aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Augustaborgveien 18

Innholdsrik enebolig over 2 plan. -Hybeldel med egen inngang -Dobbelgarasje. Augustaborg! Bud mottatt

 • 3 850 000
 • BRA 168 m²
 • 4 soverom
 • PRISANTYDNING3 850 000
 • OMKOSTNINGER112 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 962 392
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 999
 • SOVEROM4
 • AREALP-rom 157 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT537 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 850 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  96 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 850 000,-))
  --------------------------------------------------------
  112 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 962 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
U.etg: Vindfang, gang med trapp, 2 soverom, bad/vaskerom, bod. Hybel: vindfang, bad/vaskerom, stue/kjøkken, soverom.
1.etg: Stue, kjøkken, toalett, soverom samt bod/vaskerom.
Loft.
I tillegg dobbelgarasje ny portåpner og med bod.
Stue

Augustaborgveien 18, Viken

 • Gjennomgående normal standard i boligen med oppussede overflater i nyere tid. Gulv har hovedsaklig laminat og flis og det er malte og tapetserte vegger. Profilert furu-innredning på kjøkken med laminert benkeplate. Baderom med boblekar, servant og wc. Baderom i hybeldel med servantskap, dusjkabinett, toalett og opplegg for vaskemaskin.
  Merk at det er gjort mye arbeid på boligen ved egeninnsats. En del oppgraderinger og vedlikehold må beregnes.
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Utvendig

  Taktekking,TG2
  Forenklet undertak med betongtakstein. Taket er kun inspisert fra bakken og fra terrassen. Tilbygg er tekket med stålplater på tak.
  Vurdering av avvik:
  - Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.
  - Noe synlige fuktmerker i undertak, spesielt ved pipe og rørgjennomføringer. Tilbygget har for lav takvinkel for at det bør benyttes stålplater og forenklet undertak med sutakplater.
  Tiltak
  - Lokal utbedring må utføres.
  - Undertak og taktekking må holdes under oppsikt. På sikt må den beregnes skiftet. Taktekking og undertak på tilbygg må skiftes.

  Nedløp og beslag,TG2
  Renner, nedløp og beslag i stål. Kun befart fra bakkenivå. Ikke funksjonstestet.
  Vurdering av avvik:
  - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  - Det er synlige skjevheter på takrenner. Det er manglende beslag på flere vinduer. På tilbygget mangler det deler av takrenner.
  Tiltak
  - Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.
  - Skjeve takrenner bør justeres slik at vann renner til nedløp. Manglende beslag og renner må monteres.

  Veggkonstruksjon,TG2
  Veggene i første etasje har isolert bindingsverkskonstruksjon fra byggeår og liggende bordkledning. Tilbygg er bygget av 20 cm lecablokker. Underetasjen er oppført i lecablokker, utvendig pusset og kledd med panel i front.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
  - Noe flass og sprekker i kledningen. Det må beregnes noe råte i bakkant av feks terrasse. Kledningen som er montert over leca-blokker ved hovedinngangen bærer preg av ikke-fagmessig utførsel. Tilbygget er ikke-fagmessig oppført. Isolering og fuktsikring er ukjent.
  Tiltak
  - Råteskadet trekledning må skiftes ut.
  - Oppgraderinger og vedlikehold må beregnes. Tilbygget må gjennomgås om det ikke skal rives.

  Vinduer,TG2
  Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Vinduer er fra byggeår og tilbyggsår. Eier har lakkert noen vinduskarmer innvendig etter befaring.
  Vurdering av avvik:
  - Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
  - Synlig mugg i vinduskarm i flere vinduer. Fuktmerker i vinduskarmer og rammer. Det er løse foringer og lister på soveromsvinduet i hybelen. På noen vinduer er det montert en trelist over beslaget. Dette medfører en økt fuktbelastning ved nedbør. Vinduet på wc er ikke fagmessig montert.
  Tiltak
  - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
  - Vinduer må justeres.

  Dører,TG2
  Bygningen har malte hovedytterdører og malt balkongdør i tre.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
  Tiltak
  - Dører må justeres.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG2
  Terrasse i impregnert og malt trevirke. Det er montert stålplater under terrassen.
  Vurdering av avvik:
  - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
  - Det er noe sprekker i terrassebord og merkbare nedbøyninger. Flass i maling. Rekkverket er noe løst og henger utover. Platene under terrassen er trolig ikke vanntette. Noen er løse og det er heng i platene. Det er synlige skjevheter på søyler under terrassen.
  Tiltak
  - Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.
  - Noe vedlikehold og oppgraderinger må beregnes.

  Utvendige trapper,TG3
  Det er en bratt tretrapp i terrenget opp til boligen.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke montert rekkverk.
  Tiltak
  - Rekkverk må monteres for å lukke avviket.

  Innvendig

  Overflater,TG2
  Gulv med flis og laminat. Malte og tapetserte overflater på vegger og takess i tak. Eier informerer om at de har lagt alle overflater ved egeninnsats.
  Vurdering av avvik:
  - Det er avvik:
  - Det er noe manglende avslutninger på flere overflater i boligen. Fuktmerker på gulv i stuen. Trolig etter blomsterpotter. Noen løse og bøyde takplater i flere rom. Sprekkdannelser i vegger. Kuving, svelling og sprekker i laminatgulv i flere rom. Løse fuger og bom i flis i vindfang.
  - Tiltak:
  - Overflater bærer preg av å ha vært utført ved egeninnsats. Det må beregnes endel oppgraderinger og vedlikehold. Eier har gjort noen utbedringer etter befaring. Bl. a. listet langs sokkel på kjøkkenet.

  Gulv på grunn,TG2
  Støpt og isolert plate på grunn i underetasjen. Planavvik på 10-15 mm på kjøkken/stue i tilbygg, målt med laser over hele gulvet.
  Vurdering av avvik:
  - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Tiltak
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2
  Trebjelkelag i etasjeskillet mellom etasjene. Planavvik på 10-15 mm målt i stue og 5-10 mm på soverom, målt med laser over hele gulvet.
  Vurdering av avvik:
  - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Noe nedbøying og vibrasjon observert.
  Tiltak
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Radon,TG2
  Dokumentasjon på radonmåling er ikke fremlagt. Boligen ligger i en sone markert med lav til moderat aktsomhetsgrad med tanke på radon.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak
  - Det bør gjennomføres radonmålinger

  Pipe og ildsted,TG2
  Det er montert en vedovn med stålplate på gulv i stuen i første etasje. Pusset og malt pipe.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke.
  - Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten.
  - Pipevanger er ikke synlige.
  - Pipeløpet er tapetsert inn på to sider. Det er tapet ca 12 cm fra vedovnen.
  Tiltak
  - Pipevanger må gjøres tilgjengelig.
  - Større avstand til brennbart materiale må lages.

  Rom Under Terreng,TG2
  Underetasjen er oppført i leca-blokker med støpt plate på grunn. Rommene er foret ut.
  Vurdering av avvik:
  - Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte.
  - Vegger i underetasjen er innvendig utforet med 5 cm glava inn mot muren og plast utenpå. Gips montert over plast. Det er ikke bunnsviller i veggen. Synlig fukt på isolasjonen. Det ble målt høye fuktnivåer både i treverket og i luften inne i utforet vegg.
  Tiltak
  - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.
  - Dreneringen bør oppgraderes. I den forbindelse må vegger åpnes og tørkes. Utvendig må det isoleres og fuktsikres.

  Innvendige dører,TG2
  Det er heltre dører montert i boligen.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  - Det er endel hakk og merker i dører. Noen dører tar i karm og det er heng i dørbladet.
  Tiltak
  - Enkelte dører må justeres.

  Våtrom

  Overflater vegger og himling,TG2
  Det er montert våtromsplater på vegg og takess i taket. Eier informerer om at våtromsplatene er montert ved egeninnsats i 2022.
  Vurdering av avvik:
  - Våtromsplater er ikke montert fagmessig.
  - Det er manglende fuging i nedkant av veggplater. I hjørnet bak dusjkabinettet er det utette skjøter (hjørner er ikke limt). Ikke spikerslag i hjørner. Ubehandlede kanter i våtsoner.
  Tiltak
  - Det må foretas lokal utbedring.
  - Plater må festes bedre slik at tettesjiktet i alle våtsoner er ivaretatt. Det må fuktsikres/fuges i nedkant av plater og alle steder der det er ubehandlede kanter.

  Overflater Gulv,TG2
  Flislagt gulv med elektrisk varmekabel. Eier har lagt fliser i 2022 ved egeninnsats. Fliser er lagt over eldre gulvbelegg. Det er lokalt fall rundt sluk. Ellers tilnærmet flatt.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  - Det er stor trapping i flis og ujevne fuger. Arbeidet bærer preg av ikke-faglært utførsel.
  Tiltak
  - Det må foretas utbedring av fallforhold.
  - Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at badet bygges med riktig fall til sluk.

  Sluk, membran og tettesjikt,TG2
  Fliser er lagt over belegg fra byggeår. Våtromsplater montert over eldre vegger.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
  - Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.
  Tiltak
  - Tilgang til sluk må bedres både for inspeksjon og rengjøring.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  - Tettesjikt må skiftes og dokumenteres for å oppnå dagens standard og krav.

  Sanitærutstyr og innredning,TG2
  Servantskap, dusjkabinett, toalett og opplegg for vaskemaskin.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist andre avvik:
  - Det er endel rørlegger arbeid på badet som bærer preg av ikke-fagmessig utførsel.
  Tiltak
  - Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
  - Det anbefales en gjennomgang av røropplegget.

  Ventilasjon,TG2
  Det er mekanisk avtrekk.
  Vurdering av avvik:
  - Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
  - Det er noe begrenset tilluft under dør. Avtrekket er trolig montert ved egeninnsats.
  Tiltak
  - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.
  - Spalten under dør bør økes. Avtrekket bør gås over av en elektriker.

  Overflater vegger og himling,TG2
  Rommet har flis på vegger og himlingsplater på innvendig tak.
  Vurdering av avvik:
  - Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet
  - Det er ujevne fuger mellom fliser på vegg. Utette rørgjennomføringer ved VA-rør og elektriske gjennomføringer. Arbeidet bærer preg av egeninnsats av ufaglært. Vinduet ligger i en våtsone og er ikke fuktsikret.
  Tiltak
  - Det må gjøres tiltak for å lukke avviket.
  - Overflater må vurderes og eventuelt oppgraderes.

  Overflater Gulv,TG2
  Flislagt gulv med elektrisk varmekabel. Fall målt til 10 mm. Lokalt fall rundt sluk.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  - Det er noe trapping i flis. Arbeidet med fliser bærer preg av ikke-fagmessig utførsel.
  Tiltak
  - Det må foretas utbedring av fallforhold.
  - Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at badet bygges med riktig fall til sluk.

  Sluk, membran og tettesjikt,TG2
  Det er plastsluk og ukjent tettesjikt/membran. Eier opplyser om at fliser er lagt over gulvbelegg fra byggeår.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
  - Membran er ikke synlig hverken i sluk, på terskel eller ved rørgjennomføringer. Gjelder både vegg og gulv.
  Tiltak
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  - Tettesjikt må skiftes og dokumenteres for å oppnå dagens standard og krav.

  Overflater vegger og himling,TG2
  Våtromstapet på vegg og takess i taket.
  Vurdering av avvik:
  - Tapetskjøter er ikke tette
  - Løs tapet på vegg. Tapeten er løsnet i hjørner og skjøter. Store deler av veggene er ikke tilgjengelig da det er møbler og skapinnredning montert.
  Tiltak
  - Det må gjøres tiltak for å utbedre avviket.
  - Hvis rommet skal benyttes som et våtrom så må overflater renoveres.

  Overflater Gulv,TG2
  Belegg på gulvet og trolig varmekabel. Synlig termostat på vegg. Det er lagt teppe på gulvet på befaringsdagen. Belegget er strukket ned i sluket. Gulvet er tilnærmet flatt.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  Tiltak
  - Det må foretas utbedring av fallforhold.
  - Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at badet bygges med riktig fall til sluk.

  Sluk, membran og tettesjikt,TG2
  Belegg og plastsluk under garderobeskapet.
  Vurdering av avvik:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
  - Gulvbelegget har veldig begrenset inspeksjonsmulighet da gulvet er dekket med tepper og innredning. Sluket er under skapet og kun tilgjengelig via et hull i bunnplaten.
  Tiltak
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  - Tettesjikt må skiftes og dokumenteres for å oppnå dagens standard og krav.

  Sanitærutstyr og innredning,TG2
  Det er gjenstående røropplegg etter en varmtvannsbereder. Eier informerer om at denne er flyttet ut under terrassen. Det er montert et garderobeskap i rommet.
  Vurdering av avvik:
  - Det er avvik:
  - Eventuelt opplegg til vaskemaskin er ikke synlig da rommet er helt fullt på befaringsdagen.
  Tiltak:
  - Skal rommet benyttes som bod bør gjenstående røropplegg fjernes.

  1. Etasje > Kjøkken
  Overflater og innredning,TG2
  Profilert furu-innredning med laminert benkeplate. Plass til oppvaskmaskin og komfyr.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
  - Det er svelling i benkeplaten ved oppvaskmaskin og oppvask-kum. Svelling i bunnplate i benkeskap. Trapping i skjøter i benkeplaten. Innredningen har høy grad av slitasje og bruksmerker. Det er heng i dører og noe svelling i dører.
  Tiltak
  - Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.

  Avtrekk,TG2
  Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.
  Vurdering av avvik:
  - Det er merkbar trekk fra ventilatoren.
  Tiltak:
  - Ventilatoren bør beregnes skiftet ved oppgradering av kjøkkenet.
  Underetasje > Stue/kjøkken hybel

  Overflater og innredning,TG2
  Enkel kjøkkeninnredning med slette fronter og laminert benkeplate. Plass for komfyr. Innredningen er montert ved egeninnsats.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
  - Det er skjevheter i fronter og skrog. Overflater bærer preg av stor slitasje.
  Tiltak
  - Påviste skader må utbedres.
  - Innredningen må beregnes skiftet.

  1. Etasje > Wc
  Overflater og konstruksjon,TG2
  Det er montert toalett og servantskap i rommet. Mekanisk avtrekk i tak. Det er belegg på gulv og tapet på vegg.
  Vurdering av avvik:
  - Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering.
  - Fuktmerker på gulvlister. Løs terskel og list.
  Tiltak
  - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til toalettrom, f.eks. luftespalte ved dør e.l.
  - Noe vedlikehold må beregnes.

  Tekniske installasjoner
  Vannledninger,TG2
  Vannledninger er av plastrør (rør i rør) og er besiktiget i rørskap. Stoppekran går opp av gulv på bad i hybelen.
  Vurdering av avvik:
  - Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør-i-rør-system.
  - Det mangler også tettelokk på bad og i kjøkkenskap. Det er begrenset tilgang til stoppekranen. Det er trolig ikke-faglig utførsel på endel røropplegg.
  Tiltak
  - Det må monteres tettemuffer i enden av varerørene.
  - Det anbefales en gjennomgang av røropplegg av en rørlegger.

  Avløpsrør,TG2
  Det er avløpsrør av plast.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.
  - Det er en innkassing i hjørnet på stuen i hybelen. Eier informerer om at dette er rør til avløp. Trolig til stakepunktet.
  Tiltak
  - Det må gjøres nærmere undersøkelser.
  - Tilgang til stakepunkt må etableres.

  Ventilasjon,TG2
  Bygningen har naturlig ventilasjon med vinduer som kan åpnes. Ventiler i vinduer. Det er montert et avtrekks-system på vaskerom og wc i første etasje. Motor er på loftet og styres fra kjøkkenventilatoren.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
  Tiltak
  - Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.

  Varmtvannstank,TG2
  Varmtvannstanken er på 300 liter. Tanken er plassert i et utvendig bodrom bygget under terrassen. Røropplegget går ut av veggen fra innvendig bod.
  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
  - Varmtvannsberederen er ikke tilkoblet bryter. Det er fukt i boden som berederen er plassert i. Synlig kondensering. Rommet har en økt risiko for fuktskader pga oppbygging og at den inneholder en varmtvannsbereder.
  Tiltak
  - Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.
  - Andre tiltak:

  Elektrisk anlegg,TG3
  Sikringsskap med automatsikringer og jordfeilbryter. Ny digital måler er montert. Skapet er plassert i boden. Hovedsikring er på 63 amp. I hybelen er det montert et enkelt sikringsskap med tre kurser. Det er montert en manuell strømmåler i sikringsskapet i hovedleiligheten for avlesning av strøm i hybel.

  Kommentar:Det er en løs kabel over skapet på wc, på loft og takpunkter flere steder i boligen. Kontakten til komfyren i hybelen er trolig ikke fagmessig utført. En løs kabel på badet er til boblebadet. Det er gjort noe arbeid med det elektriske anlegget ved egeninnsats. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på arbeid på el-anlegg eller noen kontroll. Det anbefales en kontroll av det elektriske anlegget. Oppgraderinger må beregnes.

  Branntekniske forhold,TG3
  Brannslokker tilgjengelig. Røykvarslere er ikke funksjonstestet.

  Tomteforhold
  Drenering,TG2
  Det er synlig drensplast rundt boligen.
  Vurdering av avvik:
  - Det er avvik:
  - Det er noe løs drensplast synlig. Det kan se ut som drensplasten er skjøtet. Topplist mangler, noe som kan medføre vann på innsiden av plasten. Det ble målt høy fukt i utforede vegger under terreng.
  Tiltak:
  - Det må gjøres oppgraderinger rundt drensplasten. Dreneringen er ellers skjult i grunnen. Det anbefales spyling og/eller service om mulig. Eier har montert topplister på flere deler av drensplasten. Det bør monteres på resten også.

  Grunnmur og fundamenter,TG2
  Eier informerer om at grunnmuren og betongplaten i boligen er laget ved egeninnsats. Består av støpt betongplate og grunnmur av leca. Betongplaten er avrettet i senere tid.
  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader.
  - Det er noe flass i puss og maling.
  Tiltak
  - Lokal utbedring må utføres.

  Forstøtningsmurer,TG2
  Det er bygget flere støttemurer på eiendommen.
  Vurdering av avvik:
  - Konstruksjonene har skjevheter.
  - Støttemuren bak boligen har synlige skjevheter. Det mangler rekkverk på støttemuren ved garasjen.
  Tiltak
  - Lokal utbedring må utføres.

  Terrengforhold,TG3
  Skrånende tomt.
  Vurdering av avvik:
  - Terreng faller inn mot bygning.
  - Eiendommen ligger i rasfarlig/skredutsatt område iht. kommuneplan
  - Boligen ligger i et område markert med Aktsomhet Marin Leire hos NVE. Det er fall inn mot boligen i bakkant og ved tilbygg. Det mangler lyskasser ved vinduer i underetasjen, noe som kan medføre vann inn vinduene.
  Tiltak
  - Det bør foretas terrengjusteringer.
 • Sentralt og samtidig lunt midt mellom sentrum og Brødløs/Hjortsberg. Det er kort vei til alle sentrums butikker og kommunikasjoner, off.kontorer, 3 barnehager, barne- og ungdomskole m.m. Det er gangavstand også til Brødløs på oversiden med flere matbutikker, treningssenter, pizza og bakerutsalg m.m. Herlige turområder finner vi bl.a. i Høiåsmarka med lysløypenett.
 • Nyere villabebyggelse
 • Se kartskisse.
 • Bygningen er oppført med vegger i 1.etg av isolert bindingsverkkonstruksjon fra byggeår og liggende bordkledning. Tilbygg er bygget av 20 cm lecablokker. Underetasjen er oppført i lecablokker, utvendig pusset og kledd med panel i front. Forenklet undertak med betongtakstein. Tilbygg er tekket med stålplater på tak. Renner, nedløp og beslag i stål. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass, fra byggeår og tilbyggsår. Terrasse i impregnert og malt trevirke.
  Opplysninger om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utarbeidet av Rolf Are Haugs-Eilertsen datert 10.06.2022.
 • U.etg: 86 Bra
  1. etg: 82 Bra
  Det er bruken av rommet på salgstidspunktet som avgjør om det defineres som primærrom(p-rom) eller sekundærrom(s-rom). Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken. I hht utdrag av veiledning til NS 3940.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  U.etg: Vindfang, gang med trapp, soverom 1, soverom 2, soverom hybel, bad/vaskerom hybel, bad/vaskerom, stue/kjøkken hybel, vindfang hybel.
  1.etg: Stue, kjøkken, soverom, wc.
  Arealangivelser er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Arealberegninger er utført iht. NS 3940.

  Følgende er benevnt i tilstandsrapporten hva gjelder byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold:
  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Det foreligger tegninger fra byggeår. Tilbygg og terrasse med bod under finnes det ikke tegninger på. Disse er ikke byggesøkt. Begge deler er bygget nærmere nabogrensen enn 4 meter. Tilbyggene er nærmere enn 8 meter fra nabohus på begge sider. Dette utløser trolig krav om brannsikringstiltak.
  Det er for lite dagslys i stue/kjøkken i tilbygget. Høyden fra gulv og opp til vindu på soverom i hybel er over 1 meter. Tilfredsstiller derfor ikke krav til rømning.
  Det er etablert en hybel i leiligheten.
  Det er fjernet en bærevegg i underetasjen på boligen. Det er ikke gjort noen nærmere undersøkelser rundt dette.
  Det er etablert flere støttemurer og trapper på eiendommen, samt ut på naboeiendommen som et grøntareal. Det anses at disse er søknadspliktige. Ingen av disse er søkt inn og godkjent hos kommunen.
  Det er etablert innkjøring på oversiden av boligen. Den veien som benyttes for å komme til denne ligger registrert som en gang og sykkelsti i kommunens vei status kart.
  Ingen av tiltakene som er gjort etter byggeår er byggesøkt. Det anbefales enten fjerning av tilbygg, eller å få søkt inn disse hos byggesaksavdelingen i kommunen. Tiltak med tanke på brannsikring må beregnes ved innsøking.
  Alle tiltak som er etablert i grøntarealet må beregnes fjernet.
  Det foreligger ikke ferdigattest, kun midlertidig brukstillatelse.
 • Sentralstøvsuger.
  Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk og med vedovn.
 • Dobbel garasje.
 • Halden kommune opplyser at eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Privat stikkvei inn til disse 12 boligene fra Augustaborgveien. Egen matrikkel på stikkveien, 64/306, som eies av Molthe.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 950 113 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 3 420 406 per 31.12.20
 • Kr. 22 626 pr. år
  Fakturert beløp for 2021. Inkluderer vann og avløp, feiing, renovasjon og eiendomsskatt.
 • Kommunale avgifter.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen, men det foreligger midlertidig brukstillatelse. Kopi av midlertidig brukstillatelse følger som vedlegg til salgsoppgave.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Følgende heftelser/rettigheter/forpliktelser er tinglyst på eiendommen:
 • Halden kommune opplyser at eiendommen omfattes av reguleringsplan G237 Augustaborg II regulert til bolig.
 • Gnr. 64 Bnr. 324 i Halden kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,48% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 5900, oppgjørshonorar kr 4900 og grunnboksutskrift kr 606. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 26201. Utleggene omfatter fotograf, internett, infoland, sikringsobligasjon og takstmann. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr 10000 for påløpt arbeid, samt utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Bahaddin Golparvar
  Farah Myran
Vera Gummesen

Megler

Vera Gummesen

99 79 55 59

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev