aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Malthaugstien 10!
Velkommen til Malthaugstien 10!

HAFRSFJORD Malthaugstien 10

Flott og innholdsrik enebolig m/ innredet kjeller - 3 stuer & 2 kjøkken - Solrik terrasse/hagestue- Grenser mot friareal

 • kr 6 290 000
 • BRA 254 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 6 290 000
 • Omkostningerkr 174 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 6 464 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 980
 • Soverom5
 • ArealP-rom 254 m²
 • Tomt454.6 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 6 290 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  157 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 290 000))

  174 292 (Omkostninger totalt)

  6 464 292 (Totalpris inkl. omkostninger)
Plantegning 1. etasje
Aktiv Eiendomsmegling har gleden av å presentere en flott og vedlikeholdt enebolig i attraktivt og barnevennlig område. Flere oppgraderinger har blitt gjort i senere tid. Boligen ligger med solrik plassering og grenser til friareal. Innh.: 1. et.: Gang, wc, vaskerom, bad, 2, sov, stue, kjøkken, hobbyrom/gjesterom. Hagestue. U.et.: Gang, stue, sov. Hybel(ikke byggemeldt): gang, bad/vask, 2 sov, stue/kjøkken Sunde er et veletablert og sentralt område. Boligen ligger i en blindgate med lite trafikk noe som gjør dette til et rolig boligområde. Her er det flere lekeplasser, butikk og ikke minst flotte turområder bl.a langs Hafrsfjord. Skoler og barnehager ligger innen kort avstand og kun få min biltur til Amfi Madla kjøpesenter m.m. Gode bussforbindelser Hjertelig velkommen!
Gjestetoalett

Malthaugstien 10, Rogaland

 • Tomt
  454.6m²

  Beliggenhet
  Sunde er et veletablert og sentralt område med barnevennlig beliggenhet. Boligen ligger i en blindgate med lite trafikk noe som gjør dette til et rolig boligområde. Her er det flere lekeplasser, liten spasertur til butikk og ikke minst flotte turområder langs Hafrsfjord for å nevne noe. Det er mange fine turområder i området, og kort vei til Stokkavannet, Hålandsvatnet og Kjellandsmonumentet langs opparbeidede turstier. Skoler og barnehager ligger innen kort avstand og det er kun få minutters biltur inn til Amfi Madla kjøpesenter m.m. Gode bussforbindelser like i nærheten

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Byggemåte
  Grunnmur/såle med i sted-støpt betong. Yttervegger med bindingsverk i trekonstruksjoner som utvendig er kledd med trepanel. Saltak med vinkel tekket med glassert takstein.

  Innhold
  1. et.: Gang, wc, vaskerom, bad, 2, sov, stue, kjøkken, hobbyrom/gjesterom. Hagestue. U.et.: Gang, stue, sov. Hybel(ikke byggemeldt): gang, bad/vask, 2 sov, stue/kjøkken

  Standard
  Aktiv Eiendomsmegling har gleden av å presentere en flott og vedlikeholdt enebolig i attraktivt og barnevennlig område. Flere oppgraderinger har blitt gjort i senere tid. Boligen ligger med solrik plassering og grenser til friareal. Innh.: 1. et.: Gang, wc, vaskerom, bad, 2, sov, stue, kjøkken, hobbyrom/gjesterom. Hagestue. U.et.: Gang, stue, sov. Hybel(ikke byggemeldt): gang, bad/vask, 2 sov, stue/kjøkken Det er montert spotter som går på når det mørkner. Fint om kvelden og veldig praktisk. FORANDRING ETTER BYGGEPÅR. 2007 - byttet flere vindu i kjeller. 2009 - nytt kjøkken. 2009 - ny vedovn 1 etasje. 2009 - oppgradert bad i kjeller med membran, fliser og innredning. 2009 - oppgradert vaskerom med membran, fliser og innredning. 2009 - oppgradert bad 1 etasje med membran, fliser og innredning. 2013 - nu inngangsdør (glassfelt er ikke skiftet). 2017 - ny terrasse/platting på bakke. 2019 - nytt yttertak med glassert takstein, papp, lekter og 48 mm lufting. 2019- isolert tak i 1 etasje med 10 cm glava i det meste av taket. Opplysninger gitt av eier. Konklusjon fra takstmann: Boligmassen fremstår i normalt god stand med normal slitasje og godt vedlikeholdt på befaringsdagen. Det ble ikke registrert eller avdekket noen behov for bygningsmessige strakstiltak utover normalt vedlikehold. Forøvrig vises til beskrivelser og vurderinger for de enkelte bygningsdeler i rapporten. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Drenering: Totalvurdering - Over halvparten av forventet funksjonstid er nådd. TG 2 settes på grunn av alder. Vurderingen er foretatt med utgangspunkt i elementets etableringsår og en skal være oppmerksom på at drenering også er en bygningsdel som har en naturlig aldrings-messig slitasje med en normal levetid. Videre den begrensning at selve dreneringen ligger under bakkenivå og er ikke tilgjengelig for inspeksjon. På bakgrunn av dette forutsettes det at dreneringens utførelse er i.h.t. gjeldende anvisninger. MERKNAD Drenssystem med drensledninger har en forventet brukstid på 20 - 60 år. Det anbefales drensledning spyles med intervall på 1 - 5 år. Rom under terren: Totalvurdering - TG 2 settes på grunn av risikokonstruksjon under terreng. Utforede vegger under terreng er en utsatt konstruksjon, med hensyn til fuktinnsig utenfra og kondens på grunnmuren. Utsatte steder er kontrollert med fuktindikator. Det ble ikke registrert unormale fuktverdier. Vinduer og dører: Totalvurdering - Vinduer og dører har nådd over halvparten av forventet funksjonstid. Det vil være større risiko for punktering av glass og større behov for vedlikehold i tiden som kommer. Det gjøres oppmerksom på at gummi-pakninger rundt glasset på eldre vinduer stivner over tid, dette kan medføre en svekkelse av isolasjonsevnen til vinduene. TG 2 vindu og ytterdører på grunn av normal slitasje og alder. Vindu som er byttet i nyere tid fremstår i god stand med normal slitasje TG 1. Vinduer har en forventet tid for utskifting på 20 - 40 år. Tredører/aluminiumsdører en forventet tid for utskifting på. Kort/middels/lang - 20/30/40 år. Anbefalt vedlikehold fra vindusprodusent (kan variere noe): Det er antatt at vinduet vedlikeholdes med maling etter 10 år. Deretter hvert 8 år (6 år) ut levetiden. Det antas at det brukes 5 gr. smøreolje hvert år til beslag og bevegelige dele Yttervegger: Totalvurdering - TG 2 ytterkledning på grunn av spredt fukt/råteskade. Kledning fremstår ellers i normalt god stand alder tatt i betraktning. MERKNAD Trekledning har en forventet tid for utskifting på 20 - 50 år. Forventet levetid på kledning kan variere etter klima og tidligere utført vedlikehold. Bytte av dårlige kledning må påregnes i tiden som kommer. Det vil ikke være unormalt med noe fuktoppsug i nedre del av stående kledning. Vannledninger: Totalvurdering - TG 2 vannrør på grunn av alder på rør-opplegg og vannkraner fra byggeår. Forventet levetid armaturer 15 - 25 år. Forventet levetid plast og kobberrør 25 - 75 år. Forventet levetid plast-sluk 25 - 75 år. På generelt grunnlag anbefales det å etablere/montere automatisk stoppe-ventil på vannledninger. Prisoverslag 5000 kr - 15 000 kr. Våtrom: Bad/vaskerom kjeller: Totalvurdering overflater - TG 2 overflater på grunn av mot-fall på del av gulv og bom (hulrom under) i noen fliser. Overflater fremstår elles i god stand med normal slitasje. Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk - Det anbefales på generelt grunnlag en høydeforskjell på 25 mm fra topp membran til topp sluk. Dette forutsetter at membran er trukket helt opp til dørterskel. Det bemerkes at rommet ikke har tilstrekkelig med høydeforskjell fra topp membran til topp sluk. TG 2 membran på grunn av utførelse og alder. Man kan kun anta at membran er påført alle flatene i våt-sonen før flis-legging da badet er i daglig bruk uten tidligere tegn til lekkasjer. Viktig å merke seg at membraner har en naturlig aldringsprosess og levetid. Dette kan også variere ut fra type membran som er benyttet og hvilke egenskaper denne har i kombinasjon med selve utførelse. Ifølge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har: Gulv i våt-rom med keramiske fliser direkte på membran en forventet tid for utskifting på: Kort/middels/lang - 10/20/30 år. Vegger i våt-rom med keramiske fliser direkte på membran, lettvegg, en forventet tid for utskifting på Kort/middels/lang - 10/15/20 år. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk - Det anbefales regelmessig rengjøring av sluk for å forhindre at vannstand stiger opp til klemring. Våtrom: Vaskerom: Totalvurdering overflater - TG 2 overflater på grunn av mot-fall på del av gulv. Registrert fall til sluk tilfredsstiller ikke anbefalte løsninger, men vurderes å være tilstrekkelig da vann ledes til sluk. Overflater fremstår ellers i god stand med normal slitasje. Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk - TG 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for tettesjikt er oppbrukt. Det anbefales på generelt grunnlag en høydeforskjell på 25 mm fra topp membran til topp sluk. Dette forutsetter at membran er trukket helt opp til dørterskel. Det bemerkes at eventuell oppkant ved terskel er skjult av terskel-list og er ikke tilgjengelig for kontroll. Man kan kun anta at membran er påført alle flatene i våt-sonen før flis-legging da badet er i daglig bruk uten tidligere tegn til lekkasjer. Viktig å merke seg at membraner har en naturlig aldringsprosess og levetid. Dette kan også variere ut fra type membran som er benyttet og hvilke egenskaper denne har i kombinasjon med selve utførelse. Ifølge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har: Gulv i våt-rom med keramiske fliser direkte på membran en forventet tid for utskifting på: Kort/middels/lang - 10/20/30 år. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk - Det anbefales regelmessig rengjøring av sluk for å forhindre at vannstand stiger opp til klemring. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon - Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon - Det anbefales å montere mekanisk avtrekk og lufte-spalte i dør for til-luft. Våtrom: Bad 1 etasje: Totalvurdering overflater - TG 2 overflater på grunn av mot-fall på del av gulv. Overflater fremstår ellers i god stand med normal slitasje. Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk - Membranen ligger skjult i konstruksjonen og kan ikke kontrolleres på samme måte som synlige bygningsdeler. Tilstanden til membranen vurderes etter alder og forventet gjenstående levetid. Det anbefales på generelt grunnlag en høydeforskjell på 25 mm fra topp membran til topp sluk. Dette forutsetter at membran er trukket helt opp til dørterskel. Det bemerkes at rommet ikke har tilstrekkelig med høydeforskjell fra topp membran til topp sluk. TG 2 membran på grunn av utførelse og at mer enn halvparten av forventet brukstid for tettesjikt er oppbrukt. Man kan kun anta at membran er påført alle flatene i våt-sonen før flis-legging da badet er i daglig bruk uten tidligere tegn til lekkasjer. Viktig å merke seg at membraner har en naturlig aldringsprosess og levetid. Dette kan også variere ut fra type membran som er benyttet og hvilke egenskaper denne har i kombinasjon med selve utførelse. Ifølge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har: Gulv i våt-rom med keramiske fliser direkte på membran en forventet tid for utskifting på: Kort/middels/lang - 10/20/30 år. Vegger i våt-rom med keramiske fliser direkte på membran, lettvegg, en forventet tid for utskifting på Kort/middels/lang - 10/15/20 år. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk - Det anbefales regelmessig rengjøring av sluk for å forhindre at vannstand stiger opp til klemring. Øvrig: Garasje: Totalvurdering - TG 2 garasje på grunn av blant annet svelling på dør. Bytte av dør må påregnes i tiden. som kommer.   Forhold som har fått TG3: Utstyr tak: Totalvurdering - Det gjøres oppmerksom på at at det savnes snø-fangere på takflaten. Viktig at takkonstruksjonen sikres for nedfall som kan føre til skade. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering i garasje og på egen tomt

  Forsikringsselskap
  If Skadeforsikring

  Polisenummer
  5139336

  Prisantydning inkl. omkostninger
  6 290 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  157 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 290 000))

  174 292 (Omkostninger totalt)

  6 464 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Kjeller: Elektrisk. Varmekabler på alle gulv unntatt gang med parkett. 1. Etasje: Elektrisk. Panelovn. Varmekabler på gulv gang med fliser og bad/vaskerom. Vedovn i stue.

  Energiklasse
  E

 • Kommunale avgifter
  20334

  Kommunale avgifter år
  2023

  Formuesverdi primær
  1816628

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  6539860

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 02.11.1977 - Dokumentnr: 13030 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1103 Gnr:40 Bnr:603


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt midlertidig brukstillatelse 7.juli 1980. Det gjøres spesielt oppmerksom på at hybel i kjeller ikke er byggemeldt og godkjent hos kommunen. Rommene er forøvrig angitt som boder, vaskerom og dusj/wc på byggetegningene, og bruksendringen er ikke godkjent. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Det samme gjelder hobbyrom/gjesterom i enden av garasjen med utgang til hagestue.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til boligformål og ligger i et område regulert til boligformål. Reguleringsplaner: Id 745 Navn Reguleringsplan for Malthaug. Reguleringsplaner under arbeid i nærheten(100 meter): Id 2623 Navn Bussvei Haugåsveien-sentrum-Sundekrossen

  Adgang til utleie
  Det er gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven for utleie av selvstendig boenhet. 

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  6 290 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  157 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 290 000))

  174 292 (Omkostninger totalt)

  6 464 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  174292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 0,8% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 10 900,- oppgjørshonorar kr. 5 900,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 50 000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen. Alle beløp er inkl. mva. 

Christoffer Værstad

Megler

Christoffer Værstad

97 09 36 30

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev