse,da vi har den i vårt arkiv. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 50 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000,00))   67 042,- (Omkostninger totalt)   2 067 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Boligen varmes opp av elektriske panelovn på badet og vedovner.

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  2496

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter hytterenovasjonsgebyr, eiendomsskatt samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatten ved forrige beregning var kr 612. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

  Formuesverdi primær
  17604

  Formuesverdi primær år
  2021

  Info formuesverdi
  Formuesverdi for inntektsåret 2021: kr 17 604

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og evt abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5052/2/13: 05.12.1914 - Dokumentnr: 900132 - Utskifting 27.01.1923 - Dokumentnr: 900451 - Utskifting 24.01.1931 - Dokumentnr: 900289 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:5052 Gnr:2 Bnr:15
  Bestemmelse om båt/bryggeplass
  Med flere bestemmelser
  14.12.1945 - Dokumentnr: 1274 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5052 Gnr:2 Bnr:6
  06.02.1967 - Dokumentnr: 473 - Jordskifte Gjelder denne registerenheten med flere
  15.03.1968 - Dokumentnr: 1095 - Jordskifte Gjelder denne registerenheten med flere
  25.08.1969 - Dokumentnr: 3584 - Erklæring/avtale Utbygging av havneanlegg
  Rettighetshaver STATENS HAVNEVESEN
  Gjelder denne registerenheten med flere
  26.06.1972 - Dokumentnr: 3301 - Bestemmelse om fiskerett Rettighetshaver: Knr:5052 Gnr:2 Bnr:33
  14.09.1983 - Dokumentnr: 7990 - Rett til utskilt tomt Bestemmelse om naustplass
  Rettighetshaver: ODDRUN BAKKEN
  Gjelder denne registerenheten med flere
  13.02.1985 - Dokumentnr: 1106 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:5052 Gnr:2 Bnr:46
  Bestemmelse om vannrett
  Bestemmelse om gjerde
  Bestemmelse om båt/bryggeplass
  Med flere bestemmelser
  03.10.1914 - Dokumentnr: 900055 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5052 Gnr:2 Bnr:6
  31.05.1948 - Dokumentnr: 901130 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:5052 Gnr:2 Bnr:16
  27.07.1968 - Dokumentnr: 3064 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:5052 Gnr:2 Bnr:27
  26.06.1972 - Dokumentnr: 990042 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:5052 Gnr:2 Bnr:33
  12.09.1972 - Dokumentnr: 905054 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:1755 Gnr:2 Bnr:35
  15.01.1985 - Dokumentnr: 900308 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:5052 Gnr:2 Bnr:46
  09.10.1987 - Dokumentnr: 908098 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:5052 Gnr:2 Bnr:47
  24.09.1990 - Dokumentnr: 7197 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:5052 Gnr:2 Bnr:48
  01.01.2018 - Dokumentnr: 159845 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1755 Gnr:2 Bnr:13
  Gjelder denne registerenheten med flere
  14.12.1945 - Dokumentnr: 1274 - Bestemmelse om beiterett Rettighet hefter i: Knr:5052 Gnr:2 Bnr:6
  Bestemmelse om naustplass
  Med flere bestemmelser


  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, men følgende meling er mottatt fra kommunen 23.06.23; Det foreligger ikke ferdigattest på boligen men alt er i orden. Vi har ikke tegninger av bygningene på eiendommen.

  Vei, vann og avløp
  Det er privat brønn og privat kloakk, veien frem til innkjørsel er kommunal.

  Regulerings- og arealplanner
  Området er definert som S4 LNFR b-område.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Verneklasse/sefrak
  Det gjøres oppmerksom på at det er registrert gravminner på eiendommen, med lokalitetsnr 110394-gravfelt, 110482 og 110482 som er gravminner, disse er automatisk frede. Mer info finner dere på https://www.riksantikvaren.no/

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke boplikt på eiendommen men det er driveplikt på jorda, jmf bekreftelse på mail fra Leka kommune, datert 02.08.23.

  Kommentar konsesjon
  Kjøper har risikoen og er ansvarlig for videresalg dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonslovens § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd (forhold som ligger på kjøpers hånd: Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr. I det tilfelle konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne. Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 50 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000,00))   67 042,- (Omkostninger totalt)   2 067 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  67042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning. Ved salg av landbrukseiendom og småbruk er det kun våningshus og/eller kårbolig med evt. direkte tilhørende garasje og tomt som omfattes av forsikringen. Ved salg av kombinasjonseiendom der boligdelen utgjør 50 % eller mer, svarer selskapet for skader på den delen av boligen som er regulert og/eller benyttet til boligformål

  Boligkjøperforsikring
  Ved kjøp av landbrukseiendom, herunder småbruk, er det kun forhold vedrørende våningshuset som omfattes av forsikringen. Ved kjøp av kombinasjonseiendom svarer HELP Forsikring bare for skader ved den delen av boligen som er regulert til boligformål.

Anniken Waagø

Megler

Anniken Waagø

97 12 97 62

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev