aktiv-eiendomsmegling
Særvollsvegen 18 presenteres av Aktiv Eiendomsmegling v/ Tommy Hermansen Myrtvedt.
Særvollsvegen 18 presenteres av Aktiv Eiendomsmegling v/ Tommy Hermansen Myrtvedt.

HAGAVIK Særvollsvegen 18

Hagavik |Stor fritidseiendom med en flott og idyllisk beliggenhet på et høydedrag.

 • kr 845 000
 • Prisantydningkr 845 000
 • Omkostningerkr 39 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 884 292
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1955
 • Soverom -
 • Areal -
 • Tomt1 641 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 890 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  22 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000))

  39 292 (Omkostninger totalt)

  929 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Særvollsvegen 18! Dette er en fritidseiendom med behov for restaurering, en flott mulighet for deg som ser etter et prosjekt for fritidsbolig. Tomten har en idyllisk og fin beliggenhet innerst i blindvei. Det er gangavstand til flere av områdets badeviker og marinaer, samt hyggelige Hagavik hjemmebakeri. Ved ca. 4 minutters kjøretur finner du Halhjem kafe med godt rykte for godt selskap og catering. Med 7 minutters biltur har du Osøyro med godt utvalg av butikker og flotte turområder.
Her har man mulighet til å leie båtplass.

Særvollsvegen 18, Vestland

 • Tomt
  1641m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten har en fin beliggenhet på høyden innerst i en blindvei med skjermet beliggenhet.

  Beliggenhet
  Knappe 17 minutter kjøretur fra sentrumskjernen og gjennom nye Lyshorntunellen finner man Særvollsvegen 18. Dette er en flott fritidstomt med en fantastisk beliggenhet på "Høyden". Eiendommen ligger helt innerst i en blindvei omkranset av flotte turområder, gode solforhold og en fin utsikt over nærområdet. Her har du gangavstand til flere marinaer og badeviker, samt hyggelige Hagavik hjemmebakeri. Ved ca. 4 minutters kjøretur finner du Halhjem kafe med et rykte for godt selskap og catering. Ønsker man et bredere utvalg av butikker, så er Osøyro kun 7 minutter unna med bil. Populære Solstrand Hotel og bad er kun 8 minutter unna med bil.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt bebyggelse.

  Byggemåte
  Tomten består av fritidsbolig med tilbygg. Boligene har behov for restaurering.

  Standard
  Dette er en flott mulighet til å sikre deg en fritidseiendom i idylliske omgivelser på Særvoll. Tiden har stått stille en god stund for fritidsboligen med tilbygg på tomten, og selges derfor med behov for restaurering. Tomten er plassert innerst i blindvei med høy og skjermet beliggenhet. Det er gangavstand til flere av områdets badeviker og marinaer.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering i egen gårdplass.

  Forsikringsselskap
  Tryg

  Polisenummer
  3560471

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Målt årsmiddelverdi skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper. 

  Prisantydning inkl. omkostninger
  890 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  22 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000))

  39 292 (Omkostninger totalt)

  929 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  Det foreligger ingen kommunale avgifter tilknyttet eiendommen.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4624/37/24: 20.03.1962 - Dokumentnr: 1725 - Skjønn VOLDGIFTSSKJØNN.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  17.06.1964 - Dokumentnr: 4137 - Erklæring/avtale AVSTÅING AV FRI GRUNN OG MATRIALER TIL VEIEN THUEN -
  SÆRVOLD.
  Bestemmelse om gjerde
  Gjelder denne registerenheten med flere
  27.04.1972 - Dokumentnr: 3317 - Bestemmelse om veg Bestemmelse om vannrett
  Overført fra: Knr:1243 Gnr:37 Bnr:43
  Gjelder denne registerenheten med flere
  20.08.1953 - Dokumentnr: 6351 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4624 Gnr:37 Bnr:2
  09.07.2012 - Dokumentnr: 558077 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet:
  Knr:1243 Gnr:37 Bnr:43
  Sammenslått med denne matrikkelenhet:
  Knr:1243 Gnr:49 Bnr:80
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1603742 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1243 Gnr:37 Bnr:24
  11.02.1954 - Dokumentnr: 1082 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:4624 Gnr:37 Bnr:2
  Bestemmelse om vannrett
  Bestemmelse om gjerde


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen opplyser at de ikke kan finne ferdigattest eller brukstillatelse i byggesaksarkivet. Kun tegninger for tilbygg fra 1977 følger. Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette. Det gjøres videre oppmerksom på at fritidsbolig og anneks ikke er inspisert av takstmann, og derav foreligger det ikke tilstandsrapport.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet privat vann. Det er ikke innlagt avløp og ildsteder.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  890 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  22 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000))

  39 292 (Omkostninger totalt)

  929 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  39292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag med fastpris på 30.000 kr av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 5.000 ,- og oppgjørshonorar kr  6.900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  36 900,-. Utleggene omfatter annonsepakke, grunnpakke, tilretteleggingsgebyr og fotograf. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket dette.  Alle beløp er inkl. mva. 

Tommy Myrtvedt

Megler

Tommy Myrtvedt

98 08 63 25

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev