aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Heggeveien 1!

Hagan Heggeveien 1

Innholdsrik enebolig over to plan med behov for oppussing. Stor og solrik tomt på 1322m². Peis. Garasje. Biloppstilling.

 • BRA 178 m²
 • 3 soverom
 • OMKOSTNINGER137 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER5 087 392
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 968
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 146 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 322 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 4 950 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  121 250,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  137 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  5 087 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Enebolig oppført i 1968 på ett plan i trekonstruksjoner over innredet kjelleretasje.

Heggeveien 1, Viken

 • Det er ikke tilført boligen vesentlige oppgraderinger, utskiftninger/rehabilitering bør påregnes.
 • Meget god beliggenhet i naturnært område langs Nitelva.Her det gode kano- og fiskemuligheter. Skjermet og meget barnevennlig. Kort vei til butikker både på Hagan senter og i omegn.Det er kort vei til marka med flotte ski- og turløyper med direkte tilknytning til løypenettet i Lillomarka/Nordmarka. Flere populære badeplasser i gangavstand og flotte forhold for sykling. Lysløype ved Slattum skole. Svømmehall og nytt flott kunstgressanlegg på Li.Golfbane både på Hauger, skyset og i Hakadal. Kun 15 min med bil til Varingskollen alpinsenter som er et ski- eldorado for store og små.Direkte bussforbindelse mellom Hagan og

  Varingskollen. I tillegg har Nittedal et rikt og variert idretts- og kulturmiljøfra sør til nord. Idrettsanlegg og svømmehall på Li. a. 15. minutter til Oslo sentrum og ca. 30 minutter til Gardermoen.Gangavtand til bussholdeplass med gode forbindelser til Oslo, Skedsmo, Lillestrøm og Gardermoen i tillegg til lokal matebuss.
 • Det er primært leilighets-/gårdsbebyggelse i området.
 • Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Det benyttes tilstandsgrader for å angi eventuelle byggetekniske tilstandssvekkelser.
  Forklaring på de ulike tilstandsgradene(TG):

  TG 0: Ingen avvik
  TG 1: Mindre avvik
  TG 2: Vesentlige avvik og mindre avvik som etter NS3600 gir TG2
  TG 3: Store eller alvorlige avvik
  TGIU: Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse

  UTVENDIG
  Taktekking
  Saltak tekket med takstein.

  Vurdering av avvik:
  TG vurdert på bakgrunn av alder generelt.

  Tiltak:
  Overvåk situasjonen jevnlig.

  Nedløp og beslag
  Renner og nedløp i metall. Teglsteinspipe med fotbeslag. Montert
  stigetrinn. TG3.

  Vurdering av avvik:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på
  renner/nedløp/beslag.
  Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke
  krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

  Det er påvist andre avvik:
  Utvendige beslag har utettheter.
  Fotbeslag på pipe utett, medført råteskade i del av takutstikk.
  Luftehatt/gjennomføring for lufting over tak utett, medført
  Nedløp med frostsprengt lengdeskjøt.

  Tiltak:
  Utettheter i utvendige beslag må utbedres.
  Utskifting av fotbeslag, luftehatt og nedløp. Øvrige beslag anmodes
  besiktiget jevnlig. Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000.

  Veggkonstruksjon
  Yttervegger over grunnmur oppført i trekonstruksjon.
  Fasader med ømmermannskledning, generelt, liggende kledning i
  gavler. TG2.

  Vurdering av avvik:
  TG vurdert på bakgrunn av alder.
  Underligger avsluttet direkte på grunnmur, overligger med lufting mot
  grunnmur.

  Tiltak:
  Ytterligere undersøkelser anmodes.

  Takkonstruksjon/Loft
  Saltak med kaldtloft oppført med w-takstoler, taktro av bordkledning.
  Loft godt ventilert.
  Isolasjon fra byggeår, sammensunket med begrenset isolasjonsevne. TG3.

  Vurdering av avvik:
  Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen.
  Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.
  Utett luftehatt og fotbeslag pipe medført lokale råteskader i taktro.

  Tiltak:
  Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000.

  Vinduer
  Trevinduer med 2-lags isolerglass med noe varierende alder, 1999
  generelt. Kjellervinduer i tre med enkle glass. TG2.

  Vurdering av avvik:
  TG vurdert på bakgrunn av alder.

  Tiltak:
  Overvåk situasjonen jevnlig, vær oppmerksom på punkteringer i
  isolerglass.

  Dører
  Skyvedør med aluminiumskarm, 2-lags isolerglass. TG2.

  Vurdering av avvik:
  TG vurdert på bakgrunn av alder.

  Tiltak:
  Overvåk situasjonen jevnlig, vær oppmerksom på punkteringer i isolerglass.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger
  Støpt dekke på på punktfundamenter.
  Rekkverk i murt teglstein. TG3.

  Vurdering av avvik:
  Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

  Det er påvist andre avvik:
  Punktfundamenter satt direkte på terreng. Setning i grunnen medført
  skjeve fundamenter. Flere av fundamentene gir ingen understøttelse
  for dekket.

  Tiltak:
  Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens
  forskriftskrav. Utbedring av grunnforhold/oppbygging av bærelag, gjenoppbygging
  av fundamenter. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000.

  INNVENDIG
  Overflater
  Vegger generelt med tapetserte overflater og brystningspanel.
  Himlinger med himlingsplater. TG2.

  Vurdering av avvik:
  TG vurdert på bakgrunn av alder og bruksslitasje.

  Overflater gulv
  Eikeparkett generelt i 1. etasje, underetasje med belegg på betonggulv. TG2.

  Vurdering av avvik:
  Belegg direkte på kjellergulv, vil kunne medføre muggskader underside
  belegg. Parkett med noe bruksslitasje.

  Tiltak:
  Nærmere undersøkelser bør foretas av beleggets underside mtp.
  muggdannelser.

  Etasjeskille/gulv mot grunn. TG2.
  Vurdering av avvik:
  Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2
  meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til
  godkjente måleavvik.

  Tiltak:
  For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil
  imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
  tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan
  man vurdere slike tiltak.

  Radon
  Vurdering av avvik:
  Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon,
  eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er
  definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. TG2.

  Tiltak:
  Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Pipe og ildsted
  Murt utvendig pipe med tilknyttet elementpeis med innsats. Sotluke
  tilgjengelig i kjeller. TG1.

  Rom Under Terreng
  Kjeller med innvendig påforede vegger mot terreng.
  Foretatt hulltaking i innvendig påforet vegg, uten å påvise unormale
  forhold mtp. fukt. TG2.

  Vurdering av avvik:
  Innvendig påforet kjellervegg utført med plastfolie. -Ble ofte brukt i
  perioden ved byggeår, men er en løsning med hyppig skadestatistikk.

  Tiltak:
  Overvåkes jevnlig.

  Innvendige trapper
  Tretrapp med tette opptrinn, håndløper på vegg, rekkverk på
  motstående side. TG1.

  VÅTROM
  Generelt
  Flislagte overflater, gulvvarme.
  Gulvklosett, servantskap, dusjnisje.
  Naturlig avtrekk, tilluft under dør.
  Eldre pvc-sluk, event. tettesjikt fremkommer ikke visuelt i sluk.
  Dusjnisje med tette sokkel, hindrer avrenning til sluk for resterende del
  av gulv. Gulv med motfall langs vegg mot soverom. Servantskap
  fuktbeskadiget. Sprekk i enkelte fliser. TG3.

  Vurdering av avvik:
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

  Tiltak:
  Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone,
  sluk m.m. må dokumenteres. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000.

  Fukt i tilliggende konstruksjoner
  Foretatt hulltaking i delevegg fra tilstøtende rom bak dusjnisje, uten å
  påvise unormale forhold. TG1.

  Generelt
  Betonggulv, grunnmur pusset.
  Veggmontert utslagskum, røropplegg for vaskemaskin.
  Klaffventil i yttervegg, ingen tilluft.
  Jernsluk. TG3.

  Vurdering av avvik:
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

  Tiltak
  Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone,
  sluk m.m. må dokumenteres. Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000.

  Fukt i tilliggende konstruksjoner
  Betong/murvegger, hulltaking ikke foretatt. TGIU.

  KJØKKEN
  Overflater og innredning
  Skapinnredning med laminat bnekeplate, fliser på vegg over benk.
  Enkel og eldre innredning, men uten skader. TG1.

  Avtrekk
  Kjøkkenventilator med avtrekk ut. TG1.

  TEKNISKE INSTALLASJONER
  Vannledninger
  Vannledninger i boligen og inntaksledning i metall, kobberrør.
  Stoppekran tilgjengelig i kjeller. TG2.

  Vurdering av avvik:
  Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at
  mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er
  oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
  oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

  Tiltak:
  Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag,
  men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Avløpsrør
  Soil avløpsrør. TG2.

  Vurdering av avvik:
  Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at
  mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er
  oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
  oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

  Tiltak:
  Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag,
  men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Ventilasjon
  Mekanisk avtrekk kjøkken, tilluftsventil i yttervegger. TG1.

  Varmtvannstank
  VV-bereder 200 liter produsert i 2004, fast el-tilknytning, montert i
  rom med sluk. TG2.

  Vurdering av avvik:
  TG vurdert på bakgrunn av alder.

  Tiltak:
  Overvåkes jevnlig.

  Andre installasjoner
  Varmepumpe luft-luft. TG2.

  Vurdering av avvik:
  TG vurdert på bakgrunn av alder.

  Tiltak:
  Utskifting bør vurderes.

  Elektrisk anlegg
  Simringsskap med manuelle skrusikringer. TG2.

  1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt
  arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik
  i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
  Nei

  2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert?
  ukjent

  3. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt
  tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall
  etterspør samsvarserklæring.
  Ukjent

  4. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale
  Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende
  kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen
  er over 5 år?
  Ukjent

  5. Forekommer det at sikringene løses ut?
  Ukjent

  6. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel
  termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i
  boligens elektriske anlegg?
  Ukjent

  7. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang)
  på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr?
  Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av
  varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
  Nei

  8. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig
  festet?
  Nei

  9. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap
  ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne
  kapslinger?
  Nei

  10. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall
  sikringer?
  Ja

  11. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder,
  allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske
  anlegget ha en utvidet el-kontroll?
  Ja
  Anbefales utført på bakgrunn av alder og manglende
  dokumentasjon.

  Branntekniske forhold
  Røykvarsler og håndslukkere. TG3.

  1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht.
  forskriftskrav?
  Nei

  2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn
  10 år?
  Ja Håndslukkere eldre enn 10 år.

  3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav?
  Nei

  4. Er det skader på røykvarslere?
  Nei

  Kostnadsestimat : Under 10 000.

  TOMTEFORHOLD
  Byggegrunn
  Bolig oppført på antatt stabil grunn. TGIU.

  Drenering
  Grunnmur under terreng med påsmurt asfaltemulsjon, normalt for
  byggeår.

  Vurdering av avvik:
  Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er
  overskredet. Det er ved besiktigelse ikke observert sviktende drenering, men vær
  oppmerksom på at forholdet raskt kan endre seg ved eldre
  drenssystem.

  Tiltak:
  Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
  Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
  dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
  vanskelig å si noe om.

  Grunnmur og fundamenter
  Synlig del av grunnmur i kjeller oppført i i gassbetong/Siporexelementer. TG1.

  Terrengforhold TG2.
  Vurdering av avvik:
  Anbefalt terrengfall fra grunnmur er ikke opparbeidet.

  Tiltak:
  Tilstrekkelig terrengfall fra grunnmur anmodes opparbeidet.

  Utvendige vann- og avløpsledninger
  Avløpsrør ned i kjellergulv i soil, inntaksledning vann ved kjellergulv i
  metall/kobberrør, antatt tilsvarende materiale videre ut som
  stikkledninger. Ingen kjente oppgraderinger. TG2.

  Vurdering av avvik:
  TG vurdert på bakgrunn av alder.

  Tiltak:
  Ytterligere undersøkelser anmodes.
 • 1. etasje: BRA/P-rom/S-rom: 100 m²/ 88 m² / 12 m²
  Underetasje: BRA/P-rom/S-rom: 78 m²/ 58 m² / 20 m²

  Totalt: BRA/P-rom/S-rom: 178 m²/ 146 m² / 32 m²

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etasje: Entré, stue, kjøkken, bad, soverom. S-rom: Bod.
  Underetasje: Trapperom/gang, 2 soverom, vaskekjeller. S-rom: 2 boder.

  Kommentar til areal:
  Rom i underetasjen medregnet i arealoppstillingen iht faktisk bruk ved besiktigelse. -Vinduer soverom med utilstrekkelig mengde dagslys og størrelse for rømningsvei iht krav.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Boligen er oppvarmet med varmepumpe. Det er varmekabler på bad.
 • Tomten er stor og pent opparbeidet.
 • Parkering i garasje og biloppstilling på tomt.
 • Offentlig.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 1 310 426 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 4 717 533 per 31.12.20

  Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

  Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).
 • Kr. 9 159 pr. år
  Målerleie: Kr 238
  Feie/tilsynsgebyr: Kr 590
  Renovasjon (søppelbeholdere): Kr 4 469
  Abonnementsgebyr vann: Kr 1 506
  Abonnementsgebyr avløp: Kr 2 356

  Variable gebyrer:
  Forbruksgebyr vann per m³: Kr 19,71
  Forbruksgebyr avløp per m³: Kr 27,93

  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

  Vi gjør oppmerksom på at kommunale eiendomsgebyr/eiendomsskatt skal gjøres opp mellom selger og kjøper i forbindelse med oppgjøret.

  Eiendomsskatt for denne eiendommen er kr. 5 924,- for 2022.
 • Utover det som er nevnt under felleskostnader, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, innboforsikring og innvendig vedlikehold.
 • Det foreligger midlertidig brukstillatelse.

  Det cjøres oppmerksom på at det ikke utstedes ferdigattest for ikke-avsluttede byggesaker/ byggemeldinger som er fra før 1998. Ferdigattest utstedes av bygningsmyndighetene på grunnlag av mottatt dokumentasjon fra kontrollansvarlige når et søknadspliktig tiltak er utført i samsvar med tillatelsen og øvrige krav etter plan- og bygningslovgivningen. At ferdigattest eksisterer, gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggemeldt eller godkjent.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Radonmåling:
  Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Fra egenerklæringen:
  Fylles ikke ut ihht. vilkår.

  Tilleggskommentar:
  Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  2011/317562-1/200 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT TINGLYST
  27.04.2011
  KJØPER:Westbryhn Else Målfrid IDEELL: 1/1

  1966/1712-2/8 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
  27.05.1966
  IFL.SKJØTE BEST OM VEI,VANN,KLOAKK M.V. FL.BEST.
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1966/2726-1/8 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
  17.08.1966
  Vedtak av kommunens vannforsynings- og kloakkreglement

  1959/803-1/8 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST
  20.03.1959
  DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA:Knr:3031 Gnr:5 Bnr:12

  1983/8569-1/8 REGISTRERING AV GRUNN TINGLYST
  04.11.1983
  UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:Knr:3031 Gnr:5 Bnr:194

  2020/1068271-1/200 OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING TINGLYST
  01.01.2020 00:00
 • Eiendommen ligger i et område regulert til bolig. Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser etc. ligger vedlagt i salgsoppgaven eller kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
 • Gnr. 5 Bnr. 70 i Nittedal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjon tilsvarende 1,2% av kjøpesum inkludert fellesgjeld for gjennomføring av salgsoppdraget på denne eiendommen.

  I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke:
  Tilrettelegging kr. 19.900,-
  Visninger/Overtakelser kr. 3.890- pr. stk.
  Oppgjørshonorar kr. 4.990,-
  Markedsføringspakke kr. 12.900,-
  Meglerlisens kr. 393,-
  Grunnboksspørringer kr. 990,-
  Tinglysing av pantedokument kr. 585,-
  Sikkerhetsstillelse kr. 850,- + 2 promille av salgssum.

  Dersom handel ikke kommer i stand har oppdragstaker krav på dekning påløpte utlegg, samt vederlag for utført arbeid med kr. 2.490,- pr. time inkl. mva begrenset oppad til kr. 24.900,-.Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Else Målfrid Westbryhn
  Finn Erik Westbryhn
Kristoffer Ottesen

Megler

Kristoffer Ottesen

46 50 35 02

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev