aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Asakveien 4A!

Halden Asakveien 4A

Hyggelig enebolig med garasje, i barnevennlig boligområde! Solrik hage og terrasse.

 • 3 200 000
 • BRA 191 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING3 200 000
 • OMKOSTNINGER96 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 296 142
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 975
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 146 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT914 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 200 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  80 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 200 000,-))
  --------------------------------------------------------
  96 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 296 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1.etg: Entré, gang, 3 soverom, stue, kjøkken, bad, trapperom.
Kjeller: Stue, toalettrom, vaskerom samt 4 boder til oppbevaring/lagring.

I tillegg en frittstående garasje, oppført i 2011.

Asakveien 4A, Viken

 • Velkommen til en koselig enebolig i et solrikt, barnevennlig og sentralt område. Boligen går over ett plan og har full kjeller. Gulv med laminat og belegg, vegger med tapet. Flislagt bad med varme i gulv. Baderomsinnredning av nyere dato. Kjøkkeninnredning med glatte fronter og laminert benkeplate.
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
  Utvendig

  Nedløp og beslag,TG2
  Renner, nedløp og beslag i plastbelagt stål. Nedløp går til overvannsrør. Skiftet i 2004 i følge eier.
  Vurdering av avvik:
  - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  Tiltak
  - Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.
  - Snøfangere må vurderes ved behov.

  Veggkonstruksjon,TG2
  Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående bordkledning. Kledningen er av varierende alder, kledning mot syd og øst er skiftet 2002-2004. Merk at vegger ikke nødvendigvis tilfredsstiller dagens krav til luftetthet og isolasjon.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
  - På loftet er det synlig noen skjolder i kledningen i endevegger, da spesielt rundt ventil. Kan tyde på utettheter, eller at van blåser inn. Det er ikke vindsperre på loftet.
  Tiltak
  - Lokal utbedring må utføres.
  - Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen.

  Takkonstruksjon/Loft,TG2
  Takkonstruksjonen har W-takstoler i tre. Konstruksjonen er luftet langs gesims.
  Vurdering av avvik:
  - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  - Langs gesims ligger isolasjonen tett inntil taket og sperrer delvis for luftingen.
  Tiltak
  - Lokal utbedring bør utføres.
  - Åpning av spalte ned langs gesims må gjennomføres.

  Vinduer,TG2
  Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass i 1. etasje. Vinduene er i hovedsak skiftet i perioden 2002 - 2006. Vindu på badet er fra 2022.
  Vurdering av avvik:
  - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  - Vinduene mot sør bærer noe preg av vær og vind. Noe avflassing i maling er registrert. Soveromsvinduene har tegn til kondens innvendig. Vannbrett under vindu har dårlig helning.
  Tiltak
  - Det må foretas lokal utbedring.
  - Lokal utbedring/overflatebehandling må påregnes.

  Vinduer - kjeller,TG2
  Bygningen har trevinduer med koblet glass i kjelleren.
  Vurdering av avvik:
  - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  - Kjellervinduer har noe generelt vedlikeholdsbehov. Noe uheldig utforming i underkant av vindu. Vindu ligger direkte mot mur.
  Tiltak
  - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
  - Kjellervinduer holdes under oppsikt.

  Dører,TG2
  Bygningen har malt hovedytterdør, malt kjellerdør og malte balkongdører i tre. Ytterdør av ukjent dato, kjellerdør antatt fra byggeår og balkongdører fra 2002.
  Vurdering av avvik:
  - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  - Balkongdør er noe værslitt og har avflassing i malingen.
  Tiltak
  - Det må foretas lokal utbedring.
  - Balkongdør må vedlikeholdes.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG2
  Veranda med konstruksjon, dekke og rekkverk i treverk. Pilarer som går til støpte fundamenter.
  Vurdering av avvik:
  - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  - Noe vedlikeholdsbehov av tredekke.
  Tiltak
  - Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.
  - Oppgradering til dagens forskrift kan være en uforholdsmessig kostnad. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på de sikkerhetsmessige avvikene fra dagens standard. Tredekke må vedlikeholdes.

  Utvendige trapper,TG2
  Utvendig trapp med rekkverk og konstruksjon i stål. Dekke av trebord.
  Vurdering av avvik:
  - Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.
  - Noe vedlikeholdsbehov av tredekke.
  Tiltak
  - Åpninger i rekkverk må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.
  - Oppgradering til dagens forskrift kan være en uforholdsmessig kostnad. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på de sikkerhetsmessige avvikene fra dagens standard. Tredekke må vedlikeholdes.
  Innvendig

  Radon,TG2
  Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak
  - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Pipe og ildsted,TG2
  Boligen har mursteinspipe. Det er tilknyttet ett ildsted i 1. etasje og en åpen peis i underetasjen. Siste tilsyn var i 2014 og siste feiing var i 2021. Nytt tilsyn må påregnes i løpet av kort tid.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe.
  Tiltak
  - Andre tiltak:
  - Sprekker/riss i pipe bør gjennomgås ved feiertilsyn.

  Rom Under Terreng,TG2
  Kjeller har flere rom som er utforet med panel/plater og isolasjon i veggen. Dette gjelder stue, toalett og boder i tilknytning til stua. Kjelleren er ellers med murte blokker for vegger og støpt dekke på grunn (uten isolasjon og fuktsperre). Det er foretatt hulltaking i utforet konstruksjon i boden ved stue. Videre er det foretatt målinger i vegg og treverk i stue.
  Vurdering av avvik:
  - Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking
  - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
  - Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte.
  - I hulltaking er det påvist plast i utforet vegg i boden. Dette er vurdert som en uheldig løsning som kan føre til skader. Boring og måling av relativ fuktighet i utforet vegg i stue og i bod. Her er det påvist høy luftfuktighet inne i veggen. Måling i trappevange mot mur gir indikasjoner på oppsug fra grunnen. Det er også synlig saltutslag i rom uten utforinger.
  Tiltak
  - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.
  - Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt om det er fare for skader i konstruksjonen.

  Innvendige trapper,TG2
  Boligen har malt tretrapp fra 1. etasje til kjelleren.
  Vurdering av avvik:
  - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  - Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
  - Merk også punkt under "Rom under terreng" vedrørende fuktmåling.
  Tiltak
  - Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav.
  - Trappen er utført etter den norm som var vanlig på byggetidspunktet. Oppgradering til dagens forskrift kan være en uforholdsmessig kostnad. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på de sikkerhetsmessige avvikene fra dagens standard.

  Våtrom/kjeller
  Generell,TG3
  Vaskerommet antas å være av eldre karakter. Det er ett sluk i gulvet, med noe fall til. Rommet har utslagsvask i plast og opplegg for vaskemaskin. Eier opplyser at gulvet er flislagt ca 2001, men ukjent om det gjort noe under flisene. Vaskerommet ellers ser ut til å være fra byggeåret. Denne rapporten setter strenge krav til våtrom. Alle våtrom som er utført etter forskriften fra før 1997 ansees å stå foran en fullstendig oppgradering. Med bakgrunn i dette settes det en generell tilstandsgrad på hele rommet, og ikke den enkelte bygningsdel.
  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
  Tiltak
  - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

  Overflater Gulv,TG2
  Flislagt gulv med varmekabler. Det er ett sluk plassert i dusjnisjen.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker.
  - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  - Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
  - Det er registrert flere sprekker i fuger rundt sluket og i dusjsonen. Terskel inn til dusjsonen er høyere enn terskel ved døren.
  Tiltak
  - Slike riss/sprekker kan indikere bakenforliggende fuktskader, og konstruksjonen bør observeres jevnlig for å vurdere utvikling.
  - Det må foretas utbedring av fallforhold.
  - Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet.
  - Installering av tett dusjkabinett anbefales.
  - Badets alder tatt i betraktning, må det påregnes en utskifting av flis og membran.

  Sluk, membran og tettesjikt,TG2
  Det er plastsluk og ukjent tettesjikt/membran (antatt noe form for eldre smøremembran).
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
  - Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.
  Tiltak
  - Installering av tett dusjkabinett anbefales.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet for når dette er nødvendig.

  Kjeller > Toalettrom
  Overflater og konstruksjon,TG2
  Toalettrom med fliser på gulvet og trepanel på vegger/himlingen. Det er innredning med vask og gulvmontert toalett.
  Vurdering av avvik:
  - Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
  - Merk: Rommet har utforede konstruksjoner mot vegg under terreng og eldre røropplegg. Disse er omtalt under egne punkter, men finnes også på toalettet. Avløpsrøret fra vasken er provisorisk montert og ligger ned mot gulvet.
  Tiltak
  - Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.
  - Avløpsrør bør monteres korrekt.

  Tekniske installasjoner

  Vannledninger,TG2
  Innvendige vannledninger er av kobber. Anlegget er fra byggeår. Vanninntak og stoppekran plassert på vaskerommet (bak varmtvannsbereder).
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  - Merk at utekran har istapp på befaringstidspunktet.
  Tiltak
  - Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg.
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

  Avløpsrør,TG2
  Det er avløpsrør av plast.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  - Det er registrert noe rennemerker på avløpsrør under kjøkkenvask. Det er synlige skjolder i himlingen i vaskerommet, der rørene går opp til badet. Stedvis tegn til råteskader i panel.
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
  - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
  - Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.

  Varmtvannstank,TG2
  Varmtvannsbereder plassert på vaskerom. Berederen er av ukjent alder (eldre type).
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

  Elektrisk anlegg,TG2
  Elektrisk anlegg i hovedsak fra byggeår, med senere utvidelse og endringer. Sikringsskap plassert i entré og har automatsikringer.
  Kommentar:Det anbefales generelt å gjennomføre kontroll av det elektriske anlegget minst hvert 5. år. Det er registrert noe utettheter rundt sikringsskapet. Det har tidligere vært noe problemer med kondens, og tegn etter rust i skapet.
  Tomteforhold

  Drenering,TG2
  Eldre ukjent drenering, antatt fra byggeåret. Vegg mot vest er drenert i senere tid.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  - Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  Tiltak
  - Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.

  Grunnmur og fundamenter,TG2
  Grunmmur/kjellermur murte blokker som er pusset innvendig og utvendig.
  Vurdering av avvik:
  - Grunnmuren har sprekkdannelser.
  Tiltak
  - Lokal utbedring må utføres.

  Utvendige vann- og avløpsledninger,TG2
  Boligen har i hovedsak eldre vann- og avløpsledninger fra boligen til tomtegrensen. Antatt i hhv metall og plast. Kommunen legger om vann og avløp i området og har nylig lagt nye stikk inn til tomten. Pålegg om separering av overvann og avløpsvann kan dermed komme i fremtiden. I den forbindelse kan det være naturlig å også legge om vannledningen.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
  Tiltak
  - Utskifting stikkledninger og separering av overvann/avløp må påregnes innen få år.
 • Meget sentral og poulær, barnevennlig beliggenhet på Gimle. Her er det kort gangavstand til flere barnehager, Gimle skole, Ishallen, og fantastiske tur- og rekreasjonsområder med bl.a. lysløypenettet til Høiåsmarka. Det er kun ca. 1 km til Halden sentrum.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, og flermannsboliger.
 • Følg Asakveien fra rundkjøringen på Gimle mot Asak. Eiendommen kommer så på høyre side etter cirka 50 meter.
 • Boligen har grunnmur i murte blokker for grunnmur. Yttervegger av isolert bindingsverk fra byggeår. Stånede bordkledning, kledning mot syd og øst er skiftet i 2002-2004. W-takstoler og tak tekket med betongtakstein. Renner, nedløp og beslag i plastbelagt stål.
  Til boligen hører også en garasje som er oppført i 2011.
  Opplysninger om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utarbeidet av Ingeniørfirma Knobel AS datert 10.01.2023.
  Se vedlagt tilstandsrapport for mer informasjon om boligens tilstand.
 • 1.etg: 104 Bra
  Kjeller: 87 Bra

  Garasje: 22 Bra.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1.etg: Entré, gang, trapperom, stue, kjøkken, soverom 1, soverom 2, soverom 3.
  Kjeller: Stue, toalettrom, vaskerom.
  Det er bruken av rommet på salgstidspunktet som avgjør om det defineres som primærrom(p-rom) eller sekundærrom(s-rom). Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken. I hht utdrag av veiledning til NS 3940.
  Arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Arealberegninger er utført iht. NS 3940.

  Kommentar fra rapport vedr. byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold:
  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk

  Det foreligger tegninger som viser at planløsningen i 1. etasje i hovedsak stemmer. Bad og toalettet er imidlertid slått sammen til ett rom. Underetasjen er på tegninger vist som boder/uinnredet, men er innredet med flere rom, blant annet stue og toalett. Det er også gjort inngripen i bærevegger i stua.
  Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
  Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei
  Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Ja

  Stue og bruksrom i kjelleren har ikke tilfredstillende lys og rømningsforhold. Det er imidlertid en egen dør til kjellertrapp.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk, med varmepumpe og via vedfyring.
 • Tomten er pent opparbeidet med gressplen, diverse busker og beplantning.
 • Enkel garasje samt parkering på egen tomt.
 • Halden kommune opplyser at eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 653 626 per 31.12.20 11:37
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 353 055 per 31.12.20 11:37
 • Kr. 17 106 pr. år
  Fakturert beløp for 2021.
 • Kommunale avgifter.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen, men det foreligger midlertidig brukstillatelse. Kopi av midlertidig brukstillatelse følger som vedlegg til salgsoppgave.
  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon rundt dette.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Det er ikke tinglyst noen heftelser/rettigheter/forpliktelser på denne eiendommen.
 • Halden kommune opplyser at eiendommen følger kommuneplan. Formål: Bebyggelse og anlegg
 • Gnr. 67 Bnr. 181 i Halden kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,9% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 6000, oppgjørshonorar kr 5000 og grunnboksutskrift kr 606. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 33451. Utleggene omfatter fotograf, internett, infoland, sikringsobligasjon og takstmann. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr 10000 for påløpt arbeid, samt utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Mina Stenberg
Vera Gummesen

Megler

Vera Gummesen

99 79 55 59

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev