aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Østbyveien 139
Velkommen til Østbyveien 139

HÆRLAND Østbyveien 139

Hærland - Bolig med idyllisk beliggende i landlige omgivelser. Stor tomt 2988 kvm.

 • kr 2 950 000
 • BRA 199 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 2 950 000
 • Omkostningerkr 90 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 040 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1967
 • Soverom2
 • ArealP-rom 148 m²
 • Tomt2 988 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 73 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 950 000,00))   90 792,- (Omkostninger totalt)   3 040 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Stbyveien 139 - 3D - 1. Etasje - Letterhead
Vi har gleden av å presentere denne eiendommen i Hærland. Innhold: 1. etg.: Kjøkken, bad, toalettrom, 2 soverom, gang, stue. U. etg.: Kjellerstue, vaskerom, gang, entré, garasje , 3 boder. Stor eiet tomt på 2 988,5 m². Frittliggende garasje 45 kvm, i tillegg til garasje i forbindelse med boligen. Beliggenhet: Eiendommen ligger landlig, nær Østby i Hærland. Ca. 9 km fra Mysen sentrum. Kort vei til E18. Svært gode turmuligheter. Kort vei til Trømborgfjella, som har rike skimuligheter om vinteren og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Lundebyvannet med fine bademuligheter ligger også rett i nærheten. I Mysen sentrum er skoler, offentlig kommunikasjon og et rikt utvalg av fasiliteter og
Fasade

Østbyveien 139, Viken

 • Tomt
  2988m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på 2 988,5 m². Dels flat og dels skrånende tomt, opparbeidet med plenareal, diverse beplantning og vintergrønt. Eiendommens gårdsplass er gruset. Parkering skjer i garasjen eller på gårdsplassen. Eiendommen består av 2 bnr. (Gnr. 300, bnr. 48 og 53).

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger landlig, nær Østby i Hærland. Ca. 9 km fra Mysen sentrum. Kort vei til E18. Svært gode turmuligheter. Kort vei til Trømborgfjella, som har rike skimuligheter om vinteren og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Lundebyvannet med fine bademuligheter ligger også rett i nærheten. I Mysen sentrum er skoler, offentlig kommunikasjon og et rikt utvalg av fasiliteter og servicetilbud. Fra Mysen stasjon er det jevnlig tog- og bussavganger mot Follo og Oslo (ca. 55 minutter til Oslo S, med nye Follobanen).

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Enebolig med underetasje og 1. etasje på totalt 199 m². Bygningen ble oppført i 1967. Garasje.

  Byggemåte
  Enebolig med underetasje og 1. etasje på totalt 199 m². Bygningen ble oppført i 1967. Bygningen har grunnmur i sementblokker. Yttervegger har bindingsverkskonstruksjon fra byggeåret. Fasade/kledning har stående bordkledning. Takkonstruksjon i tre, type saltak. Taktekkingen er av betongtakstein og taktekkingen er fra 2017. Vinduer har rammer og karmer av tre. Vindusglass har 2-lags isoler -/energiglass fra 1995, 1998, 2012 og 2021.

  Innhold
  1. etg.: Kjøkken, bad, toalettrom, 2 soverom, gang, stue. U. etg.: Kjellerstue, vaskerom, gang, entré, garasje , 3 boder. Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Dagens plansløsning samsvarer ikke med byggemeldte tegninger. Ikke søkt om bruksendring av rom for varig opphold i kjelleren. Ikke tilfredsstillende rømning eller dagslys til kjellerstue. Åpningen i vinduet må være minst 0,5 meter bred og minst 0,6 meter høy. Summen av bredde og høyde skal være minst 1,5 meter.

  Standard
  UTVENDIG Taktekking: Taktekkingen er av betongtakstein. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Taktekkingen er fra 2017. Nedløp og beslag Takrenner, nedløp og beslag er av overflatebehandlet stål. Pipe er delvis beslått med blikk over taket. TG 2: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Påvist dels eldre beslag rundt luftehatt og pipe. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Veggkonstruksjon: Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeåret. Fasade/kledning har stående bordkledning. - Det ble tilleggsisolert med ca. 50 mm isolasjon i 2014. TG 2: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Ikke tilstrekkelig med lufting mellom kledning og yttervegg. God lufting er viktig og skal drenere ned og lede ut vann som trenger gjennom regnskjermen, slippe ut eventuell fuktighet fra indre deler av veggen samt gi mulighet for at fuktighet kan tørke ut fra baksiden av regnskjermen. Tiltak: Ikke behov for umiddelbare tiltak, anbefalt å følge med på utvikling. Takkonstruksjon/Loft: Takkonstruksjon i tre, type saltak. Tilgang til loftet via luke i gangen. Deler av loftet er tilleggsisolert med mineralull. TG 2: Konstruksjonene har skjevheter. Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Begrenset med lufting ned mot ender av loftet. Skrå tretak med kaldt loft anbefaler en ca. 50 mm kontinuerlig spalte. God og kontinuerlig lufttetting i himling er viktig, slik at luftlekkasjene reduseres til et minimum og risiko for skader reduseres. Påvist spor etter mus på loftet, synlige ekskrementer på loftet. Registrert områder med muggsopp/svertesopp i undertaket på loftet. Årsak er trolig fordi det er for fuktig på loftet, fra boligen kommer fuktig luft opp på loftet, som kjøles ned. Deler av loftet er tilleggsisolert med mineralull. Det er ikke etablert dampsperre mot kaldt loft, dette kan føre til at man får et kaldere loft, slik at risiko for kondens økes. Påvist stedvis skjevheter i takkonstruksjonen. Tiltak: Lokal utbedring må utføres. Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Lufting/ventilering bør forbedres. Dører: Terrassedør med isolerglassruter fra 2012. Ytterdør fra byggeåret. TG 2: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Påvist manglende beslag i underkant av dør. Glippe mellom ytterdør, merkbart trekk ut. Tiltak: Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket. Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Veranda på ca. 34 m², vendt mot vest, med tilgang fra stue og hage. Av materialer er det benyttet trykkimpregnerte gulvbord på deler og malt trevirke på rekkverket. Det er lagt plastheller på gulv på deler av veranda. Deler av verandaen er takoverbygget med plasttak. TG 2: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Konstruksjonene har skjevheter. Rekkverkshøyde målt til under 1 meter, som er dagens krav til rekkverk. Rekkverket ble målt til 0,8 meter. Påvist noe skjevheter i konstruksjonen. Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. Lokal utbedring må utføres. Utvendige trapper: Utvendige trapper i tre. TG 3: Det er ikke montert rekkverk. Mangler rekkverk på trapp i hage. Tiltak: Rekkverk må monteres for å lukke avviket. INNVENDIG Overflater: Underetasje: Gulv: Laminat og betong. Vegger: Panel, malte overflater og pusset mur. Himlinger: Panel og betong. 1. etasje: Gulv: Laminat, parkett og belegg. Vegger: Malte/tapetserte plater og panel. Fliser i dusj i bad. Himlinger: Takessplater og panel. Overflater fremstår med noe slitasje, dog ikke mer enn man burde forvente, alder tatt i betraktning. Etasjeskille/gulv mot grunn: Etasjeskiller er av betongdekke. TG 2: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble foretatt kontroll på planhetsavvik ved hjelp av en punktlaser, målt 20 mm avvik i stue. Lokalt ble det målt 11 mm over 2 meter i stue. Ellers målt mellom 5 - 11 mm avvik i etasjeskillet. Diverse planforskjeller i dekket i underetasje, utover hva som er Norsk Standard for legging av flytende gulv. Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Pipe og ildsted: Boligen har mursteinspipe. Vedovn i 1. etasje. Peis i underetasje. TG 2: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Tiltak: Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg. Rom under terreng: Gulvet er av betong. Veggene har panel og betong/mur. Hulltaking er foretatt, og det er påvist avvik i konstruksjonen. Hulltaking er foretatt ved/i stue. Fuktkvotemåling (vekt%) i konstruksjonen ble målt til 16. TG 2: Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Takstmannen gjorde fuktsøk direkte på grunnmursvegger ved hjelp av ett Protimeter, påvist unormale verdier. Vegger i garasjen er generelt fuktig. Treverk skal ha fuktinnhold lavere enn 15 vektprosent. I treverk med fuktighet over 17 vektprosent, øker faren for råte og muggsoppvekst. Det er ikke montert fuktsperre eller lagt isolasjon mot grunnen, det må derfor påregnes fukt fra grunnen. Innvendige trapper: Boligen har malt tretrapp. TG 2: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverket skal være maksimum 0,10 m opp til en høyde på minimum 0,75 m. Ikke håndlist på begge sider av trapp. Trapp tilfredsstiller ikke dagens krav til trapp. § 12-16 i Byggteknisk forskrift sier "Trapp skal være lett og sikker å gå i. Trapp skal ha sikker avgrensing og ha håndlist på begge sider". Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav. Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Innvendige dører: Innvendig har boligen malte, glatte dører. TG 2: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Tiltak: Det bør foretas tiltak på enkelte dører. VÅTROM Bad: Bad bygget nytt i 1988. Det er belegg på gulvet og malt glassfiberstrie på vegger. Fliser i dusjen. Badet er innredet med servantinnredning med profilerte fronter samt overhengende speil, belysning og sideskap. Dusjen er plassert i hjørnet og har dører i pleksiglass, dusjarmaturet er håndholdt. Badet ventileres via elektrisk vifte i veggen. Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: Ingen dokumentasjon. TG 3: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse etter standardens krav. Tiltak: Totalrenovering er kun en anbefaling grunnet alder. Badet kan fortsatt tåle forsiktig bruk med tett dusjkabinett. Det er dog ingen garantier. En slik løsning kan forhindre fuktskade, men gir ingen erstatning for tettesjikt/membran samt skader på rør. Vaskerom: Vaskerom i underetasje, typisk vaskekjeller, med opplegg og plass til vaskemaskin. Rommet ventileres via ventil i veggen. Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. TG 3: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Ingen tettesjikt våtrommet. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Tiltak: Totalrenovering er kun en anbefaling grunnet alder. Vaskerommet kan fortsatt tåle forsiktig bruk. Det er dog ingen garantier. Toalettrom: Toalettrom i boligens 1. etasje, med belegg på gulvet og panel på vegger. Rommet er innredet med servantinnredning med slette fronter. Videre er det montert toalett. Panelovn på veggene varmer opp rommet. Toalettrommet ventileres naturlig via ventil i veggen. Det er sluk i gulvet i toalettrom. TG 2: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom. Kjøkken: Kjøkken med plass til spisegruppe. Innredningen er fra rundt 2004, og har profilerte, malte fronter, vitrineskap og laminerte benkeplater. Kjøkkenet er utstyrt med integrert komfyr og platetopp. Det er både opplegg og plass til oppvaskmaskin i innredningen. Kjøkkenvasken i rustfritt stål, er nedsenket benkeplaten og inneholder vaske- og skyllekum. Kjøkkenventilatoren er plassert over plass til komfyr og platetopp og er ført ut i det fri. Kjøkkenet fremstår med noe slitasje, dog ikke mer enn man burde forvente, alder tatt i betraktning. TEKNISKE INSTALLASJONER Vannledninger: Innvendige vannledninger er av kobber. Alder for røropplegg er byggeåret og 1988. TG 2: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er irr på rør. Levetid for vannrør av kobber over 25 år, mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt = TG 2. Irr er den basiske blandingen av kobberforbindelser som oppstår når kobber korroderer. Når kobber irrer oppstår det et grønt belegg som kan sees på kobberrørene. Tiltak: Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Avløpsrør: Det er avløpsrør av støpejern og plast. Alder for rør er byggeåret og 1988. TG 2: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Levetid for avløpsrør i plast over 25 år, mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt = TG 2. Levetid for støpejernsrør. Dominerende rørmateriale mellom 1950 og 1970 = TG 2/3. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg. Ventilasjon: Boligen har naturlig og elektrisk ventilasjon. TG 2: Begrenset med tilluft i underkant av dør til bad. Anbefalt luftespalte er 1 cm over 0,8 meter. Tiltak: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Bedre tilgift til badet bør etableres. Andre VVS-installasjoner: Luft/luft varmepumpe, plassert i stue, alder er ukjent (eldre type). TG 2: Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er oppbrukt. Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. Tiltak: Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget. Varmtvannstank: Varmtvannstanken er på ca. 200 liter og er plassert i vaskerom, fra 1988. TG 2: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Dette var ikke et krav ved oppføringstidspunktet. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. Elektrisk anlegg: TG 2: Grunnet alder. Tiltak: Foreligger ikke dokumentasjon på alle arbeider utført på det elektriske anlegget, takstmannen anbefaler derfor at det utføres en utvidet el-kontroll på det elektriske anlegget. TOMTEFORHOLD Byggegrunn: Det er byggegrunn av sprengsteinsfylling og fjell. Drenering: Dreneringen er fra 1967. Det er smurt gudrong på veggene samt montert drensduk. TG 2: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Det gjøres oppmerksom på at etablering eller utbedring av drenering ikke automatisk gjør at fukt forsvinner, da det må påregnes kapillærsug fra grunnen. Dersom dreneringen nærmer seg en alder på 40 år, vil drenssvikt kunne være forventbart. Påvist generelt fuktige vegger i garasjen, ellers påvist unormale verdier i resten av boligen. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Det må foretas nærmere undersøkelser, det kan ikke utelukkes behov for tiltak. Grunnmur og fundamenter: Bygningen har grunnmur i sementblokker. Fundamentering med stripefundamenter i betong. TG 2: Grunnmuren har sprekkdannelser. Påvist mindre riss/sprekker i dør. Når det oppstår sprekker i puss/mur vil vannbelastningen og faren for frostskader øke. Skrå sprekker/riss er et symptom på setninger. Horisontal sprekk/riss i grunnmur skyldes sannsynligvis innpressing av kjellervegg. Anbefaler å følge med videre utvikling. Tiltak: Lokal utbedring må utføres for å lukke avviket. Dog anbefalt å følge med på videre utvikling. Forstøtningsmurer: Forstøtningsmurer er av naturstein. TG 3: Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Påvist manglende rekkverk på støttemurer utvendig. Tiltak: Rekkverk/annen sikring på forstøtningsmur må settes opp/utbedres. Terrengforhold: Dels kupert og skrående tomt. TG 3: Terreng faller inn mot bygning. Terrenget har stedvis ikke fall fra grunnmuren, dette kan føre til unødig fuktbelastning mot grunnmuren. Det er viktig at terrenget heller riktig i områder ved grunnmuren. Overflatevann skal hurtigst mulig vekk for å unngå unødvendige fuktbelastninger på utvendig fuktsikring og drenering. Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak. Det er ikke behov for umiddelbare tiltak, terrengjustering bør gjøres i sammenheng med redreing rundt eiendommen. Utvendige vann- og avløpsledninger: Utvendige avløpsrør er av plast. Utvendige avløpsledninger er fra ca. 2016. Det er slamavskiller med overløp til grøft og privat grunnboret brønn. Utvendige vannledninger er av plast (PEL). Utvendige vannledninger er fra ca. 2001. Trykktank er plassert i garasjen og er fra 2001. Opplyst av eier at både vann- og avløpsledninger er skjøtet ved grunnmursveggen, ligger eldre rør fra utsiden av grunnmur og inn i boligen. TG 2: Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Foretatt vannprøver når det ble boret etter vann i 2001. Det foreligger ikke dokumentasjon på dette. Tiltak: Vannkvalitet må dokumenteres GARASJE: Frittliggende garasje på 48 m². Bygning er oppført med støpt betongdekke og ringmur i lettklinkerblokker. Yttervegger er i lett bindingsverk, og er kledd utvendig med trekledning. Takkonstruksjon i tre, type saltak, tekket med takplater. Det er tilgang til loft via utvendig rampe. Adkomst til garasjen skjer via to vippeporter i tre og en gangdør. Det er ikke vurdert tilstand på bygning, dog ble følgende avdekket: - Påvist noe fukttilsig inn i garasjen. - Rampe til loft er ikke tilstrekkelig sikret. - Påvist spredte skader på kledningsbord. - Påvist spor av mus i garasjen. - Det elektriske anlegget i garasjen er ikke tilstrekkelig sikret.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I gårdsplass eller garasje.

  Radonmåling
  Eier opplyser om at det har vært avholdt en radonmåling, men det foreligger ingen dokumentasjon på målingen. TG 2: Eier opplyser om at det har vært avholdt en radonmåling, men det foreligger ingen dokumentasjon på målingen. Tiltak: Ikke behov for umiddelbare tiltak.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 73 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 950 000,00))   90 792,- (Omkostninger totalt)   3 040 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedovn i 1. etasje. Peis i underetasje. Luft/luft varmepumpe, plassert i stue, alder er ukjent (eldre type). Elektriske varmekabler i badet.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  5337

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Feiing 465,00 kr Slam 1 773,00 kr Renovasjon 3 099,40 kr Serviceavgift for renseanlegg kommer i tillegg, ca. kr. 5.000,- pr. år. Vedlikeholdskostnader privat vei, deles på 4. Etter behov.

  Formuesverdi primær
  838297

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3017869

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3014/300/48: 13.11.2003 - Dokumentnr: 8158 - Skjønn Jordskiftesak nr. 27/94/ankesak 9/2000
  E18 i Eidsberg /Melleby-Marker grense)
  Gjelder denne registerenheten med flere
  01.11.1965 - Dokumentnr: 3314 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3014 Gnr:300 Bnr:6
  12.11.2007 - Dokumentnr: 920319 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1766277 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0125 Gnr:200 Bnr:48
  13.05.1966 - Dokumentnr: 1288 - Bestemmelse om vannledn. Rettighet hefter i: Knr:3014 Gnr:300 Bnr:6


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen. Det er gitt innflyttingstillatelse for boligen i 1967. Manglende ferdigattest/midlertidig brukstillatelse vil ikke få betydning for ny eier. Det finnes ingen byggemappe for bygningen som er benevnt som "fritidsbygg, hyttesommerh. o.l." i matrikkelen. Det er søkt om bygging av garasje på samme plass, i 1989. Det er mulig at bygget er innlagt med feil bygningstype i bygningsbasen. Den er registrert som unummerert bruksenhet, ikke som fritidsbolig. Bygningstegningen av garasjen som ble innsendt i 1989 stemmer ikke overens med takformen på eksisterende bygg.

  Vei, vann og avløp
  Privat vei, vann og avløp. Foreligger det et pålegg om endring av tilknytningsforhold til eiendommen, eller utbyggingsplaner som kan utløse et slikt pålegg? Ja. Pålegg: Minirenseanlegg: Eiendommen har privat avløpsanlegg og er ikke tilknyttet offentlig avløp. Eiendommen er oppført med et minirenseanlegg. Minirenseanlegg er en godkjent avløpsløsning. Eier er selv ansvarlig for at minirenseanlegget fungerer tilfredsstillende og at det oppfyller gjeldende regler for slike anlegg. Eiendommens utslippstillatelse er gitt under forutsetning av at det til enhver tid foreligger gyldig serviceavtale for minirenseanlegget. En årlig tømming av minirenseanlegget faktureres av kommunen. Dersom det viser seg nødvendig for å sikre en optimal drift av anlegget, kan kommunen fastsette en annen tømmehyppighet. Kommunen, eller den som kommunen bemyndiger, har anledning til å besøke anlegget for kontroll og tilsyn, og kan ta prøver for å kontrollere at rensekrav overholdes. Dersom det ved en senere anledning legges offentlig avløp i nærheten, kan kommunen pålegge tilknytning til dette i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2.

  Regulerings- og arealplanner
  Reguleringsplan: Uregulert område. Kommuneplan Kommuneplanens arealdel - Id 0125201601: Spredt boligbebyggelse, Nåværende. Periode: 2015 - 2027. Mulig inngrep på Reguleringsplan: Uregulert. Mulig inngrep på Kommuneplan: Ingen. Reguleringsplaner under arbeid: Nei. Kommentar: Ny kommuneplanens arealdel for Indre Østfold, med Id 3014202101 er lagt ut på offentlig ettersyn. Frist for merknader og innspill er 25.05.2023. De tilhørende dokumentene kan sees på kommunens hjemmeside, under "Planer på høring".

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 73 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 950 000,00))   90 792,- (Omkostninger totalt)   3 040 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  90792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,2 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 14.900  ,- oppgjørshonorar kr  0,- og visninger kr .2.000 pr. stk. , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 45.000,-. Markedsføringspakke kr. 23.000,-  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket dokumenterte .  Alle beløp er inkl. mva. 

Tone Johnsrud

Megler

Tone Johnsrud

90 77 53 46

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev