aktiv-eiendomsmegling
2

Gyråsen - Ramsland. 6 råtomter selges under ett eller hver for seg! Medfølger tre båtplasser! Kort vei til sjøen!

 • 999 000
 • PRISANTYDNING999 000
 • OMKOSTNINGER40 612
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 039 612
 • EIENDOMSTYPEHyttetomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT700 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 999 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  24 970,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 999 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  --------------------------------------------------------
  40 612,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 039 612,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
11

Gyråsen - Ramsland 6 tomter, Agder

 • Tomtene ligger meget lunt og skjermet plassert innerst i Ramslandsvågen. Fra tomtene er det sjøutsikt og solrikt.
  Rolig og godt etablert hyttefelt.
  Flott skjærgård i området som gir flotte turmuligheter med båt. Gode fiskemuligheter.
  Fra tomtene er det:
  Ca. 10 km til Lindesnes fyr.
  Ca. 3 km til Spangereid med butikk, bensinstasjon, flotte strender, spa hotell, fiskebutikk m.m.
  Kjøring med båt gjennom Spangereidkanalen må oppleves.
  Ca. 2 mil. til Lyngdal som bl.a. har flott badeland.
  Ca. 3 mil til Mandal som bl.a. har norges flotteste strand Sjøsanden.
  Ca. 7 mil. til Kristiansand som bl.a. har Kristiansand Dyrepark.
 • Tomtene ligger i fritidsbebyggelse.
 • Ca. 2,5 timers kjøring fra Stavanger.
  Kjør til enten Lyngdal eller Vigeland og ta veien mot Spangereid/Lindesnes fyr. Når du kommer til Spangereid er det ca. 3 km. videre mot Lindesnes fyr. ca. 500 meter forbi GE Healtcare. Tomtene kan fritt besiktiges!
 • Tomtene selges som råtomter, men vei vann og kloakk ligger frem til tomtegrensen til den første tomten.
 • Tomt nr. 1 areal på 700 kvm. Prisen er 450.000,-
  Tomt nr. 1 B areal på 589 kvm. Prisen er 250.000,-
  Tomt nr. 2 areal på 586 kvm. Prisen er 400.000,-
  Tomt nr. 2 B areal på 450 kvm. Prisen er 300.000,-
  Tomt nr. 3 areal på 647 kvm. Prisen er 500.000,-
  Tomt nr. 3 B areal på 469 kvm. Prisen er 300.000,-

  Tomtene kan selges samlet under ett. Da er prisen 999.000,-
 • Privat felles vei.
  Offentlig vann, men privat
  ledningsnett.
  Felles kloakkanlegg i feltet.
 • Formuesverdi kr per Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.
 • Strøm, kommunale avgifter, hytterenovasjon, eiendomsskatt, forsikring, velkontigent m.m.
 • Da Lindesnes kommune har
  nullkonsesjon, må kjøper undertegne
  egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Ingen odel.
 • Pliktig medlemskap i hyttefeltets
  velforening.
  Opparbeidelsen og andre utgifter i
  forbindelse med påkoblingen til
  Lindesnes kommune og Agder
  energi, må betales av kjøper.
  Påkoblingen til kloakken i feltet er
  inkludert i prisen.
  I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale for tomt nr. 1b, 2b og 3b, 15.000 kr. pr. stk. for veirett over gnr. 157 bnr. 1.
  I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale for tomt nr. 1b, 2b og 3b, 150.000 kr. pr. stk. for bruk av teknisk anlegg, dvs. det som er av ledningsnett for vann, kloakk og strøm i området samt vei.
 • Eiendommen ligger i et område
  regulert til fritidsbebyggelse. Kopi av
  reguleringskart og
  reguleringsbestemmelser kan sees
  hos megler.
 • Gnr. 457 Bnr. 107 i Lindesnes kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter avtale med megler.
 • Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne eiendommen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om ev. mistenkelige transaksjoner.
 • Dersom bud aksepteres i 2021, gjelder følgende:

  Eiendommen selges eiendommen "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Videre oppfordres det til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig.

  Eiendommen kan ha mangel i følgende tilfeller:
  1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl. § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
  2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl. § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide.
  3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl. § 3-9.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtagelse.
 • Kvinesdal Sparebank Kvinesdal Sparebank
Bjørn Skjæveland

Megler

Bjørn Skjæveland

95 79 73 31

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev